Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 december 2016

Patti Smith, Vattenelementet och nervositet på scenen

Om man antar att SVT:s Nobelsajt i princip direktrapportera så kan det inte ha tagit många sekunder att skriva ihop texten om att Patti Smith blev så nervig att hon tappade bort den mångordiga texten till Dylan-låten och skamset bad om att få starta om. Ett videoklipp på incidenten ligger ute 19.05 och för det här horoskopet sätter jag 19.00. Inte för exakta minuten spelar så stor roll för det signfikanta sammanträffande som lyser övertydligt på himlen...


Det träffsäkra här är att det fria livsflödets Sol och blockeringens Saturnus står i tajt konjunktion under några dagar och den stackars Patti Smith föddes just under en Skorpionascendent närmast gradexakt med positionen för den här oflytets konjunktion! 

Skulle tidpunkten och ascendenten för Stockholms Konserthus stämma på ett ungefär har vi en DUBBEL markering av hämningens Saturnus eftersom Kräftan just stiger över Stockholms östra horisont och - återigen - den stackars Patti Smith föddes ett år när Saturnus befann sig i Kräftan! Saturnus är känd för att plåga sig själv och vara extremt kravfylld, så man skulle kunna säga att att det här är ett litet exempel på hur man sätter krokben för sig själv genom sin prestationsångest. 

Ångesttillstånd och andra irrationella affekterade tillstånd sorterar naturligtvis under Vattenelementet vilket sångerskan har en dos av via Saturnus och Venus/Ketu i just Skorpionen. 

Men eftersom innehållet i Skorpionen (jämviktens Venus) disponeras av Mars i utforskaren Skytten, ett Eldtecken, får vi här en "sensationalism" som skruvar upp temperaturen överdrivet mycket, vilket skulle kunna tyda på att Solen med Mars i Skytten var så uppeldad att Skorpionen blockerade sig mot den inre Eld som hotade evaporera dess Vatten och dess liv. Ett annat sätt att beskriva ögonblicket av emotionell blockering till följd av situationens väldighet för Patti Smith.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar