Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 23 november 2016

Kanye Wests galenlinser / Peter Pan-komplexet (dubbelspaning)

Rapparen och nyrike slusken Kanye West sinnesundersöks efter en tid av allt mer opålitligt beteende på de mest opassande platser. (I en egendomlig adress till en rappar-kollega från scen förklarade West inför publiken att han "visste" att Jay-Z hade lönnmördare i sitt entourage men att det borde gå att snacka ut man till man om vad saken nu gällde.)

AB:s foto bär West färgade kontaktlinser och ser i princip lika sinnessjuk ut som alla dessa hålögda zombies som det kryllar av inom underhållningen numera! De gamla judiska profeterna och religionens andra "galna sanningssägare" är den korrekta orienteringen av det hypomana tillståndet: man har intresset riktat bort från sig själv och ser med förhöjd sinnesskärpa samhällets förfall. I västkulturen, där allt handlar om ego-ego-ego, blir det istället som med Kanye West. Ibland gestaltar man sin dårskap inför sig själv utan att längre förstå innebörden i det man gör och här är troligen förklaringen till att West satt på sig galenlinserna. Men han förstår inte längre vad han håller på med. Han är "out of his mind"."Mind" eller sinnet tecknas av Månen och det är häpnadsväckande hur bra en enkel månascendent som gäller för så många födslar under två dygn kan stämma när man går till det av alla dessa barn som nått celebritet och får rubriker. Wests Måne i Vattumannen omvittnar ett stort och innehållsrikt sinne, i teorin en fenomenal ingenjörstyp med komplexa scheman "på hjärnan". De här människorna som springer runt med extremt överutvecklade program i huvudet är ofta labila och överspända och kan bryta ihop rejält när deras mentala korthus rasar. 

Här finns tydliga varningar just för mentala sammanbrott eftersom psyket i rationell Luft vilar på Vattumannens härskare Saturnus som gått ned sig i den Irrationella Själen, dvs. i Vatttenelementet, så att instinkt och dunkla drifter kan derangera psyket fullständigt. Irrationella element smyger sig in i den Intellektuella sfären och valsar runt och bidar underlag för de mest vansinniga teorier och föreställningar!

Att här bildas en stark "ömsesidig reception" mellan Måne och Saturnus och att den senare finner sig i ohälsans och fiendskapens 6e hus förbättrar sannerligen inte utgångsläget. Detta är, ur "det kosmiska perspektivet" ett mycket vekt dygn att födas till världen eftersom biokemiska störningar antyds, Moder Natur producerade defekta kroppar under två dygn för dem med dålig karma och som i detta liv behövde möta en viss typ av problemställningar, matchande egna försummelser i ett tidigare liv... Ja man kan efterhandsrationalisera på olika sätt. Satanister som förnekar Gud eller all mening i livet kallar detta naturens lotteri.

En fluga gör ingen sommar, så för psykisk labilitet bör man ha åtminstone en oberoende bekräftelse men Kanye West bjuder på två! Dels är hans intellektsplanet Merkurius gradexakt angripen av korrumperaren Algol och dels står detta intellekt på skakig grund. Denna Oxe är inte alls så tryck och stabil som tecknet tycks vara eftersom tecknets härskare Venus inte harmonierar med Jordelementet utan befinner sig i krigiska och ettriga Eldtecknet Väduren och dessutom i "horkarlens" kombination med just den krigiska Mars! 

På ett plan ser man naturligtvis en eldfängd och ovanligt energisk Oxe men eftersom den överdrivet libidinösa kombinationen Mars/Venus befinner sig i det onda tredje intellektshuset anar man andra uttryck än enbart "sång och dans" vilket väl är den typ av intellektualitet som ligger bäst till för Väduren (nybörjaren) i denna potentiellt mer avancerade hussektor. Mars hemma i Väduren är naturligtvis ett vanvettigt starkt budskap och så har Kanye West också blivit ett stort namn och lyckats med den färgade mannens ultimata statuskliv: skaffa sig en (nästan) vit troféhustru i Kim Kardashian. Men det tredje husets Eld skapar våldsamhet när den tvingas ihop med motsträviga Jordelementet över vilket Venus är satt att råda. 

Bloggens hemmasnickrade uttryck, "andens brutalisering", stämmer verkligen in på Kanye Wests mix av Vädur och Oxe och det 3e intellektshuset som är ett av de onda husen (med 6e, 8e och 12e) verkar här inte leva upp till sin dubbelnatur som även ett Upachaya-hus, ett "förbättringens hus". Det merkuriska huset kan nämligen skolas och en som är ful i munnen (och tanken) lära sig tala hyfsat och tänka som en god och samhällsanpassad medborgare! 

Det ligger förstås något kluvet över den hinduiska astrologins tal om "goda" och "onda" hus, och under vissa omständigheter kan de onda husen faktiskt göra nytt, som bloggaren upplever med sin egen rikedomsplanet Jupiter i det onda 6e huset för fiender. Istället för att själv samla onda rikedomar på andras bekostnad hamnar den "verksamt onda" Jupiter här i fiendesektorn och blir något som bloggaren med sin rapporterande Tvillingascendent vänder sig mot. 

En människa född med Jupiter stigande i Tvillingarna skulle istället själv manifestera ond och illa förtjänad rikedom! Tvillingarna ska vara fria och obundna för att fungera som budbärare eller änglar, de får inte tyngas av expansionens och rikedomens Jupiter!

Astrologiska teorier i all ära, men stämmer då detta i verkligheten? Med drygt 1700 horoskop med känd ascendent, är underlaget i klenaste lager för att studera påståendet om Tvilling-Jupiter i 1a huset, positionen dyker ju bara upp vart tolfte år och som 1a husplacering bara någon timma per dygn under detta år. Men 16 fall hittas i vilket fall, rätt lagom att snabbt ögna igenom:


 1. Arthur Conan Doyle;22.5.1859; 4:55
 2. James Matthew Barrie;9.5.1860; 6:30
 3. Gustaf VI Adolf;11.11.1882;17:00
 4. Aldous Huxley;26.07.1894; 1:20
 5. Jean Renoir;15.9.1894;22:51;+0:09
 6. Ross Perot;27.6.1930; 5:34;-6
 7. Anonym1;16.3.1931;12:00;+1
 8. Isaac Hayes;20.8.1942; 4:00;-4
 9. Scott Walker;9.1.1943;17:25;-4
 10. Sharon Tate;24.1.1943;17:47;-5
 11. Kate Capshaw;3.11.1953;22:00;-6
 12. Bernard Laroche;23.3.1955;11:30;+1
 13. Anonym2;xx.10.1965;xx:xxxx
 14. Björk Gudmundsdottir;21.11.1965;16:30
 15. Ben Stiller;30.11.1965;17:35
 16. Anonym3;xx;4.1966;xxxx

Här ser jag direkt en anhopning av "knepiga" psykologier! Dessutom har jag personlig erfarenhet av alla de tre anonyma personerna.

Sherlock Holmes författare Sir Arthur Conan Doyle fördjupade sig i spiritismen och gjorde sig till åtlöje i England. Här ser man tydligt hur Jupiter i Tvillingarna ger en böjelse för det filosofiska eller andliga men att planeten visar sig ur sin verksamt onda sida, den skänker inte den framgång Jupiter normalt är associerad med utan i detta fall bara kritikernas löje!

James Barrie var författaren till boken om Peter Pan (som givit upphov till psykologins Peter Pan-komplex, oförmågan eller oviljan att växa upp och fortsätta möta världen som ett litet barn, utan någon genuin ansvarskänsla). Mycket fascinerande att möte framgångssagans Jupiter i just det tecken som är kopplad till den lilla pojkens mognadsnivå, Tvillingarna. Tecknet (liksom Jungfrun) sorterar under Merkurius som allmänt tecknar den period när logiken vaknar och människan går igenom sitt livs mest intensiva kunskapstillägnelse. 

Grundläggande förmåga att sätta ord på tingen finns där redan via föregående Oxen och moderns benägna bistånd under den orala fasen (Månen/Modern är "upphöjd" i Oxen), men med Tvillingarnas tecken kommer laborerandet med kunskapsbitar in, förmågan att sätta ihop orden i mer komplexa (och helst logiska) meningsbyggnader. Samtidigt representerar Tvillingarna och/eller Merkurius ett ungt pojk- och flickaktigt sinnelag. Även om jag inte läst Peter Pan misstänker jag att författaren illustrerade den "verksamt skadliga" Jupiter i det ungdomliga tecknet via Peter Pans handlande.

Wikipedia finner det i anslutning till Peter Pan, "Pojken som inte ville växa upp", angeläget att nämna att författaren själv sluta växa tidigt. Han var måttliga 161 cm lång som vuxen, och tankarna går direkt till de "onda effekterna" av expansionsplaneten Jupiter när den ockuperar Tvillingarna och 1a kroppsliga huset! Är det möjligen så att Jupiters oönskade brustna bubblor och krossade förhoppningar tenderar att ta somatisk form med den här placeringen? 

Uppenbarligen inte eftersom kung Gustav VI Adolf mig veterligen inte var ovanligt kort. Här ser vi istället Jupiter "drabba" hans fysiska person i formen av klasstillhörighet. Jupiter tecknar noblessen som naturligtvis inkluderar kungaätten. "Illa förtjänad rikedom" skrev jag nyss, och det kanske var att ta i, i detta fall. Att födas kung skulle kunna tyckas som höjden av god karma, en belöning för något verkligt förtjänstfullt tidigare liv i allmänhetens tjänst. Karma kan fungera som en gräddfil och en god gärning föder nästa. En slav som gör gott för sin herre och trivs i sin underordnade roll upphöjs kanske till en husbonde i nästa liv och kommer då att bli en god husbonde som fortsätter göra gott. Det är den sidan av myntet som Arbetsgivarna odlar som allmän sanning fast iakttagelser i verkliga livet vittnar om att det är sina pengar de vårdar och att personalens väl kommer långt ner på att göra-listan.

Lite av Gustav VI Adolf biografi skulle säkert hjälpa här. Jag minns att det var en hovsam och mycket tillbakadragen kung som helst låg med näsan i jorden och grävde efter arkeologiska fynd - han hade Mars och Månen i Skorpionen, ett typiskt tecken som älskar att gräva djupt och forska i det okända. Hans Saturnus i Oxen (Jord) stod mittemot och kanaliserade orienteringen till att gräva i jorden!

Författaren Aldous Huxley skrev dystopin "Du sköna nya värld", hade till skillnad från sin avartiga ateistbror ett starkt intresset för andlighet - Jupiter kopplad till den egna 1a huspersonen igen. Han blev inte minst känd för att ha tagit den sinnesexpanderande drogen LSD på sin dödsbädd, men detta har i allmänhet ryckts ur sitt sammanhang, som bevis på hur okonventionell och häftig Huxley var i sitt liv.

Nu ser jag på Wikipedia att han var döende av strupcancer och tydligen avsåg ända sitt liv och slå två flugor i en smäll genom att expandera sitt "mind" samtidigt. Hade han kanske anammat teorin från Tibetanska Dödsboken att människans sinnestillstånd i dödsögonblicket är en avgörande faktor för vad som därnäst kommer att hända. I skenet av att han föddes med en "verksamt ond" Jupiter i första egohuset kan man undra vad denna fabricerade andlighet egentligen resulterade i, även om Jupiter under sina "oönskade verkningar" alltid någonstans fortsätter att vara en "välgörare".

Jean Renoir, filmskaparen, skadades i krig och tillbringade resten av livet linkande sig fram, måhända ännu ett fall av "onda resultat" av de välvilliga Jupiter (hjälpa till i krigsinsatsen). Men här ser man också mobilitetens Merkurius i Jungfrun skadad av "halshuggningen" södra månnod Ketu. Hinner inte fördjupa mig mer. AstroDatabank har ett alternativt och något senare födelseklockslag, men även detta ger en Tvillingascendent (fast sen).

Ross Perott en amerikansk affärsman som misslyckades rätt rejält i en presidentkampanj. Vad jag minns var han mycket kort i rocken vilket påminner om Peter Pans författare! Här då ett fall av "illa förtjänta rikedomar" eftersom all affärsverksamhet handlar om att sno åt sig av omedvetna säljare för att sedan kunna sälja vidare med vinst. Det var så den vite mannen lurade av rödindianerna all deras mark i Amerika!

Anonym1 var ett tyskt barn som efter Nazitysklands sammanbrott flyttades till svensk familj. Som arbetskollega under en tid förstod jag att hon gått i Hitlerjugend för flickor i Tyskland och således fått naziidealen inpräntade. Ibland tyckte jag mig i den äldre kvinnan se den omotiverade hybris, arroganta nedlåtenhet mot andra som utgör kärnan i det ariska villospåret. Kvinnan var extremt bitter efter att hennes kända svenska vetenskapsman till make lämnat henne för en annan kvinna. Här ser man celebritetens Jupiter i dess "onda verkningar" drabba hennes ego och kropp - "att inte längre duga till" för sin celebre man.

Isaac Hayes, soulsångare och producent för det legendariska skivbolaget Stax Records och lite senare känd för filmmusiken till blaxploitationrullen Shaft. Jag skummar Wikipedia snabbt och finner en stor humanitär som blev hedrad i Ghana, Afrika, för sitt arbete för de svartas lika rättigheter. Svårt att få ihop det med en "verksamt illgörande" Jupiter i första huset! Lyckligtvis säger AstroDatabank det rakt ut i sin välgörande korta biografi:

"Ovan att hantera (stora) pengar, förföll Hayes till att bli en storslösare och trots att flera album sålde guld, gick han i personlig konkurs 1976." Där har vi Jupiter som "stora rikedomar" i dess onda effekter, som här drabbar första huset - personen själv!

Scott Walker, djup barytonstämma i legendariska The Walker Brothers, blev med åren en kufisk eremit och gav ytterst sällan ut skivor som är så konstiga att de trotsar all beskrivning. Här är Jupiter som expansion eller "elaboration på tema" som är "ond i effekterna" - Walker har förvisso vuxit enormt i sin musikaliska expansion efter sin lättillgängliga (men svårmodiga) musik i 60-talsgruppen, men det han gör nu är så svårt och obskyrt att man hellre talar om hans mytomspunna säregenhet än sitter ner och lyssnar på skivorna! Återigen tycker man sig skönja en personlig framgångsplanet vars effekter inte blev de önskade.

Sharon Tate blev celebritet (Jupiter) förs som Manson-ligans mordoffer. Gift med celebriteten Roman Polanski. Åter onda effekter knutna till hennes kropp och naturligtvis den tidens droger och "expanderade sinnen". En biografisk detalj är att hennes far var yrkesmilitär som frekvent omstationerades. När tjejen var 16 år hade hon redan ryckts upp med rötterna sex gånger. Jupiter i dess onda version representerar ofta bubblor som tycks så lyckobådande men som spricker.

"Aktrisen" Kate Capshaw utstod visst hån för sin skrikiga och onyanserade rollinsats i den andra av Indiana Jones-filmerna (memorabel scen: de drogade och exatiska infödingarna ska sänka ner henne som jungfruligt offer i en underjordisk vulkan och hon skriker som en stucken gris, då och tidigare i filmen). 

Enligt vissa en lycksökerska som satte klorna i Steven Spielberg och fixade sig en roll i denna storfilm. Gifte sig sedan med honom. OND CELEBRITET så det skriker om det men här uppstår en astrologisk lurighet. Hon har Tvillingascendentens härskare Merkurius i olyckans och fiendskapens sjätte hus så att lyckobringaren Jupiter i 1a huset verkligen är svag. Apropå filmens offer av en jungfru åt vulkanens gud är det intressant att se eldplaneten Mars invid Månen i oskuldsfulla Jungfruns tecken, en distinkt omoralisk och lycksökande Mars kan tilläggas eftersom Tvillingascendenten inte alls gagnas av Mars. När därför den dubbelt onda Mars hamnar invid det personliga psykets Måne får vi en självisk kapitalist i stil med Fredrik Reinfeldt (som hade dubbelt onda Mars stigande i öster i Jungfrun). Synd på så rara ärtor! Jag minns Capshaw från den filmen som en stilig kvinna om än med rätt kalla ögon. 

Som så ofta konverterade hon till judendomen innan hon kunde gifta sig med Spielberg, och även detta är en intressant detalj givet den falska religionens Jupiter i 1a personliga huset, Ond Jupiter som en hycklare, som blott läpparnas bekännelser. Vi ska se mer av denna Jupiters yttring strax, i samband med en skådespelare och producent som är född jude.

Bernard Laroche. Mordoffer! Nej, det här gänget som samlats under en "verksamt ond" lyckobringare i 1a personliga huset artar sig till en serie "brustna bubblor"! Min enda minnesanteckning här är att Laroche själv var misstänkt för mord men friades, bara för att senare själv bli mördad. Han hade också "halshuggningens" södra månnod Ketu i första kroppsegna huset.

Anonym2 en vänlig borgare men extremt statusorienterad vilket genast påminner om den verksamt onda Jupiter. Vill inte säga mer här pga kontaktnätet.

Artisten Björk har jag aldrig förstått storheten hos. Men i upptäckten av en ond Jupiter förstår jag mer. Jupiter representerar blomsterspråk eller utbrodering av ett tema. Saturnus är den strikta och sparsamma som håller sig nära den grundläggande idén. En "verksamt ond" Jupiter lägger för mycket krusiduller på den essentiella formen och blir som en outhärdligt wailande R&B-artist eller som en Björk som gnällsjunger och skapar snobbistisk (celebritet/Jupiter) konstmusik. Hon är på väg mot Scott Walkers hopplöst intrasslade egocentrisk i det musikaliska intrycket.

Det dissonanta och störda hördes redan på första soloplattan, som jag gillade enbart för den geniala "Venus As A Boy"- könssammanblandningen i titeln syns i Björks "hor- och horbockskombination" av Mars och Venus i Skytten i opposition till den verksamt onda Jupiter i Tvillingarnas tecken - ascendenten som har en enda planetär välgörare: Venus. Här är Venus angripen av den dubbelt onda Mars som med kraft verkar från ett hörnhus. En del föds verkligen med många demoner att söka rensa ur sin själ!

Judiske Ben Stiller har med stigande ålder lämnat sin förkärlek för att spela oärliga och slemma typer som klantar till det för sig - tomma åtbörder och hyckleri är typiskt för den "verksamt onda" Jupiter som tar krusidullerna och krusandet till överdrift (se Stiller mot svärpappan spelade av Robert DeNiro i deras familjekomedi med uppföljare). Det sista jag såg med Stiller var en finstämd film om en hunsad liten människa som lär sig leva existentiellt. 

Stiller är för övrigt också en bokstavlig Peter Pan, mycket småväxt vilket han använder till komisk effekt i många roller där han spelar individer som överkompenserar bortom det idiotiska. Hans roll som uppumpad gymägare i filmen om spökbollsturnérningen är ett träffsäkert exempel. Jupiter och uppblåsta bubblor som spricker, men på äldre dar falska bubblor av intighet som öppnar för en verklig handlingens man! Likt lycksökerskan Kate Capshaw har också Ben Stiller ascendenthärskaren i 6e fiende- och olyckshuset och han har ett mycket starkt ansikte (ser bra ut) placerat på en kropp ett par storlekar för liten. "Peter Pan-komplexet" skulle faktiskt kunna anföras på flera av de moraliskt flacka rollfigurer han så ofta spelat!

Anonym3 är kanske det närmaste Kanye Wests "hjärnsläpp". Jag har vissa fakta i fallet. Mobbad i genom skolgången och med en språkligt begåvad far. Svårt nedsatt självkänsla. Detta var en nära vän i många år men i något som måste ha varit en personlig kris havererade människan svårt och skrev tiosidiga anklagelseakter mot en annan vän. Strax därpå var det min tur och jag förklarades ha "mobbat" min goda vän "i 20 år" (exakt lika länge som vi känt varandra, vilket gör det fullständigt obegripligt att han inte redan första dag drog sig undan.) 

Inför en så radikal omvärdering av en lång vänskap fanns inte mer att säga och det sista jag hörde, för några år sedan, var att mannen skämt ut sig på en villafest genom att undvika sina jämnåriga och istället söka hänga med de vuxnas tonårsdöttrar, tills en av dem frågade vad det var för "creepy" man som stalkade dem hela kvällen. Det här tolkade jag som att hans mobbade tonår låst psyket så att han är i svår otakt med sin egen åldersgrupp. Ett skrämmande exempel på Peter Pan-komplexet. Och mannans dragning till ytlig och billig framgång fanns alltid där (tom och hycklande Jupiter i "verksamt onda läget") men jag tog alltid mannens avigsidor med ro eftersom där också fanns goda kvaliteter, inte minst en absurdistisk humor. Likt Ben Stiller hade han ett intressant och fotomodellaktigt ansikte

Men beteendet under villafesten avslöjar bristen på en fungerande jupiterisk anda. Den "onda" Jupiter förmår inte expandera, mannen med Peter Pan-komplexet har inte hållit jämna steg med sin egen generation. Det verkar vara pojk- och flickaktiga Tvillingarna som ger sig till känna här och blandar sig med Jupiters valör: "att vilja ställa sig in och nå framgång bland de unga". (Varför inte merkuriska Jungfrun är lika påfallande pojk- och flickaktig trots att den verkar utifrån Merkurius mognad - 4-14 år - beror på att Jordelementet maskerar mycket av omognaden. Men den som har ögonen på skaft ser den ändå.

Jag hade tillfälle att se ett avsnitt av en realitysåpa nyligen. Den handlade om ett generande drama mellan kändismamman Pernilla Wahlgren och hennes dotter. Det var uppenbart hur mammans extremt extroverta och showiga Sol-Skytt uppbackad av Jupiter-i-Lejonet inte gick i harmoni med Månen i Jungfrun. På känslosidan (Månen) var modern närmast snål, småaktig och pennalistisk mot sin stackars dotter, oförmågan att emotionellt känna in sig i effekten av sitt eget agerande eftersom Månen i Jungfrun här lämnar över till disponenten Merkurius som i Eld direkt går på offensiven och inte medger några brister (i den positiva och "up-beat" Skytten). Dottern har uppenbarligen med rätta känt sig demoniserad under och efter en uppslitande skilsmässa. Här ser man därför hur en expansiv Sol med en Måne oförmågan att känna in sig, kan dra naturen i två riktningar och leda till problem! 

Pernilla Wahlgren utifrån hennes solära, dagaktiva ascendent
(Surya lagna) visar hur t.o.m. det privata hemmalivet (Månen)
går att kapitalisera på och visa upp via 10e offentliga huset.


Att tala om ett Peter Pan-komplex även hos Pernilla Wahlgren vore dock fel. Däremot det lilla barnets outvecklade förmåga att ta till sig allvaret i en situation, men här beror det på att den utagerande eldruschen i horoskopet är så enormt stark. Kändis- och artistfamilj är helt begripligt med Jupiter i estradören Lejonet som bas för Solen i Skytten - missa inte den ömsesidiga receptionen. Kvinnan har tveklöst ett gott hjärta, men hon lyssnar förfärligt illa på sin dotter, och verkar mest intresserad av att försvara sin skakiga självbild! 

Den skakiga självbilden, å sin sida, kommer från den juvenila Månen i merkuriska Jungfrun eftersom detta självbevarande tecken inte kan ta in det vuxna jaget utan sitter fast i Jungfruns tendens att analysera och dissekera allt och alla - ibland för att slippa öppna upp och ta in den fulla historien. Jungfrun fixering på de enskilda komponenterna är både tecknets existensberättigande men också skälet att det förknippas med naivitet och olyckor till följd av bristande framförhållning och fixering vid det egna/individuella

Är det därför mytens Persefone våldtas av Hades? Är forcerandet eller det påtvingande "öppnandet" det enda sättet att föra individen från det självcentrerade och tillslutna flicklivet över till den kvinnliga vuxenmedvetenheten, till den bredd och förmåga att ta in stora informationsmängder som t.ex. utmärker den feminina Yin-principen i kinesisk filosofi? Är Hades övergrepp på Persefone i princip inget annat än samma övergångsrit som antropologin hittat i alla kulturer där pojkarna under en omtumlande kort period blir till män? Ska den här mytens våldtäkt avdramatiseras och ses som ett nödvändigt om än forcerat korrektiv till det som annars kunde ha blivit en livstid med  ett Peter Pan-komplex med en tendens att ständigt försöka vända saker till sin egen fördel som ett förslaget litet barn som ännu inte förstått att livet handlar om ett ärligt givande och tagande? 

Pernilla Wahlgren slog mig som just ett sånt förvuxet barn och att hon väljer att tjäna pengar på en realitysåpa för att dryga ut inkomsterna som ensamstående mamma och i detta prostituerar sina barn, det tyder verkligen på att hon inte ens börjat växa upp, snart femtio år gammal. Här är då förbannelsen med Månen baserad på den unga människans Merkurius. Bloggaren har själv en sådan Måne och har aldrig känt sig mogen eller kallad att bilda familj!

Om vi återvänder till de 16 fallen med en "verksamt ond" Jupiter i 1a egohuset och den värdefulla ledtråd Peter Pans författare gav, har den här studien visat att placeringen i de flesta fall inte verkar vara till någon verklig lycka. Att den i många fall ändå ger celebritet, har hinduisk astrologi förklarat med att planetens kärnverksamhet dock är att ge framgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar