Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 13 november 2016

Små människor med oproportionerligt inflytande över andra små människor

Jag har sedan länge slutat läsa Wolodarskojs så kallade ledarkrönikör i DN. Där finns inget av värde för en människa med genuint intresse av de verkliga mekanismerna till varför vår värld ser så usel ut som den gör. DN:s chefredaktör - tveklöst tillsatt genom korrupt svågerpolitik - har ett horoskop som snart övertygade mig om att det var en grund sensationalist utan förmåga eller disposition att begrunda karaktären hos den civilisation som mottog honom till detta hans enda jordeliv. 

Han är från början till slut en av de köpta, en av världens alltför många fursteslickare som primärt ser till den egna tryggheten. Han är troligen inte ens medveten om att DN fabricerar propaganda från kväll till kväll - en slags satanisk motbild till den judiske Gud Wolodarskij så tydligt vänt ryggen och om vilken hans förfader, låtskrivaren kung David sade: 

Himlavalvet vittnar om hans verk.
Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,
men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
(källa)
En mer vältalig hyllning till astrologins studieobjekt är svår att föreställa sig.

Låt oss för offentligheter utan känd födelsetimma reprisera Wolodarskojs horoskop utifrån makthavaren Solen som förstahusmarkör:


Aktören Solen drar sig inåt mot 5e huset för Hemmet och Familjen och den trygghet det innebär att vistas i detta harem. Sannolikheten är stor att även Månen befinner sig i sitt härskarläge i protektionismens princip Kräftan och enligt solascendenten därmed i sitt naturliga hus. Wolodarskij beter sig med andra ord som en ren kärring i sin utagerande roll som språkrör för NATO- och trygghetsivrande fega kapitalister!

Redan innan Trump rodde hem valet var detta tydligt, se här en rubrik från i september i år:
Och nu efter Trumps valseger låter Wolodarsky som vilken karaktärslös (om än smått motvillig) fursteslickare som helst:Det är här jag (återigen) måste citera den konfucianska furstespegeln Jijing (I-Ching) eller Förvandlingarnas bok och kapitel 49 om politiska omvandlingar eller revolutioner:
Aristokratiskt lagd människa (chun tzü) omvandlar som en panter,
Ringa människor (hsien jên) stuvar om sitt minspel.
Att påbörja något nytt [när revolutionen redan är ett faktum] bringar olycka.
Att stadigt förbli i sin position är lyckobådande.
Furstespegeln råder skenheliga smilfinkar att bara hålla god min efter regimbytet. Genom servilitet kan de kanske säkra sig framtida fördelar från den nye härskaren. De med en karaktär värd namnet - "den aristokratiskt högsinnade" som har Livets Principer i ryggmärgen kan dock utföra "omvandlingar" eller "revolutioner inom revolutionen" eftersom den nye härskaren tveklöst har Himmelens mandat i denna tid och accepterar andra som visar prov på samma eller andliga karaktärskraft som den som förde den nye härskaren till hans maktposition.

Detta är då kalibern på Sveriges största dagstidning! Med sådana här medier är det inte konstigt att vi får lika karaktärslösa ledare som nu senast mördarvapenexportören Stefan Löfven. Det är svårt att ta borgarna på allvar som kvider "frihet för min sekulära livsstil" och sympatiserar med offren för Paris-terrorn när vi kollektiv är skyldiga till massmord genom landets vapenexport. 

Människor som Wolodarski och borgerskapet har veka intellekt och det är meningslöst att tro Sverige någonsin mer kommer att sätta något positivt avtryck i världshistorien. Visionen finns inte här. Vänstern och "humanisterna" verkar inte se sammanhangen. En avstjälpningsplats för flyktingar har landet blivit och den globala Rovkapitalismens syfte är naturligtvis att skapa en världsomspännande låglönesektor över vilken den globala 0,1 % Superrika regerar via de högteknologiska kapitalströmmarna och valutaspekulationer. 

Hur skulle en liten patetisk förmånstagare till detta Ondskans Imperium som Wolodarskoj ens kunna börja greppa förfärligheten i det världssystem vi alla befinner oss i, som löneslavar och likt rödindianerna duperade av den vite mannen med lite sprit och billiga glaskulor?

DN är i dessa dagar spektakulär i sin propagandism och fejkade moraliska överlägesnhet, men titta på denna skärmdump av The Guardian från häromdagen. Tolv opinionsstycken på rad och alla med exakt samma budskap utom en (pliktskyldigt tillagt för att undvika anklagelser om ren propaganda, vilket det dock handlar om).  


Klicka för se hur rubrikerna är formulerade -
visst blir man misstänksam inför denna uniforma röst !!!

Här avslöjar de liberala västerlänningarna sitt hat mot presidentvalets segrare. Kan västerlänningarna sjunka lägre än så här i sin självförljugenhet om att stå för något bättre?

Not. "Ringa människor". Det kinesiska skrivtecknet hsien ("liten") har bibetydelsen andligt eller moraliskt ringa. En ynklig profitsökande materialist helt enkelt, till skillnad från "aristokraten" (chun tzü) som hellre studerar godhetens natur än hur han ska vinstmaximera sina verksamheter ytterligare. Dagens kapitalistiska västsamhälle med dess tunna "demokratiska" fernissa är på många sätt långt värre än gårdagens feodala värld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar