Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 december 2016

"Liberalen" Anna Dahlberg + rasisten Richard Jomshof = santBitske Jan Guillou nämnde under några år numerologer och astrologer tillräckligt många gånger för att jag skulle misstänka att han noterat den här spretiga bloggen i utkanten av sitt synfält. När han i senaste krönikan instämmer med den journalist som nyligen i DN höftade till bl.a. Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg för korrumperad liberalism, och kallar hennes uppstå "sataniskt", är förstås också detta en term som Sideriska siktet nött till leda.

Jag hade visserligen i ett enda inlägg om Dahlberg från 2012 konstaterat att hon föreföll vara disponerad till det onda (och detta således innan det började gå upp för gemene man vilka kräk de svenska liberalerna kommit att bli), men Guillous text gjorde mig nyfiken på hur det gått för andra födda med en himmelsk signatur snarlik Dahlbergs. 

För att reducera antalet träffar i en horoskopsamling om drygt 9400 kartor valde jag som urvalskriterier den synbarligen kritiska attacken från "sataniska" Mars-i-Skorpionen mot Dahlbergs kognitiva Sol-i-Tvillingarna. Häri tycker jag mig se illvilja och tendensen till förrädiska ordvändningar som syftar till att förgifta läsarna. Men jag lade också till den föränderliga Månen-i-Fiskarna som likt Skorpionen lever sitt liv på en nivå under den rationella själen, nämligen i Vattenelementet, dvs. på förnimmelsens och sentimentets nivå. 

Guillou konstaterar också att Dahlberg agiterar på "Trumps nivå" och jag har tyvärr noterat hur Fiskarnas tecken bland bekanta introducerar en populistisk ton, fiskarna älskar som bekant att gömma sig genom att simma i stim. Det är ett knepigt och vagt zodiaktecken som är dubbelt, är det en Fisk som simmar genom astralhavet på VÄGEN NED mot vår värld, dvs. dödsriket, eller är det Fisken som simmar VÄGEN UPP och på denna färd renar sig från sina förpestade Vatten eller affekter?

Sökmönstret ger hanterliga 8 träffar (inkl. Dahlberg) och som man kunde misstänka samlar sig alla vid bara två skilda år. Det högst specifika sökmönstret återkommer mycket sällan och datasamlingen tunnas snabbt ut när man börja gå tillbaka mot 1900-talets början och tidigare. Merparten figurer är som sagt hämtade från samtida nyheter.

 1. Aage Bohr;19.6.1922;12:00 - Nobelpristagare 1975 i fys/mat
 2. Leon M. Lederman;15.7.1922;12:00 - Nobelpristagare 1988 i fys/mat
 3. Anonym; 5.7.1969;12:00 - 1 av 3 ryggmärgsförlamade 840531
 4. Angela Melini;5.7.1969;12:00 - pinuppa i Playboy 1992 (hora för pengarna)
 5. Anna Dahlberg;5.7.1969;12:00 - "liberal" pol. redaktör på Expressen
 6. Richard Jomshof;6.7.1969;12:00 - rasistpolitiker ("islam största hotet sedan nazismen")
 7. Pieter Wezemen;6.7.1969;12:00 - fredsforskare vid regeringsfinansierade SIPRI
 8. Maria Rydhagen;6.7.1969;12:00 - krönikör Expressen
(Fel datum på wikipedia för fall nr 4, se läsarkommentar nedan)


Det visar sig att även Jupiter passerade genom Jungfrun både 1922 och 1969, vilket skapar något av en paradox eftersom Jupiter är den Stora Välgöraren som önskar "allt gott åt alla". Detta är nu inte Jungfruns orientering, tecknet som fungerar enligt devisen "bra karl reder sig själv". Se USA-horoskopets 11e idealhus för en förklaring om det amerikanska hatet mot staten och idealet om hur individen ensam fixar sin lycka och framgång - Fredrik Reinfeldt med en synnerligen ond Jungfruascendent måste ha torskat fullständigt på denna, den genomfalska amerikanska drömmen.

Det tycks finnas människosjälar som föds så förgiftade att de helt saknar förmåga att i unga år genomskåda vuxenvärldens falsarier utan som i Reinfeldts fall kopierar föräldrarnas moderata uppfattningar rakt av. Den här sortens lågpresterande människan kan bara hjälpas av ett ond öde som med tiden knäcker individen och tvingar fram livskriser och omvärderingar. De hade det inte i sina "ingångsvärden" att kunna utvärdera utifrån en högre, gudomlig insikt om livets mening...

Jag skulle vilja påstå att Jupiter i Jungfrun är en rätt bortslösad placering eftersom tecknet krymper Jupiters sanna budskap och binder det till Jordelementets materialistiska nivå och därtill begränsar den jupiteriska friheten till att gälla individen. Därmed får man en typisk liberal som inte kan tänka bortom de enskilda individerna och korrekt begripa sig på mängdlära. Dessa blir då i princip byfånar som skränar över misshagliga ting i samhället men baserar sig enbart på enskilda, anekdotiska berättelser. 

Månen i Fiskarna är ett sinnelag som villigt låter sig absorberas av denna mer inskränkta välvilja än vad Fiskarnas tecken egentligen kan stå för, nämligen universell empati. Denna märks ofta hos en fullt fungerande Fisk eller en fungerande och prominent Jupiter genom att individen värderar djurens väl och naturens lika högt som människornas. De är så långt från Jungfruns räknenissiga gnäll över invandringens kostnader man kan komma. 

Årgångens begränsade godhet hos Jupiter dömer naturligtvis ingen, skulle Jupiter-i-Jungfrun t.ex. hamna i 6e fiendehuset finns möjligheten att man vänder sig just mot småaktigheten. Astrologin bjuder på många kombinationsmöjligheter och i allmänhet inte helt lätta att lista ut effekten av. Därav den här bloggarens uthållighet och fortsatta granskning av nya "typer" via tidningsrubrikerna...

Hade jag inte tagit två dagar och noterat samtliga Nobelpristagare hade det helt saknats träffar bortom Dahlberg och hennes samtida tidsparalleller födda under några dygn 1969. Det skiljer en månad på fysikerna, en föds som tidig Tvilling och den andre hinner födas när Månen hunnit ett helt varv och är tillbaka i Fiskarna, just innan Solen vandrar över till nästa zodiaktecken. Långsamma Mars är fortfarande kvar i Skorpionen.

Det intressanta är nu att de två Nobelpristagarna inte belönades samma år (de hade förstås olika forskningsinriktning), utan med 13 års mellanrum. Talet 13 fångar genast intresset eftersom celebriteten och hedersbetygelsernas Jupiter ju har en omloppsbana i zodiaken om 12 år. Kan det vara så att båda får priset när Jupiter på ett likartat sätt triggar t.ex. sig själv i dess medfödda position?

"Stadgarna säger att höstens första (av totalt fyra) torsdagssammankomster ska vara den näst sista torsdagen i september" sade Per Wästberg tidigare i år (GP) och jag utgår från att de är desamma som gällde 1922. Låt oss använda mitten av oktober och granska Jupiters position 1975 och 1988. Den första pristagaren utsågs med Jupiter i Fiskarna och den andra med lyckobringaren i Oxens tecken. 

Det här är båda just sådana transiter man vill se enligt den brittiska mästerastrologen Charles Carters iakttagelse att transiter beter sig vekt eller oförutsägbart med mindre det är samma planet som aspekterar sig själv via transiten. Och här håller alltså lärosatsen streck även med det minimalistiska hinduiska aspektschemat. Bohr vinner sig pris med Jupiter i opposition till sin natala position och Lederberg med Jupiter i trigon (120°) till sin medfödda Stora Välgörare. Vad man i brist på födelseklockslag inte vet något om, är hur dessa Jupiter stod på himmelen och huruvida de var verksamma som välgörare för det nyfödda barnet.

Detsamma kan sägas om träffarna från 1969. "Anonym" måste jag ha plockat upp i någon tidningsartikel men minns inte varför jag klottrade ner "1 av 3 ryggmärgsförlamade" och ett datum. Kanske handlar det om offer för en trafikolycka. Minns att den naturligt onda Mars i sitt negativa hemmatecken Skorpionen här angriper Solen i Tvillingarna som är ett rörligt och kommunikativt tecken. Frihet ("liberalism") och rörlighet tillhör förstås också Jupiter, men 1969 står den här planeten olyckligt tillsammans ett omen om bestraffning: södra månnoden eller den halshuggna Draksvansen (Ketu i hinduisk astrologi). Vi har därför potentiellt problematiska angrepp mot såväl Sol som Måne och en risk att dessa två som symbol för livslinjen går sönder.

Och gått sönder är verkligen vad Anna Dahlberg tycks ha gjort, född samma dag som olycksoffret! Hennes kommunikativa falskhet tyder på att hon i detta liv håller på att samla dålig karma som kanhända i hennes nästa jordekropp utlöses i formen av en bilolycka som helt stryper hennes förmåga att fortsätta kommunicera falskt! Vi har med andra ord att göra med sex födelser under två dygn 1969 som motsvarar sex själar på olika evolutionsnivå. Och "nivån" undgår oss här eftersom exakt klockslag saknas för dem alla.

Pikant är det förstås att jämföra Expressens politiska redaktör med "horan för pengarna" som vek ut sig naken i Playboy. Kvinnan var från Vietnam som USA fullständigt bombat sönder till en leråker därför att tanken på gemensamt ägande fick terrorstaten USA att se rött och hellre mördade det vietnamesiska folket som mestadels bestod av små enkla jordbrukare som var pro-kommunistiska och skövlade deras land bortom besinning än att se den kommunistiska tanken om "allt gott åt alla" genomföras. Jag läser fortfarande 80-talsklassikern "Manufacturing Consent" av bl.a. MIT-lingvisten Noam Chomsky om amerikanska mediers lögnrapportering om bl.a. USA:s krig i Vietnam. 

Den sanna historien om USA:s brutalitet är t.o.m. skamligare än jag någonsin kunnat föreställa mig och jag förstår nu än bättre varför landet kallats "den Stora Satan" på sina håll. USA bröt sönder Vietnam fullständigt och omplacerade dess befolkning för att eliminera hotet att kommunismen skulle få fäste i en del av världen som USA - som vanligt - ville härska över. Man kan gissa att Playboy-horan var frukten av denna amerikanska "söndra och härska"-politik. En trasig och duperad själ och av foton på hennes unga ansikte att döma mycket möjligt frukten av någon kåt och drogad amerikansk soldat som satt på en vietnamesisk prostituerad. En snarlik, djupgående identitetsstörning finns troligen också hos Anna Dahlberg eftersom sexualitetsplaneten Mars befinner sig i extrem osynk med identitetsplaneten Solen!

Sista spiken i kistan bjuder förstås namnet Jomshof på. Det är ju just exakt Liberalernas "smygnazifiering" som den senaste kritiken gällt, och här föds således en renodlad rasist med hemort Sverigedemokraternas värsta garde samma dygn som Expressens dominanta propagandist!

Efter den här serien kommer förstås omsvängningen till en fredsforskare som en tacksam påminnelse att allt inte är kört bara för att stjärnorna målar upp ett mörkt scenario. Men missa inte att själen i Pieter Wezemens kropp likafullt dras mot det onda, men som en observator och granskare! Låt oss säga att han själv varit en krigare i ett tidigare liv och att det är nästa naturliga steg för en som dödat på order i ett senare liv vilja undersöka ämnet konflikt. Att döda på order ger inte samma typ av karmisk belastning som den som folkförgifterskan Anna Dahlberg just nu ägnar sig åt. Hon kommer att få ett värre korrektivt straff. 

Kroppslig död är bara ett avbräck i vad som redan är en ändstation, men att släppa in Lögnens ande i samhällsdebatten är ett rejält brott mot de kosmiska morallagarna. Anna Dahlbergs omoraliska attack mot kommunikativa ande- eller Lufttecknet Tvillingarna kan bara läsas på två sätt: antingen är man den som själv förgiftar atmosfären eller också är man själv en av de (skenbart) goda som i detta liv utsätts för attacken. Varje aspekt mellan två eller fler planeter betecknar karma av något slag! Vid barnets födelse griper det bara in i en historia som redan har sina "prequels" - grundlagda av samma själ i andra skepnader.

Det sjätte och sista fallet, ännu en skribent för Expressen, minns jag inte vad hon kan ha skrivit som fick mig att granska födelsedagen.PS. Om någon undrar varför bloggen ibland låter invandringsfientlig och ibland som en vänsterblogg som bejakar humanitet, beror det till viss del på kontext. Som en född "merkurier" intar bloggaren olika perspektiv i olika inlägg. Framlidne Leonard Cohen gav ett album titeln "Various Positions" - han hade också vid sin födelse ett merkuriskt tecken stigande i öster (inga jämförelser i övrigt).

5 kommentarer:

 1. Angela Melini föddes den 25 juli 1969, inte den 7:e. Solen således i Kräftan disponerad av Månen/Mars i Skorpionen (därav undertecknads reaktion och kommentar?). Ketu i Lejonet. Googlar att hennes italiensk-amerikanska pappa dödades i strid innan Angela och hennes tvillingbror föddes. Emigrerade till USA tillsammans med mamman vid fem års ålder, medan brodern blev kvar i Vietnam. Astrotheme.com:

  "Her brother was forced to remain in Vietnam, being one of the millions of Vietnamese people who were put to work in that government's collectivization of farms and factories, a policy implemented to restore its economy devastated by war. As of May 2007, he still resides in Vietnam."

  Enligt uppgift medlem i Mensa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se där, konflikterande födelsedatum - inte helt ovanligt. Givet AstroThemes många felaktiga datum föredrar jag källan till min stora genomgång av Playboy-utviken:

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Playboy_Playmates_of_1992

   ...med all respekt för din fäbless för Skorpioner! :-)

   PS. Programmet ZET har datumformatet dag-år-månad, så det är den 5 och inte den 7.

   Radera
 2. Jag har förstås rätt. Kräftan har mer med svulstiga behag att göra än smärta Tvillingarna. :)

  Din länk ger nämligen också 25 juli. Du måste ha gått efter sammanfattningsrutan till höger på den sidan, där en 2:a fallit bort. En snabb googling på namnet ger 25 juli på wiki, imdb, boobpedia, etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tappad siffra slog mig som en möjlighet eftersom år och månad stämde. Tur att huvudidén var Dahlgren + Jomshof = sant och stickspåret i princip bara en liten exercis i grabbighet. :-)

   Radera
  2. PS. Glömde säga: tack för att du fick syn på "tryckfelet", jag håller med om att Melinis korrekta stjärnhimmel passar perfekt in på hennes livs värv: att hänga ut sin kropp som ett stycke synliggjord Natur (Vatten = Psyche = Moder Natur).

   Radera