Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 18 november 2016

SJ igen - nu informationssystemets tur att krascha
Det är som en oändlig följetång att läsa om det numera profitdrivna SJ:s olika "high tech"-system och deras ständiga krascher. De verkar vara rena skitkonstruktionerna trots att svenskarna berömmer sig just om sitt ingenjörskunnande. Man kan påminna sig att den sena kapitalismen satt i system att stressbygga buggiga skitprodukter och sedan rätta dem med uppdateringar vartefter kundklagomålen strömmar in. Samtiden är nog den ruttnaste jag varit med om i alla mina liv (dem jag kan minnas i alla fall).

För bara tre dagar sedan noteras horoskopet för den (återigen) trasiga biljettbokningen hos SJ och nyss bröt hela landets informationstavlor samman, närmare bestämt 9.15 (Aftonbladet servar de astrologiska intressena eminent med dessa exakta tidsangivelser).

Lustigt nog är det i princip samma horoskop, förutom att Månen rört sig ett tecken, och det viktiga är förstås att kommunikationsplaneten Merkurius befinner sig i Skorpionen i första huset och i en köldslagen ömsesidig reception med olycksplaneten Mars i 3e kommunikationshuset. Men se på kartan, den här gången däckar informationstekniken exakt när Merkurius ställer sig gradexakt med Stockholms östra horisont. Astrologisk poesi! Jag kan därför gissa att SJ har sin tekniska basstation någonstans i närheten av huvudstan eftersom ascendentgraden kommer att avvika på andra platser i landet.

Men intressant är också att Månen nu rör sig genom kommunikationstecknet Tvillingarna men i det  8e "nedsläckta" huset så att resenärer (ofta tecknade via Månen) inte kan inhämta någon information - det råder "dissociation" mellan Luft och Vatten och här dessutom kommunikationsbristen mellan 1a jag-huset och 8e korruptionshuset. Dessa står ju i ett "dödsförhållande" motsvarande illgöraren Mars 210-gradersvinkel.

Fascinerande samling av negativa omen kring Merkurius som budbärare och då har jag ändå inte kommenterat dagens gradexakta opposition mellan Gycklaren, den onda stjärnan Algol, och Solen i degenerationens Skorpion!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar