Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 13 november 2016

Werups meandrande intellektAv DN:s dödsruna över poeten och borgarklassrevolutionären Jacques Werup att döma, var detta en intressant och mångsidig personlighet. Likväl trivialiserar jag en smula, men rubriken ställd mot födelsehoroskopet nästan tvingar fram en kort kommentar. De stämmer så väl ihop.Nymånefödslar är teoretiskt ovanligt tydliga typer och aldrig mer så än i typifieringens och formalistikens saturniska tecken Stenbocken! Kännaren vet också att det är i detta tecken själens "fossilisering" är som värst och det finns många knastertorra paragrafryttare att peka på i anslutning till Stenbocken. Dess mindre begåvade medlemmar blir de här outhärdliga byråkraterna som satts på sin plats bara för att effektuera en given regeluppsättning utan värst mycket svängrum för egna bedömningar. De kan också hittas vid löpande bandet, monterande exemplar efter exemplar utifrån samma planritning. 

På en högre intellektuell nivå dyker maktanspråken upp och vi får figurer som alltid revolterar mot den sittande makten eftersom de själva upplever sig som stengetter med anspråk på hela berget. I kategorin ständigt konkurrenslystna besserwissers har vi t.ex. författaren Jan Guillou som precis som Jacques Werup gjort revolt mot den samhällsklass de föddes till. Stenbocken är mer än något annat samhällsklassernas eller hackordningarnas tecken.

Men det i horoskopet som är så träffsäkert är att Stenbockens härskare gästar den allra minst fossiliserade av dem alla: den merkuriska och respektlösa (amoraliska) Tvillingarna. Här, i det intellektuella Luftelementet finns då en lätthet som möjligen hjälpte Werup att trotsa tyngdlagen så länge som han ändå gjorde.

Samtidigt ser man av den kombinerade sol- och månascendenten att Saturnus står riktigt pyrt till i fiendskapens och olyckans (inkl. ohälsans) 6e hus, ett hus som har sin tillfälliga ägare Merkurius lika klent placerad i den världsliga förlustens 12e hus (ett hus som också ha hälsoaspekter). 

Om de tusentals andra svenskar som föddes under denna fullmåne vet man inget, men i just det här fallet stämmer horoskopet ypperligt med vad DN:s dödsruna förtäljer. Om sin djupgående konflikt med familjen skulle Werup senare i livet ångra sig över att ha lämnat ut hela den skitiga byken via sin konst. Notera hur Månen (privata hemförhållanden) under en nymåne mixas med den narcissistiska och utagerande Solen och att det under denna kombination av Ljusen mest pågår en enda olycksalig anspänning mellan den sökande och utforskande sattviska axeln mellan Tvillingarna och Skytten.

Jag har anonyma horoskop (med känd födelsetid) och starka axlar mellan 6e och 12e där hälsoproblem dykt upp tidigt i livet, men har för få exempel för att kunna fastslå att detta är det osvikliga utfallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar