Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 13 november 2016

Sveriges religionshatare bäddar för landets fortsatta degeneration


Några dagar efter de alltmer bisarra Liberalernas utspel om totalförbud för religiösa friskolor i Sverige publicerar DN en debattartikel som påminner om hur vansinnigt Sverige är och hur rent sagt sjuka i huvudet medborgare och politiker måste vara som drar frågan om en traditionell sång vid skolavslutningen i långbänk för att den skulle ”instifta” till religiöst tänkande. 

Det är landets överrepresentation av it-fascister och teknologer som skapat en stor del av den här anti-humanismen som placerar Sverige på svarta listan uppe i himmelen (om det finns en sådan), som ”fiender till Gud”. Att vissa datanissar maskerar sig som bakom namnet ”Humanisterna” hedrar knappast Sveriges hantering av de Stora Frågorna – och då syftar jag inte på hämningslös export av mördarvapen från SAAB och Bofors!

Det verkar som om svenskarna är strutsar med huvudet i sanden och inte vill veta om vilket land de lever i. Hade de tänkt efter en smula skulle de vara mer på sin vakt när satanismen griper allt djupare omkring sig. Nyligen introducerades vid Riksdagens öppnande en antikristlig variant på kyrkans traditionella ceremoni och det var en extrem, högervriden socialdemokrat vid namn Urban Ahlin som hittat sitt hem med dessa ”Humanisterna”, vars ordförande inte otippat också är medlem av Liberalerna. Se hur en gång ”fina” ord som humanism och frihetlighet gröpts ur och förlorat sin mening i detta land till följd av sekularismen.

När DN-debattörerna konstaterar att den kritiserade skrivelsen ”icke-konfessionell”  - ungefär ”bekännelsefri” – är berättigat och att alla skolor i grund och botten är konfessionella, måste man instämma med ett ”amen”. Det var ju det Bob Dylan, av Sverige utsedd till senaste Nobelpristagare i litteratur skrev och sjöng redan på 1970-talet i ”Serve Somebody”: ”Måhända är det Djävulen, måhända är det Gud, men någon kommer du att nödgas betjäna.” 

Det går inte ens att leva utan någon form av bekännelse eller grundläggande trosakt. Humanisterna och Liberalerna har valt att tro INGENTING (Nihil) existerar som en bindande rättsordning i universum och att naturlagarna som håller kosmos samman bara är en tanklös slump (trots rymdfysikers tankeväckande matematiska bevis för hur orimligt litet det fönster är vari, bildandet av ett hållbart kosmos är möjligt).

Nihilismen är med andra ord exakt vad religionerna i alla tid har beskrivit som Djävulen eller 100%-ig negation av alla positiva affirmationer. Är det konstigt att Sverige faller sönder inför våra ögon mer för varje år?  Att skylla på Margaret Thatcher och hennes ”frihet åt marknaden att göra vad den vill” som med hull och hår slukades av det likasinnade USA, är bara effekten av att ha släppt in Intighetens herre på spelplanen. 

Redan för 2000 år sedan värjde sig judarna mot Romarrikets och den hellenistiska njutningskulturens skadliga effekter på deras land. Djävulen kallades på den tiden Beliar, ”Den Värdelöse”, dvs 100% avsaknad av en genuint trosakt där hjärtat knyter an till den rena existensen.

Det är satanisterna i Sverige – anförda av Filippa Reinfeldt som ger en sådan Styggelse som är skandalsjukhuset Nya Karolinska. Aftonbladet har fullständigt snöat in på banala nyheter om slukhål över hela världen men här använder de faktiskt ordet väl, som alternativ metafor till rymdens svarta hål:


Väl skrivet i AB av den skarpa Mikael Nyberg. Annars är det vanligen Eva Franchell i AB som profilerat sig genom sina anklagelseakter mot stockholmsmoderaterna för deras förstörelse av huvudstadens sjukvård. När den här kriminella hanteringen återigen förs på tal, måste jag återigen påminna om horoskopet för Filippas födelsedag. Det var knappast några klart lysande omen och det kanske är tur för de många tusen svenska barn som föddes samma dygn om de inte nått en så hög maktposition att deras blindfläckar och andliga skavanker fått chansen att förstoras upp och avslöjas objektiv, vilket i Filippas fall har skett genom det här sjukhuset för de rika och privilegierade. 

Skulle ojämlikheten i Sverige fortsätta galoppera med allt mer ökande klyftor, är det bara en fråga om ett årtionde innan vi har regelbundna terrorattacker här. Jag skulle satsa en peng på att Nya Karolinska skulle bli ett högprioriterat mål för terrorismen. Korruptionen som från första början är själva själen i detta skrytbygge gör det till just ett så symbolladdat motiv som alltid är en faktor vid våldsam aktivism. Vem vet, kanske byggherren Skanska själv spränger sjukhuset maskerat till terrorattentat! Sen kanske de fiffla till sig kontraktet på nybyggnationen också. Borgarna går ju med på allt.

Filippas karta var senast aktuell i september och som med några nyliga fall ritade jag den då med Solen som ställföreträdande ascendent istället för den sinnliga Månen, som mer relaterar till känslor och aptiter. Det utmärkande för "den lilla människan" är just att hon är lunär: flänger och far och byter åsikt i takt med att månen går från full till ny. Den solära människan är omvänt en handlingens människa som skapar milstolpar och förändrar den värld alla miniatyrmånar (enskilda psyken) sedan har att re-agera på (oftast bara genom att gnälla eller i förnekelse konsumera sig bort från en verklighet de inte gillar).

Resonemanget är förenklat eftersom en pådrivande Sol utan tillgång till sin egen Måne (reflektion) mer liknar en bindgalen och tvångsmässig typ. Regeringen Reinfeldt hade drag av sjukdomsdiagnosen Obsessive Compulsive Disorder, vilket är precis vad man kan likna den självinneslutna och överdrivet individualistiska borgerlighetens hat mot socialismens insikt om att människan är en social varelse och arbetar bäst när hon arbetar för sina medmänniskor, med fokus riktat BORT från självberikandet, som är högerns enda spelregel. 

Socialism är alltså en HOLOGRAFISK samhällsmodell och kräver vakna individer med 3D-seende, djupseende. Borgare som kollapsat in i sig själva och bara söker se till de gena behoven kan som kontrast liknas vid psykotiker, vars världsbild utmärks av platthet och meningslöshet - vi är återigen tillbaka till Liberalernas senaste försök att FÖRBJUDA religionen i skolan. Religionen här betraktad som något som instruerar om att livet också har en djupdimension så att allt inte bara kommer att handla om den platta materialistiska ytan, dvs den psykotiska människans världsupplevelse.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar