Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 december 2016

Sovjetkritikern Stig Fredrikssons förtäckta hyllning till kapitalismen

En docent i historia som denne recensent i AB, måste väl hållas för att vara en initierad bedömare av forne Sovjetkritikern Stig Fredrikssons bok om Boris Jeltsins livsgärning som på 1990-talet ledde till uppkomsten av hyperrika, samvetslösa oligarker å ena sidan och massfattigdom å den andra då han införde kapitalism av värsta slag i det som nu är Ryssland.

Berövar man recensionen dess milda tonläge skulle man kunna säga att Stig Fredriksson är en ideologisk fanatiker, historieförfalskare och desinformatör av rang! Hans horoskop, uppställt som en sinnelagsascendent instämmer i detta och i frånvaron av fängslade sovjetiska dissidenter (vars öde det inte var svårt att sympatisera med) framstår nu Fredriksson själv som en rätt skadeskjuten fågel. 

Faktum är att jag känner igen flera av horoskopets potentiella psykiska störningar i en på/av-bekant vars världsbild är ett så kaotiskt sammelsurium av stänkvisa skarpa iakttagelser inbäddade i ett moras av borgerliga och ogenomreflekterade attityder, att det inte är meningsfullt att föra grundläggande samtal om samhälle och politik. Människans hela utblick innehåller alltför många motsägelsefulla pusselbitar och att demontera dem alla på en gång skulle innebära att personen upphör existera.

I Stig Fredrikssons fall kan man peka ut dessa problematiska pusselbitar på himlen, som just exakt visar att många livsöden helt enkelt uttrycker "dålig matematik" - några själar måste befolka även dessa horoskop och tillfällen i tiden. Alla själar är "på väg", lägger pussel så gott de kan, bryter upp och lägger nya pussel. Lika lögnaktig som Fredrikssons hyllning till Jeltsin, dvs. kapitalismen, lika sann är han i sin avsky mot förtryck och begränsning, vilka han dock inte kan skaka av sig eftersom den kroniska Kronos/Saturnus anger att detta är själva bevekelsegrunden för hans eget psyke och mentalitet. 

Han har själv en diktators sinnelag, men ett psyke kan inte vända ut och in på sig självt eller hitta distans eftersom det är själva platsen för våra medvetna upplevelser. Därför tvingas Stig Fredriksson söka upp någon annan som får bära hans medfödda skuld (från ett tidigare liv) och som till del intellektuell Luftvarelsen hittade han snart den mentala Luftkonstruktionen "Sovjetstaten" och ideologin kommunism med dess metoder, planhushållning t.ex.Månen med Saturnus och ambitionens eller överdriftens Rahu samlade i rapportörens Tvillingarna kan å andra sidan också illustrera hans livsgärning som journalist och utrikeskorrespondent. "Utlandets" 9e hus är häftigt aktiverat av energiska krigsplaneten Mars, men tyvärr skadar Mars alla ascendenter som har Tvillingarna i 1a huset, den är en dubbel illgörare, essentiellt ond och även verksamt så. Därför kan man direkt ana sig till en tvivelaktig moral närhelst Fredriksson öppnar munnen för att rapportera om händelser "långt bort i världen".  Han förstorar och felvinklar så det står härliga till. 

För titta noga på Tvillingascendenten (av alla de slag, lunär, solär eller den helt egna ascendenten för det förkroppsligade framträdandet) - budbäraren i Luft är en känslig ascendent som har färre vänner och välgörare i denna världen än något annat tecken i 1a huset (kanske därav talesättet "skjut inte budbäraren"). Allt Tvillingarna har är kärleken (Venus), vilket inte alls är begripligt i den västerländska tradition där Tvillingarna tecknas som två små barn eller pojkar men blir helt logisk i Indien där de är ett älskande heterosexuellt par. 

Venus märkliga ägarskap av 12e huset för "världsliga förluster" försvagar ytterligare Tvillingascendenternas bindning till denna världen, men så visste också antikens människor att Människan inte är densamma som den köttsliga representationen utan har sin verkliga hemvist i en högre värld bortom de fysiska sinnen som hon utrustas med i syndafallet ner till fortplantningens värld (biologiska synsättet - eller Vattnets väg). 

Samtidigt är det 12e huset älskogshuset i hinduisk tradition samtidigt som det älskande himmelska Paret (Tvillingarna) inte har någon avsikt att förbli fångar i de dödas grottliknande materiella värld. Därför är Tvillingarnas älskog helt och hållet orienterad mot njutning och 12e huset kan därför tolkas som en sexualitet som berövats dess grundläggande funktion som fortplantningsmekanism för att framskapa ny arbetsboskap (Oxen/kon i offerhuset), för Tvillingarna - ett av de genuint mänskliga tecknen (utan spår av djuriskhet eller materialism) sublimeras sex till en konstform.

Stig Fredriksson får nog vänta till ett senare jordeliv för den här aspekten av Tvillingarna, hans Venus-i-Väduren indikerar en särdeles egocentrisk inställning till det motsatta könet i detta liv, här handlar Venus i ego-principens tecken mest om att hitta sin inre jämvikt. På något sorgligt sätt tycks den här skamlösa egocentrismen ändå söka kompensera mörkret och tyngden som diktatorn åsamkar Psyket/Månen. 

Notera hur Venus-Vädurens försök att hålla balansen är starkt knuten till Stig Fredrikssons Vädurshärskare Mars - som här verkar ont och befinner sig i 9e huset för utlandet. Han har hållit sin inre diktator borta genom att egocentriskt söka balans genom ett hatiskt förhållande till en extern diktatur som forna Sovjetunionen. Men man kan, som i fallet Fredrik Reinfeldt vars 9e hus för hans "gud" eller "högsta goda" också innehöll en verksamt ond planet, säga att Stig Fredriksson är vän med den onda aggressionsmakten nummer ett i världen, nämligen det expansionistiska USA. (Återstår att se om Trump menar allvar med att skrota det onda infiltrerande USA som lägger sig i och skapar krig i omvärlden.) 

Hela Fredrikssons livsverk som journalist har utspelat sig inom den här maktbalansen mellan Öst och Väst, och det är notabelt att det 9e huset för de riktigt stora frågorna knyts till hans eget sinnelag eftersom Saturnus i 1a är tillfällig ägare över 9e huset. I den meningen fungerar dock Saturnus väl, hela hans psyke (Månen) är "in-formerat" av formalisten Saturnus, Fredriksson är påläst men också pre-formerad i sitt psyke av en viss syn på denna förlegade bild från kalla krigets dagar. 

Genom en verksamt ond Jupiter för stor förmögenhet och spekulation - Budbäraren eller rapportören Tvillingarna får inte belastas med världsliga rikedomar och ska inte ägna sig åt gissningslekar om investeringar som ger framtida vinst - blir det tyvärr uppenbart att Stig Fredriksson älskar ROVKAPITALISMEN (historikern i AB använder med sin "roffarkapitalism" lustigt nog nästan samma uttryck som den här bloggen). Även den verksamt onda Jupiter ockuperar ett viktigt hus, men där Mars i "det högsta goda" skapar negativa effekter av en i grunden oklanderlig psykisk förnimmelse av att höra samman med det världshistoriska/politiska förloppet därför att Fredriksson väljer den onda sidan (kapitalismens olika ideologiska förgreningar),  befinner sig Jupiter i ett av de onda husen, det tredje för journalistisk och rapportering. 

Men Jupiter i sin onda tappning ger inte "allt gott åt alla" (detta är Guds signatur när den fungerar som bäst), och i kommunikationshuset blåser den upp falska bubblor och ger ett inbilskt intellekt som presenterar sin syn (Jupiter i Lejonet relaterar mycket till att förmedla grafiska eller visuella bilder av sakernas tillstånd). Redan här har vi alltså något av en desinformatör som rimmar illa med den livsuppgift som saklig reporter Fredriksson en gång bestämde sig för. Horoskopet har en agenda från första stund och det här är sannerligen inte en Sanningens apostel, trots Fredrikssons blida blick!

Så här långt har vi funnit att Månen/psyket visserligen är tillfångataget av diktatorn Saturnus och inte kommer ur dess grepp. Men det tyder också på en livslång arbetsmoral och en nästan ensidig lojalitet till den valda verksamheten. (Det är motpolen Jupiter som chanser och hoppar hit och dit i jakten på senaste möjligheten att göra sig ett klipp.) 

Tyvärr skadas Tvillingarnas tecken som både älskare och mediemänniska av den onda agendans Mars i utlands- och filosofihuset. Mars är alldeles för trubbig och ond i sina mörka begär för att passa Tvillingarnas sattviska och observanta blick. På ett sätt som erinrar om Fredrik Reinfeldts horoskop kan man här ana hat (Mars) mot vissa ideologier (Vattumannen = sammansatta tankar, koncept = ideologier). Fienden är förstås den pga. hatet djupt missförstådda och förgrovade bilden av kollektivism (Vattumannen) och särskilt då den sovjetkommunistiska eftersom Tvillingarna nu en gång är för yttrandefrihet och mot censur.

Jupiter är också en verksam illgörare och i opposition till den dubbelt onda Mars längsmed den "kosmologiska axeln" Lejon/Vattuman ser man något av ett "gudarnas krig" om vilket ideologiskt kosmos som ska gälla. Fredriksson anser som så många att i krig och kärlek är alla fula knep tillåtna. 

Vi ser här hur journalistikens eget tecken Tvillingarna bit för bit eroderas och vanställs - det kan inte längre råda några tvivel om att Stig Fredriksson är en simpel propagandist av samma slag som Svenskt Näringsliv eller vilken presschef som helst. Han är ännu en av kapitalismens många tillskyndare som döljer sig bakom en förvisso upplevd känsla av engagemang i världspolitik och frågan om personlig frihet. Tvillingarna tillhör zodiakens första akt, där fokus ligger på det personliga, inte det individuella eller det universella - Fredriksson flyttade fram sovjetiske dissidentförfattaren Solzjenitsyn rejält i rampljuset här i Sverige - fokus på personen men via denne kopplingen till det allmängiltiga eller universella via den "stora" planeten Saturnus i Tvillingarna.

Men den frihet - Jupiter - Fredriksson förespråkar, är således en ond frihet, frihet på de superrikas villkor. På flera sätt är Fredrikssons horoskop pinsamt likt Sverigehoroskopet från 1974. Här ser man också den "unga" Tvillingarna bärande den gamla och doktrinära Saturnus samt en ond Jupiter som mer tecknar Eliten som en dominant bubbla i landets 5e ledarskapshus, en bubbla som lämnar alla andra utanför och fult svartjobbande för att också få samma guldkant på tillvaron som de inser att Eliten ständigt har.

Nationalhoroskopet har börjat få mig att tvivla på att Sverige vid den här tiden alls var socialdemokratisk i någon meningsfull bemärkelse. Det ser inte ut som om folket (Vattumannen) alls är involverat i något medvetenhetslyft och än mindre i någon reell jämlikhet vad gäller t.ex. löner. Socialdemokratiska Arbetarpartiet kompromissade från första början bort revolutionen och en ren omstart och valde att andäktigt stå med mössan i hand utanför den rika disponentens villa och drömma om en egen snarlik framtid. Egenintresset är skrämmande i SAP-horoskopet, men det kanske vore orealistiskt att ens tänka sig något annat, givet dåtidens förhållande mellan de Fattiga och de Rika.

Men nu har Sverige gått ett fullt varv. Nationen har sedan 1974 förfallit allt mer tills det efter 30 år av nyliberal marknadsekonomi nu är så uselt för många, inte minst de pensionärer som arbetade på sin egen kommande fattigdom under hela denna sjukliga period när Eliten alltmer tog tillbaka forna och rent feodala privilegier.

Sådant här bekymrar inte kommunisthataren Stig Fredriksson eftersom sista spiken i hans kista slås i genom belägenheten hos själva budbäraren Merkurius. Om det är mixade besked i Tvillingarna och där äregirighet (Rahu) och inflexibel dogmatism (Saturnus) fyller psyket, hur ska man då förklara Fredrikssons förvandlingstrick, där han smiter undan sin egen osunda inre diktator och lyckas projicera all ondska på den onda kapitalismens fiende kommunismen? Svaret verkar ligga i hans ascendenthärskare Merkurius - intellektets och kommunikationens planet. Den anses "fallen" i offertecknet Fiskarna vilket naturligtvis gör honom empatisk med alla som på samma sätt som hans själv har mindfuckats, men då inte av USA-kärlek och vilja till den onda Penningen utan fyllts av en inre mental Luftstruktur av sovjetkommunistisk typ. 

Fredrikssons Merkurius-i-Fiskarna är i själva verket en rejält irrationell position som tillåter sig vilka förvandlingstrick som helst i rapporteringen - och exakt samma Merkurius i Fiskarna förklarar också min borgerliga bekant som det helt enkelt inte går att resonera med eftersom logiken är så bristfällig och världsbilden ett närmast snurrigt hopkok av diverse åsikter och personer som den här personen råkar gilla. Inte för inte är Vatten raka motsatsen till Luft. I nattens drömmar kan de mest bisarra hybrider visa sig men nu drömmer själen och finner inget att anmärka om sitt eget fabulerande och känslobaserade associerande. Bloggaren, med både nattens Måne/psyket och Merkurius i Luftelementet har kanske ett något annorlunda drömliv eftersom han ofta är medveten om brister i drömmens konstruktion, han ser sömmarna i den alltmedan han drömmer! Utan att skryta antyder det en åtminstone rudimentär meta-medvetenhet, och förklaringen ses just i astrologins gamla lära om de 4 elementen. Månen har, precis som hos Stig Fredriksson lyfts upp ur vattnet och verkar inom ramen för den Rationella Själen (Luft). Men där Fredrikssons kärl spricker genom att Merkurius likväl står sjunken i Vatten, där har bloggaren fötts med en mer helgjuten hemvist i "det himmelska". 

Det är som sagt inget att skryta om ur perspektiv av nuvarande förbruknings-ego (den slit & släng-Merkurius som skriver dessa rader i detta liv), men i den mån man alls håller ett horoskop för att berätta något om någonting, vittnar detta "ingångsvärde" ("ren Luft") om att bloggaren bör ha arbetat med intellektuella ting i ett eller flera tidigare liv och i en sådan utsträckning att "tankekroppen" nu blir ett explicit "ingångsvärde" (synliggjort i födelsehoroskopet). 

Den här fördelen saknar Stig Fredriksson och det är därför Vattnet och Luften med sin "dissociativa" natur (tenderar att slira och gå skilda vägar) så väl blir det sista ordet om hans förmåga att sakligt och korrekt beskriva Jeltsins roll i det historiska förloppet. Precis som med moderata försvarsministern Sten Tolgfors som trasslade in sig i lögner och till sist fick avgå i samband med Saudiskandalen ses här Merkurius sjunken till den näriga Vattensjälen eller den "Vegetativa Själen" - Tolgfors gick helt logiskt över till svensk vapenindustri efter fiaskot som försvarsminister.

Merkurisk Måne i Luft men Merkurius i Vatten skulle kunna ge instabilitet och opålitlighet i den "luftbubbla" som bort säkra en logiskt tajt och saklig presentation. Den objektiva reportern drivs nu istället av dunkla motiv som simmar runt i det kalla och begärsfyllda Vattenelementet. Luftbubblan är sårbar eftersom omgivningen är Vatten - som ömsom är förgiftat och begärsfullt och ömsom rent och kapabelt att spegla Sanningen. 

Fiskarna är normalt ett sattviskt tecken - platsen där Vattnet äntligen kan renas från dess föroreningar (och mörka begär). I Fredrikssons psykiska månascendent är tyvärr Merkurius disponent Jupiter en av de verksamma illgörarna så att en tendentiös sensationalism (Eld/Vatten-krig) dras in i det som redan är ett känslostyrt tänkande (Merkurius i Vatten).

Denna brist på trovärdighet är också vad AB:s bokrecensent finner problematisk med Fredrikssons försök att skriva Ryssens senare historia.ÖVERKURS

Den som orkar bygga upp ytterligare ett astrologiskt komplex för sitt inre öga kan studera vad som händer med Stig Fredriksson om man istället väljer en solascendent (Surya lagna) men där sanningsvittnets Sol-i-Fiskarna nu har oturen att en i grunden god Jupiter halkar in i det 6e fiende- och olyckshuset. Utifrån det solära perspektivet, handlingsmänniskans perspektiv, ser det ut som om Fredriksson silar bort en del av den avsevärda vrånghet som avslöjas genom månascendenten. 


Kort sagt: han visar inte lika mycket i ord och handling av det helgalna värdesystem som egentligen fyller hans sinnelag. Han är dock inte helt bakom flötet utan vet vad som kan och inte kan sägas i det offentliga för att inte sabotera sin image som objektiv reporter. 

Ur solascendentens perspektiv är sinnelaget en väl för den lidande sanningssägaren Fiskarna men i 4e interna huset och inlåst med Saturnus som nu är en dubbel illgörare ges plötsligt perfekt en bild av hur Fredrikssons martyr-Fisk vittnar om de som för sina Luft-tankars skull hålls i husarrest (4e = Hemmet/Huset med Saturnus programmatiska natur som vissa kan uppleva som en hämmande faktor om den har rollen som verksamt ond begränsare). Här framträder också tydligt bilden av en Fredriksson på den tiden han ständigt AGERADE som sanningsvittne för den fängslade sovjetiske dissidenten.

Var Fredriksson själv en tyrannisk fångvakt i ett tidigare liv och i detta liv en själ som överkompenserande söker tvätta bort smutsfläckar på sin själs CV? Detta verkar vara en vanlig "pendelsvängning" från ett liv till nästa. Med känd födelsetid kan man unna sig spekulationer över vad horoskopet säger om tidigare liv, men när man enbart har födelsedagen känns det mindre meningsfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar