Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 20 november 2016

Regina Spektors geni, ett återbesök


Det ska bö(r)jas i tid...

Sedan jag sent omsider upptäckte Regina Spektors musikaliska genie med skivan "Far" (2009) har hennes nästan helt säkra födelseklockslag dykt upp på AstroDatabank. Och hur väl rimmar inte det bloggen döpt till den "kosmologiska axeln" i dess prominenta vertiala placering i horoskopet med hennes slutord i en intervju från 2012 i The Guardian:
I still feel that art comes from a bigger place than just your own experiences and your own daily struggles or thoughts. A lot of it comes from a place of feeling rather than conscious thought.
Den ryskfödda judinnans religiösa synsätt tycks ingen kunna sätta ett finger på, men med klassisk musik och litteratur i barndomshemmet är det tveklöst så att hon svarat positivt på den andliga spis kultiverade människor föredrar. Och nu visar horoskopet med all önskvärd tydlighet att hon "hör" kosmos tala till henne som artistisk inspiration!

Det landsflyktiga temat är starkt via 4e familjehusets starka
önskan att expandera uppåt/utåt från sitt centrum.
 
Den kollektiva mänskliga erfarenheten tecknas av Vattumannen, som i satanistiska länder som Sverige stannar i uttrycksförmågan på den rena sociala nivån, som en doktrin om samhället (ett skattefinansierat välfärdssamhälle t.ex.). Gott nog, men de gamla babylonierna kallade faktiskt tecknet inte Vattumannen utan "Den Väldiga" och det är via den urna Vattubäraren håller (och på vissa avbildningar häller ut) som jag insåg att behållaren helt enkelt är sinnebilden för Luftelementet fullt uppskruvat som världsrymden, särskilt som Vattumannens härskare Saturnus betraktas som essentiellt en Luftplanet i hinduismen.

Att som Regina födas med medvetenhetens Sol i Vattumannen i tionde upphöjda huset låter märkligt likt det hon säger, när hon utgår från att konsten - egentligen Solens generella skaparkraft - kommer från en större plats än individens egen dagliga upplevelsesfär. Här hör man i ett slag hur hon negerar den svenska tillplattade versionen av Vattumannen som bara kan se samhället, men också hur hon uttrycker exakt den kosmiska nivån på sitt soltecken. Hennes Sol i Vattumannen tecknar att hon är en individuell rationell själsgnista som lik väl har sitt väsen i något mycket större. 

Det skulle inte förvåna mig om den här troligen belästa kvinnan är mycket medveten om att judar och kristna har precis samma tanke i doktrinen om Adam Kadmon och Kristus - båda betecknar på en nivå en kosmisk människa som uppfyller hela världsalltet. ("Före syndafallet sträckte sig Adams huvud ända upp till himlen", enligt en gammalt judisk tanke, vars källa jag tyvärr inte har annat än som citat i den judiske historikern Hugh Schonfields sista bok, "The Essene Odyssey".)

På en annan nivå är naturligtvis denna himmelska varelse djuppsykologen Carl-Gustav Jungs arketyp Människan, Platons föreställning om att alla enskilda människor är delaktiga i Idén om människan eller i Formen bakom människan. Och denna perfekta Form är således Guds son eller rättare sagt barn (avkomman jämställdes med ett barn av manligt kön), vilket många kristna inte förstår eftersom den här religionen gömt undan sitt beroendeförhållande till den antika filosofin.

Och eftersom den romerske platonikern Plotinus hävdade att alla mänskliga själar var eviga och hade sin plats i det gudomliga Intellekt som inte är Gud själv men väl hans representation i den begripliga delen av tillvaron, så kommer Vattumannen också att representera den kosmiska människan som en "andra Gud" skaparen till den här världen. Gud - Den Ene - har således inte skapat något själv utan bara i sitt "generösa utflöde" givit upphov till ett rationellt medvetande som hinderna kallar Purusha eller den gudomliga närvaron i universum. Adam Kadmin, Kristus, Purusha - tre ord för exakt samma tanke.

På denna nivå avslöjar sig Regina Spektor vara potentiellt medveten på det gudomliga intellektets nivå eller åtminstone som en av de logoi spermatikoi - de eviga förnuftsgnistor som tillsammans utgör Nous eller det gudomliga Intellektet (Mänskligheten ÄR Guds representant!), och detta genom den häpnadsväckande gradexakta oppositionen mellan den huvudsaklig av de fyra persiska kungastjärnorna, Regulus, och hennes egen Sol. Att också den sublunära och avundsjuka demonen som avbildas genom norra och södra månnoden återigen gradexakt ingår i den kosmologiska axeln gör inte tydningen enklare! 

Jag kommenterar sällan relationen mellan den sideriska zodiaken och den västerländska tropiska numera, men fråga dig själv om hennes västerländska Sol i Stenbocken i 10e ens till en gnutta kan beskriva den högre medvetenhet Spektor talar om i citatet. Sant är att hon är av Barack Obamas favoriter och han har Stenbocksascendent, men även den måste flyttas tillbaka om man brukar den tropiska zodiaken och så faller den kopplingen till det mest jordiska av elementen. 

Faktum är att Obama övertar Spektors "kosmologiska axel" via den falska västerländska astrologin och plötsligt står det helt klart hur västerlänningarna falskt inbillade sig att de i princip lyckats få Jesus till president. Men den ursprungliga zodiaken är stadigt positionerad i det kosmiska rummet för att korrekt kunna avlägga vittnesbörd om vad som är vad och idag vet vi att Obama inte lyckades med i stort sett någonting. USA:s rovkapitalism och krigsförbrytelser är exakt desamma som före hans åtta år...

Skaffa omgående Spektors senaste album, "Remember Us To Life" där redan titeln visar att hennes tankar går djupt! (Jfr. Platons lära om anamnesis eller konsten att hågkomma sin andliga rot.) Det här är hennes bästa album hittills och inte så flickaktigt som tidigare. (Jag skämdes lite för att ha lyssnat in mig på en artist som verkade ha tonårstjejer som målgrupp för vissa av sina låtar.) 

Det nya albumet domineras av den klassiskt skolade pianisten vid en flygel, ensam eller med elegant orkestrerade kompositioner. Bara ett fåtal "up-beat" nummer med juvenil aura men en förödande bra skiva, trots att hon inte tyckte sig vara av rätta virket för klassisk musik i Guardians intervju. Mycket riktigt hade hon då just slutfört sitt svagaste album, men årets album var en återkomst som hette duga. "Klassisk pop."


För hennes fingerfärdighet som pianist och intellektuella potential - se händernas Merkurius och Saturnus i ömsesidig reception mellan Vattumannen och Jungfrun - den senare i artistiska och lyckligt lottade 5e huset. En kombination att avundas eftersom Jord och Luft båda tenderar mot det rationella och därför inte bekrigar varandra eller har några hyss för sig som drar ner effektiviteten eller lindar in individen i orealism eller önskedrömmar... Nu har Spektor naturligtvis en extremt vital Måne i Vatten så fantasin finns där också, men utan att händerna hamnar i osynk i relation till den välstrukturerade Saturnus (partituret)... 

Att hon inte kallar sig stoff för klassisk musik beror inte på den ömsesidiga receptionen som tvärtom är perfekt för höggradigt organiserad musik utan på Månen i drömska Fiskarna som får mängder av energi från sin härskare Jupiter som står som perfekt mottagaren till Regulus välsignelser i det spontana och FRIA Lejonet! Här ser man perfekt Spektors båda sidor, den klassiskt disciplinerade och den vimsiga som älskar Eld/Vatten-krigets rumlande! Därför två av bloggens taggar som relaterar till elementkombinationer: "sensationalismen" och "rationalismen". Jag har läst syrliga recensioner där man önskat sig lite mindre av hennes vimsighet och mycket riktigt är Jupiter en "verksam illgörare" när "pålitliga" Oxen stiger i öster. Jupiters välvilja och tendens att grena ut sig mottas inte positivt i alla läger!

Jag avstår från alla jämförelser med en annan kvinnlig singer-songwriter som jag också råkade skriva om tidigare samma dag och som av någon text jag såg analyserad på nätet verkar mer orienterad mot intrapersonellt navelskåderi. Ibland bara råkar de komma parvis, djuren in i Noas ark just före världsundergången.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar