Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 december 2016

Carrie Fisher, kosmisk determinism och siarkonst


Harrison Ford, Carrie Fisher och Mark Hamill från första
Stjärnrnas krig-filmen samt två andra.


Läsarkommentar i arkeologisk tidskrift signerad Ruth Housman om skriftfynd som belade den vördade icke-judiska profeten Baalams förutsägelse om stundande katastrof för de antika moabiterna:

"Det här är en fascinerande artikel. Idag har vi astrologer och mediala människor som förutsäger framtiden och (psykiskt) förflyttar sig bakåt i tiden, folk som Edgar Cayce vilken en del menar var en stor helare och förmögen att se tidigare liv. Andra hånar naturligtvis allt detta.
 

Vissa tror på sanningen i dessa utsagor medan andra är totala skeptiker och otrogna. När framtiden förefaller synkroniserad med profetior, då blir det vatten på kvarnen för de troende bland oss.

Det verkar som om den bibliska historien (om Baalam) i vilken förskräckliga ting hände den lokala befolkningen och att vara en siare är att förnimma en tillvarons determinism som måste vara skrämmande på den personliga nivån [sic - texten rör ihop olika tankar i en enda mening och är irreparabel]. Det finns en dubbelhet i att äga profetians gåva, i vilket tidevarv som helst. Det uppstår en strid inom individen i termer av att förstå och ta till sig intensiteten i en sådan (undergångs-)profetia med dess blodspillan och behovet att förstå en historia som ändå ytterst måste finna sin upplösning i Kärleken. Varför skulle allt detta hända människor som ofta inte alls är onda utan enbart söker överleva, som vi alla gör? (Kommentatorn formulerar Teodicé-problemet: hur kan en Gud som är god t.ex. orkestrera massdöd genom naturkatastrofer?)

En profet är i förväg medveten om vad som kommer att hända och att uppleva denna kunskap om brutal plåga och död av varje slag är att leva i en värld som handlar om både toppar och dalar, men extas enbart om slutet är gott för alla aktörer i detta ytterst kosmiska skådespel."


Likt Ruth Housman funderar människan över det goda och det onda, ända tills hon listar ut (som t.ex. hinduerna) att karma är en reglerande kraft på både den individuella och den kollektiva nivån. Därför kan hela städer eller områden utraderas när Tiden är kommen och ”rätt” själar samlats. 

Teodicé-problemet uppstår därför att människor har ett alltför snävt perspektiv och tror att synd och godhet kvittas under den korta tid en enskild människa lever, vilket är naivt. Problemet bortfaller i samma ögonblick man inser att det är själarna som är de verkliga aktörerna och att de ikläder sig roller varje gång de tar mänsklig gestalt.

Ur det här perspektivet kan förkrympta hjärnor som dem tillhöriga ateistsekten Humanisterna sluta låtsas ondgöra sig över en orättvis Gud som straffar oskyldiga. Läsaren Ruth Housman introducerar den materialistiska DETERMINISMEN i sitt ringlande resonemang som väl mest verkar vara ett försök att empatisera med den hypersynska profet som redan idag lever med insikten om att i morgon väntar blodspillan och död. För några år sedan läste jag Thomas McEvilleys SHAPES OF ANCIENT THOUGHT, som är en tvärkulturell idéhistorisk studie av de gamla grekerna och inflytande från såväl Indien som Mesopotamiens kulturer. Fokus är på hinduismen/buddhismen och det är uppenbart att vissa hinduiska tankeriktningar, fastän de innefattar reinkarnationsläran, bygger på solid materiell determinism.

Vad vi ser är bara en evighet av materia som ständigt omorganiserar sig i linje med karmiska lagar (eller den universella dharman om man talar om systemet som sådant). Den tanken liknar de gamla grekiska stoikerna som var fullständiga fatalister och såg världshistorien som ett självspelande piano där det bara gällde för tjuven att vara en så skicklig brottsling som möjligt, detsamma för den falske politikern och så också för helgonet: man måste spela sin tilldelade ödesroll så bra som någonsin är möjligt. Då har man fullgjort sin ödesplikt.

När Fredrik Reinfeldt, hatare av skattefinansierad välfärd, står inför de gudar som skapade hans själ, kommer domen att vara någotsånär mild. Han var enligt det astrologiska resonemanget utvald att skada det svenska folket som en slags ”mordängel”. Hans 9e dharma-hus indikerar klart och tydligt att hans syn på ”välfärd” (Jupiter) medför onda konsekvenser (Jupiter som "verksam illgörare"). Han agerade utifrån sin syn på vari det högsta goda bestod och kan därför inte klandras för detta i ”himmelen”. Han var utvald av samma himmel eller dharman för att iscensätta sin dåvarande uppfattning om vari det högsta goda bestod. Jordelementet i 9e dharma-huset antyder på vilken nivå hans kosmiska uppdrag låg...

Frågan är vilket det svenska folket är för kollektiv entitet som förtjänat det bistra ödet att slitas i två delar, de allt mer förskrämda borgarna med tillgångar som räcker och blir över, och vår tids fattiga, projicerade på de eftersatta förortsområdena från vilken svenskarna flyttar om de så måste skuldsätta sig maximalt hos bankerna för att ha råd med rätt socialt område. Det är som om en ond regissör eller ett ond öde driver fram denna polarisering i landet Sverige som för inte så många årtionden sedan fortfarande hängde ihop.

Helt klart är en betydande del av dagens ”svenskar” en kollektiv reinkarnation av något annat folk i historien som nu kommit åter för att möta sina kollektiva brister från en glömd tid. Sådan måste den övergripande gestalten vara, men sedan kanske man vill problematisera bilden genom inflödena av olika folkgrupper i modern tid. Valloner och gruvindustrin, italienare och bilfabrikerna. Invandring som i omgångar bidragit till att Sverige blivit en ingenjörs- och verkstadsmekanisk stormakt i det lilla formatet.

Här ser det dock ut som att man hamnar i en ytans diskussion, om Sveriges historia och demografi och tappar bort andevärldens essenser. Det historiskt nya är att den globala rovkapitalismen slagit rot i Sverige under marknadsliberalismens 30 förbannade år. Socialdemokraterna hade nu blivit välmående medelklass, låt vara obildade som få andra folkslag, och borgarna var som vanligt skyldiga till själviska och egennyttiga förklaringsmodeller.

När nu dessa två segment flutit samman till en stor medioker massa någonstans i en politisk mitt/höger-fåra, då har den nu levande generationen av unga och åldrande svenskar som troligen även i sina tidigare liv varit karaktärslösa kollektivsjälar som levt gott på att utnyttja andra folkslag. Dagens svenska mittfåra kan mycket väl ha hunnit med både två och tre tidigare liv i västliga länder som profiterat på t.ex. slavhandel. 

Nå, att tänka sig den svenska folksjälen i tidigare upplagor i andra västerländska situationer skulle kunna förklara varför dagens svenskar låter så mycket oegentligheter flyga under deras radar. De har med sin religiösa och filosofiska indifferens också förlorat förmågan till ett etiskt leverne. Kvar av en levande och intelligent själ finns nu bara en viss lyhördhet till Naturens våndor, men även här finns ett betydande svenskt segment med samma känslighet som gårdagens ”betongsossar” – sjuka människor som bara tänker i pengar och export och gärna exporterar vapen till nästa storkrig i utlandet och mer än troligt är klimatskeptiker eller saknar intresse för frågor om Mänskligheten versus Moder Jord.

Jordmodern DURGA kommer att straffa dem gruvligt när de väl lämnat den fysiska kroppen, Världssjälen är fruktansvärd att göra sig till fiende med, särskilt om man själv är en jordbunden ande som tämligen omgående kommer att återvända till en ny jordkropp. 

******

Frågan om kosmisk determinism ligger alltid nära till hands när celebriteter som Carrie Fisher (se dödstransiterna) eller George Michael (se dödstransiterna) ur västerländskt perspektiv dör lite väl unga och födelsehoroskopets startproblem tycks ha hunnit i fatt dem i formen av samma planeter i transit. I George Michaels fall var det ganska enastående med fyra av sju planeter i födelsehoroskopet som nu opponerades eller påverkades av sig själva där de låg i tiden.

Men den fåfänga problemmänniskan Michaels stjärnglans förbleknar jämfört med Carrie Fishers ikoniska roll som prinsessan Leia - att det handlar om en saga för sjuåringar med budget för specialeffekter så det förslår tycks inte ha slagit de svenska medierna som i sin fantasilösa papegojmentalitet alla skriver om Fishers tydligen enorma humor! Jag ska strax återkomma till vad som är humor i hennes horoskop men först en titt på hur hennes fatala hjärtattack ter sig inom ramen för ett deterministiskt betraktelsesätt.

När man med rätta hånar människor för att de krympt ner till människor av räknenissens typ, så är det just för att de gjort sig mindre än människan egentligen är, och tar sin tillflykt i skenbart exakta beräkningar. Sveriges helvete idag, där gamla och dementa SVÄLTS in i döden på ålderdomshemmen och as som Filippa Reinfeldt låter bygga skrytsjukhus för enbart de bästa beställda i Stockholmsområdet, vittnar om hur "ekonomismen" brutit sönder landets moraliska ryggrad. Sifferdyrkan går hand i hand med profithunger och effektivitetsfascism. Att vara lönsam är att ha misslyckats med sitt uppdrag att bli människa. Något för närighetsminister Damberg att tänka på!

Astrologin rymmer ett deterministiskt skikt eftersom vårt solsystem lagbundet snurrar på i en större kosmisk dans och planeternas omloppsbanor runt solen också är bestämda eller determinerade. Ändå gör astrologin inte anspråk på att veta allt eller ens NÄR i tiden saker kommer att hända. Den bjuder på underlag för prognoser. Den brittiske mästerastrologen Charles Carter nämnde i korrespondens till en vän sin sannolika dödsdag utifrån "svåra" planetpositioner, men han satt dem i samband med sin egen ålder och skrala hälsa. (Han dog några år senare i linje med sin förutsägelse.)

Att förutspå död under samma stjärnor för en ung och kry människa hade förmodligen aldrig fallit Carter in. Carrie Fisher och George Michael hade båda våldfört sig rejält på sina kroppar under livet genom droger och förbittrade/sjuka sinnesstämningar (emotioner kan skada kroppen!) - man kan argumentera att båda psyko-fysiskt var betydligt äldre än sina nominella levnadsår och därför redan sårbara för de planetära transiterna i skyn.

Jag noterade den mest kraftfulla "sociala utstötning" som tänkas kunde i Carrie Fishers födelsehoroskop, gruppsociala Vattumannens och utbölingen Skorpionens härskare Saturnus och Mars hade skiftat tecken med varandra för en ovanligt tydlig bild av en som inte drar jämt med sina omgivningar, förkastas av en ideologi (en annan läsart av Vattumannen) eller förkastar den. Osama bin Ladin hade bara en bråkdel av denna "sociala utstötning" (Mars hemma i Skorpionen i attack mot gruppen/ideologin Vattumannen) men det räckte ändå för ett med åren allt djupare hat mot USA, "den Store Satan". 

Brigitte Bardot, som på ålderns höst blev främlingshatare ("negerhatare") nere i den franska södern, har en mild version av samma mentala obalans: här står Mars i sin svagaste placering i instinktiva och protektionistiska Kräftan och angriper det lättstörda intellektet i Vågskålarnas tecken - aggressiva tendenser eller libidinös energi som skapar oreda på den rationella eller intellektuella Luftnivån.

Vid en genomgång av Carrie Fishers fatala "ömsesidiga reception" mellan Mars (attacken) och Saturnus (tidsstudiemannen dvs. Döden) som den tar form under 150 år (1900-2050) ser vi hur sällsynt den här deterministiska aspekten är:
Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2050
In steps of: 24h 0m
Search for...:
sa.sco & ma.aqu
 
Realization intervals (begin - end):
24.04.1926 - 13.05.1926
30.03.1928 -  7.05.1928
23.05.1956 -  3.08.1956
19.08.1956 - 21.11.1956
22.12.1984 - 25.01.1985
17.11.1986 - 30.12.1986
 5.01.2015 - 12.02.2015
12.12.2016 - 20.01.2017
22.01.2045 - 28.02.2045

Carrie Fisher föddes den 21 oktober 1956 och klarade troligen inte den första krisperioden helt och hållet. Hennes liv verkar ha varit en obruten ström av strul, missbruk och depression men den som söker djupare i hennes biografi kommer säkert att hitta en rejäl svacka årsskiftet 1984/85 och sedan ytterligare en kritisk månad året därpå. 

Sedan fortgår livet utan denna allvarliga signal om att "stå eller ställas åt sidan" gruppen ända fram till 2015 och återigen 2016. Mars rörelse genom zodiaken är mindre än en grad per dygn medan Saturnus ligger cirka 2½ år i varje tecken, således kommer de här perioderna i allmänhet två om två.

Återkomsten som prinsessan Leia vid världspremiären den 14 december 2015 av The Force Awakens, faller naturligtvis inte under den kritiska receptionen, eventet är ju tvärtom en manifestation av filmteamets eller konceptets reintegration efter att ha vilat flera år.

Utvikning. Närmare den här välinformerade sajten har jag inte kommit öppningskvällen för den första Star Wars-filmen. Tidningsklippet med matinétid och senare visningar samt ytterligare länkade texter, ger tyvärr ingen säker uppgift. Hollywood-premiären hade varit det intressanta att ställa horoskopet för.

Närmare ett svar ger den här sajten av en före detta radiopratare: I did a radio call-in show in Washington and this guy, this caller, was really enthusiastic and talking about the movie in really deep detail. I said, ‘You know a lot abut the film.’ He said, ‘Yeah, yeah, I’ve seen it four times already.’ And that was opening day. I knew something was happening.”

Premiärdagen körde tydligen igång direkt med en tidig matinévisning och om man spekulativt väljer första matinétiden 12.30 från annonsen uppstår förvisso ett fenomenalt horoskop där kungamakaren Regulus i öster fångar in folkmassans sinnen (Månen gestaltar både enkelt och lättstimulerat folk och deras intelligensbefriade men sensationslystna sinnen.)

Det går knappast att missa hur gjuten framgången för första Stjärnornas krig-filmen är när man ser Lejonascendentens härskare Solen befinna sig i det triumfatoriska 10e huset tillsammans med den stora framgångens Jupiter som för Lejonet naturligtvis också är en "verksam välgörare". Kort sagt: framgång står skrivet över hela denna himmel! Den ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och Venus - de båda naturliga välgörarna anknyter här till "andras pengar" (8e huset i dess kanske mest harmlösa betydelse), så att filmskaparna här har lanserat en riktig kassa-ko och att man kommer att kunna mjölka publiken på deras pengar rejält! Snacka om att den här förhållandevis goda "receptionen" mellan Fiskarna och Oxen berättar en annan historia än den "sociala utstötning" Carrie Fisher föddes under!


Även den indiska läran om de planetära "portionerna" (dasha/-s) lånar sig gärna till tankar om determinism. Ursprunget till denna lära om cykler är idag glömt i Indien - den kan lika gärna vara uråldrig som kanske bara 500 år gammal - hinduerna är notoriskt ointresserade av den historiska aspekten

Tack vare Fishers kända och exakta födelseminut kan hennes stora ödescykler användas med hopp om god precision.

Vimshottari Dasha:

 Sat MD:  2011-06-27 - 2030-06-27

  Antardashas in this MD:

  Sat:  2011-06-27  -  2014-06-30
  Mer:  2014-06-30  -  2017-03-08
  Ket:  2017-03-08  -  2018-04-17
  Ven:  2018-04-17  -  2021-06-18
  Sun:  2021-06-18  -  2022-05-30
  Moo:  2022-05-30  -  2023-12-31
  Mar:  2023-12-31  -  2025-02-06
  Rah:  2025-02-06  -  2027-12-16
  Jup:  2027-12-16  -  2030-06-27
Det korrekta tillvägagångssättet är att börja med en inspektion av gällande dasha och dess sub-cykel (antara dasha) och först därefter granska transiterna för större precision i frågan om NÄR periodens svaghet kan tänkas slå till. Transiter är nu så enkla att ta fram att det inte är konstigt att deras popularitet gör att många (även jag) väljer att ta den genvägen. Men här ser vi att Carrie Fisher var inne i sitt livs enda huvudcykel under den kroppsliga ascendenthärskaren Saturnus - den ena av de två planeter som bildar den sociala utstötningssyndromet. 

Vi hade utifrån den korrekta proceduren kunnat säga något om Saturnus i dessa skilda roller (t.o.m. som Liemannen) för dess långa period mellan 2011-2030 och i synnerhet fokusera antingen på sub-cykeln Merkurius och hur den planeten fungerar i horoskopet (något jag helt lämnar därhän här), ELLER gå rakt på transiterna och ställa frågan vid vilka år eller tillfällen Saturnus negativa egenskaper når sitt maximum. Man hade mycket troligt hittat fram till den ömsesidiga reception med attackplaneten Mars om man gjorde sitt arbete noga.


*****


Vad kan man rent allmänt dra för slutsats av Carrie Fishers sociala utstötningssyndrom? Jag läser i en tidningsartikel att hon själv dragit lärdomar av sin entré i Hollywood runt 19-20: "Man behöver inte knulla runt med hela filmteamet." Det här går faktiskt att utläsa ur Vattumannen och Skorpionen på kant med varandra, om man ser Skorpionen som den syndfulla sexualitet som Vattumannen - den normativa uppfattningen i det omgivande samhället - vägrar att acceptera. 

Jag kan gissa att skälet till att Harrison Ford surade när Fisher för inte så länge avslöjade att han haft en relation med henne inte så mycket berodde på den kvartalslånga relationen i sig, som för att han visste att han bara var en i raden som den unga och glupska Fisher "avverkat" i den sataniskt infekterade sinnelags-Oxens instinkt att vilja behaga allt som gick på två ben med något som dinglade däremellan! 

Fishers Sol är lika märkt för celebritet som första Stjärnornas krig-filmen enligt horoskopet här ovan, men i hennes fall är celebriteten en riktig bitch eftersom hennes Stenbocksascendent lyfter fram självkontrollens och begränsningens Saturnus som ledande princip. Och Saturnus ömsesidiga fiende är ju Solen, som därmed blir en "verksam illgörare" och som i Fishers fall dessutom ställer sig i sin mest prominenta position i 10e huset och visar hela världen hur en ser ut som fått Vågens forte Venus helt om bakfoten. Hon valde att bli Hollywoods lilla hora och madrass som ung och det är uppenbarligen en del av de problem hennes stjärnkarriär åsamkade henne, men något som medierna inte skriver om eftersom alla tjänar pengar på att hålla Etablissemanget och deras myter om ryggen. 

Visserligen är Venus i sig en välgörare för alla med Stenbocksascendenten, men i Fishers fall degraderas den amorösa planeten av den verksamt onda Jupiter - dvs. Etablissemanget eller den "Onde Rike Mannen"! Även en verksamt god Venus kan bli korrumperad av män med prestige och makt och i 8e huset för sexuella underströmmar tycks den unga Carrie Fisher ha gjort den resan med besked!

Samtliga svenska tidningar låter som papegojor och plagierar varandra på temat Carrie, den stora humoristen, när den verkliga historien i själva verket var en tragedi, låt vara spetsad med den självironi som Satans stjärna Algol nära hennes psyke bidrar med. Det finns en förmåga eller kanske oförmåga att ta sig på alltför stort allvar med den är placeringen och det är därför jag tidigt på bloggen föreslog att Algol kan spela rollen av en Trickster eller Gycklare när en kopplar grepp om en annan planet. Hennes förlamande depressioner är lika tydliga som hennes slampiga Venus i 8e huset för sexualitet och djupt sittande attityder och instinkter. Depressionen kommer med en stark Saturnus och värre än Carrie Fishers i kolsvarta Skorpionen och förstärkt av demonen Rahu blir det väl knappt, inte när Saturnus direkt lägger sin korta 60-gradersaspekt mot hennes ascendent ("hållen i kort koppel"). 

Tekniskt borde detta vara en bra aspekt, Saturnus är ascendenthärskaren och normalt sett en välgörande tillgång. Men en viktigt placerad Saturnus tenderar alltid att dra in mörker och allvarsamhet i naturen eller livsödet. (Jämför premiärhoroskopet för filmen där Saturnus är parkerad i 12e och helt utan inflytande - det finns inga reservationer alls för den enorma bioframgång filmen förutspås få.)

I Fishers fall är inte Saturnus en given moralisk ryggrad utan i 11e huset utan snarare hennes goda föresats (11e som idealens hus - jämför motsatta 5e som den AKTUALISERADE GODA KARMA själen tar med sig in i detta liv). Det finns med andra ord i aktrisens Saturnus åtminstone en idealistisk motkraft till slampigheten i horoskopet och med alla korten på bordet blir det som så ofta med så här splittrade horoskop: verkligheten var en blandad kompott med starka tendenser i olika riktning som slogs mot varandra. Och så då den stackars försvagade Solen-i-Vågen (Solen i sitt "fall") men i ultra-offentlig position i 10e!

När det kommer till det ovanliga "tidsfönster" då hennes medfödda "sociala utstötning" återkom och nu blev en hjärtattack som slutligen stötte ut henne från de levandes gemenskap, så är det viktigt att inte läsa in för mycket i en enda aspekt. Det är notabelt att attackplaneten Mars i denna utstötning samtidigt opponerade hennes svagt placerade Venus, disponenten över det försvagade hjärtats Sol

Missa inte att också Carrie Fishers Sol och Venus har en ömsesidig opposition, mellan 10e och 8e, dvs. "celebritetsdöd" eller "dödsfall som ges stort utrymme i det offentliga", för att välja den sista möjliga läsarten för den aspekten och det livsödet. Eftersom den "onda" Jupiter är närvarande invid Venus (hjärtats härskare i det korrupta 8e huset) och Jupiter indikerar "lätt död" eller bubblor som plötsligt spricker, rimmar den plötsliga och kraftiga hjärtattacken. Hon borde egentligen ha dött direkt på flyget men en läkare var på plats och såg till att hennes liv förlängdes med några futtiga dagar. Men det var Saturnus, gränsdragarens, planetära cykel, och vid tiden hade den reaktiverat den medfödda attacken som syftade till upplösning av den sociala strukturen och vid tiden attackerade Mars hennes hjärtas disponent Venus som medfött stod i korruptionens och dödens 8e hus. I backspegeln ser allt kristallklart ut, hennes "deterministiskt" utmätta tid hade runnit ut.

 

5 kommentarer:

 1. "samt två andra" tyckte jag var roligt. :-) Det är förstås Darth Vader och Chewbacca (engelsmännen David Prowse och Peter Mayhew). Ville bara meddela detta inom parentes medan jag väntar på ett eventuellt inlägg om Debbie Reynolds, där också exakt födelsetid finns tillgänglig...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aftonbluddret älskar nyheter om gamla trofasta par som dör hand i hand på långvården, bara timmar från varandra. Debbie Reynolds och dottern hade säkert tajta astrologiska överlappningar, men jag följer inte upp även det spåret. Det får räcka med det extra inlägg som mildrar omdömet i detta efter upptäckten att hon var manodepressiv - vilket säkert förklarar att hon kastade sig i var mans säng under sin tidiga Hollywood-karriär innan senare den saturniska motelden (från 11e idealhuset) började ge en bättre stabilitet i det är ödet. (En enda felmedicinering 2013 räckte dock för stora skandalrubriker när hon betett sig otillständigt... Mars attack mot 8e degenerativa huset är uppenbarligen en viktig faktor, särskilt som Mars angriper Jupiter i 8e som är ägare till hennes 3e intellektshus. Belägg för astrologisk determinism bör rimligen sökas via "husen" som ju direkt hänför sig till hur Moder Jord svarar på Fader Himmel...

   "Två andra" De som ut som tråkigt filmbolagsfolk - riktiga skrivbordsnissar -så jag struntade i närmare efterforskningar - det var när allt kommer omkring bara en bild vilken som helst, som inledande illustration. :-)

   Havsörnens Skorpionascendens härskare Mars-i-Jungfrun _ger_ verkligen tendensen att finna de allra minsta detaljer av största intresse! Vilken mästerlig ingenjörsmentalitet man anar här! :-)

   Radera
  2. Passar väl bra att kasta bort 110 spänn på en rymdkalkon då både Sol och Måne står i Skytten och det råder ömsesidig reception mellan Merkurius och disponenten Jupiter. Såg alltså sidospårsfilmen ROGUE ONE: A STAR WARS STORY på bio igår kväll. Den utspelas fram till ögonblicken före originalfilmen från 1977 (vars kompletta titel är Episode IV: A New Hope). En datagenererad ung Carrie Fisher är med i slutscenen och säger ett ord innan eftertexterna rullar igång: "Hope". (Fishers scener i den reguljära seriens del VIII som kommer om ett år kompletterades före dödsfallet). För övrigt dör alla huvudrollerna i ROGUE ONE, helt i linje med Saturnus i Skorpionen.

   Hopp får väl representera 2017, då, efter detta skitår: '16 Tornet, '17 Stjärnan. Den 26 januari går Saturnus över i Skytten, men jag ser nu att den kommer att regrediera in i Dödens tecken under hela sommaren och hösten.

   Inne på rymdspåret och i samband med din notering om "attackplaneten Mars" fick jag infallet att kolla regissören Tim Burtons karta, då han gjort en film som heter MARS ATTACKS! för tjugo år sedan. Jodå, Mars i Väduren tolfte lägger sin långa aspekt mot Saturnus i Skorpionen, som i sin tur lägger sin trekvartsvarvsaspekt mot Solen/Merk. i Lejonet. Mars 90-gradersaspekt hugger också mot Venus i Kräftan, vars disponent Månen återfinns i Stenbocken, i sin tur attackerad av Saturnus korta aspekt. Jupiter/Rahu i Vågen/sjätte.

   Det är såklart helt okej att inte känna igen David Prowse. Det är ju dräkten, andningsljudet och James Earl Jones röst som är Darth Vader. Så här lät det när Prowse levererade sina repliker under inspelningen 1977, haha:

   https://www.youtube.com/watch?v=YSm9DDxQv8E

   Intresseklubben antecknar också att Prowse spelade monstret i Hammerfilmen FRANKENSTEIN AND THE MONSTER FROM HELL (1974) med Peter Cushing, som spelade Grand Moff Tarkin i STAR WARS. Cushing (död 1994) var också med i ROGUE ONE, som en datorgenererad Tarkin.

   Sådär, då var ännu en totalt meningslös skitkommentar från undertecknad till ända. Återstår bara att be om ursäkt. :-)

   Radera
  3. Tack för att du tog upp Burton - en kul regissör! Införlivades genast i horoskopsamlingen.

   Hans dominanta Saturnus i väster förklarar perfekt varför hans filmer är så goth-mörka, och fyllda av estetiskt "spensliga", tunna och avmagrade figurer (Saturnus äter sina barn). Att han sedan dessutom har den saturniska StenbocksMånen plus konservativa Ox-ascendenten kanske förklarar varför han på senare år fått kritikerna emot sig ("upprepar sig med samma goth-upplägg i film efter film"). Jag har inte full koll på honom men Beetlejuice och Mars Attacks är två filmer jag gillar skarpt!

   Via hans två Batman-filmer med Michael Keaton som jag tycker gjorde Batman förträffligt, inser jag att här finns någon viss ambiens - jag gillar Keaton även i andra filmer och han uppvisar en kolerisk/förryckt humor i flera roller. "Lika barn leka bäst" heter det ju och både Burtom och Keaton är Lejon, uppenbarligen av den spralligare typen! De har i princip perfekt synergi med varandra genom regissörens välvilliga Jupiter i Vågen och skådisens respons via Månen i Vågen på sin välgörare! Exempel på hur man kan se sub-grupperingar inom ett yrke och vilka som återvänder till varandra och som här gör många filmer tillsammans...

   Radera
  4. Keaton är ju rolig i NIGHT SHIFT, där han delar huvudrollen med Henry Winkler som nyligen avhandlades på bloggen.

   Utvikning. Frågade alldeles nyss en thailändska på jobbet när de firar nyår. Deras nyårsafton är 13 april. Som hand i handske med den sideriska zodiakens nollpunkt, alltså!

   Radera