Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 15 november 2016

Navamsha (tanke i repris)

Tittade runt på nätet efter indiska röster om förhållandet mellan den fysiska ascendenten och de extra horoskop som skapas genom att använda antingen Solen eller Månen som start på första huset (Surya resp. Chandra lagna). Jag fastnade för en diskussion mellan indier på mer eller mindre begriplig engelska (där dock en med den värsta sluddrigheten bara gällde det semantiska skiktet, när man väl såg tankarna visade det vara en helskärpt bidragsgivare).


Som förväntat utmynnar frågan i svaret att ett känt födelseslag är omistligt och att man måste tolka horoskopet fyra gånger om, en gång för varje ascendent och så en slutlig utvärdering av helheten. Detta omfattande arbete har inte den här bloggaren tid med, som ofta slänger ut ett snabbskrivet inlägg där horoskopet tolkas medan han skriver.

Forumtråden är dock intressant eftersom den påminner om ytterligare ett horoskop utöver de tre ascendenterna som jag utelämnat då det kräver exakt födelseklockslag: niondedelen eller Navamsha-horoskopet (nava = nio, man riktigt hör hur svenskan är en sen och omvandlad version av det hypotetiska indoeuropeiska "protospråket").

En kommentator i tråden påminner om att det är Navamsha som gör att man kan skilja individer åt trots att de är födda med samma fysiska ascendent. För inom den exponeringstid zodiaktecknet har i öster (och som beror på plats på jorden och tid på året) kalkyleras Navamsha-horoskopet som en progressiv rörelse inom denna ram och bara några minuters skillnad kan ge en "sub-karta" som skiljer sig åtskilligt från andra som föddes under samma timme/timmar. 

Från forumtråden:
Jag deltog på en konferens där någon presenterade två identiska horoskop. det ena för en mordmisstänkt i Kanada och det andra för en skollärare. Exakt samma Rashi-karta (grundhoroskop). Det var bara Navamsha-kartan som introducerade en skillnad även om skolläraren också hade aggressiva tendenser och satt fängslad för misshandel en kort tid ett gräl med sin granne. Men det är intressant hur en så liten skillnad (i födelsetid) kan göra en stor skillnad. (Förmodar här avses skillnaden mellan mord och en smäll på käften.)

Jag tar återigen min egen födelse på 59 graders nordlig latitud och i höstmörkret. Det funktionsfyllda hinduiska programmet Jagannatha Hora har en snabbfunktion - högerklicka på en karta och se hur långt tidsfönstret för denna ascendent är. Klick på Navamsha-kartan avslöjar hur oändligt viktigt det är att ha en exakt födelsetid. Ascendenten på min Navamsha ändras bara några minuter efter min mors födelseuppgift 19.00 (nedskriven i en bok kort efter hennes födelse).Som synes har Rashi (födelsekartan med fysisk ascendent) en sub-karta (Navamsha) vars ascendent i Skyttens tecken (Skytten alltid i nedre vänstra hörnet) bara gäller cirka 15 minuter. Och redan 19.04 var det dags för en annan sorts Tvillingascendenter att födas, inte längre en merkurier med Saturnus-i-Skytten som en underton, utan Tvillingarna med en sub-ascendent i Stenbockens tecken!
Man kan undra om hinduiska astrologer någonsin kommer fram till en slutsats om vad födelsetidpunkten innebär, så många skilda kartor och metoder som måste vägas in i analysen!

Eftersom jag började blogga så snart efter att ha hittat den indiska metoden och sedan inte förkovrat mig nämnvärt, har jag fortfarande efter cirka 8 år ingen aning om hur Navamsha modifierar det primära födelsehoroskop! Men på visst sätt sammansmälter de två i just detta fall eftersom de båda ascendenttecknen står i 180 grader till varandra och den medfödda oppositionen mellan Månen i öster och Saturnus i väster också spegelvänds i Navamsha. Det kunde tyda på att "den inre människan" - om man nu läser Navamsha på det sättet - ligger väldigt nära ytan och blandar sig med den yttre människan i detta fall. Alla kartor är unika och ger olika resultat.

Tyvärr är Navamsha inte till någon hjälp för att förstå de "fuskascendenter" bloggen använder för celebriteter när bara födelsedagen är känd. Navamsha-horoskopet baseras på Månens position i sina 27 månpalats eller nakshatras (kalla det gärna en sekundär zodiak, dedikerad till Månen). 

Med Månens 12-15 graders rörelse på ett dygn är den här bloggens typ av månascendent helt omöjlig att ta som bas för en Navamsha-karta. Bloggen påminner av och till om att dess Chandra lagna-horoskop är en fuskversion och inte den typ av månascendent som diskuteras i forumtråden. Rådet att gå djupare, till Navamsha, förutsätter att Månen exakt kan placeras i rätt månpalats för rätt ascendent i sub-kartan!

Det är intressant att se hur en del västastrologi gått vilse i pseudoprecision, som att fästa vikt vid planetens dess exakta grad i tecknet och t.o.m. precision ned till grad och bågminut i zodiaken. Det är uppenbart att hinduerna har bevarat en blick för helheten och precisionen har hos dem inget egenvärde utan betjänar bara fastställandet av de större och meningsbärande elementen som ascendenten som sådan (i Rashi och i Navamsha).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar