Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 15 november 2016

Hur kan SvD avslöja näringslivets dynghögar som de gör?

Avslöjandena i SvD/Näringsliv om att svenska storföretag och storbanker stjäl innovatörers banbrytande uppfinningar för att slippa betala t.ex. licensavgifter för teknik i framkant ser ut som upp-och-nedvända världen. Jag har i samband med ekonomijournalisterna Cervenka och Neurath föreslagit att dessa troligen är samvetsdrivna och hederliga journalister som likväl går Rovkapitalismens ärende genom att då och då hänga ut ett graverande fall så att folkmassorna får skrika av sig. Sen fortsätter det smutsiga spelet som vanligt. En och annan ur Etablissemanget får gå men Etablissemanget som sådant är aldrig hotat.


En av dessa nya radikaler som gått från miljömedvetenhet till direkt bevakning av maktens hårdvaluta pengarna är SvD-journalisten Peter Alestig. Hans horoskop med Solen i "härskarläge" i Lejonet är perfekt för att illustrera en av astrologins många problematiska lärosatser, den om hur Solen, den ljusgivande representanten för andesjälen och den kognitiva råstyrkan som är vårt innersta väsen innan världen och uppfostran förmörkat vårt inre vetande, hur denna essentiellt sattviska Sol kan ha placerats som ensam härskare över Lejonet, ett av de mörka eller tamasiska tecknen. 

Svaret är förstås att Lejonet visserligen är djurens konung men inte kung över människan. Den opposita Vattumannen trumfar Lejonet om man så vill, eller representerar den ideologiska (Luft) överbyggnad som människorna är kapabla att lägga till sin grundläggande animaliska (Eld) funktion - det faktum att vi likt djuren lever (anima). Detta är en metafysisk sanning: Guds intellekt föregår Livet, det finns en blueprint (blå Vattuman-Luft) som en osynlig men förklarande rationalitet till det dynamiska liv vi ser i Lejonets tecken - estradörerna som stiger fram och Agerar. 

Satanisterna inom näringslivet måste förneka personlig moral och existensen av en kosmisk etisk norm eller en blueprint eftersom detta implicerar en gudomlig Laggivare och insikten om att de själva möjligen är förbrytare. Dessa företagsledare brukar ibland i intervjuer producera schablonmässiga åsikter om att "mening" är något var och en skapar sig själv. 

Kort sagt, satanisten eller ateisten är anhängare av de gamla förrädiska grekiska sofisterna som lärde ut förnumstigheter till Atens rika ynglingar och vars mest lysande villolärare, Protagoras, formulerade samma tanke i trossatsen, "människan är alltings mått". Fecesbooks grundare Zuckerberg var den senaste skit som i samband med presidentvalet värjde sig inför möjligheten att hans skötebarn faktiskt fungerar som en Gud en yttersta tankeram för de arma små människor som burade in sig i detta socialt destruktiva it-system i stället för att leva stort och fritt i verkliga livet.

Dessa är då rovdjuren i näringslivet som degraderar t.ex. moral till en Luftelementets godtyckliga konception som de själva naturligtvis avstår från eftersom deras "plikt" är att agera som de girighetens avskum ur Naturens undervåning de är. Lejonet och Skorpionen tillhör Mörkrets kvalitet och i synnerhet Skorpionen illustrerar den näriga rovdjursinstinkten i det kapitalistiska systemet. 

Skorpionen är dödsmärkt men den kämpar inför Terrorn (dödsskräcken) för att förlänga sitt korta biologiska liv. I praktiken blir detta giriga klaner som roffar åt sig allt mer av världens resurser och låter gå i arv till sina barn. Så har naturens fortplantning av arterna fått sig en rejält korrupt variation inom ramen för den mänskliga arten!

*****

Den grävande journalisten Peter Alestig föddes intressant nog med just det här dramat med uppgång som föregår fall och rovdjurens försök att säkra "dynastin" som dominanta symboler från barndomshemmet. Hans dubbla efternamn (där ett droppats) omvittnar den sedvanliga skilsmässan i svenska hem där ingen etik längre penetrerar folkmassan efter så många årtionden av ond vapenexport till diktaturer och en materialistisk propaganda som möjligen gjort svensken till västvärldens minst tänkande folk.Alestig enligt sin månascendent spegelvänder tematiken
i horoskopet för Svenskt Näringsliv (mörkläggningen av
Arbetsgivarföreningen under nytt ograverat namn).
Missnöjets Skorpion grundas i den rättvisetörstande
Mars-i-Vågen (dock i förlorarnas 12e hus) och
en majestätisk och Regulus-gynnad solkung
ockuperar det världsliga strävandets zenit (10e huset).


Man kan misstänka att Alestigs nitiska rättsiver och vilja att gå på kapitalismens stora aktörer bottnar i en oplockad gås med föräldrarna och denna vrede vänds nu till något konstruktivt i formen av grävande journalistik. Samtidigt handlar det om den nyttiga idiotens syndrom eftersom Etablissemanget har rumsmån för en och annan avrättning. 

I just det här fallet med den Onde Rike Mannens stöld av patent, kommer naturligtvis inget att resultera ur Alestigs och Neuraths skriverier. Särskilt Neurath är celebritet just nu bland sanningssägarna och tillåts hållas eftersom hon paradoxalt nog smörjer det kapitalistiska systemet genom att hacka på små delar av det. Win-win, samvetsömmande journalister känner att de gör världen lite bättre och vampyrerna vet att profitera på precis allting, t.o.m. sin egen skam. Sådan är den rena ondskan som driver den Vegetativa Själen - den onda Naturen som bara söker sin egen överlevnad. 

Det är mot den här mänskliga förfallenheten vi i väst ser men inte förmår förstå hur terrorister och självmordsbombare kan agera som de gör. Vi som är offer för denna onda självbevarelsedrift klarar inte att fatta hur någon skulle kunna vara beredd att OFFRA sig för vad man upplever som det större goda - precis som rovdjuren inom näringslivet inte ser någon mening i Jupiters högsta berättelse om altruism utan bara svarar på Jupiter i dess perverterade former som framgång och rikedom och oändlig expansion.

I några sammanhang har jag kopplat "dramadrottningen" till kombinationen av de rigida Lejonet och Skorpionen (när de går sönder, kreverar de rejält). Men gradvis har jag börjat ångra detta. Yvig och obehärskade utspel förekommer närhelst Eld och Vatten kommer samman (på olika sätt) och kanske är Lejon/Skorpion-mixen den typ som i det längsta söker behålla behärskningen! 

I detta fall är den "sensationalistiska" mixen extra svårbedömd eftersom Månen i djupa motviljans Skorpionen disponeras från Mars som skapar energi i det intellektuella Luftelementet och ger en närmast korstågsfarande idealism. Men samtidigt befinner sig Mars i förlorarnas 12e sektor, relativt det psyke den förfogar över och antar därför den onda daimonens egenskaper, eller en djävul eller tyrann (det kan ha förekommit extrem obalans i Alestigs familjebakgrund). 

Tankarna stämmer bra med en ekonomijournalist som lever ut sitt inre onda och blir en blåslampa i arslset på rovkapitalisterna. Det är nog bara mediernas ekonomiska problem som gör att de värvar den här typen av systemkritiska journalister. Folket kräver blod och då måste man leja vår egen version på IS-krigare och serverar sagda soningsoffer så att Etablissemanget ska kunna fortsätta regera. 

Samtidigt ska man minnas att det här horoskopets Mars är en verksam välgörare och bara hållen gisslan av den onda daimonen (12e huset) som här kan identifieras med Venus - pengarnas planet. 

Hela äktenskapsfrågan/Vågen kan också vara något som får Alestig att se rött och det torde återigen vara familjebakgrunden som ligger närmast till hands som förklaring. Ur själavandringsperspektiv har han själv varit en hustyrann i ett annat liv och nu fötts in i detta för att SE OCH LÄRA i sin egen barndomsfamilj. Det är ju så DJURET - Elden - kommer till förståelse. Det visuella eller själva upplevelsen är dess enda sätt att tillägna sig medan de som bebor den Rationella Luftsjälen inte behöver uppleva för att förstå. 

Solen och kungamakaren Regulus och Månens disponent är, så vitt jag kan se, det dominanta här och visar hur journalistens vilja är god, även om Systemet spelar honom för sina egna syften.


PS. Hittar strax efter detta inlägg en intressant psykologiartikel i DN om den tilltagande narcissismen bland barn i Sverige på bekostnad av deras sociala miljömedvetenhet. Inlägget påminner mycket om min jeremiad mot Facebook från häromdagen, men kan också ses i skenet av ovanstående tanken om djurens konung och den större och mer fundamentala Vattumannen som är både social och individuell på en och samma gång! Linslusandet inför dessa förbannat kameralinser på smartfånen håller på att helt förstöra människorna i väst. 

Kanske dags införa arabiskt bildförbud under en generation? Islam har förstått mycket om livet som västerlänningarna inte ger dem någon kredd för. Men hur skulle vi ens kunna börja förstå, fullständigt förgiftade av reklamens bildflöde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar