Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 3 december 2016

Mordvapentillverkaren SAAB behöver personbilar för bättre PR...

Ett måste man ändå ge svenskarna: de är ihärdiga och ger inte upp sin ondska i första taget...


Mordvapentillverkaren SAAB måste ha haft en bra kvartalsvinst tack makten överblindstyren som närighetsminister Damberg och clownen Löfven eftersom de kommer dragande med idén om personbilstillverkning igen (SvD), trots att deras bilar redan totalt konkurrerats ut på den "goda" marknaden som visar vilka som är värda att leva och vilka som lika gärna kan gå och dö....

Se även horoskopet för SAAB-chefen och vapenskramlaren Håkan Buskhe.

Först när den här civilisationen ligger i grus kan man börja hoppas att mänskligheten provar någon annan mytologi att bygga sin värld utifrån. Aftonbladet Anders Lindberg visar sig återigen tillhöra de dummaste bland de dumma som går hårt åt högerextremismen för det han falskeligen kallar myten om ett "homogent" folk och en "homogen" elit i motsatsförhållande. 

Lindbergs urbota dumhet består i att inge kunna se sin egen vänsters haveri och oförmåga att samla folk till krig mot kapitalismen. Därmed svänger pendeln per automatik snabbt över Dambergs och Löfvens huvuden och når sitt högra extremläge. På denna höger vilar nu det kineserna kallade "Himmelens mandat" att gå tillrätta med den förfallna onda ordningen. Den kapitalistiska västcivilisationens slut blev knappast ett ärofullt kapitel i Människans historia, men något som verkligen är verklighet är att den HETEROGENA ELITEN sannerligen suger ut ett HETEROGENT FOLK. 

Det finns tallösa sätt för arbetaren och medelklassmedborgaren att idag straffa ut sig efter att ELITEN och dess knähundar journalisterna och deras överhetsperspektiv - den verkliga Överhetens perspektiv - i praktiken satt demokratin på undantag då Penningen är den enda faktor som räknas i den högsta kasten. Gissa för vems räkning Anders Lindberg skriver sin senaste krönika - inte är det för folkets! Detta folk som han nu värjer sig ifrån eftersom de i brist på en fungerande vänster söker sig mot höger. 

Faktum är att han inte ens är i takt med vad som idag gäller som autentisk vänster, Lindberg tillhör de korrumperade sossar av igår som underdånigt söker hålla sig väl med Etablissemanget och den Ekonomiska Makten. Denna sort måste tyvärr en giltig vänster av idag bekämpa. De är överlöpare, förrädare. Det finns flera skribenter på AB som låter exakt likadant. Ingen av dem vill förändra världen, allt de pratar om att är marginella förbättringar av jobbsituationen.

Läs Noam Chomskys "Manufacturing Consent" - om hur amerikanska medier på 80-talet (och in i denna dag) konsekvent serverade befolkningen statens och storföretagens propaganda för att säkra kapitalismen i Mellan- och Sydamerika. De kallar det naturligtvis inte "kapitalism" utan gör som Anders Lindberg omskrivningen "demokrati". I bakgrunden ägs Lindberg av våra svenska motsvarigheter till de amerikanska tidningsjättarnas ägare.

Noam Chomsky grävde en smula och hittar bakom tidningshusen monster som kärnvapentilltverkaren Westinghouse, företaget som för skenets skull också gjorde tvättmaskiner för hushållen. Mönstret känns igen, för är det inte nu mördarvapentillverkaren SAAB (som av AB propagandistiskt får den mjukare beskrivningen försvarsindustrialist) som åter känner behov av att fronta sin motbjudande teknologiska verksamhet med civila produkter? 

Civila fordon är bara civila produkter och allteftersom landsförrädaren Löfven & regering fixar in NATO i Sverige, ökar sannolikheten att vi återigen kommer att få se SAAB-bilar i princip varenda amerikansk långfilm. Så DJUPT går djävulskapens band mellan dessa två länder, något Anders Lindberg inte verkar kapabel att granska eftersom man inte biter den hand som föder en (AB ägs av norska Schibsted som i sin tur älskar NATO och därmed den amerikanska rovkapitalisten). Tyvärr, Lindberg ljuger sina läsare i ansiktet när han skapar sina halmdockor och försöker påstå att extremhögern ägnar sig åt en myt. Det har aldrig varit fråga om att ett "homogent" folk utan om människor som genom vitt skilda erfarenheter och ur olika klassperspektiv kommit att inse att världen faktiskt kan reduceras till de i den "ena procenten" och sedan de övriga 99%. 

Att sedan Lindberg aldrig lyckas komma upp i den ena procentens årsinkomster gör honom bara mer patetisk eftersom han likväl tror på brödsmulor från den Rike Mannens bord vid en fortsättning på den rådande kapitalistiska ordning han kallar demokrati. Mänskligheten står närmast inför mycket mer av diktatur för att i nästa schackdrag kanske ha lärt sig att inte tro på ordet "demokrati" lika blint som Lindberg utan gå lite djupare när de bygger sig en världsbild. Bortom de närmaste årtiondena när allt fler stater kommer att välta hårt åt höger väntar vad denna blogg kallat Vattumannens tidsålder. 

Först med Kinas maktövertagande i världen kommer det verkliga genombrottet för begreppet Folket och (en bra tid därefter) också någon form av folkstyre men då på den globala nivån. Mänskligheten kommer till sist att "reclaima" världen från Rovdjuren som i dagens kapitalistiska system drivit oss till de skitliv vi till mans idag upplever. Digitaliseringen har vid den tiden helt sopat bort tidningarna men som de Elitens propagandamaskiner de är, hade de ändå spelat ut sin historiska roll som folkbildare. 

Folkbildning... Att läsa Anders Lindbergs ledare är rena lotteriet. Ena dagen säger han något skarpt om de profiterande hundarna som känns så rätt, men nästa dag är han helt ute och cyklar eftersom han inte tar det Stora Greppet på vår samtid. För detta måste man gå till tidningens kultursidor där ett och annat guldkorn faktiskt publiceras. Men dessa kort försvinner i tidningens totala propagandabrus och detta är ena skälet till att dessa aparta publiceringar tolereras - Noam Chomskys propagandamodell, baserad på amerikanska medieras beteenden, stämmer perfekt in på våra svenska!


*****

Det har gått nästan exakt sex år sedan jag sade ungefär detsamma om Anders Lindbergs skriverier i "Dogmatikens enfald", och något har de tusentals sidorna blogginlägg sedan dess lärt mig. En lika stor ideologisk förvirring har jag noterat hos en bekant född ett par månader senare samma år och jag vågar mig därför på en liten allmän tes som kan röra den här, som Lindberg skulle säga "heterogena folkgruppen" - barnen av senvintern och våren 1972. De är naturligtvis inte alls heterogena i intelligens och livsöde, men jag talar om urskiljbara FORMER enligt astrologins tillämpning av Platons Idélära.

Under den här perioden har vi hela tiden Jupiter i Skytten, dvs. den Stora Välgöraren i sitt bästa och mest visionära hemmaläge i Eld. "Allt gått åt alla". Detta är en ren symbol för Gud som önskar alla en del av den stora välmågan och inte bara en procent av människorna. Men Jupiter kan också missbrukas eller falla i orätta händer och representerar den istället stor och ond rikedom, klipparnas och chanstagarnas typ av genvägar till lätt rikedom. Gud har också en pervers manifestationsform som börsmannen, som värdepapperspekuleraren Göran Hägglund och hans storebröder Rovkapitalisterna!

Vi kan alltså räkna med att Lindbergs Jupiter-i-Skytten på något sätt inte fungerar helt rent, eftersom journalisten ibland låter rejält "vänster" och ibland inte verkar kunna se något alls av den karta som beskriver verkligheten - precis som min debattlystna HBTQ-väninna som i samma andetag dyrkar Alicia Teodorescu och ser henne som någon slags förkämpe för sitt särintresse.

(Lite eftertanke avslöjar vilken förvirring och uppenbar okunskap som råder i bekantens inre, HBTQ och Teodorescu går att förena bara om man antar det handlar om en simpel lesbisk förälskelse vilket ytterligare försvagar omdömet så att Teoderescu inkluderas i en världsbild fast hon i övrigt passar vanvettigt illa i bekantens identitetspolitiska program. 

Kvinnan är dessutom född och uppvuxen i borgerlig villamiljö, så det är ingen överdrift att kalla detta ett tankemässigt och ideologiskt skeppsbrott, ett mänskligt öde som gått till spillo och renderats verkningslöst pga. Sveriges sunkiga intellektuella nivå, landets kompromissande och oheliga "pragmatiska" lösningar, på föräldrarnas oförmåga att ge barnen en tydlig och sannfärdig världskarta att växa vidare utifrån.)
Studerar man Anders Lindberg ur Surya lagna-perspektivet, den utagerande Solen som ascendent, blir naturligtvis synergin mellan välmenande Jupiter och Solen en perfekt och klart eldig kombination - journalistikens (rapporteringens) Merkurius hänger med på ett hörn. Men om man, som här, utgår från det jämfört med Solen aningen dimmigare lunära psyket, då ser man en reva i naturen. Ur psykets perspektiv synes saker inte längre så entydiga och "solklara". Faktum är att horoskopet närmar sig en viss varning för mental debilitet och en tendens till neuros och desinformation till följd av dåligt och orent tänkande (dvs. luftblå intellektualitet som snedvrids pga. av mörka angrepp från det instinktiva Vattenelementet). 

Anders Lindberg är en rädd människa men han svarar på inbillade eller faktiskt hot med ilska och det är i affekt, skulle jag tro, han skriver sina många dåliga artiklar med sakfel och slarviga formuleringar, som det olyckliga påståendet att folket är "homogent" och eliten lika "homogen". Han talar om naturligtvis på ett förvirrad sett om att begreppen FOLK och ELIT är enkla (icke sammansatta) begrepp och det är därmed en ren plattityd, det han säger. Sådan här intellektuell trubbighet kan härledas till en Måne eller ett sinne som angrips av den svarta eldens Mars i 6e huset för olyckor och fiender. 

Mars i Fiskarna är en mycket svag och olycksbenägen position, men här agerar den två roller, dels som dem Lindberg är förbannad på - hans fiender (t.ex. dem bland samhällets olycksbarn som fallit för högerpopulismen) och dels är Mars hans egen mentala störning. Mars spänner här över 8 tecken, precis som döden väntar i det 8e tecknet räknat från Barnet eller ascendenthuset. När Mars ur psykets perspektiv står i 6e olyckshuset och angriper Månen själv, måste detta tolkas som en viss indikation om att det finns sinnessvaghet i Lindbergs släkt (kanske på mödernet/Månen) och att han själv har ärvt denna. Fiskarnas mångsidighet och brist på logisk koherens är förödande för Vågen som i det mentala söker upprätthålla någon form av balans och proportionalitet och det är bara att konstatera att Lindberg skriver många av sina artiklar med huvudet under Vattenelementets inflytande. Har han alkoholproblem och skriver dessa sliriga ledare i påverkat tillstånd?

Ur Chandra lagna-perspektivet (månascendenten) sätts också frågetecken för hans universella vilja att göra gott, Sol och Jupiter landar också i ett av de onda husen, det tredje för kommunikation, vilket Noam Chomsky visat utifrån de stora amerikanska tidningarna som New York Times kan vara ren och skär desinformation. 

Tredje kommunikationshuset kan dock fostras så att individen genom skolåren lär sig tala sanning och inte förvränga fakta. I Lindbergs fall ser det dock dystert ut. Här är ett klassiskt ouppfostrat tredje hus som vanemässigt slarvar. Jupiter är de stora greppens planet medan Merkurius är faktakontrollen genom den täta konjunktionen i detta horoskop får vi problem med att "zooma upp" och "zooma ner" så att Lindberg applicerar makrogeneraliteter på det mikroskopiska eller faktiska och enskilda som i hans felaktiga påstående om "homogena folket" som om det vore en massproducerad enkel "typ" som förklarar alla dem som söker sig mot den populistiska högern i Europa.

Och ur det psykiska perspektivet blir det nu ännu värre eftersom Vågen i 1a huset vinnlägger sig om jämnmod och mental balans - det är Vågens "grej" som 1a-husdominanten. Detta gör att Jupiters otålighet och expansiva natur skadar Vågens grundidé så att vi faktiskt här har en intelligens - Solen - som i Skytten ägs av Jupiter och där den senare ut proportionalitetens och balansens Våg är en VERKSAM ILLGÖRARE! Och det är just det jag med sådan olust känner av i vissa av Lindbergs artiklar, han är en perspektivlös elak liten jävel! Ett odugligt verktyg för den nya vänstermänniska som återigen måste adressera den verkliga motsättningen, den som handlar om Aftonbladets ägare - de "en procentens folk" och de andra som numera drivs åt höger i stora skaror.  

Lindberg har inte politisk finess nog att uttala sig om verkligheten, han är en derangerad åsiktsmaskin (exakt vad han anklagar andra för i sin krönika) som naturligtvis aldrig skulle kunna medge att kampen i vår tid står mellan den ytterligt lilla grupp som äger allt och den mängd som äger allt mindre eller redan är under fattigdomsgränsen i Europa. Den här bloggaren jobbar halvtid för försöker klara sig på en lön som ligger 4000 under Stockholms fattiggräns! Det går naturligtvis inte på lite sikt, när de sista sparpengarna tagit slut långt innan pensionen. Men jag vägrar jobba heltid om det bara är skitjobb som Sverige har att erbjuda en välutbildad men lite för gammal akademiker. 

Jag är inte den enda att skåda framåt och se rännilar av blod i landet och mer i Sverige av dödsskjutningarna igår i ett kafé i Stockholmsförorten Rinkeby. 

Fotot på "Ettan" byttes under dagen ut mot ett
föreställande en vit man! Blev det för få "klick"
med en "neger" på förstasidan?
Shibsted skämmer ut sig nästan lika ofta
och mycket som Bonniers och deras unkna DN.

Nu har inbördeskriget kommit till Sveriges huvudstad också. Dessa är kapitalismens barn och inget som föräldrarna kan lastas av, de var hjärntvättade från första början att tro på "det fina och fria västerlandet". Sen gjorde invandrarna samma bittra upptäckt som dem i USA: ståndscirkulationen gäller inte dem som gör entré på bottennivån. 

Högerpopulisterna (och oberoende forskning) har rätt och Anders Lindberg och hans kapitalistiska gelikar fel: invandrarna kommer aldrig att "löna sig" på lite sikt, inte i det RÅDANDE svenska samhälle som är byggt på kapitalismens grundperspektiv: diskriminering och egoistisk kamp. De högutbildade invandrarna t.o.m. lämnar det här landet efter några år när de inser att det här måste vara stället där helvetet frusit till is. 

Ja, om man inte har amerikansk eller brittisk brytning på sin svenska förstås. Är det något mer svenskarna kan så är det att applicerar sin diskriminering med en ingenjörsmässig precision. Idag lär det finns datoralgoritmer som automatiskt sorterar bort jobbsökande som inte uppfyller vissa önskvärda kriterier. Dataprogrammerarna - ännu en kategori nyttiga idioter - har tagit vid där svenskarna en gång skickligt drev rasbiologin som urvalskriterium för samhällsåtgärder mot Folket.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar