Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 6 november 2016

Stickprov från folkdjupet - räknenissar och lögnmentaliteten

Jag tror den nedsättande termen "siffernisse" först användes på den här bloggen om Fredrik Reinfeldts inhumana socialpolitik (nu effektivt övertagen, vill det synas, av en socialdemokrati som under Nato-lakejen Löfven blivit mer förråad än i mannaminne).

Här tar nu siffernissarnas siffernisse till orda i SvD, en pseudoauktoritet som faktiskt befinner sig långt under astrologerna på den objektiva skalan över pålitlighet. Jämför opinionsgranskningsinstitutet Novus vd Torbjörn Sjöström med vilken meteorolog som helst - vi har med fullständigt grundlöst gissande att göra eftersom siffror saknar inherent sanningsvärde enligt Platons klassiska världsbild. Kineserna hade vid samma tid lärt sig betvivla räknenissarnas utsagor:
Det är för att alla under himlen betraktar skönhet som skönhet tanken på fulhet existerar ... Sannerligen, vara och icke-vara växer fram ur varandra, det svåra och det lätta fullbordar varandra .... och "högt" och "lågt" bestämmer varandra.
 

(Tao Tê Ching, kapitel 2 - om den världsliga människans fångenskap i enbart relativt giltiga utsagor.)
Utan att lämna sin dörr känner [den visa människan] allt under himlen.
Utan att ens blicka ut genom sitt fönster känner han himlens alla vägar.
För ju längre man färdas, desto mindre vet man.
Därför anländer den visa människan utan att ens ha givit sig av,
Ser allt utan att ens kasta en blick,
Gör ingenting och uppnår dock allt.


(Tao Tê Ching, kapitel 47)

Den eminente sinologen Richard Waley inflikade bara två förtydligande noter till det andra citatet. "Färdas" gör man bort från Taos (Vägens) enhet in i multiplicitetens eller mångfaldens snärjande och förblindande nät. Kineserna visste vad de västerländska "mångfaldsdyrkarna" - som sammanfaller med borgerligheten - dyrköpt ännu har att lära sig. Multiplicitet förknippas filosofiskt med den hinduiska Tamas guna, Mörkrets kvalitet. Det är bara dårar som gått vilse i mångfalden som tror detta är frihet eller ens den "säkra" världen!

Waley noterade också att "ser allt" är ordet ming i bemärkelsen "illuminerad" och inte "namn" (vilket tydligen någon annan översättare missat).

Insikten om att Sjöström likt så många andra måttbesatta svenskar sysslar med ingenting alls, tycks inte ha nått honom än:

"Novuschefen Torbjörn Sjöström som på plats [amerikanska presidentvalet] följer sifferflödena från allsköns opinionsmätare, men han skakar bara på huvudet, arg över den egna branschens låga kvalitet."

Vem kan bli förvånad att finna att en lätt "overklighet" svävar över Novuschefens födelse. En balanserad person bör äga lite av varje men här är det bara svart eller vitt som gäller, så typiskt djävulsbarnen av den binära (etta eller nolla) datorgenerationen. 


Men framförallt hittar vi här YTTERLIGARE en siffernisse under dårskapens storkors i Mörkrets kvalitet. Borg och Reinfeldt och värdepappersberäknaren och självberikaren Hägglund hade alla ett storkors. Och den arma Mona Sahlins totala oförmåga att få en siffra rätt kan kanske också tillskrivas hennes storkors i Mörkrets kvalitet. En arbetsgivare som ska förbli namnlös är både dyslektiker och diskalkyliker och jag kan säga att det inte alla dagar är lätt att vara underordnad en människa som, misstrogen sina egna förmågor misstror alla andra och bakom ryggen på dem kallar kunderna "idioter". Ett storkors i Tamas guna även där. 

Gemensamt för dessa exempel är båda de sattviska nyckelplaneterna Sol och Måne "undvek" placeringar i sattviska tecken. Bara räknenissen Anders Borg hade en Sol i Skytten, men den var "förmörkad" i 8e tamasiska korruptionshuset om man utgick från Månen som en sinnelagsascendent. Den namnlösa arbetsgivaren har förvisso också Solen i ett sattviskt tecken men även där i ett av de onda husen (utifrån den tyngst vägande, "grovfysiska" ascendenten som baseras på faktisk födelse).

Man kanske borde låta Reinfeldts synder falla i glömska när han nu packat sig iväg för att jobba med siffertrixande åt Bank of USA, men jag vill ändå påminna om att högermedierna sjöng falska sånger om vilken talangfull och begåvad statsminister Sverige hade vid den tiden, trots att han knappt kunde formulera begripliga meningar - hans onda syfte att skriva om och mörklägga verkligheten krävde mer intellektuell styrka än han förfogade över. Det är sannerligen inte enkelt att presentera svart som om det vore vitt - det kräver en Storljugare, vilket Reinfeldt inte var.

Sannerligen inte heller den namnlösa arbetsgivaren, som vid upptäckten att han beräknat ett så felaktigt pris på en produkt att försäljning ledde till förlust inte medgav misstaget. Istället ljuger han ihop en krystad historia för underordnad om att produkten utgått trots att underordnad kunde produktkatalogen och visste att det aldrig funnits någon tidigare modell. Sedan listade jag (som ansvarig för den detaljen) precis samma produkt en gång till i katalogen men till dubbla priset. 

Att den här människan (eller Mona Sahlin) inte skäms över sin lögnaktighet har helt enkelt att göra med att Mörkrets kvalitet tycks skapa ett självbedrägeri som är så tjockt att man skära i det med kniv. Det 9e horoskophuset för "samvete" är inte för inte naturligt kopplat till det sattviska Skyttens tecken och har som signifikator den sattviska planeten Jupiter. De som istället lever sina liv i beckmörker är de förstockade själarna som rasat längst i mänsklighetens gemensamma syndafall. De ser inte längre Sammanhanget i sitt avstånd från Ljuset och objektiv medvetenhet, de lever i demoniska världar där varje enskild materiell klump jord anses "unik" och siffror anses magiska.

Från Novuschefens karta vill jag bara peka på en sådan paradox som astrologistudenten ofta springer in i men kanske inte funderar så mycket över. Här har vi t.ex. systematiserande Saturnus - system är uttrycket för mörker och dårskap - i ett ljusbringande eller sattviskt tecken. Samtidigt är Saturnus ärkefiende, den levande och spontant kreativa Solen verksam i ett förmörkande eller tamasiskt tecken! Hur ska man uppfatta sådana subtila vinklar på en födelsehimmel?


Lejonet anses ju vara djurens konung och är ett viktigt, starkt och inspirerande tecken i zodiaken. Solen i härskarläge i Lejonet indikerar såldes att en ljusavgivande andesjäl (Solen, atman) sänkt sig ner till djurens och demonernas nivå (den tamasiska världen) och härifrån söker lyfta den till ljus och medvetande. En och annan själ är för svag att hantera den väldiga kraft den här symboliken representerar, vilket det tragiska fallet med 20-åringen som dog i en fyllecell i Lund indikerar. Ett Sol-Lejon med dissonant (i förhållande till Solen) månplacering i Stenbocken.

Lejonet tycks gå hand i hand med allsköns excesser i unga år och - om man studerar Donald Trumps Mars-Lejonascendent och rapporterna om hans attityd till kvinnor - även senare i livet. Det är fyndigt uttänkt av vem som än ritade den ursprungliga Tarot-kortleken att illustrerar kortet Karaktärsstyrkan med en kvinna som kopplar ett grepp om ett Lejon som hungrigt på byte söker forcera sin väg ut ur hennes kjolar!

Den mörka Saturnus i medvetna och ljusspridande Tvillingarna är en lite annorlunda historia. Den anses vara en mycket bra placering. Visserligen är såväl Solen som Lejonet delaktiga i Eldelementet (ett primalt väsen i sin egen rätt) men Saturnus som essentiellt tillhör Luft är mindre riskabel än Lejon-Solen i sin placering i Lufttecknet Tvillingarna. Detta därför att Saturnus är en försiktig general, en konservativ och återhållsam kraft. 

Istället för den lägre typen av Lejon med dess spontana och direkta utagerande, håller sig Saturnus gärna i den osynliga bakgrunden och låter andra krumbukta sig på livets scen. Saturnus är Planläggaren bakom livet och naturligtvis också Liemannen som rycker de dansande Solarna av scenen när deras tid är ute. (Liemannen är också Kronos, tidmätaren som skriptat själens olika nedstiganden i avatarer eller simpla köttkroppar.) 

Att Saturnus färdas genom den intellektuella och medvetna Tvillingarna är ett distinkt omen om en faktaorienterad eller t.o.m. vishetstörstande disposition! Den passar utmärkt för en människa som via datainsamling (opinionsundersökningarnas enfaldiga "ja"/"nej"-frågor eller "på en skala upp till fem" som ändå bryts ner i en etta eller nolla i svart eller vitt när den medverkande aningslöst besvarat ytterligare snarlika frågor som enbart syftar till att ringa in det enda en räknenisse är intresserad av: "svart eller vitt?".

Det är lätt att känna empati med denne Sjöström vars mognad (Saturnus, tidens gång) nu tycks ha fört honom dit att han inser det fullständiga mörker han valt att arbeta i och med, en genuin pseudoverklighet som bara de allra mest obegåvade kan finna nöja i att ockupera sina hjärnor med. Siffernissarna regerar tyvärr världen och särskilt västvärldens kapitalistiska system. Notera den avsevärda skillnaden mellan en Albert Einstein och dessa siffernissar. 

Einsteins upptäckt av relativiteten ska snarare jämföras med de bortglömda genier som låg bakom de två antika kinesiska citaten här ovan! Kineserna hade redan förstått det Einstein visade världen via matematik, att graden av materialism avgör hur mycket tid du har att leva och hur mycket Lebensraum (för att tala hitlerska) som du tilldelats. Gud har ALL TID eftersom Han är fullständigt immateriell. Saturnus i ditt horoskop är din Tidmätare och det är väl att skaffa sig ett konstruktivt förhållande till Tidens och Ödets herre och inte bli den där låga slaven som via siffertrixande skapar hemska och begränsade verkligheter att bura in de anställda i. 

Jag till följd av åldersdiskrimineringen i detta land från helvetet hasat ner från den fint klingande yrkesbenämningen "systemarkitekt" till webbansvarig och tar order från en människa på gräsrotsnivå som är helt i Mörkret. Jag har för all del stor glädje av att tjäna även Mörkret eftersom detta ger obetalbara insikter i den svenska arbetarklassens strävan att bli som borgarna och det löjets skimmer som vilar över hela den kapitalistiska modellen där arbete är de få rikas sätt att kontrollera en hel befolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar