Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 2 december 2016

Nu jävlas arbetsgivaren Almega igen

År 2014 var det tågstrejk pga. Almegas taskighet och nu lutar det åt kamp för att Almegas privata vårdföretag inte vill ge sina anställda samma löner som i det kommunala - se artikel i AB

Eftersom jag reagerade vid tågstrejken finner jag dåvarande styrelsemedlemmar i horoskopsamlingen - de där som generöst berikar sig på andras slit. Vid ett återbesök har några försvunnit och halvdussinet nya guldgrävare tillkommit. En nätt liten skara på 23 Almega-träffar kanske kan ge någon ledtråd om varför näringslivet är så närigt och inhumant...
 1. Anastasia Georgiadou;1.12.1963;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 2. Anna-Karin Hatt;7.12.1972;12:00 fd it-minister i regeringen Reinfeldt, nu vd Almega
 3. Bijan Fahimi;27.8.1963;12:00 profitör på barn vd Hälsans förskola, fd styrelsen Almega
 4. Erik Svensson;7.11.1946;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 5. Eva Gidlöf;1.5.1957;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 6. Göran Fredriksson;29.8.1953;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 7. Hans Johan Göterfelt;15.10.1954;12:00 styrelsen Almega;
 8. Jan Georg Bengtsson;19.12.1967;12:00 styrelsen tågstrejken 2014 och alltjämt
 9. Jan Markus Granlund;26.04.1975;12:00 styrelsen Almega;
 10. John Marcus Kristiansson;6.03.1974;12:00 ordf Almegas styrelse
 11. Jonas Karl Axel Milton;22.9.1953;12:00 vd Almega + styrelsen vid tågstrejken 2014
 12. Lars Forseth;28.12.1956;12:00 styrelsen tågstrejken 2014 och alltjämt
 13. Lars Magnus Larsson;23.3.1954;12:00 styrelsen tågstrejken 2014 och alltjämt
 14. Lennart Wiklund;16.4.1950;12:00 styrelsen tågstrejken 2014 och alltjämt
 15. Magdalena Kock Hermansson;20.11.1955;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 16. Monica Cecilia Lingegård;22.12.1962;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014 och alltjämt
 17. Monika Höglind;16.3.1962;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014 och alltjämt
 18. Per Erik Mikael Johansson;8.12.1962;12:00 styrelsen Almega;
 19. Per Fredrik Gren;28.03.1968;12:00 styrelsen Almega;
 20. Peter Seger;23.7.1960;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014 och alltjämt
 21. Stefan Koskinen;10.02.1982;12:00;+1 arbetsgivarpolitisk chef Almega;
 22. Sten Håkan Bryngelsson;30.3.1948;12:00 styrelsen vid tågstrejken 2014
 23. Tom Bertil Bennie Olsson;6.09.1950;12:00 styrelsen Almega;
Så här kan det se ut om man slår ihop dem och studera Almega som en "kollektiv typ" - vad där det egentligen för "energier" som verkar i det här packet som låter sig motiveras av aktieutdelningen mot att sova av lite tid i styrelser?23 Almega-anknutna guldgrävare
tot
3 2 3 1 1 0 - - 10
0 3 0 2 2 2 - - 9
0 1 1 0 1 1 - - 4
1 4 0 2 3 1 - - 11
3 1 1 3 2 4 - - 14
2 0 3 0 3 1 - - 9
1 3 2 4 3 2 - - 15
4 3 5 4 2 0 - - 18
3 1 1 2 1 3 - - 11
1 1 2 1 2 0 - - 7
1 1 5 2 2 6 - - 17
4 3 0 2 1 3 - - 13


Som framgår av Jupiters kolumn finns en mycket skarp topp i Vattumannen och det beror bara på att det är barn av samma årskull - 1962 - som sällat sig till den här styrelsen. Jag vet inte om det ska tolkas som att vi har en kompisklubb här eller om Vattumannen är ovanligt hungrig på stora och lätta pengar. Minns dock att hinduisk astrologi placerar Jupiter som signifikator för det 11e huset (Vattumannens naturliga hus) och detta representerar i sin tur ett 2a ekonomihus i relation till 10e makthavarhuset. Vi har med stora pengar att göra i det 11e, antingen för att man själv sysslar med dem, äger dem, eller för att man har en ideologi (en annan 11e-hussignifikation) som relaterar till förmögenhet.

Jag har en bekant född detta år som föreslog mig att pruta på en vara en gång och hans förslag var rent skamligt girigt, ett mycket lägre bud än jag med måttfullt och objektivt öga på den begagnade prylens värde hade tänkt föreslå. En anekdot bevisar förstås inget. Det dock intressant att trots underlagets skevhet (jag eliminerar Jupiters kolumn i den fortsatta diskussionen) så lyckas ingen uppvisa en sådan närighet som det svarta Vattnets Skorpion

Och detta är exakt den position som bloggen börjat närmar sig på sistone. Att Vatten är rätt symbol för näringslivets och dess urspårade form närigheten, men från den passionerade Kräftan (Månens tecken) har jag alltmer kommit att överväga Skorpionen som är en intensifiering till ren och skär terror av det som i Kräftan bara var en mild men konstant oro för varifrån nästa mål mat ska komma

Den trygghetssökande Kräftan (revirets zodiaktecken) spårar i nästa Vattentecken ur helt och blir en sekretessgalen mörkerman som uppenbarligen tappat kontroll över sina begär. Notera att Kräftans kvalitet är Rajas guna, passion, men att Skorpionens Tamas guna, Mörkret, mer neutralt kan uppfattas som begär. Och begär är också en intensifiering av lidelser eller passioner som ofta är flyktiga och dansar runt kring än det ena och än det andra man "suktar efter". Med begäret är det en helt annan sak, det är en osund fixering (och i väst tillhör Skorpionen just den "fixerade kvaliteten" som dock har en annan förklaringsmodell än de hinduiska kvaliteterna).

Som god två landar Skorpionens granne och det är begripligt eftersom ett flertal av dessa Skorpioner säkert har vissa planeter i granntecknet och detsamma för dem som fötts med Solen i Vågen. Och vågskålarna har allt i världen med näringslivet att göra, inte för att de nödvändigtvis är näriga men väl för att de är intresserade av kommersialismen som sådan. (Och det kan undertecknet, en Sol-Våg skriva under på. Marknaden som fenomen roar mig enormt, men jag ser dagens råa kapitalism som en tillfällig sinnessjukdom som kommer att kosta västerlandet dess liv).

Nu ska man minnas att de här namnen (mestadels styrelsemedlemmar) inte har med marknaden eller handelsvärlden att göra. De sitter i styrelsen för att de vill komma åt pengar. De är lägre än detaljisterna på butiksgolvet som socialiserar med kunderna. Vi har avskummen här och det är därför inte konstigt att den kommunikativa Tvillingarna som i antiken associerade med handelsmän lyser med sin frånvaro. Med låga "4 poäng" ser vi återigen hur befriande fritt från låg materialism och närighet som detta genuint mänskliga Lufttecken är.PS. Se också föregående inlägg om Tryckfrihetsförordningen där Skorpionen återigen spelar sin bestämda roll som Syndare eller Mörkläggare men där dess egen härskare vänder sig emot det tryckande mörkret och tar parti för allmänhetens röst - Vattumannen. Nysslidna nymåne i Skorpionen (som anger tonen till nästa nymåne) och en Skorpion som f.n. huserar faktamässiga och rationella Saturnus resulterar här i en serie inlägg med Skorpionen i en negativ huvudroll givet det olustiga främlingskap Solen och Saturnus upplever inför varandra, väsensskilda principer som de är.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar