Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 december 2016

Mannen om Chockdoktrinen - lika giltiga ord idag som 2008


Upptäckte en privat blogg från 2004 som fortfarande tuffar på, tolv år senare. Jag hoppas inte "Mannen som gör hvad som faller honom in" misstycker av att jag återger hans sammanfattning från 2008 av en diskussion om Naomi Kleins bok Chockdoktrinen. Jag tar mig friheten att bryta upp den kompakta texten något. Många tankar om vår förljugna tid föds ur hans rader.

Borgarnas upptagenhet av "bluffnyheter" efter Trumps seger över Hillary är som vanligt bara rökridåer för att dupera befolkningen om att Rovkapitalisterna nu börjar bli riktigt skakis över hållbarheten i deras oligarkiska inrättning - den så kallade Rikemansklubb - där DN:s utrikeskorrespondent Ingmar Nevéus beskriver produktionen av falska nyheter ur krigsprofitörens och Hillary Clintons perspektiv. Intressant nog slutar artikeln med "Putin-trollens" motanklagelse, att västmedierna minsann är lika fulla av skrönor. Men här slutar Nevéus utan att gå i svaromål? Ett indirekt medgivande att hans arbetsgivare DN ägnar sig åt genant och inte ens speciellt välgjort propaganda?
 
Nå, här repriserar jag "Mannens" sammanfattning av en diskussion Göran Greider - han som inte tror på en själ bortom det biologiska (det ante mig!) - hade om Naomi Kleins då aktuella bok:


Tuesday, October 21, 2008
Stockholm - Das Kapital of Scandinavia
... stod det på ett fint plakat vid Slussen såg jag, en satir på stans turistbyrås bisarra slogan. Och jag noterar samtidigt att försäljningen av Karl Marx "Das Kapital" har tredubblats i Tyskland senaste året. Kanske finns det hopp ändå.

På tal om det... Många hör av sig hit och trånar få veta vad Göran Greider och America Vera Zavala egentligen sa när de pratade om Naomi Kleins bok "Chockdoktrinen" i Solna förra torsdagen. Här följer en kort version:

 • Chockdoktrinen är uppbyggd av tre faser:
  1. Händelse (t.ex. kuppen i Chile 1973, tsunamin i Sri Lanka, orkanen Katrina i New Orleans…)
  2. Nyliberal ekonomisk politik införs direkt (avregleringar, privatiseringar…)
  3. Våld = skapa rädsla för protester.
 • I en demokrati lider alltid högern och marknadsfundamentalisterna av att två fattiga vinner över en rik.
 • Även vänstern har utnyttjat chocker för att driva igenom sin politik, t.ex. under 1930-talet (New Deal i USA, reformerna i Sverige etc.) / Nya mål efter krisen i Sverige på 90-talet: Införandet av utgiftstak, Frikopplingen av riksbanken, 4-årig mandatperiod, Ja till EU (jämför med euron 2003)... ”så att politiker ska kunna genomföra impopulära beslut” (LOL!)
 • Inte många vet att offren för massakern vid Himmelska fridens torg (Kina 1989) inte bara protesterade för yttrandefrihet, utan även för rättvisa regleringar, större offentlig sektor etc.
 • Sri Lanka – ville skapa en lyxturistö efter tsunamin. Rensa stränderna från fiskare och bönder, som skickades till koncentrationsläger i inlandet! Lyxhotellföretag fick tillgång till stränderna istället.
 • Nyliberalerna ljuger konstant om Friedmanpolitikens succé i Chile efter kuppen. Sanningen är det uppstod rekordhög inflation och arbetslöshet i Chile under Pinochet – återgick inte till normala nivåer förrän efter hans avgång. Dessutom rådde arbetstvång.
 • Mediernas makt är stor, och påverkar chocken. Exempel 1: Hugo Chavez har vunnit ett tiotal fria val i Venezuela – ändå ifrågasätts hans legitimitet i media. Exempel 2: Georgien anföll Ryssland (med NATO i ryggen), inte tvärtom. Otydligt i media.
 • Sverige framhålls ofta som stark modell av vänstermänniskor i Amerika, men det Sverige finns inte längre (Sverige cirka 1950-60-tal).
 • Invändning mot Klein: Det är inte Milton Friedman som person eller staten USA, utan kapitalismen som världssystem, som är problemet. Alla världens länder är beroende av olja. Boken är onödigt konspirationsteoretiskt.
 • Nyliberalerna ser inte kopplingen mellan brott mot mänskliga rättigheter och marknadsekonomin. T.ex. pumpas dagligen in pengar för att splittra Bolivia. / Begreppet mänskliga rättigheter missbrukas ofta, t.ex. av Blair när han pratar om ”humanitär intervention” i Irak.
 • När Nelson Mandela frigavs föll den sydafrikanska börsen som en sten. Förhandlingar inleddes mellan vänsterpartiet ANC och IMF/Världsbanken/marknadsliberala experter. Sågs sedan som ett svek från ANC när saker gick snett.
 • Många har ett kapitalistiskt synsätt på världen, ser inte att kapitalisterna har makten. Det är inte politikerna som har huvuddelen av makten i samhället.
 • Attac i Sveriges ursprungliga mål: 1. Tobinskatt (skatt på ekonomiska transaktioner) 2. Avskriv u-ländernas skulder. 3. Investera pensionspengar i samhällsnyttan, i stället för i börsen. Fondsocialism istället för fondkapitalism, Rudolf Meider. Hur ska vi få makt över våra uppskjutna löner? Vi har dragits in i ett system som vi inte vill ha. Lösningen börjar med att uppmärksamma problemet.
 • Liberalerna gillar att missbruka språket, t.ex. är friskolor inget annat än skolor fria från resurssvaga barn.
 • Vad måste hända med vänstern i Sverige?
  1. Vänstern i Sverige måste enas.
  2. Latinamerika måste uppmärksammas mer. Allt har förändrats där de sista tio åren. Man har inte kopierat västeuropa utan utgått från sig själva. Nya konstitutioner skrivs just nu. Skapar en parallell till EU, men mer progressiv, man vill hjälpa varandra. Det är inte bara västeuropeer som ”kan nåt”. Inspirerar i dag valrörelser i Afrika.
  3. Sluta tänka partipolitiskt. Partierna är numera endast kampanjpartier, inte folkrörelser. Fokus ligger på politik som spel, inte som idéer. I dag i Sverige är det endast fackföreningar som är folkrörelser.
  4. Facken måste bli mer radikala, de verka tro att Sverige i dag är Sverige 1950. LO lever kvar in minnet av ett samförstånd, ett avtal som sas upp redan på 80-talet. Näringslivet har förklarat krig, redan på 80-talet, men facken retirerar ständigt. Fackföreningsledarna ska utbildas till agitatorer, inte till förhandlingsledare. LO är lojala med SAP, men ställer inte krav. Boktips: Aron Etzlers ”Trondheimmodellen”.
  5. Belys Sveriges bråkiga historia, berättelserna. Vi har inte samförstånd i blodet.
 • Det enda som är säkert är att NÅNTING kommer att hända när LO i Kina får 300 miljoner medlemmar och börjar ställa krav!

För en som likt bloggaren tappade det politiska perspektivet efter de mer vitala övre tonåren, bor det sprängstoff i flera av de här punkterna. Så mycket undertexter som ber om explikation! Fördömandet av Liberalernas dubbelspråk är t.ex. ingen trivial punkt - den avslöjar i några få ord den vidriga nivån hos den förment "frihetliga" typen, säg en Jan Björklund eller en Annie Lööf. 

Den här bloggen önskedrömmer om profitmotivets kriminalisering, och det är förstås en omöjlighet. Men hur ska mänskligheten någonsin kunna förädla sina sinnen? Genom bildning föreslår en socialpsykolog i SvD och underskattar grovt mänsklighetens verkliga utmaning. Det är inte bildning som behövs i dessa tider utan en exponering och utrotning av de drivkrafter som skadar världen och dess befolkningar. Och då är man direkt inne på Kapitalismen som grundläggande ordning för folkens och individernas relationer.

Socialpsykologen gör vad han kan för att förringa den absolut giltiga dikotomin Elit/Folket. Motsättningen mellan Eliten/Etablissemanget vs. Folket är inte billig populism utan en så konkret realitet att man undrar hur hans bemödar sig att förringa den. Jag noterar dessa återkommande argument från både höger och vänster att dikotomier är oanvändbara "överförenklingar". Ingendera sidan vill kännas vid "förenklad populism" trots att destillat alltid är koncentrerad Sanning. Det är ren vishet som ligger inbäddad i zodiakens konstruktion med 6 distinkta dikotomier. 

TUNG CELEST SYMBOLIK I ANTÅGANDE
Fullmåne i januari 2017 som aktiverar spänningen
mellan Eliten och Folket samtidigt som det
sociala utstötningssyndromet mellan
Vattumannen och Skorpionen grasserar.
Vad kommer att hända? I vilka länder?

Zodiaken kan vara uppåt tretusen år gammal och är det något som direkt möter blicken i det moderna sättet att rita upp den är just den hierarkiska axeln som börjar med Hushållen eller Hemmen i det fjärde tecknet Kräftan - detta som bloggen kallat den "ansiktslösa folkmassans" Grundprincip.

Mot denna står då det fåtal (Eliten) som äregirigt klättrat upp till makten eller Stenbockens axiom - antingen de själva eller också deras förfäder så att de nu representerar ett annat sorts Hem än den enkla biologiska människan som söker skydda sig genom att utveckla cellens membran (Kräftans skyddande skal). 

Kalla gärna detta Hem på en högre nivå för Staten - Stenbocken är en administrativ och reglerande Grundprincip och en bra sinnebild för både eliter och etablissemang eftersom de äger den reella makten. Jordelementet är solitt och liknar hälleberget - folk som ser till att alltid söka sig till klipplika sammanhang. Stenbocken som de materiella resursernas yttersta ägare anknyter också till Kapitalismen som från första början varit ett pyramidspel med enda syfte att stjäla från folkmassorna och skapa en högre, privilegierad kast - Etablissemanget. En del söker förstås ingång i Elitens reservat för att de smider sluga planer på att väl inne reformera eller t.o.m. spränga skiten inifrån. Lika många blir korrumperade under resans gång (se strömhoppet av socialdemokrater till näringslivet).

Unga duperade människor som åtminstone tills för några år sedan alla ville "till medierna" illustrerar hur den här myten gripar vitt och bredd omkring sig. Strebermentalitet OCH profitmotivet bör båda kriminaliseras. Då skulle Stefan Löfven åka in i finkan direkt. Ett värre exempel på hur illa det går när en medioker streber får luft under vingarna är svårt att föreställa sig. Han påminner förresten ruskigt mycket om Mussolini han också, precis som Reinfeldt! Vad är det med Folkets tecken Kräftan som går så snett när de får vittring på makt? Tre Sol-Kräftor: Löfven som frammanar styrka från tidigare upplagor av Solen i Kräftan i simulerad roll av Starke Mannen:
Kräftan är via sin härskare Månen som bekant simulationens eller avbildandets princip. Därför växer i MATRIX, moderlivet kopian av den himmelska förlagan som naturligtvis inte är Solen i Månens tecken utan Solen i sitt eget tecken Lejonet! När Kräftans princip helt går åt pipan och man blir en kopia av en kopia blir det istället så här - här är för övrigt hemligheten bakom sjukdomen cancer - cellen har tagit fel förebild att replikera sig utifrån:Inte ens en folkomröstning är vatten värd i våra moderna "demokratier". Blir inte utfallet det Eliten vill ha, betraktas de enbart som "indikativa" eller "vägledande". Sedan gör de köpta politikerna ändå vad Kapitalismens intressenter viskat i deras öron. De profitlystna medierna - direkta utskott från samma Kapitalism - vinklar sedan sin rapportering för att inte stöta sig med de verkliga makthavarna och blir därför själva en del av den av folket hatade Eliten. Det är märkligt hur svårt svenska journalister har att förstå dessa eminent enkla och sanna förhållanden. De lever uppenbarligen i någon mytisk fantasi att de är den hårdföra och sanningssägande journalistikens verkställare när i själva verket tidningarnas övergripande vinkling redan bestäms av en mindre "elit" flera lönegrader ovanför alla dessa rättrådiga murvlar.

Jag följer inte vad som händer i Storbritannien men nog verkar det som om Eliten håller på att söka sabotera eller rent av upphäva folkets val av en Brexit från EU-medlemskapet. Rikemansklubbens brittiska försänkningar trotsar och saboterar folkviljan. Så mycket är den västerländska demokratin värd - den är ett sken!

Bildning kan inte åtgärda dessa missförhållanden i vår västerländska civilisation, men socialpsykologin har åtminstone rätt i att bildning som sträcker sig över alla tider och kulturer ökar chansen till en frisk helhetsbild om det rävspel Eliten driver mot Folket. En precisering dock, möjligt genom zodiakens skickligt flerdimensionella konstruktion. Socialpsykologen säger:


Eftersom ”folket” a priori har rätt innebär tendensen att vissa av tidens intellektuella snarare än att vidgå sin position som mer bildad, beläst och reflekterad än ”vanligt folk”, och att utifrån denna ”elitära” position bekämpa folkligt förankrade fördomar, ser som sin uppgift att anpassa sig till eller till och med artikulera folkets mening.

När man kopplar "folket" till hushållens sektor i Kräftan och betecknar det som populism att tilltala dem på enbart känslonivån, är detta helt rätt. Men när man som psykologen här gör, kombinerar bildning och folk så är det istället Vattumannens tecken som representerar folket eftersom detta tecken inte längre är en delmängd av det affektiva Vattenelementet (närighetens och profithungerns onda rot) utan det intellektuella Luftelementet. Detta är då Folket som en av Platons eviga Idéer eller Former, Mänskligheten med stort M, den essentiella blåkartan. 

Det här på den här nivån mänskligheten är medveten om sig själv som ett kollektivt väsen, ett andliga väsen som samtidigt är summan av alla beståndsdelar och samtidigt en distinkt individ bland andra andliga entiteter. Ett i sanning "kosmiskt" medvetande! När kopplingen till det himmelska (Idévärlden) gått förlorad replikeras Vattumannen istället på en lägre nivå, den sociala där artikelförfattaren talar om. Här sluter sig individer samman i grupper och föreningar på basis av skilda ideologier. 

En kombination av t.ex. ideologiska Vattumannen och näriga Skorpionen kan ge svårartat kapitalistiska och näriga typer, men också producera en asket som Osama bin Ladin som väljer ett spartanskt liv eftersom den IDEOLOGISKA KAMPEN fyller honom så. Intressant nog delar bin Ladins ärkefiende USA aktiveringen av såväl Vattumannen som närighetens Skorpion så att vi får å ena sidan "terroristen" som pekar ut USA:s vidriga beteende i världen och kallar landet den Stora Satan, och andra sidan USA som inuti sin självförljugenhet tror sig försvara den rätta ordningen, dvs. sin skorpioniska terrorskräck för att förlora kontrollen över världens billiga råvarutillgångar. Missa inte hur amerikaner under många årtionden klagat bitter över att världen "hatar dem så" - detta är den klassiska "dissociation" eller de vattentäta skott i individen som gör att man inte kan se att omgivningen bara reagerar på de egna övertrampen. 

Ett är säkert, Folket och Eliten är precis den lodräta sociala klättraraxel i zodiaken som högermedierna söker förringa och pracka på "enkelt folk" eftersom den alltför väl avslöjar vilka dessa strebers själva är! Simpla karriärister inom ramen för den här civilisationens primitiva hackordningstänkande. Penning- och maktkåta nollor. Ja, "folket" med liten begynnelsebokstav, själarna när de fallit långt under den intellektuella nivå som Människan eller den Väldiga som Vattumannen hette i det gamla Babylon. 
När en gammal judisk tradition påminner sig att Adam före syndafallet var så reslig att hans huvud "räckte ända upp till himlen" då är det Vattumannen eller Världsalltet personifierat som Adam Kadmon (den kosmiska människan) de talar om - den babyloniska traditionen om Vattumannen, den Väldige! Efter syndafallet återstår bara en liten sårbar och därför rädd varelse som bepansrar sig med Kräftans skal och bildar bo därinnanför. Sen lever den här typen av mänskligheten lever lidelsefullt för naturen - sin biologiska realitet - och fortplantningens paradigm.

Till följd av den typiska "dissociationen" mellan Luft och Vatten är de sublunära varelserna sällan ens intresserade av att diskutera principerna för deras belägenhet och det är det som ger intrycket av att borgare (innanför Kräftans skyddande stadsmur) är så ofattbart korkade. Och det stämmer: intelligens kommer till jorden från himmelen och den som skapar en avbild utan att vilja kännas vid förlagan har redan bildad grogrunden för cancer och saknar inflöde av den sanna kreativa gudskraften! 

Därför är alla dessa socialpsykologiska uttalanden om folk och elit i grund och botten meningslösa, de tecknar suboptimala effekter av själens syndafall. Att dikotomin ens existerar beror på att hela den kapitalistiska ordningen är ett brott mot den himmelska förlagan. Studerar man zodiakens konstruktion bekräftar den att liberal eller moderat eller centerpartistisk individualism är att betrakta som den värsta olycka själen kan råka ut för (Jungfrun/6e huset) medan en medveten mänsklighet delar på alla rikedomar. Vattumannen och 11e sektorn har Jupiter ("allt gott åt alla") som sin områdessignifikator (bhava karaka). 

Kommunism och någon form av planekonomi är alltså den slutliga lösningen för artens överlevnad på jorden. Men för att nå den upphöjda klarheten måste folket bildas till Folket. Som bloggen kommenterat "dissociationssyndromet" finns ofta en tendens för de här två plattformarna att slira mot varandra. Inte minst för att Luft per definition utlöser dödsskräcken som är inneboende i den blott psykiska människa som relaterar till sin biologiska existens (Vatten). Att bara existerar i "tomma luften" är lika med döden för den svårt obildade.

Luftmänniskorna är i högre grad potentiellt förverkligade andar i fysisk kropp, de sanna människor som har programmet för den framtida mänsklighet. Tankegången får inte blandas ihop med biologistiskt trams av idag eller igår. Den "ariska människan" byggde på griller som bara kan uppstå hos de djupt fallna och förvirrade själarna. Bloggen tittade för flera år sedan på ett knippe svenska politiker och rasbiologer från vårt lands pinsamma och inte alltför avlägsna förflutna. Det visade sig då typiskt nog att Kräftans tecken var den mest frekventa symbolen och den pekar direkt mot den diminutiva medvetenhet som uppstår när man enbart identifierar sig med blodets eller fädernas väg och inte längre kan ta till sig att den verkliga Människan är en universell entitet som alla folkslag ingår i. Platons Former är mer än bara mänskliga koncept, det är existensen av en "konceptens arketyp" i det tidlösa och eviga som gör att människan kan tänka begåvade tankar.

En inskränkt och protektionistisk cell får problem med det mesta eftersom liv på enbart den biologiska sinnesnivån fluktuerar väldigt. Den som frigjort sig och lever på Luftens nivå är fri att tillägna sig tankar från världens alla hörn och kanske hitta spännande paralleller med den egna kulturens. Man behöver inte ha Luft i födelsehoroskopet - det vore ett fundamentalistiskt sätt att se på symboliken. Alla har dessutom en del i den eviga världen enligt hinduiskt synsätt: Saturnus finns i alla horoskop och tillhör essentiellt Luftelementet. Man kan dock förvänta sig att de sub-generationer som t.ex. föds under Saturnus passage genom Jordelementet får en mer aktivistisk läggning än de som har Saturnus i ett Lufttecken. I det senare fallet ges en fundamental byggbit till biten av en rent intellektuell, en tänkare snarare än en byggare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar