Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 november 2016

Judisk mystik och dito fähundar (Leonard Cohens frånfälle)
En eftertänksamhetens (Saturnus) mästare och stor mystiker har gått ur tiden, den sparsamt för att inte säga snålt produktive sång-poeten Leonard Cohen som under en nästan femtio år lång karriär bara fick till dryga dussinet album - många intressanta men inget lika förtätat magiskt som debuten från 1967. 

Bloggen har kommenterat hans uppenbara intresse för judisk mystik - något som ibland skymtat förbi i texterna även hos hans artsfrände Bob Dylan som nyligen tilldelades Nobelpriset i litteratur.

Ingen kan säga att Cohen var någon muntergök, och han har behandlats för "klinisk depression" (vilket möjligen kan betyda att han varit inlagd på psykiatrisk klinik) och även befunnit sig i en längre timeout i ett buddhistiskt kloster. Allt det här är smärtsamt tydligt i hans horoskop där "smutsiga" eller dämpade kulörer av de fyra elementens färger illustrerar artistens lågmälda seriositet. 

Tydligast är att livsglada Solen med dess naturliga hemvist i den goda lyckans och ledarskapets - och lekens! - femte hus här ersättas av det motsatta budskapet: Dödens och gravallvarets Saturnus i samma hus. Det är också den restriktiva Saturnus som fördjupar själen - inte minst via depression - och dessutom så pedantiskt och långsamt arbetar på vad kreativitet nu själen har att uttrycka att ett helt livsverk kan stanna av vid 13-14 album eller vad det nu var. Bloggarens tonår tillbringades knappast med poesi eller finrummens litteratur utan med rytmerna från jamaicanska reggaeartister. Vissa nu avlidna (vid betydligt lägre ålder) har efterlämnat kataloger på 60-80 album! De sjöng för brinnande livet för att få ihop till mat och hyra (och ganja)!

Cohen fångades upp av storföretaget Columbia (idag ägt av Sony) och hade således marknadskrafterna på sin sida. Resultatet: 60 miljoner album sålda över hela världen. Cohen har Storfinansens planet Jupiter i 2a huset för "min egen plånbok" - en verksamt ond Jupiter för Jungfrun i 1a huset ska tilläggas - så ingen ska säga att det inte saknas skorrande missljud och frågetecken i det här horoskopet!

Men det kanske mest notabla är att Budbäraren (Merkurius) står så stark det är möjligt där den stiger i öster med andesjälens signifikator Solen i Jungfrun. Jag har tidigare kommenterat Cohens versrad där han välsignar "det kontinuerliga stammandet av Ordet medan det ikläder sig kött" - här skulle han narcissistiskt kunnat ha beskrivit ordets planet Merkurius i det förkroppsligade 1a huset, övertydligt poängterad genom ett tecken som ingår i Jordelementet!

I perioder av sitt liv vän av både alkohol och tobak synes Cohen ha varit så långt man kan komma från det heliga prästerskapets leverne (cohen = prästätten i gammal judisk tid), och även det kan bidra till att han tecknar besväret för Logos att ta form i den fysiska världen och bilda den Kristliga medvetenheten som ett kitt mellan en upplöst mänsklighet. (Det går inte att skorhorna astrologin ner i andra filosofiska system eller vice versa, och man får finna sig i att både Merkurius och Saturnus har en tydlig koppling till förnuftsprincipen Logos och den supralunära Rationella Själen.)

Faktum är att Vattumannen, sinnebilden för Kristus, den Rationella Själen eller det allmänna mänskliga medvetande som känner sitt gemensamma centrum i komplementära principen Lejonet (Konungen), står eländigt illa till i det 6e olycks- och fiendehuset. Här kan man naturligtvis föreställa sig Cohens artsfränder (hittar ingen bättre benämning för judenheten) och Förintelsen som en underliggande realitet. Märk dock att han föds i Kanada 1934, innan Hitler sätter sin monstruösa plan i verket - jordisk kronologi gäller inte när man kommer till de eviga Axiom astrologin tagit på sig att synliggöra. Cohen föddes visserligen I TIDEN innan judeutrotningen men hans horoskop visar att TEMATA redan är på plats att bearbetas av honom - detta var uppenbarligen en mahatma, en stor själ som återvände till människorna för några väl valda ord.

Månen (folket) i olyckans eller fientlighetens 6e hus är en perfekt sinnebild för antisemitismen i världen och därför även för Logos problem med att förverkliga en global "Vattumanmentalitet" - föreverkliga mänsklighetens självkännedom om att vara ett enda mystiskt väsen, samtidigt både unitivt och uppdelat på många huvuden.

Cohen syns ha brottats med den Stora frågan om enheten och mångfalden. I det var han förstås inte ensam, alla möter Frågan som har förmågan att tänka eller bryr sig om det faktum att de är mer än muterade apor med ett livsmål oändligt i strid med t.ex. västerlandets kapitalism och livsstil.

Det är mer än man kan säga om den verkligt genanta variant på judenheten som möter i den svenska maktspelaren och mediehuset Bonniers och deras propagandatidning DN, sedan några år ledd av den helt omdömeslös sekulär jude vid namn Wolodarskij. För vilket förstånd går att spåra när DN nu i flera dagar hängt kolsvarta och genomnegativa rubriker över hela förstasidan sedan det amerikanska folket genomskådat marknadsliberalismen och den köpta Hillary Clinton och i ren och skär trots valde Trump? 

När nu Wolodarskis judiska artsfrände Cohen lämnar världen är hans tidning så uppfylld av sitt hat och smutskastning av den anti-globalistiska typen av kapitalism som Trump givit uttryck åt (och det amerikanska folket, som sagt sitt) att presidentvalet fortsätter att dominera förstasidan. 

Först som sjunde rubrik sticker man in att Leonard Cohen - en så mycket mer inflytelserik gestalt än någonsin Barack Obama blev - har lämnat oss. Jag säger det igen: det är en skam och rätt åt dem i den näriga Mälardalen att de fått Wolokarskij på halsen som överkucku för det dagliga organ varmed de fördummar och förvrider sin världsbild! SvD uppfattar korrekt händelsens dignitet och rotar fram en gammal artikel som placeras överst på förstasidan, men så här ser ett satans nyhetsorgan ut, sekulärt och oförmöget att korrekt utvärdera världshändelser:


Dagens Nyheters förstasida,
morgonen den 11 november 2016


Se även: för Wool & Smearskys avsevärda problem med proportionalitet, se dussinet inlägg som bl.a. diskuterat den imprecisa yvighet och bristande sanningsseende Eld och Vatten i krig på en födelsehimmel kan indikera. "Sensationalismen" förnimmer ett hörn av elefantens gäckande form och går loss som en besatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar