Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 18 november 2016

Moderaternas hora-skandal - rötan i partiets djupaste väsenNya Moderaternas horoskop - partiets "nyorientering" 2005 - är giltigt. Den här bloggen är ensam i Sverige med att ha presenterat det, och den djupgående korruption som ses i kartan som också åtföljdes av den välekiperade men  okultiverade räknenissen Reinfeldt som första partiledare bekräftas nu i hora-skandalen som exploderade den 17 november. Det är samma typ av tölpaktighet som maskerat sig i kläder från Fina gatan som kunde ses i båda de närmast berörda moderaterna - han som yttrade orden och kommunikationschefen som var ytterst ansvarig för att det kunde ske.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23934109.ab


Transiterna i yttre kretsen kring partihoroskopet är osedvanligt lätta att förstå. Låt oss först notera mörkret i partiets 3e kommunikationshus, som passande nog går i sexualitetens tecken och där kommunikations-Merkurius är belägrad (korrekt hinduisk doktrin) mellan två onda planeter, Solen som sveder och anses vara "grym", och Saturnus, den "Stora Illgöraren" som är fullständigt empatilös och patriarkalt förtryckande. Inte konstigt att skandalen handlade om sexuellt förtryckande maktspråk.

Låt oss titta på tredjehusets ägare, sexualitetens Mars, som i Skorpionen visar hur partiets intellekt är av låg kvalitet - det är den Vegetativa Själen som driver en moderat, simpel närighet och jakt på sin egen överlevnad. Skorpionen har ännu inte lämnat över till zodiakens tredje akt, där vi finner de altruistiska eller universalistiska tecknen som ser politik ur ett större perspektiv än "egna plånboken" eller den än mer patetiska pseudoindividualism som borgarna förgäves söker köpa eller uppleva sig till. Kapitalismen kan inte göra en nolla till något, det man inte redan är i sin själ går inte att nå genom ett system som bygger på själviskhet och konsumtion!

Som jag tidigare nämnt i samband med Nya Moderaternas horoskop står Mars synnerligen bra eller illa till i 8e sex- och korruptionshuset. Det beror på hur vilken frågan rör. Men eftersom detta dunkla och driftsstyrda hus här kopplas till egoismens princip Väduren och psykets Måne är involverad uppstår en så primitiv natur att man chockeras. Nya Moderaterna var nog det mest dekadent själviska parti som någonsin lanserats i Sverige och det hemska är att det lockade (för en tid) så många väljare! Psyket i 8e korruptions- och dödshuset är en mycket svag placering men sinnesförmågorna kan fortfarande ges klartecken under förutsättning att Månens disponent håller sig utanför den svarta zonen och gärna ockuperar något tursamt hus. Som synes sker inte detta här. Tredje intellekts- & kommunikationshusets härskare Mars är också ägare av korruption & död, och infekterar här partiets själva psyke! 

Efter att ha noterat partiets låga "evolutionsnivå" på den mänskliga skalan, är det inte svårt att applicera den här periodens transiter. Vi har för närvarande Mars på vandring genom Stenbocken och därifrån attackerar den alltså sitt eget onda 8e hus. Samtidigt gäller det omvända. Nymoderaternas aggressivt korrumperade själviskhet kastar via Mars i 8e ALLTID "onda ögat" mot det 11e idealhuset, det opposita 2a huset för "min plånbok" (hör den monstruösa berättelse som här framtonar om Reinfeldt-åren) och - via den hinduiska "specialaspekten" om 210° (som bär på en dödssymbolik) partiets tredje kommunikationshus. 

Den senare aspekten ligger medfödd och bara väntar på att planeterna i tiden ska passera genom den moderata mentalitetens tredje hus så att partimedlemmarnas saklighet degenereras av deras eget grundläggande sinnelag!

Är det då att undra på att kommunikationschefen fick lämna sin position idag?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23941470.ab

Men det finns en skamfläck ytterligare, och det är själva partiets existens! Första huset/ascendenten går i Jungfruns tecken och födelsehoroskopet uppvisar där horans symbol - den fallna Venus som bara vill berika sig själv materiellt. Visserligen anses Venus vara en verksam välgörare när Jungfrun äger 1a och jag har ofta mött väldigt vänliga människor med denna Venus, men det finns en tendens hos lika många att sakna socialt självförtroende och istället valet att "satsa på sig själv", något som ofta blir en självsökande penninghungrande och väldigt liten slags människa. 

Nu är Venus ensam inte särskilt karaktärsdanande så för att den aktivt ska förminska en människa måste den stå mycket centralt, som i 1a huset i Nya moderaternas horoskop. Dess välgörande inverkan blir alltså av det slaget att partiet än tydligare markerar sin själviska och närmast antisociala hållning. (Jungfrun tycks frukta det "äktenskap" med det sociala som inträffar i nästa tecken, Vågen.)

Men det värsta är att nymoderaternas horoskop hade stora och lätta och onda pengar stigande i öster - Jupiter är en riktigt uppblåst och tom bubbla här. Det är uppenbart för alla och envar nu att partiet var en ren reklambyråprodukt, lika trovärdig som reklam för föryngrande cremer för tusentals kronor som fåfänga människor luras att köpa. 

Missa heller inte partiets medfödda konjunktion mellan ond och tom uppblåsthet (banala stockholmare och andra som röstat på partiet) och södra månnoden Ketu som jag ibland beskrivit som en bestraffningens punkt. Antingen som att människan tystar andra genom sin ovilja att spela med på andras noter (avmätthet) men ibland också som här - ren och skär manspillan (i ett försök till självsanering i partileden).

Denna hora-skandal kommer precis som detta genomkorrupta pånyttfödda parti fyller sitt "första Jupiter-varv" - den onda Jupiter är nu tillbaka i samma tecken där den var när Stockholmsregionens allra sämsta människor skissade på sin djävulska plan för att dupera de många själviska och materialistiska svenskar som i vilket fall för länge sedan glömt innebörden av stark fackrörelse eller vad social demokrati stod för. Det gick chockerande lätt och snabbt för marknadskrafterna att förstöra Sverige.

Det är den korruptionen som egentligen var det som tittade fram i hora-skandalen. Moderaternas korrupta själ finns där hela tiden och kan inte repareras genom att sparka de som från tid till annan råkar bekänna färg. Horoskopet visar ett parti fött med en dödlig sjukdom - näringslivets giriga själ är som en pågående röta i partiets psyke. Den här lägre själen låter så här ful så fort den glömmer att vaka över sig själv. Men det är bara att gå tillbaka till herrarna Reinfeldts, Borgs och sextorsken Littorins år vid makten och påminna sig drösvis av politiska åtgärder som också illustrerar det dödsmärkta horoskopet.


Se också den fristående del 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar