Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 november 2016

Ola Rollén - klassisk borgerlig svindlare?

Sinnelagsascendenten röjer ett samvete
svårt missfärgat av omättliga begär.
Vissa kombinationer av Eld/Jord har också
kopplats till "egenmäktigt förfarande" på bloggen.

Pinsamma detaljer hopar sig över guldgossen Ola Rolléns nyvunna rikedomar (SvD). I inlägget Trenne svenska rovkapitalister fokuserade jag på de tre kvaliteterna i horoskopet men här återvänder jag till den fattiges sinnelagsascendent, dvs en nödlösning när födelsetiden är okänd. Sinnelagets Måne kommer åtminstone närmare den levande personen än Solen som förbluffande ofta aldrig ens aktiveras i en människas liv. 

Solen står ju för den djupa andliga individualiteten och i en jobb- och konsumtionsfixerad kultur som den västerländska önskar sig Överheten inte att medborgarna når fram till sin inre kreativitet. Man vill ju hellre att de förblir "mångalna" - begärsfyllda varelser som matas med strömlinjeformade ("kostnadseffektiva") dussinprodukter.

Den lyckosamma spekulationstypen är övertydlig i horoskopet. Det är det äventyrliga sinnelaget i Skytten som alltid satsar stort och en maximalt favoriserad spekulations- OCH rikedomsplanet (Jupiter) med direkt "kungavärdighet" via stjärnan Regulus. "No guts no glory" - här har vi den vilda typen.

Problemet är bara att denna Jupiter i 9e huset för samvete, filosofi och det "högsta goda" är helt korrupt till följd av den "andens brutalisering" som kan uppstå när Jord smutsar renheten i det visuella Eldelementet.

Här är det ledarskapets Sol som härskar över chefstecknet Lejonet som själv ytterst kommer att bli Rolléns olycka - Solen i materialistisk Jord i 6e huset för olyckor och fiendskap. 

Med tanke på hur många tusen barn som föddes bara i Sverige under den här månascendenten inser man snart att alla rimligen inte kan ha uttryckt denna sjukliga girighet som horoskopet tecknar! Är det möjligen sant att det är "tillfället som gör tjuven" och att Rolléns blotta strävan gav honom möjligheten att bli den svensk av alla som föddes dessa dagar visar urspårningen som så tydligt går att skönja på den här kartan?

En sökning efter andra horoskop med liknande struktur kanske ger en ledtråd. Jag väljer här tre kriterier som jag uppfattar som de viktigaste - för att hålla antalet träffar nere. Dels den djupa skärningen mellan sol- och måntecknet och dels pengarnas Venus som knappast är en karaktärsdanande faktor även om den kallas "den Lilla Välgöraren". Med månascendenten i Skytten hamnar såldes både Sol och Venus i det dåliga 6e huset som dels kan vittna otur som skenbart goda eller oskyldiga människor råkar ut för, men som enligt bloggens resonemang också representerar en självisk och vinsthungrande grundsyn - vilket förklarar varför Olyckan slår ner med full vrede i 6e huset. 

Dessa är syndiga själar som har orent mjöl i påsen med sig från tidigare liv och om horoskopet innehåller "jävlaranamma" kan man slå sig i backen på att individens själsliga disposition söker upprepa sina misstag en gång till - den här gången med olyckliga konsekvenser. Tänker man noga på saken indikerar ju en Sol i 6e att livets milstolpar eller höjdpunkter alla är av olycklig art eller en härskarstil som enbart förskaffar honom/henne fiender!

Sökningen (av mer än 9000 födelsedatum) ger 18 personer inkl. referensobjektet, och även om några har känd födelsetid är det månascendenten vi undersöker nu.

 1. William Lilly;11.5.1602; 2:02, västerländsk astrolog
 2. Jacob Anckarström;11.5.1762;12:00, kungamördare
 3. Thomas Amberg;16.5.1949;12:00, bloggtroll som sjukligt aggressiv skrev otidigheter på den här bloggen i över ett år innan han tröttnade
 4. Tim Berners-Lee;8.6.1955;12:00 - datavetenskapsman och uppfinnare
 5. Ann Sidbrandt;8.6.1955;12:00 - ologisk ateist-kommentator på avsomnade debattsajten Newsmill
 6. Annika Creutzer;16.5.1957;12:00 - "ekonomisk skribent på e24, förnumstiga råd till unga om framtida inkomster" lyder min minnesanteckning här
 7. Peter Høeg;17.05.1957;12:00 - geniförklarad författare
 8. Johnny Depp;9.6.1963; 8:44 - penninggirig sell-out i Hollywood
 9. Trent Reznor;17.5.1965;23:53 - ateistisk och dyster depprockare
 10. Anomym;18.5.1965;12:00 - ytlig och fladdrig arbetssökande kvinna
 11. Bengt Nilervall;18.5.1965;12:00 - osmaklig kontokortspropagandist från Svensk Handel: "du får betala för sedelbytet" - minns ej detaljerna
 12. Ola Rollén;11.06.1968;12:00 - jämförelseobjektet
 13. Alois, arvprins av Liechtenstein;11.6.1968;12:00 - ej tittat på ädlingens biografi
 14. Shazad Khuram ALI;11.6.1979;12:00 - en av dem som fick tillgångarna frusna efter t-banebomberna i London 2005
 15. Anna Charlotta Johansson;11.6.1979;12:00 - moderaternas presschef f.o.m. 2012 till ....?
 16. Robin 'Robyn' Miriam Carlsson;12.6.1979;12:00 - begåvad men surmulen artist i yngre år i maktkamp med män/producenter - "andens brutalisering" kan slå sig på humöret!
 17. Andrea Wahlgren;12.6.1987;12:00 - artisten Papa Dees hustru som förnekade att någon hustrumisshandel ägt rum
 18. Caroline Jägerfeld;23.05.1989;12:00 - uttalade sig i medier om en 10-årig ätstörning och ett besatt räknande av kalorier


Kanhända ett normalt tvärsnitt av mänskligheten men inte någon "moder Teresa" så långt ögat når. (18 fall är troligen för lite eftersom de goda varelserna är en på tusen!)  

Tvärtom några flagranta fall av "andens brutalisering" där speciellt det oklara tumultet mellan Papa Dee och hustrun kan läsas som "andens brutalisering" som en rent kroppslig åverkan. Utifrån kvinnans synvinkel kan Solen i 6e mycket väl läsas som en fiende i alla dominanta typer (solar). Detta verkar även stämma in på artisten Robyn.

Att hitta den giriga Johnny Depp som konsekvent manövrerade sig mot lukrativa men artistiskt intetsägande roller i Hollywood kanske säger mer än någon annan kändis om Ola Rolléns problematik...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar