Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 december 2016

Svenskt Näringsliv, ett vanartigt horoskop granskat på nytt


Aftonbladet den 19 december 2016


Med anledning av att Svenskt Näringsliv utöver allt annat nu också visar sig hemfalla åt nedriga lögner (se LO:s upprörda debattartikel häromdagen), kan det passa att granska lobbyistens horoskop ännu en gång. Ibland dyker nya tankar upp när man återvänder till gamla välkända kartor...


Födelsetidpunkten är som tidigare nämnt tagen från premiärfesten på gamla danspalatsen Nalen i Stockholm. Där firade Svenska Arbetsgivarföreningen sin nya skickliga makeover till "Svenskt Näringsliv" - officiellt till följd att sammangående mellan nya föreningar men väl egentligen för att det gamla varumärket stank illa av en förtryckande och gemen överhetsattityd. Den fräna odören har nu trängt fram igen och förgiftat den skenheliga nya ytan.

(Någon borde hjälpa dessa otidsenliga kapitalister till en annan och för dem bättre värld: helvetet - nog för att de hamnar där till sist ändå. I den här världen har de inget att skaffa längre, mänskligheten håller ju som bäst på att förbereda sig på global jämlikhet och rättvisa!)


Följande är säkert ett omtuggande, men det må vara förlåtet eftersom horoskopet är så fyllt av felsteg som kunde lånat sig till satir om det inte vore för att kartan representerar det pack av privilegierade skithögar som de facto kontrollerar landet. Regeringen Löfven liksom den förra regeringen bara låtsasfajtas mot företagen eftersom de vet att dessa inom ramen för kapitalismen måste förmås att hålla sig kvar i landet för sysselsättningens skull... Vad man i botten talar om är helt enkelt kapitalismen som i sig utöver ett korrumperande inflytande på människans själ.

Det är t.ex. typiskt att kungamakaren Regulus råkar hamna nästan exakt på chefskapets tecken Lejonet vid Stockholms östra horisont då "Svenskt Näringsliv" går lajv våren 2001. Men horoskopet avslöjar genast den falska front det nya namnet är, för ascendenthärskaren Solen tecknar fenomenets djupaste identitet - dess själ - och här finner vi den inlåst i det onda åttonde huset för den oundvikliga korruption och degeneration som åtföljer alla som lever på den biologiska nivån - på "näringslivets nivå" där nya resurser hela tiden måste skjutas till för att hindra organismen från att dö. Kapitalisterna och överheten är i sanning de TÄRANDE i samhället, de bara tar och tar från andra!

Vanligt folk måste naturligtvis också leva utifrån näringstillförselns diktatoriska princip, men i den här kartan är det helt uppenbart att Svenskt Näringsliv är den onda överhet i 10e makthuset som BEKÄMPAR hushållens rätt att leva och må bra nere i 4e huset för undersåtarna/de enskilda hemmen. Mars i negativt härskarläge i Skorpionen indikerar faktiskt hur löntagarna försvarar sig med näbbar och klor mot den fasansfulla förtryckare som vi ser högst upp i kartan genom den alltså så ekonomiska och ogenerösa Saturnus, som här också drabbas av Satans huvud, den onda stjärnan Algol som söker göra en travesti eller nidbild av allt den slår klorna i. 

I det här fallet är det bara att öppna ögonen och lyssna till Svenskt Näringsliv för att inse hur väl kartan stämmer. Denna Saturnus i det hierarkiskt överordnade 10e huset är onkel Scrooge, den arketypiska onda arbetsgivaren som inte unnar sina anställda ett dugg - tvärtom förorsakar död i deras utfrusna hem! Är det konstigt att Aftonbladet skrivit i många år om "det nya tuffa Sverige"! 

En förbannad skönskrivning för övrigt - ordet "tuff" inte kommer i närheten av att beskriva den jävelskap som bedrivs i det här landet från Etablissemanget mot befolkningen, och dessutom använder Aftonbladet sällan beteckningen mot arbetsgivarna utan mot statliga missgrepp, en stat som tagit arbetsgivarnas profithunger och kostnadsbesparingar som modell. Men det är troligen för mycket begärt att tro AB:s allmänreportrar ska vara fullt medvetna om och konsekvent påminna om varifrån helvetet i Sverige ytterst stammar, vilken mentalitet och ideologi som gör livskvaliteten så låg här.

Hela fenomenet Svenskt Näringsliv och allt det står för, är således en övervintrad korruption eller synd - dess solära identitet är ju alltjämt gamla arroganta Arbetsgivarföreningen som här ligger i 8e huset för ruttnande lik som dock likväl sprider sin stank och inverkar menligt. Att det därför är Saturnus som kontrollerar kartan är lätt att förstå, men inte mindre problematiskt. Saturnus är dels en naturlig illgörare (den får människor att åldras, hungra och dö - det ingår i den biologiska livscykeln vad man än tycker om saken). Men här är Saturnus även aktiv illgörare och kontradikterar Lejonascendenten som bort teckna en generös ledargestalt, en livgivande och inspirerande kraft. Ej så i Sverige!

Vad vi därför har är en Lejonascendent som både har en defekt karaktär (pga. den negativt belastade och försvagade Solen) och som spelar den onda makthavarens roll via tionde. Ingen skulle väl kalla Saturnus god, men den har ett korrekt uttryck och är då omdömesgill. Men den typen av Saturnus kan tyvärr inte Svenskt Näringslivs horoskop berömma sig av.

Men, invänder någon, den dubbelt onda Saturnus är ju inte sista ordet i ägandefixeringens Oxe i 10e makthuset utan bara öppningsdraget! Saturnus i Oxens 4e grad överflyglas sedan av såväl Månen som Jupiter. Och den senare är ju den Stora Välgöraren, generös och vill alla deras bästa. Jupiter bildar fantastisk synergi med Lejonascendenten och har dessutom maktposition i 10e huset för att sprida allmänt välstånd till alla i landet som arbetsgivarna har något att skaffa med (och det är en betydande del av det svenska folket)!

Men det skiter sig här också, för hinduisk astrologi påminner alltid om att det manifesta budskap en planet ger via tecken och hus måste avstämmas mot dess "själ" eller den dolda disponenten. Och nu händer det igen! Välviljans Jupiter ägs av penningplaneten Venus (Oxens härskare) och denna står i förlorarnas tecken Fiskarna i det onda och korrumperande 8e huset för syndare! I exakt konjunktion med Svenskt Näringslivs djupaste själ eller identitet (Solen) avslöjar Venus att den här gruppen av dominanta arbetsgivarfigurer i själva verket är de fattiga, de misslyckade! 

Man kan ta som allmän tumregel att alla de svenskar som strebrat sig upp till chefspositioner har vedervärdiga tidigare jordeliv i fattigdom bakom sig och hela denna sociala klättring i detta liv DRIVS AV EN UNDERLIGGANDE ÅNGEST FÖR ATT ÅTERIGEN FÅ SMAKA PÅ FATTIGDOM. Det är därför svenska arbetsgivare är så giriga och missunnsamma. De saknar totalt realism på sin verksamhet eftersom det finns en patologisk tendens i deras negativa karma (under ytan av det de gör). 

Här ser vi därför hur Fiskarna, det goda av de näriga Vattentecknen och i vilket själen var tänkt att rena sig från den lägre biologiska naturens begärsfullhet, helt enkelt är aktivt utslagen hos entiteten Svenskt Näringsliv. Fiskarna är fångade i syndfulla 8e huset och därmed ännu inte mogna att ens överväga sina egen sjukliga begär som drivit dem att söka maktpositioner och utifrån dessa söka suga skiten ur de underordnade!

Sällan har väl ett horoskop så väl kompletterade Sverigehoroskopet, som också det avslöjar att Sverige drivs av en liten klick privilegierade ledare som fått Jupiters princip ("allt gott åt alla") helt om bakfoten! I Sverigehoroskopet ingår inte hela folket i symbolen "Solen-i-Vattumannen" utan bara de onda rika och de i ledarposition (verksamt ond Sol och verksamt ond Jupiter i 5e huset för den lyckosamma klicken av ledare). Därutanför växer hat och mörker i den övriga folkkroppen... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar