Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 18 december 2016

Sigourney "Alien" Weaver diskuterar empati


Alan Rickman, Sigourney Weaver och Jed Rees i den
underhållande science fiction-parodin Galaxy Quest (1999)

Sigourney Weaver är sentimental över England. Till sin sorg verkade hennes mamma ha förlorat allt intresse av sitt ursprung efter emigrationen till USA. ..."Varför gjorde aldrig mamma och jag någon fantastisk runtresa i England? Men hon var inte intresserad. Hon kände att allt hade förändrats efter kriget. Jag tror hon ville slippa inre slitningar. Det var lättare för henne att bli amerikansk medborgare och föda hemska amerikanska barn". Sigourney skrattar. "Det blev aldrig någon runtresa. Synd."


The Guardian har en bra intervju med Sigourney Weaver som bland annat visar hur precis hon är med terminologin - exakt som zodiaktecknet Jungfrun anses vara. Hon rättar intervjuaren beträffande ordet "kylig" - vilket inte alls stämmer på en del filmroller hon gjord. Weaver preciserar i detalj vad det är som gör att en del människor summerar dessa roller som "kyliga". 

Det intressanta är att Weaver här genast ställer sig på tvären vilket är typiskt den analytiska Jungfrun. I själva verket motsäger inte perspektiven varandra, "kylig" är en övergripande sammanfattning för den som inte likt Weaver själv investerat en massa energi i att förstå sig på sin rollfigur i minsta detalj.


Weavers horoskop tillhör så uppenbart en dramatisk person! Se bara de aktiva Eldelementet där lyckoplaneten Jupiter står i sitt positiva hemmatecken - Skytten är en futurist och därmed en nyckel till hennes livs roll som Ripley i ALIEN-filmerna. Men det är naturligtvis den tydliga mixen av Eld och Vatten som ger "sensationalismen" - dragningen till stark sinnesrörelse och utlevelse som samtidigt ger typer så tacksamma för sensationalistiska tidningsrubriker. 

Delar av horoskopet får mig nästan att omvärdera statsminister Stefan Löfven en smula, den ängsliga fursteslickaren börjar (kanske allt för sent) växa in i sin roll som Sveriges nominella boss. Han har på sistone uttalat sig på ett sätt som nästan börjar låta som den gamla socialdemokratin som faktiskt försvarade medborgarnas - arbetsföra, sjuka och pensionerade - rätt till ett existensminimum som skiljer sig från arbetsgivarnas agenda: en ondskefull typ av utsugarkapitalism som söker introducera ännu mer av underklass i Sverige. DN - av alla tidningar - exponerade under lördagen på sin förstasida en avslöjande artikel om Svenskt Näringslivs ruttenhet!

Både Löfven och Weaver har det raka och oförställda sinnelaget i Väduren men där psyket kompliceras av att disponenten Mars är allt annat än rak och tydlig i den själsliga komplexitetens tecken Kräftan. Mars i Kräftan anses vara en svag position som istället för att vända energin utåt riktar den inåt, vilket i sin tur piskar upp en massa psykologisk slagg och ger en harvande eller luddigt respons, exakt som den Löfven excellerar i. 

Sigourney Weaver har inte det problemet eftersom hon inte opererar "live" utan i en kontrollerad studiomiljö där hon redan är trygg och kan rikta sin energi inåt i Kräftans känslomässiga djup och aktivera olika nyanser. Månen i Väduren gestaltar i vilket fall inte alls sin typiska rödbrusigt frustande natur utan bara, som intervjun beskriver Weavers specialitet, antydningar genom ett litet snörpande på munnen. Citatet ovan påminner definitivt om Löven som introducerades för svenska folket genom ett evigt tjatande (inte minst från honom själv) om problemen med Hemmet (Kräftan, Månen, 4 huset) och det faktum att hans mor lämnade bort honom till adoptivföräldrar. Här tycker man sig se att både han och Weaver ändå på något sätt haft en försvagad barndomsmiljö (Månen) eftersom dess disponent är olyckans och separationens egen planet Mars (svärd och knivar skär och separerar).

Den som läser den engelska intervjun kommer att finna mycket från Sigourneys egen mun som stämmer in på pricken med hennes horoskop, inte minst hur hon avråddes från sitt karriärval under skådespelareutbildningen (kanske pga. sin ansenliga längd). Weavers Sol har parkerat sig i det 6e huset för olyckor och fiendskap och det är sannerligen ingen drömposition från vilken att börja en karriär som just bygger på att man stiger fram i rampljuset som agerande individ! 

Hade aktrisen varit medveten om denna medfödda position för sin själsindikator hade hon inte behövt fundera över varför hon kommit att spela så många dysfunktionella eller udda figurer under sin karaktär. Hon har vänt sin själs destination till olycka till något gott genom att anamma sin relativa "freakighet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar