Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 december 2016

Fullmånen just före Trumps tillträdeHäromdagen inkluderade jag i ett spretigt inlägg ett horoskop som illustration på den motsättning mellan Etablissemanget (Stenbocken) och Folket (Kräftan) som det förstnämnda inte vill låtsas om att det existerar.

Kartans bildtext löd:
Fullmåne i januari 2017 som aktiverar spänningen mellan Eliten och Folket samtidigt som det sociala utstötningssyndromet mellan Vattumannen och Skorpionen grasserar. Vad kommer att hända? I vilka länder?
Jag hade inte en tanke på när USA:s nästa regering skulle börja, men den här nymånen tjänar faktiskt som perfekt exempel på startskottet. Wikipedia säger (f.n.): "The Presidency of Donald Trump is scheduled to begin at noon EST on January 20, 2017, when Trump will become the 45th President of the United States upon his inauguration..."

Det är gammal astrologisk tradition att gå till närmast föregående nymåne ("projektstart") för att studera viktiga samhälleliga tilldragelser, så varför inte använda samma resonemang om fullmånen? En fullmåne symboliserar ju kulminationen av en spänning och i bästa fall en lyckad syntes som lyfter frågan till en ny och högre nivå (tills nästa motsättning byggts upp).

Frågan är således om den här fullmånen som tecknet på en kulmination av spänningen mellan Makten och Undersåtarna kommer att övergå i något nytt och bättre för USA (och världen)?

Katrine Marcal skriver denna söndag en utmärkt sammanfattning av varför det amerikanska folket valde Trump och varför svenskt betongsosseri inte längre har råd att intelligensbefriat älska frihandeln. Trump har utöver att skrota frihandeln för att rädda tillbaka jobben till USA också sagt att han utlovar ett slut på USA:s imperialistiska och kostsamma krig i länder där de inte har att göra. Det är samma logik där: USA har finansierat onda stater för att skydda sina svekfulla storföretag som etablerar sig därhelst skatterna är låga och den här jobbförflyttningscirkusen är Trump ingen vän av!

Finns nu dessa goda förändringar för världen skrivna i kartan här ovan? 

Den är så fylld av omen man kan önska sig, och faktiskt förblir kartan sig nästan lik även om den räknas om för tolvslaget och Washington DC. Nu Väduren i 12e graden som ascendent och med minsta möjliga marginal ännu en fullmåne med en Sol (Trump-kabinettet) som just gjort entré i Stenbockens (Maktens) 1a grad och det enkla folket (Månen) i Kräftans 30e och sista grad. Finurligt här är att den hinduiska avashta-doktrinen tillskriver planeterna en "bakvänd" mognad i de negativa zodiaktecknen. Symboliken blir därför att Folkets pånyttföds i slutet av Kräftan medan Eliten/Stenbocken här ser en Sol som är döende i det negativa tecknets 1a grad. Onekligen ett tecken som talar för Folket i dess anspänning mot Eliten.

Om man applicerar det "sociala utstötningssyndromet" i 2017 års första fullmånehoroskop på det Trump-ledda USA så tycks den här fastighetshajen redan ha beskrivit problemet i uttalandet häromveckan om att få slut på USA:s alla militära insatser "där de inte har att göra". Vattumannen kan verka på flera nivåer, dels som bild för hela det väldiga kosmos men därunder också som markör för ett helt folk enat i ett gemensamt intellekt eller en gemensam ideologi eller tankemodell. Just den här Vattumannen är illa sargad av att dess härskare Saturnus står sank i det näriga Vattentecknet Skorpionen och därtill i det 8e korruptions- och dödshuset. 

Och det är just detta Trump, penningmänniskan, tycks vända sig emot: det amerikanska folket vill inte längre bli dränerade av den onda Hydran (Saturnus i Vatten är en perfekt bild för den gäckande Rovkapitalismens vampyriska sätt att flytta runt som ett globalt rovdjur och suga skiten ur skilda folk och nationer/Vattumannen). 

Notera att Vattumannen här betecknar "folk" på en intellektuell Luft-nivå som en tankekategori, inte som Kräftan som i Vatten indikerar "klaner" som instinktivt klänger vid varandra pga. biologi/blodsband eller liknande. (Främlingsfientliga svenskar ligger i dyn på simpel biologisk nivå och har inte ens kapacitet att förstå vad Luftelementet innebär för slags värld där människor förstår varandras kulturer och respekterar enheten i mångfalden). 

Det 11e idealhusets ägare Saturnus står med andra ord pissdåligt i det 8e huset för korruption, död men även övertagandet (som vid arv) av "andras pengar" (Rovkapitalisten är alltid hungrig efter grannens tillgångar). Detta låga beteende tycks Trump attackera USA:s storföretag för! Hade det enbart varit idealens härskare i 8e skulle man kunna tala om ruttnande ideal som sakta tynar bort under Trumps år vid makten.

Men här händer faktiskt något mer, tack vare teckenhärskarnas "ömsesidiga reception": "Make America great" var Trumps valslogan och det är helt klart att korruptionens emblem Mars här har turen att inte själv stå i 8e huset - det skulle ge en tilltagande korruption utan något hopp om tillfrisknande eller åtminstone en omstart bortom den nuvarande världens undergång. Men här "räddas" 8e husägaren själv ur "dödsskuggans dal" och placerar i 11e idealhuset, i Vattumannen eller konceptionen om ett väldigt folk. Gör Amerika stort igen, rädda det undan de företeelser som dränerar landet.

Men nu kommer problemet med den här ömsesidiga receptionen: den involverar ideologisk eller rationell Luft med den instinktiva och låga Vegetativa Själen (Vatten), en instinkt som inte är helt lätt att betvinga. "Falsk som vatten" slingrar sig näringslivet och byter kurs när frågan om deras lätta vinster och omoraliska brist på ansvar för de anställda kallas ifråga. Trumps recept för att göra USA storslaget igen, kan inte ha välkomnats av Eliten, vilka han själv tillhör med en förmögenhet som placerar honom bland USA:s 0,2% superrika.

Så hur kommer den här "sociala utmobbningen" att ske när den ömsesidiga receptionen så hopplöst rör ihop berättelsen? Jag följer inte längre rapporteringen om Trump mer än noterar en rubrik här och där, men uppenbarligen håller han på att fylla sitt kabinett med klassiska högermänniskor av just den typ som säkert vill behålla den gamla ordningen där USA visst lägger nästan i blöt för att antingen försvara sin konsumtion av skräpprodukter tillverkade i låglöneländer eller demoniskt arbetar med proxy-krig för att säkra sina intressen. 

Frågan är alltså om USA under Trump överhuvudtaget kommer att "mobba ut" och stöta bort sin gamla rovkapitalistiska tendens, bara för att energiplaneten Mars vittnar om ett idealistiskt driv i 11e huset för ens bästa föresatser. I vissa fall kan "anti-kombinationen" av Vatten och Luft indikerar ett rent diaboliskt dubbelspel som lurar alla. 

Med det här ömsesidiga mottagandet mellan astrologins båda naturliga illgörare och mellan just dessa två zodiaktecken och världsliga hus har jag inte tillräcklig erfarenhet för att säga något alls. Jag är ingen politisk astrolog.

Men efter Trumps första fyra år bör det stå klart om han lurade alla på konfekten eller om det faktiskt går att hålla tanken ren och idealistisk när Hydran - det rovkapitalistiska monstret värjer sig mot att bli berövad hela världen som spelplan för sina cancermetastaser som ligger inbäddade i snart sagt vartenda land! 

För en simpel illustration av vad jag menar, se DN i nätversion med och utan reklamen. Detta är cancermetastaser, men kapitalismen är en normaliserad sjukdom och västerlandet förstår inte ens varför så många mår så illa och så få mår så bra. Rädslan att förlora jobbet är en effektiv intelligenssänkare hos de flesta, man vågar inte ens tänka kring alternativa samhällssystem och det är så Skorpionen eller Rovkapitalismen lever vidare: genom förlamande terror. 

Fullmånen som tecknar någon slags kulmination och en möjlig nystart för det amerikanska folket under Trump kan mycket väl visa sig vara ett rent dubbelspel och bedrägeri från de bemedlade (Eliten). Då betecknar den sociala utstötningens syndrom att Trump verkligen representerar Rovkapitalismens allra sista andetag, precis som den här bloggen i sina dystraste stunder tänkt. För tänk vad som händer med väst om Hydrans förgiftade blod slutar rinna genom våra system? Det blir mer än bara en avtändning för alla halvt zombiefierade och shoppomaniska västerlänningar! 

Ingen vet hur snabbt ett Tredje världskrig kan komma från det att den globala marknadsägda ekonomin börjar skicka allvarliga stressignaler (SAAB, Damberg och Löfven får då ett gyllene tillfälle till dels lukrativa kontrakt och dels fylla på svenska statens kassakistor, krigsprofitörer som vi alltid varit). 

Ett nästa storkrig kommer sannolikt att göra USA så bankrutt att den olympiska elden per default övergår till Kina. Men lyssna inte på mig, jag är varken politisk astrolog eller analytiker. Fångar bara upp en rubrik här och där och söker finna resonans med en sedan länge död rådgivare i det feodala Kina - en som i mina drömmar ägnade sig åt strategi för nästan 3.000 år sedan. Sverige verkar bräddfylld av gamla avdankade politiker (i sina tidigare liv), att döma av hur livligt (och ibland skickligt) det kommenteras på olika vänsterbloggar. Högern har inget att säga eftersom den per definition är fånge i sitt innanhav, där Hydran regerar. Och folk inuti skolådan har sällan något vettigt att säga eftersom perspektivet saknas.


Tillägg några timmar senare...

I någon slags approximation på privatmoral har jag slutat gratisläsa ETC eftersom jag vid varje besök möts av diverse uppmaningar om att prenumerera och ändå inte har den avsikten. Men nu tittade jag faktiskt in och såg direkt att mina dubier kring fullmånehoroskopets "dissociation" mellan Luft och Vatten verkar ha stöd hos dem som följer utvecklingen mer noggrant. Redan den första december skrev ekonomikrönikören Kent Werne om hur grundlurad den amerikanska arbetarklassen var på sitt val av ny president. Läsvärt säger jag, medveten om att jag är sist på bollen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar