Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 15 november 2016

Trump och Solen in i Skorpionen 2016
I morgon vaknar västvärlden med en månads mödosam vandring genom Dödsskuggans dal. Utan att bryta mot några astrologiska käpphästar skulle man kunna betrakta Solens ingress i Skorpionen som en månads studie av hur detta zodiakmotiv som sådant beter sig. Att ingressen äger rum under en fullmåne i den sataniska implosionens axel ("duka under inför materialismen eller denna världens herre") gör bara månaden desto mer intressant.

En tjuvstart tycks ha märkts i Sverige där SJ:s databokningssystem återigen klappade ihop under måndagen, då Skorpionen var stigande i öster och olycksplaneten Mars stod i 3e telekommunikationshuset. Utifrån Stockholms koordinater (och i en stor del av landet) inträffar Solens teckenskifte just i tredje huset. 

Detta innebär att Solen nu under en månad tvingas samexistera med sin ömsesidiga fiende, åtstramningens Saturnus, och det är väl snarast det amerikanska folkets val av Trump som illustrerar denna oheliga mix av Solens slösaktiga generositet och Saturnus kalla och restriktiva järnhand. (Ledaren som lovade bygga en MUR!) En despotisk signatur är det och rent sjuklig i dess materialistiska kontrollmentalitet. 

Bloggens första kommentar om presidentvalet var att Trump var det bästa världen kunde hoppas på eftersom han representerar kvintessensen av USA:s vansinne. Förhoppningsvis kan fyra år med Trump visa upp kapitalismens onda sida som ingen kunnat drömma om. Jag tror de närmaste 30 dagarna är värda att hålla ett mycket vaksamt öga på - inom denna Solens tidrum ligger ledtrådar till framtiden för den som observerar.

I just det här horoskopet representerar Solen dessutom den onda daimonen eller det förlustbringande 12e huset, så att månaden kommer att gå i ett sorgesamt tecken. Lamentationer över Trumps valseger för den som läser de propagandistiska medierna och andra tilldragelser för dem med svaga punkter i sina födelsehoroskop på någon av nämnda punkter. Eftersom överdriftens demon Rahu befinner sig i 12e i Lejonet finns en möjlighet av stora eller rent episka förluster under denna period i Dödsskuggans dal. Aldrig har ledarna i väst varit så ynkliga och maktlösa som nu.

Ingressen blir ännu mer pregnant om man avstår från en utgångspunkt i USA:s servila tjänare Sverige och istället väljer t.ex. Greenwichs koordinater som markör för världen eller åtminstone västerlandet. Då går Solen in i Skorpionen redan 0.48 på tisdagsmorgonen och ascendenten är istället ledartecknet Lejonet som här lider av hybris pga. äregiriga demonen Rahus närvaro. Men detta övermod utmanas alltså eftersom Solen träder in i Lejonets negation Skorpionen och till råga på allt möter dess värsta fiende Saturnus!

Spara den här kartan och prova de utspel som säkerligen kommer att förekomma under perioden i samband med Trump. Vilka är det som söker kväsa Trump och i vilket syfte? Att människan inte är någons vän visade väl ett nyligt foto inifrån Trump Tower i New York. Vilken människa förutom en med storhetsvansinne inreder sin kontorshiss i bladguld? Som sagt, USA:s dekadens i dess fulla prakt! 


Och först av världsledarna in i hissen var lycksökaren Farage en äkta falsk politiker på nivå med Jimmie Åkesson och de många snarlika som surrar runt den obildade folkmassan och friar till deras förtroende.

Allt detta står inte i någon motsats till det blogginlägg där jag tolkade Trumps horoskop som den lilla människans, arbetarens vän. Det är bara det att det finns en större historia, och det är den som de här två profitörerna så skamlöst visar upp på fotot.

När jag utan alltför mycket eftertanke skrev rubriken om att Nick Farage var Brexit-omröstningens verkliga segrare, var det utan en aning om hur historien skulle komma att bekräfta detta påstående. Då, i juni, lät det sannerligen annorlunda i svenska medier, precis som när jag troligen ensam i hela landet som astrologiskt förklarade, inte att Trump skulle vinna "den historiska första tv-debatten" mot Hillary utan att HON skulle förlora den. Ett uppbåd av "experter" menade nästa dag att Trump i princip diskvalificerat sig själv. 

Men det jag sade utifrån horoskopet var egentligen bara att det var en mycket dålig tid för Venus - för kvinnoplaneten. Hade jag utifrån det horoskopet för tv-debatten istället sagt att det var den manliga debattören som var valets vinnare eftersom Venus var så ond och usel i horoskopet, då hade den prognosen också suttit som en smäck.

Man kan också återvända till horoskopet för valdagen (ställt för Platsen, Washington D.C.) och se hur Lejonet med Rahu - hunger efter dominans - stiger i öster. Den ascendenten passar bättre in på den yvige Trump än på Hillary. 

Faktum är att 10e makthuset i valdagens horoskop går i Kräftans tecken och innehåller båda illgörarna. Hillary har dem båda i samma tecken vid sin födelse! Detta, om något, tycks ge en ledtråd om nyttan av falskt Vatten när det kommer till val. 

Association: Hans Alfredsons "Falsk som vatten" hämtade han, en Sol-Tvilling, troligen från sin psykiska Måne i toxiska vattens Skorpion. "En ond man" kanske han fick från sin Mars-i-Lejonet - samma som Trump - i attack mot sin egen Mån-Skorpion!


Betraktar man Hasse Alfredson ur ett solärt perspektiv som en medveten och agerande natur, finner man att Mån-Skorpionen lägger sig i olyckans och fiendskapens sjätte hus, perverterad av Mars-Lejonets angrepp. I denna i sig onda attackplanet (som dock disponeras från den till del objektiva och till del vinklande Tvillingarna) tycker man sig se den politiska vänsterpositioneringen hos Alfredson (syndikalist om jag minns rätt), en betydligt mer allvarlig grundhållning bortom hans jollriga Lindeman och för all del tydliga miljömedvetenhet. Ännu en svensk som gjorde så gott han kunde inom ramen för den förlamande och förödande kapitalistiska världsordningen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar