Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 27 december 2016

Aftonbladets senaste dumhet


Lot med familj flyr Guds vrede och Sodoms förstörelse


En gång tävlade tidningarna i design.Vem hade snyggaste upplägget? Idag råder intäktskris pga. nätets beskaffenhet och norska Schibsteds Aftonbluddret släppte väl sist av alla sin föralldel rätt fula design för normala bildskärmar och sällade sig till raden av anemiska iPhone-tidningar (ni vet, firman som smiter från skatter genom globala manövrer). 

I den nya tidens nättidning varvas reklam med brödtext och själva tidningen är i princip utraderad från läsarens medvetande till följd av uppläggets torftighet. Alla tidningar ser idag ungefär likadana ut, flödande text och bild i sekvens, anpassade till mobilhelvetenas små bildytor. Den klassiska tidningens siduppbyggnad är ej mer.

Men det värsta AB tagit sig till sedan försämringen av nätgränssnittet är att börja klistra små grå informationsrutor just före artiklarna. Som om det var Socialstyrelsen som utfärdar rekommendationer för ett folk som över en natt blivit korkat. Värst är "varningstexten" på kultursidorna:
Detta är en kulturartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Bortsett från det infama försöket från tidningen att avbörda sig ansvar i den händelse något riktigt stolpskott till debattinlägg slinker igenom, så misslyckas det ogenomtänkta försöket att hjälpa PISA-generationens lässvaga svenskar att förstå vilken kategori föreliggande text tillhör. Den som brister så grovt i läsförståelse att han eller hon behöver den här typen av pekpinnar förstår i vilket fall inte nivån i den genomsnittliga kulturartikeln! AB kunde lika gärna sätta dig ett dödskalletecken, när de redan i princip sagt att "det här behöver du inte ta på allvar" - vi, MAKTEN och ETABLISSEMANGET backar inte upp materialet.

Var man inte dum när man föddes, blev man det genom ett liv i Sverige! 

Superstjärnorna dog som flugor år 2016. Det är väl som med den bibliska berättelsen om syndens nästen Sodom och Gomorra. Tiden hade runnit ut men så länge där fanns en handfull rättskaffens människor skulle Gud skona städerna från den stundande Ödeläggelsen. Men när minimiantalet underskreds skickade Gud varningar (via änglar eller budbärare) till Lot, den enda kvarvarande goda människan, och sade åt honom att med sin familj lämna staden innan Gud jämnade den med marken. 

Artister, som sägs vara ett särskilt sensitivt (och ibland närmast synskt) släkte, kanske på sin andliga nivå sett vad framtiden har att erbjuda människorna och i linje med den kosmiska planen passade på att lämna den sjunkande skutan medan tid var. Övriga kommer att få sona kapitalismens brott mot mänskligheten genom ett trick Gud har i rockärmen. 

Jag har visualiserat IS eller någon liknande hämndängel med den funktionen, men nu börjar det verka som om själva NATUREN är den mer potenta agenten om det handlar om att kraftfullt decimera mänskligheten och återföra den till ruta ett. Kanske lägger människan ett bättre pussel nästa gång om man river alla hennes vampyriska utsugarstrukturer som enligt dagens melodi anses "too big to fail"?

Bitsk, men en av de "goda" vampyrerna (som Hollywood introducerat), är prisbelönte ekonomijournalisten Andreas Cervenka. Häromdagen förklarade han i den andra svenska Schibsted-tidningen SvD varför han är så hård mot bankerna. Det är väl bara en tidsfråga innan också hans artiklar förses med en grå varningsruta text för att relativisera deras potentiella sprängkraft i ett samhälle där allt färre tror på Etablissemangets vilja att se till allas bästa!

Etablissemanget flyr den värld det deltagit i byggandet av
PS. Sideriska siktet kastar kanske sten i glashus här. Bloggen har i flera år använt taggen "åsikternas domän" på samma sätt som AB nu söker förringa kulturarbetarnas material och sänka dess trovärdighet. Det är väl så att det inte helt enkelt går att skilja fakta från fiktion i kulturens världsbild eftersom bara obegåvade råtthjärnor så betonar fakticitet att de helt missat att sanningen ibland inte upplåts bara för att sakuppgifterna är korrekta men ibland ger sig tillkänna enbart i berättelsens själva gestalt - ungefär som med den habila allegori Cervenka plitade ihop till jul.


PS2. Var förstörelsen av Sodom och Gomorra bara en myt som varnade för vådorna av sexuell perversion? Arkeologiska fynd diskuteras i den här artikeln.

PS3. Vad som möjligen kan rädda den jordplätt AB:s lokaler står på är det faktum att de ändå publiceringar (med nämnda varning för trovärdigheten), den här chockerande artikeln om att sökmotorn Google i maskopi sökt vinna valet åt Hillary Clinton! Orwells 1984 är här och det är Google som manipulerar våra sökresultat så att Clinton-negativa texter inte syns när du söker information

Se även min, vad det allt mer verkar, framsynta horoskopanalys från 2009 om Google som en solipsistisk diktator.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar