Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 18 november 2016

N.Y. Times anmärkningsvärt fula historia och synkroniciteten


[Ett av de mer obskyra inläggen på denna blogg.]

Det ter sig alltmer som en av de meningsfulla koincidenser jag ibland upplevt genom livet att ha beställt och börjat läsa en gammal glömd uppgörelse med de falska amerikanska medierna bara några dagar innan bomben smäller och N.Y. Times gråtmilt medger att de ägnade sig åt Hillary-propaganda men nu minsann tänker ta sitt journalistiska uppdrag på förnyat allvar! Det är bara att läsa Noam Chomskys "Manufacturing Consent" från 1988 för att se hur New York-tidningen var lika falsk och förljugen då.

Man fick känslan av att ingen i Sverige (eller i den brittiska pressen jag ibland tittar till) längre mindes längre tillbaka än till tidningens Hillary-propaganda för att STATUS QUO skulle vinna valet. Men så kommer den här artikeln i AB. Läs den för hela friden - den är skrämmande! Detta är precis vad alternativmedierna säger även om de stora svenska tidningsdrakarna - de är köpta megafoner hela bunten. Alla jagar de en bit av makten.

Att nu N.Y. Times står här med skammen är en lika kraftfull bekräftelse som att Hillary förlorade det "riggade valet" (Trump har så rätt!) på den astrologiska signatur jag kommenterat åtskilliga gånger redan. Saturnus i Skorpionen "dödar" sin symboliska signifikans trogen ledarskapets Lejon och världens politiker och ledare (och USA-tidningarna) ser nu ynkligare eller ruttnare ut än i mannaminne!

Var det då någon jungiansk synkronicitet bloggaren upplevde med den plötsliga ingivelsen att köpa den här boken (som han svagt mindes eller hade läst om någon gång)? Här följer lite tråkig formalia och den otåliga kan hoppa direkt till horoskopet. 

Jag letar upp nätbeställningen...
Order #206-8371370-0177159
Placed on August 09, 2016
Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media
Condition: Used - Like New
Sold by swestbooks £3.67

http://siderisk.blogspot.se/2016/08/mainstream-medias-mandat-likrikta.html
...samt bokens fysiska ankomst, den 30 augusti (slö ekonomipost från en engelsk bokhandlare).

Väljer som vanligt att göra horoskopet på "föremålet i hand" - precis som det skulle vara meningslöst att diskutera horoskopets för ett befruktningsögonblick, kartans karaktär och framtidsutsikter om inte graviditeten fullbordades.

"Manfacturing Consent" låg sedan oläst någon månad - nämner påbörjad läsning i ett inlägg från den 8 november och därmed kan den påbörjade läsningen spikas till dagen innan, jag minns mycket väl hur ivrig jag var att få citera något redan från de första sidorna!

Det är alltså "innehåll möter läsare" som är det mest exakta horoskop jag kan tänka ut och jag vet också att jag började läsa just innan sänggåendet, men när det var minns jag inte, så det får bli en karta för dygnet då bloggarens psyke (Månen) och boken sammansmälter i "det intellektuella" (blå Luft).Ett intressantare sinnelagshoroskop får man leta efter! Det är ett givet att boken handlar om omoral och det absorberande sinnelaget (Månen) står här med den dubbelt onda Mars i första huset, vilket påminner om t.ex. Fredrik Reinfeldts Mars-i-Jungfruascendenten och hans storljugande parti Nya moderaterna med onda Jupiter-i-Jungfruascendenten. Reinfeldt läste säkerligen N.Y. Times när han inte reste på helgresor till the Big Apple och kände sig som en man av värld:

2011: Statsministern roar sig kungligt i New York
tillsammans med några svenska lycksökerskor

Det kan säkert ha sin poäng att månascendenten ligger i den krassa maktmänniskans tecken Stenbocken. Samtidigt söker Stenbockens härskare Saturnus uppifrån 11e idealhuset begränsa, kontrollera eller styra statsmaktens (Stenbocken) aggression. Redan nu börjar kartan kusligt likna bokens genomgång av hur N.Y. Times med flera stora amerikanska tidningar systematiskt tystade ner USA-vänliga regimers övergrepp på dissidenter eller befolkningen och samtidigt skrev som en yr höna (jfr DN:s Wolodarski) om en socialistisk regim betedde sig problematiskt. 

Vid en första anblick tycks den här ömsesidiga receptionen mellan Stenbockens och dödliga Skorpionens härskare teckna maktens sätt att manipulera rapporteringen om dödligt våld, men jag ska strax återkomma till en annan tolkning.

Den ömsesidiga receptionen har figurerat på bloggen bara de senaste dagarna i samband med SJ:s kommunikationshaverier, så nog verkar tolkningen dra i rätt riktning... På något sätt handlar bloggarens möte med bokinnehållet om en sviktande förmåga att kommunicera rätt. (För att gå ner på småsakernas nivå noterade jag direkt i boken att författarna slarvar med sitt bruk av bindestreck och stor begynnelsebokstav, de ändrar sig från gång till gång om hur vissa ord skrivs.)

Men överordnad dessa budskap om skorpionisk mörkläggning av det de amerikanska vänstaternas våld (Saturnus begränsning av våldets Mars i egna 1a huset) står förstås Solen i det renhåriga spelets tecken Vågen. Visserligen befinner sig Venus i Skorpionen, en omaka placering för Våg-härskaren, men utifrån Stenbockens maktorienterade tecken är Venus anpassningsförmåga ett gott ting. (Överheten gillar anpassliga medborgare.) Bokens goda uppsåt tycks garanterat genom Solen som belyser 10e makthuset, och då kanske frågan om huruvida det råder en dissociation (Luft och Vatten slirar mot varandra) mellan mediernas påstådda objektivitet och vad de låter försvinna ner i det mörka skorpionvattnet. 

Nu kunde Solen i 10e vara en sociopatiskt utagerande typ, någon som helt identifierar sig med makten och världens yta, men eftersom Solen disponeras av Venus, här både sitt naturligt goda jag och även en verksam välgörare och dessutom i 11e idealhuset, synes Solen ändå hyggligt stabiliserad. Märk att Solen går "djupare" än ascendenten som är det som möter ögat på sidorna, bokens identitet är således rättrådigt och förvisso är det också en klassiker, vilket passar Solen i detta mäktiga 10e hus. Den lyser inför världen.

Man kan förstås ännu hellre välja att se Solen och dess ägare Venus i 11e som bokens författare och deras undersökande verksamhet. Här finns många tabeller och fakta om exakt hur mycket nyheter exponerats i amerikansk press beroende på om offren ansågs värdefulla eller värdelösa ur den officiella amerikanska propagandalinjen gentemot sitt hjärntvättade och vilseledda folk. Skorpionen är ju känd som något av en detektiv som går på djupet och här kopplats det "All-Seende" Solögat i maktens 10e hus samman med dess disponent i 11e idealistiska huset. Solens ägare Venus går "undercover", ner i Skorpionens djup.

Ett särskilt intressant hus är det 9e, för andlighet eller det gamla hederliga samvetet. Det 9e är alltid "det bästa huset" eftersom det är representerar den okorrumperbara kosmiska morallagen (dharma) som mänskligheten har så väldigt svårt att acceptera att den ens existerar.

I det här horoskopet hittar bloggaren så slutligen den jungianska synkronicitet han hoppades på men upptäckte bara två rader upp - jag visste inte resultatet när jag påbörjade inlägget och tittar bara på kartan en bit i taget och skriver därefter ett stycke, precis som man verkligen inte ska jobba med horoskop! Jag försvarar mig genom att säga att jag inte ser på gradtalen förrän allra sist, ögat börjar med att skanna de stora och generella "blocken".

Men här visar sig alltså bloggaren möta bokförfattarna någon gång under kvällen den 7e november när skrivförmågans och intellektets Merkurius passerar Vågens 28 grad. Kommunikationen / medierna således i det prominenta och världsliga 10e huset men Merkurius är också ägaren till det 9e samvetshuset. Makten (10e) som den universella morallagens direkta (9e) tecknas således här. Bloggaen tror sig ha haft tidigare liv som kretsat kring religionen och föddes i detta lite paradoxalt med maktorienterade Saturnus som 9e husets ägare (världslig och religiös makt samlade till ett) och Saturnus själv i direkt men konstruktiv opposition till hans eget lunära psyke - den prominenta axeln från öst till väst. Den här typen av världshändelser - maktmänniskans Hillarys fullständiga avsaknad av heder och samvete - intresserar honom mer än något annat.

Bloggaren föddes med sin Merkurius i Vågens 27 grad så det får duga med bokläsarkartans 28 grad. Jag har tidigare påpekat att avvikelserna från EXAKTITUD sannolikt bara är tydarens närsynthet och oförmåga att backa tillbaka och se den totala bilden. Jag kunde inte ha börjat med boken eftersom Månen måste hinna fram till Stenbocken och därför representerar både en karta och verkliga livet den "bästa av världar" givet alla de faktorer som däri ingår - tanken formulerades av universalgeniet Gottfried von Leibniz efter att han fått händerna på ett kinesiskt manuskript senare känt i väst som kosmologin och furstespegeln I-Ching, då och då citerad på bloggen.

Man kan uttrycka det så här också: utifrån det "psykiska" månhoroskopet för det här dygnet befann sig bloggarens egen Sol-i-Vågen i kontakt med den psykiska verklighetens 10e hus och i all anspråkslöshet yttrar sig detta som att han låter sitt sinne eller psyke fördjupas i frågan om Merkurius (tidningsmannen) och dennes samvete. Som tillfällig ägare till det 9e samvetshuset är Merkurius en av den maktorienterade Stenbockens verksamma välgörare - vilken murvel springer inte makthavarens ärenden? Här ska man emellertid läsa Stenbocken som SANNINGSENLIGHET eller FAKTAENLIGHET - Saturnus kontrollerar Månen via sin korta aspekt och är verksamt god. Jag skulle vilja påstå att detta väl beskriver bokens båda författare! 

Men i det här horoskopet upprepas precis hos Fredrik Reinfeldt en tråkig sak vad gäller 9e som samvetshus: in i sektorn kliver de rika och de privilegierades planet Jupiter och denna planet är en absolut fiende i förhållande till den sakliga och noga avgränsade Stenbocken. Jupiter blir här "stora men onda pengar" och boken kommer därför att handla om det korrumperade samvete som utmärker de stora amerikanska tidningarna, precis som hos Fredrik Reinfeldt som numera tar uppdrag åt "Bank of USA" - stora och onda pengar.

Skulle man då inte kunna hävda att det är de uppenbart "vänstervridna" författarna själva som har ett defekt samvete? Nej. Här har vi valt sinnelagsascendenten för resonemanget och utifrån denna är det Stenbocken som är boken och Saturnus - här en verksam välgörare - är mycket passande den organisatör som har tagit fram materialet i boken, dvs författarna. Saturnus formaliserar och synliggör ondskan eller omoralen i den dubbelt onda Mars som flödar genom bokens sidor och den ömsesidiga receptionen mellan dem två ger naturligtvis frestande läsarter som att författarna själva påverkas av den ondska de har att redovisa. Någonstans stämmer faktiskt det här väl in på de ansvariga utgivarna för en tidning (Saturnus = ansvarstagande) lika väl som på bokförfattarna. 

Det 9e huset och den verksamt onda förmögenhetsplaneten Jupiter handlar helt enkelt inte om författarna eller boken "Manufacturing Consent" som sådan utan om den ambiens som bäddar in boken vid den tid bloggaren börjar läsa. Han upplever en tid av profithungrande och degenererade trälar (Jungfrun) - ond nyrikedom (Jupiter) - faktorer som samlade under beteckningen "nyliberalism" eller "global marknadsliberalism" fört västcivilisationen till avgrundens rand. Det är ett horoskop som via Jordelementets viktiga roll handlar påfallande mycket om materiella resurser. Men detta är också den avvikelse från ett friskt samvete som Chomsky & Herman rapporterade om från USA på 1980-talet! Inget nytt under solen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar