Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 30 november 2016

Nobelpristagarna och synergin mellan sol och måne

Bloggaren hämtar då och då kraft och tar sig likt dåren en ny brottningsmatch med Nobelpristagarhoroskopen (Litteratur, Fysik, Kemi, Medicin). Allt i hopp om att hitta någon bekräftelse på någon bekant astrologisk doktrin eller något iögonenfallande nytt mönster som inte direkt kan hänföras till slumpen.

Här följer ett försök att upptäcka om sol- och måntecknens 144 möjliga kombinationer kan ge större eller mindre synergi. Kort sagt om vissa kombinationer är mer bidragande till den kombination av tålamod och klart (gränsande till genialiskt) tänkande som väl är hur ett Nobelpris förvärvas! Med de 706 pristagare som nedtecknats t.o.m. 2015 blir medelvärdet ynkliga 4,9 kartor per kombination och än en gång påminns jag om hur förfärligt mycket material man måste ha för att ens undersöka TVÅ VARIABLER ur det kvantitativa perspektivet. (Att jag började anamma denna andefattiga metod för att avgöra vad som räknas som en relevant utsaga var en eftergift åt vår tids satanism, det dominanta räknenisse-perspektivet på allt under solen!)

Jag började i en ren ingivelse att söka igenom nymånen där sol och måne delar tecken och tänker på det strikta hinduiska viset där nymånar som spänner över teckengränser inte räknas då de faller i olika världsliga hus och kan ha olika underliggande ägare, vilket ytterligare söndrar det enkla budskapet om att "både själ och hjärta" verkar åt samma håll.

Tabellen, nödtorftigt ifylld, ger genast upphov till de gåtfulla speglingsfenomen som bloggen hittat flera gångar. Det är som om det systematiska studiet frambringar dolda axlar som bär på en mening...


706 Nobelpristagares fördelning på de 144
kombinationerna av sol- och måntecken

(medelvärde: 4,9/kombination)
60 65 71 54 70 68 52 63 48 47 48 60
66 3
59 10
45 5
55 4
62 6
57 4
63 3
48 0
62 4
64 5
64 7
61 4

Jag vill inte använda sol-kolumnerna och mån-raderna för att understryka slumpens variationer (se t.ex. hur de "universalistiska" solarna i Skytt, Stenbock och Vattuman alla underpresterar medan deras lunära motsvarigheter hämtar tillbaka underskotten). Det KAN ju hända att Sol och Måne i ett och samma tecken har djupgående skillnader i sitt eget sätt att fungera. Det har för övrigt redan äldre bloggtester antytt (fallen Mars i Kräftan och HBT-gruppen eller fallen Måne i Skorpionen som ett särskilt mordiskt psyke).

Men jämfört med medelvärdet (säg jämna 5 för enkelhets skull) är det ändå rätt intressant att just den mest jordnära av alla nymånar, den i TERRA eller Taurus tecken dubblerar antalet Nobelpris medan dess exakta motsats - hatets nymåne i Skorpionen syns vara så negativ till Jordkunskap eller Naturkunskap att den inte lyckas plocka hem ett enda Nobelpris! 

Här skulle man faktiskt kunna säga att astrologin (när den använder den sideriska zodiaken) får vatten på sin kvarn. Bara häromdagen rapporterade The Independent hur en fem år lång studie visade att de rika och framgångsrika fördrog alla sorts människotyper utom en: de negativa gnällspikarna - en icke-konstruktiv sort som stämmer väldigt väl in på den klassiska bilden av Skorpionen! Och vetenskap kräver en i grunden konstruktivistisk attityd. (Tro inte att dessa fynd är Sanningen, det är bara konstruktioner som mänskligheten roar sig med tills dess att någon spränger alla gamla sanningar med en paradigmskiftande upptäckt.) Polislaboratoriet kan säkert innehålla mängder av kvalificerat folk i Skorpionens tecken, men de bidrar inte till nytt vetande utan dissekerar och analyserar bara vävnad och torkade vätskor utifrån regelboken. 

I gruppen ingår också den icke-vetenskapliga gruppen litteraturpristagare men resonemanget om konstruktivism gäller naturligtvis också här.

Nu kanske någon redan invänder sig eftersom Oxen ju verkar raka motsatsen till en som ifrågasätter naturens håvor. Och jag är själv förbryllad men fascinerad av hur just denna nymåne visar framfötterna. Det liknar inte alls den sedvanliga berättelsen om en fördragsam och rätt loj Oxe som fungerar bäst som dragardjur eller i något enklare yrke. Här kommer jag att tänka på hur den östra horisonten alltid varit referenspunkt för astrologin och hur hinduerna placerar Oxen i dissonant förhållande med sin egen härskare Venus just i denna position. En nymåne är en på många sätt lika mäktig symbolisk tilldragelse i skyn som när man kopplar himmel och jord via ett ögonblick i tiden (ascendenten). 

Kan det vara så att den hinduiska doktrinen döljer en djup insikt som även nymånen i Oxen lyfter fram? Nämligen att Venus sövande, homeostatiska balans missunnas just det tecken som har närmast att falla in i Jordelementets medvetslösa materialism? Att nymånen ger just en sådan störning i förhållande till den "medvetslösa" jämviktsfaktorn Venus att denna nymåne blir mer alert än alla andra om allt som finns att göra för att förbättra villkoren för jordmänskligheten? Dvs. de strävar tillbaka mot det jämviktens välbefinnande som tycks förnekad Oxen i öster (och enligt vår hypotes även den kraftfulla nymånen i samma tecken). Här är de tio nymånarna i Taurus:

Eduard Buchner;20.5.1860;12:00 BIO-CH NOBEL CHEMISTRY;
Willem Einthoven;21.5.1860;12:00 BIO-CH NOBEL MEDICINE;
Pieter Zeeman;25.5.1865;19:00 PHY-MATH NOBEL;
Vincent du Vigneaud;18.5.1901;12:00 BIO-CH NOBEL CHEMISTRY;
Hannes Alfvén;30.5.1908;12:00 PHY-MATH NOBEL;
Saul (Solomon) Bellow;11.6.1915;12:00 WRITER NOBEL;
Torsten Wiesel;3.6.1924;12:00 BIO-CH NOBEL MEDICINE;
Joshua Lederberg;23.5.1925;12:01 Nobel Prize Medicine
Günter Blobel;21.5.1936;12:00 BIO-CH NOBEL MEDICINE;
Bert Sakmann;12.6.1942;12:00 BIO-CH NOBEL MEDICINE;
 

Som synes en markant jordbundenhet med bara två undantag. Svenske Hannes Alfvén intresserade sig för galaktiska magnetfält, och Saul Bellow är enda författaren. Sen är det de dödas verklighet som gäller för hela slanten: kemi och biologi! En imponerande uppvisning i hur Moder Jord fångar upp begåvat folk och ser till att de ägnar sig åt allt annat än t.ex. astrologi!

Det här lilla fyndet var så pass träffsäkert att det tål att avsmakas en stund. Jag återkommer vid ett senare tillfälle med samtliga 144 kombinationer ifyllda i tabellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar