Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 7 december 2016

Allt som vanligt: SJ:s informationssystem trasiga

Om det inte signalerade vilken tragedi Sverige i sitt teknokratiska begär att ligga i framkant blivit, är det ändå rätt lustigt. Folkets tåg fungerar aldrig i det här pisslandet. Den här gången är det inte biljettbokningen utan den IT som har hand om tågskyltning och högtalare i hela landet. Allt är ur funktion (SvD).


Även om det är oklart när SvD uppsnappat myndighetens felmeddelande verkar en Skyttascendent (baserad på artikelns publicering) rimlig. Horoskopet ger en bra påminnelse om att en god ingrediens inte kan neutralisera en ond. De tenderar istället att uttrycka sig på olika sätt. Eftersom horoskopet är ställt för en händelse med global räckvidd - med vilket jag här menar att det inte bara är tavlan med tågavgångar vid Stockholms Central som slocknat utan RUBBET - passar den globala eller universella Skytten i öster väl. Den huserar informationsteknikens Merkurius (tavlor och högtalare är också en av Budbäraren Merkurius yttringar). 

Lustigt nog skulle SJ:s meddelandekonst tyckas säker eftersom här finns en ömsesidig reception mellan Skytten och merkuriska Jungfrun - lycko- och framgångsplaneten Jupiter och Merkurius har bytt hemmatecken med varandra och i synnerhet friktionsfria flytets Jupiter ser ju mäktig ut i 10e offentliga huset- Jupiter är såväl en naturlig som verksam välgörare då dess eget tecken Skytten stiger i öster.

Men detta budskap ringar bara in sakernas normala tillstånd: oavbruten och friktionsfri kommunikation. Mothugg kommer så det räcker från det 3e kommunikationshuset som är kolsvart! Och ska man vara noggrann är det 3e huset som är det intressanta, givet händelsen/problemställningen. Här utvecklas visserligen ingen ömsesidig reception men den dubbelriktade svarta pilen illustrerar istället hur 3e kommunikations- och transporteringshuset ägs av Saturnus som själv hamnat i 12e sektorn för världsliga förluster och/eller exil. Det 12e liksom det 3e "amoraliska" kommunikationshuset är olyckshus och det är därför ingen liten problematik vi ser när livskraftens Sol i dödens Skorpion står med ålderdomens, lamslagenhetens och dödens Saturnus i 12e förlusthuset och Folkets Måne i Folkets Vattuman får denna knäckande usla bas för sitt 3e husresande!

Tekniskt sett är faktiskt Saturnus i 12e en bra placering enligt hinduisk astrologi. "Ont ska med ont fördrivas". Men det här horoskopet är mer komplicerat än så. Saturnus konjunktion med Solen är en svår sak, planeterna är varandras fiende och eftersom Solen också representerar dagaktivitet (förutom solen som ljus som signalsystem) ser man en nedsatt funktionalitet här. Dessutom kanske man bör problematisera det skenbart fina mottagandet mellan Jupiter och Merkurius i den andras hemmatecken. Det är faktiskt en kombination som tvingar samman Eld och Jord, tecken som inte drar jämnt utan introducerar friktioner och störningar att reda ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar