Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 12 december 2016

Borgarnas vinstdrivna skola och flyktingstormen blev Sveriges undergång som kunskapsnation

Man drar förstås öronen åt sig när SVT sparkar ut äldre nyhetsankare och någon av dem skrockar gott och tycker tiden ändå var mogen. Boende i Spanien väntar nämligen efter att ha serverat svenska folket vinklade nyheter i årtionden... 

Folk som kan lämnar landet eftersom Sveriges dagar som kunskapsnation är över. Snorrika banker kan inte ens utveckla en app (Swish) längre utan att lämna gapande säkerhetshål i den. Intervjun i SvD med PISA-chefen bekräftar till fullo sajter, t.ex. några av Lena Holfves många nätprojekt, som handlat om emigration från den sjunkande skutan Sverige. PISA-chefen säger mellan raderna att Sverige skitit rejält i det blå skåpet och att landet troligen inte kommer att ro det här iland. Sverige är snart tillbaka till fattighjonens nivå, intellektuellt och materiellt:

Ni hade en nedgång av elevernas kunskapsnivå och dessutom växande sociala klyftor inom skolsystemet, utan att någon riktigt märkte vad som hände. Ni tittade inte på systemet i sin helhet och ni har betalat ett pris för detta.

Framtidens ordinära svenskar kommer att tappa än mer kunskap eftersom invandringen varit så stor att svenska språket helt läggs ner och engelskan blir normalspråk. Borgarna kommer att bli allt fattigare - precis som i USA under det senaste årtiondet av urspårad marknadsliberalism. Deras barn kommer att dras ner i smeten i de allt fler fall där svenska föräldrar inte har råd med de dyra privatskolorna som i vilket fall bara garanterar den internationellt sett mediokra svenska kunskapsnivån. 

Jag har noterat i några enstaka fall hur t.o.m. den övre delen av medelklassen numera skickar sina ungar att studera på något halvdant universitet i USA (halvdant relativt Ivy League), föräldrar och en nu vuxen kull borgerliga medborgare som tycks helt aningslösa om att den amerikanska vinklingen på saker och ting är en död dinosaur...

På den här bloggen noterade jag att Sveriges sammanbrott 2002-2020 under "en ond demon" primärt utspelade sig i nationalhoroskopets 3e hus för grundläggande utbildning. Det PISA-chefen säger i intervjun stämmer mycket väl in på detta. När jag några år senare funderade på den hinduiska planetcykel Sverige har därefter, Jupiters cykel, mörkade bilden ytterligare. Den rikedom som samlas i Sverige kommer nämligen inte folket till del utan hålls inom den så kallade Eliten. Det var en bedrövande upptäckt att inse att det nobla Vattumannens tecken i Sverigehoroskopet inte tycks teckna hela folket utan istället representerar ett utsnitt som enbart omfattar de privilegierade. Denna ytterligt lilla minoritet kommer att få se sin VERKSAMT ONDA förmögenhetsplanet Jupiter kapsejsa rejält efter 2020... Där kan vi tala om en gigantisk bubbla som spricker.

Det har sedan 2010 blivit ett 30-tal inlägg ur lite olika perspektiv om Sveriges planetära dashas ("portioner") enligt den hinduiska astrologin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar