Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 3 december 2016

DN - Sveriges mest lögnaktiga propagandamaskin
Den här förstasidan från stockholmstidningen Dagens Nyheter lördagen den 3 december är värd att skärmdumpa och spara. Historien kommer att skratta åt Bonniers propagandasmörja. 

Sällan har man väl sett mediernas ynkryggar i sina villakvarter fasa och huttra i vinterkylan som nu. "Världsordningen hotad" är reaktionen på en del tecken från Trump på att inte representera exakt det gamla Mördar-USA som många inbillat sig är någon slags frihetsgarant i världen. I själva verket representerar USA den INDUSTRI som hållit krig och konflikter vid liv som öppna sår varhelst den Stora Satan haft kapitalistiska vinstintressen här i världen. Ju förr USA avvecklar sina globala ägaranspråk, dess bättre för världens länder. 

Och Sverige, vad säga om det landets USA-kramande? Vi håller god min och medierna låter SAAB orera om behovet av att börja tillverka personbilar igen eftersom det kanske blivit väl mycket fokus på deras krigsmaterialexport på senaste tid. (Se föregående inlägg.) Så här beter sig medierna när de ligger i säng med de stora aktörerna, de tar inget som helst ansvar för en rapportering som fostrar medborgaren till medvetenhet. De är i själva verket desinformatörer vilket kan ses redan i hur de väljer sitt övergripande ideologiska perspektiv, vilket sedan styr hur enskilda frågor skildras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar