Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 15 november 2016

SJ och deras ranka datasystem

Klockan 9.38 har Aftonbladet sett att SJ återigen har strul med biljettbokningssystemet. Journalister hårdbevakar (säkert efter checklista) samhällsfenomen som de vet gör folk ilskna. För ilska binder som bekant psyket och gör folk till fortsatta nyhetsmissbrukare. Och inget gör väl svenskarna så förbannade som tågstopp. Vi är ett folk som förutsägbart går på räls...


"Ömsesidig reception" mellan de två naturliga
illgörarna Mars och Saturnus -
1a till 3e resehuset.

En snabbtitt på horoskopet visar att det minsann inte behövs någon kommunikationsplanet Merkurius i "negativ" eller retrograd rörelse - hela doktrinen om planeter som skenbart backar genom zodiaken är nog den mest värdelösa av åtskilliga suspekta lärosatser i det här ämnet. 

Den antike Ptolemaois hävdade t.ex. av filosofiska skäl att planeten visar sitt bättre jag under perioder av retrograd rörelse och detta troligen med hänvisning till Platon som ansåg att planeterna hade en onaturlig eller felaktig rörelse jämfört med stjärnhimlen (Ouranus) som skenbart färdas från öster till väster. Bara när planeterna rör sig retrograda genom zodiaken följer de såldes den högsta ordningen!

DÄREMOT är det intressant att se hur folkets Ox-lika stabilitet utmanas av Merkurius i gradexakt opposition med tröghetens Saturnus i korruptionens Skorpion i öster vid it-haveriet, samtidigt som olycksplaneten står i 3e huset för kommunikation inkl. it-teknologi. Det tredje huset klassas som ett av de "onda" husen enligt hinduisk astrologi. Oppositioner mellan Oxe och Skorpionen är enligt bloggens uppfattning inte konstruktiva, deras enda resultat är implosioner eller haverier, just eftersom den "sataniska axeln" bara handlar om konsumtion och förbränning. Inget gott föds ur det enbart naturliga kretsloppet. 

Människans rätta hem är i det "övernaturliga", så det här horoskopet är bara en ögonblicksbild av någon som kastat in en skiftnyckel i det materialistiska maskineriet. Ett tämligen ordinärt horoskop för folk som gnetar och har besvär med att livet många gånger bara ter sig som seg "gyttja" (Jord & Vatten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar