Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 26 december 2016

Allt har sin tid (George Michaels död i hjärtsvikt)
Ungefär samma saker kan sägas om sångaren George Michaels transiter vid sin död som då aktrisen Carrie Fisher några dagar innan drabbades av en intensiv hjärtattack. (Se tidigare inlägg.)

Hjärtats planet Solen ligger i första huset i födelsehoroskopet (inre kretsen) men disponenten Merkurius är svag i det onda 12e huset som återspeglar hälsoförhållanden eftersom opposita hus tenderar att påminna om varandra. Merkurius är dessutom andningsvägarnas planet och sångaren var på vippen att dö i svårartad lunginflammation för bara några år sedan enligt AB

Kronos eller Fader Tid är en alternativ beteckning för Saturnus som också är känd som Liemannen och den står natalt i 8e korruptions- och dödshuset vilket jag tolkar som en av flera indikationer på artistens homosexualitet. Saturnus som "formens" planet visar att han hade en övervintrad "form" som dröjde kvar i dödshuset - troligen var greken en kvinna i sitt närmast föregående liv - man kan misstänka en liknande överkorsning för många Tvillingascendenter eftersom de har Venus som ägare av 12e huset, vilket enligt en hinduisk tradition indikerar det närmast föregående livet. 

Se även: Gay före födelsen? Här ser man en liten topp i Tvillingarna som ascendenttecken men det är enbart Skorpionascendenten som fyller kriteriet för signifikans via den vedertagna metoden som räknar med standardavvikelser. Dataunderlaget var för litet 2009, då inlägget skrives, och tyvärr har det knappt tillkommit några fler hbtq-horoskop med klockslag sedan dess...

Tolfte husets indikation om tidigare liv är således mer specifikt än det femte husets allmänna "goda karma". Denna bör rimligen härröra från flera tidigare liv - de flesta själar har med sig en liten uppsättning ess i rockärmen inför detta jordeliv, även om purva punya kan vara havererad i händelse av riktigt usla budskap kring femte huset.

Solen och Saturnus är som bekant varandras fiender - liv och död är deras respektive arbetsfält - och även den senare aspekterar sitt natala läge i dödshuset via sextil då sångaren somnar in.

Och som om inte det räcker befinner sig också tursamhetens och expansionens Jupiter i transiterande opposition med sitt natala läge. Här kan man faktiskt tänka sig att hans hjärta bokstavligen brast, på liknande sätt med de bubblor som Jupiter som verksam illgörare ställer till med då planeten i dessa lägen kan ge degraderade chanstagare och lycksökare, vilka dräller på bl.a. världens börser och bidrar till finansbubblor och krascher och efterföljande kaos och krig. 

Den onda Jupiter är som en Gud som fått fnatt, men som jag resonerade i fallet Fredrik Reinfeldt, kunde man läsa hans verksamt onda Jupiter i ett materialistiskt Jordtecken i 9e huset för den universella morallagen som att Gud utvalt honom för att förstöra livskvaliteten för många svenskar genom sin marknadsliberalistiska och individcentrerade politik - det var hans onda öde att fungera som en "straffängel" med uppgift att lura det svenska folket bort från socialdemokratins tankar om solidaritet mellan medborgarna i en nation.

Transiterande Saturnus opponerar vid dödstillfället också George Michaels ascendenthärskare och budskap riktade mot den fysiska kroppen är naturligtvis alltid viktiga. Att transithoroskopet verkar sakna en aktiv Måne - varande sekundvisaren - tyder på att de nämnda förhållandena var så allvarliga att det inte behövdes någon triggande sekundvisare. 

När drottning Silvia fick tillbringa ett dygn på sjukhus för "vimmelkantighet" stämde det väl med att Månen i Vågen passerade hennes 12e hus för sjukhus och andra slutna institutioner (där hennes medfödda Mån-Våg befinner sig). men detta var just inte mer än en liten "sinnesrubbning" (Månen = psyket/sinnet), George Michael har betydligt allvarligare kontakter mellan födelsehoroskop och den aktuella himlen. Utan att ha granskat hans karta någon längre stund är det också uppenbart att attackplaneten Mars som även den stod i opposition till sig själv i medfött läge, kan ha varit en utlösande faktor, den eller Solen som hade en gradexakt opposition dödsdygnet.

5 kommentarer:

 1. Det var ju intressant att 12:e huset skulle representera närmast föregående liv, det visste jag inte, undrar vad ett fullproppat 12:e hus som mitt kan innebära?

  När det gäller homosexualitet i relation till venus som 12:e hushärskare, som ju också testet från 2009 utvisade, är det en sak jag inte riktigt förstår logiken i: borde inte det gälla endast manliga homosexuella? Borde inte lesbiska snarare ha övervikt för mars i 12:e, alltså skytten och oxen stigande? Men i testet ingick ju båda könen.

  Vad gäller känd födelsetid för gaya så kan jag bidra med en för Lars-Åke Vilhelmsson, alias Babsan. (8/9 1958 kl 19.55 i Gävle angett i tidningen Hennes enligt en länk i en kommentar i denna blogg.) Det ger en siderisk oxascendent.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du bevakar slaskpressen (Babsans tid) - varje "riktigt" horoskop är värdefullt!

   Jag har faktiskt inte tänkt igenom HBTQ-ämnet systematiskt, mest pga. bristen på kompletta horoskop. Hinduisk tradition tycks inte differentiera Venus, den står för sexualiteten punkt slut, utöver sin roll som kvinnans planet (och Mars är den enda som representerar mannen).

   Mars å sin sida tycks teckna könsdriften som sådan (Mars härskar över ett Vattentecken) - Naturens biologiska och blinda instinkt att fortsätta kopiera sina levande arter.

   (Mer och mer tyder på att Skorpionen kan vara boven bakom den värsta formen av kapitalism, den besinningslösa Rovkapitalismen som har sådan dödsskräck att den jagar profiter som besatt - vinsten som symbolisk räddning från hotande undergång i det allas krig mot alla som kapitalismen piskar fram - Mars känner inte Venus högre budskapet om kooperation istället för evig klyvnad.)

   Jag förmodar att HBTQ-fenomenet kan dyka upp genom ett flertal udda ingredienser i kombination (men absolut inte genom bara någon enstaka - den "fallna" Mars i Kräftan utmärkte sig ju i denna grupp men har likväl ingen homofil böjelse i den övervägande majoriteten av alla horoskop.) Saturnus som "själens form" i sångarens 8e för sexuell drift är bara en pusselbit av flera - en läsare kommenterade nyligen ett HBTQ-relaterat inlägg med uppgiften om forskning som visar att homo män i allmänhet har fadersproblematik i botten - och Saturnus är ju en fadersplanet (förutom i Sydindien där Jupiter fått den rollen). Om Venus är gracefull adaption kan Saturnus beteckna en "frysning" eller "fixering" som i George Michels fall tenderar att kanaliseras via 8e huset som sexualdrift. Saturnus låser hans libido till en viss gestalt eller form - kanske den faderliga/dominanta mannens form...

   Jag har visserligen sett en och annan fråga behandlad olika på Jyotish-sidor på nätet beroende på om det varit ett manligt eller kvinnligt horoskop. Och vem vet, det kanske finns någon skillnad i "signaturerna". George Michael hade verkligen en våldsam ansamling av lustiga placeringar och att så många planeter var tillbaka i startpositionerna när han somnade in borde verkligen få den mest inbitna skeptiker att fundera lite över lagbundenhet som astrologin presenterar den!

   Radera
  2. PS. För många år sedan, när den tropiska zodiaken var den enda jag kände till, betraktade jag alltid 12e mer som "det undermedvetna". Tanken, var jag nu fick den ifrån, sitter inte helt illa med den hinduiska tanken att 12e är det just förgående relativt 1a (nuvarande egot) och att 2a kan användas för att utläsa vårt nästkommande liv. En mängd planeter i 12e visar rimligen ett händelserikt föregående liv som inverkar på åtskilliga sätt i detta liv. En början kan vara att titta på vilka hus de "inspärrade" planeterna tillfälligtvis äger i detta horoskop. Genom dessa hus kanske en bild kan framtona... Men jag har knappt använt metoden, skrev om den för mindre ett år sedan och jag tror du kommenterade lärosatsen då också.

   Radera
  3. "Bevakar slaskpressen" - bara om du kallar den här bloggen för slaskpress! :-) Jag har inte själv läst källan, utan bara gått till länken i en kommentar i denna blogg. Har inte hittat inlägget ifråga (det var flera år sen), men länken är denna, så du kan kolla in kändisarnas födelsetider själv, om du missade det förra gången: http://hem.bredband.net/ivawil/lankar/index.htm

   Jag minns det där med att andra huset skulle beteckna det kommande livet, men inte lagt på minnet att tolfte skulle vara det föregående. Det är ju en bestickande tanke i alla fall, men inte lätt att klura ut något av det...

   Radera
  4. Nja, det var förstås tidningen Hennes jag avsåg, så jag missade uppgiftens andrahandskaraktär...
   :-)

   Hur som helst gav en minut framför Babsans karta insikter, inte minst Saturnus i sexualitetens Skorpion som greppar Solen i Lejonet och hur identitetsupplevelsens Sol dessutom attackeras av sexualitetens Mars som genom Ox-ascendenten visar sig vara en "dubbel" illgörare i 1a huset - för att inte tala om oppositionen mellan den och formalistiska Saturnus. Även Venus i Lejonet dras in i samma attack från såväl Mars som Saturnus. Inte undra på att han inte känner att han "passar in i sin form"! Det är träffsäkert att Oxen som ascendent har både Mars och Venus mot sig (som verksamma illgörare) och att de här är intensivt inbegripna i konflikt. ”Man eller kvinna – vad är jag?”

   På tal om disharmoni med "själens form", framkommer det nu att George Michael var tung narkotikamissbrukare och som en följd av det blivit våldsamt uppsvullen och därmed självhatisk (det är väl typiskt för homo människor att de fixerar sig vid ytan/Saturnus).

   Hur djupt hans missbruksproblem och svaga karaktär gick, verkar faktiskt Mars i Eld i attack mot Jupiter i Vatten indikera, särskilt som Mars i 3e kan skapa ett överaktivt intellekt, ”hjärnan går varm”. Michael hade tydligen varit nära döden flera gånger på senare år efter överdosering av heroin.

   Radera