Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 22 november 2016

Greider och senaste skriket (Näringssjälens grepp om den högre naturen)

[Ett långt inlägg och skrivet utan någon självrannsakande efterläsning! Det kan vara genialt, ett snedsteg eller bara långt och ostrukturerat! Det impulsdrivna skrivandet kan ses i perspektiv av den ondska som just nu flödar ur Skorpionens tecken och som idag drabbar Månen i Lejonet, vars förmåga att återspegla begränsas av Lejonets härskares, Solen, problem i Skorpionen med den kylslagna Saturnus. Flera inlägg den senaste veckan eller två har alluderat till årets särskilt svarta Skorpionmånad.]

Göran Greider uppmärksammade jag först som en så energisk debattröst i radion att han ofta nästan snubblade på sina egna ord. På den tiden hade jag noll politisk koll men noterade snart hans socialdemokratiska positionering i tidningskrönikor. Så dog hans far och han genomgick en kris som gjorde honom gudstroende, i kristen tappning förmodar jag. Några år senare försvann det här temat i princip fullständigt ur hans repertoar och jag funderade i samband med hans inte helt kunniga eulogi över Bob Dylan i samband med Nobelpriset om det här var ett parallellfall. Också Dylan genomgick en intensiv period med kristendomen och vandrade sedan vidare sedan han mjölkat ämnet på substans. Var det en simpel konsumist som inte nådde fram till budskapet på rätt nivå utan bara använde tanken på Gud som en snuttefilt i ett svårt livsskede?

Att andligheten inte heller tog fäste i Greiders djupare natur avslöjar han nu själv i Dagens Nyheter, i samband med ännu en hyllning av DN-medarbetaren Karin Bojs senaste bok. Nu har Greider blivit nyfrälst i den genetiska forskningen. "Jag märker hur fascinerad jag blir av dna-teknikens svindlande möjligheter", säger han. Fascinationen har åtminstone några år på nacken, 2014 i Resumé tillgriper han ren biologism för att förklara varför han tror Facebook-användare är på tillbakagång: "Rent neurologiskt så klarar vi inte av att hålla koll på 2000 vänner." I den här bloggarens ögon ett påstående som saknar allt förklaringsvärde utom för Satans barn, de rena materialisterna. 

Ett himmelens barn skulle hellre tala om själens intentionalitet eller karmiska kopplingar till andra själar i himmelen. Som den romerske filosofen Plotinus påpekade bär alla och envar på ALLTET inom sig men latent. Allt är inte närvarande till samma grad i varje enskild del. Världsalltet är vad det är just för att varje nod - varje själ - accepterar sin egen ödesväg och aktiverar närstående själar (noder) på en "need-to-know basis". Internets och Facebooks fatala lögn - sprungen från teknokraterna - är att slå i oss att vi redan är gudar och via dessa medier har "hela världen i vår handflata". 

Vi mäktar inte detta, men anledningen är inte neurologisk utan andlig. För alla utom några få ytterst mäktiga själar inbjuder nätet till hybris. Missbrukare av de sociala medierna blir antingen sinnessjuka eller spricker som människor av sociopatisk ytlighet. Jag som praktiserar en årslång fastemånad från de värsta avarterna (Facebook och Twitter) upplever att omgivningen inte längre klarar eller åtminstone är intresserade av meningsfulla samtal - de är alla indragna i den kollektiva neuros som det här användandet är. Kanske får jag skylla mig själv för dålig val av vänner eller på den "tillväxtspurt" eller intellektuella pånyttfödelse som satte in för tio år sedan när arbetsmarknaden vägrade släppa in en dataarkitekt som inte längre ville syssla med teknik.
(Anm. Det gick inte att få ett enda halvkvalificerat jobb eftersom rekryterare inte kan bedöma individer som ligger ovanför deras egen "lönegrad" utan som blindstyren bara går på CV och faktiska tidigare arbeten som måste se i princip identiskt likadana ut som de man nu söker till - skiljer sig bakgrunden det allra minsta förstår inte längre dessa arma rekryterare ett dyft! Svensk arbetsmarknad är konstruerad av idioter och för idioter som programmerats att göra precis samma saker ett helt liv igenom.

Tro inte medierna som förmedlar budskapet att svenskarna idag måste vara ständigt redo att "ställa om sig" till de jobb "arbetsmarknaden" efterfrågar. Jag har gjort flera "omställningar" i mitt liv men det är lönlöst när varje "omställning" bara får CV:t att se mer och mer splittrat ut. Det lönar sig inte att vara allmänbegåvad och snabbt kunna anpassa sig till nya uppgifter eller på rekordtid plocka fram ett nytt "skill set" ur bakfickan när arbetsgivarna själva saknar samma begåvning. Jag upprepar: sträva inte mot personlig kompetensbredd i Sverige, landet som gör sina medborgare till inskränkta specialister alltsedan allt fokus ligger på de få rika och deras behov. Läs här "teknokrater som kan bygga dyra mördarvapen vilka drar in härligt klirr till den svenska statskassan".) 

Kapitalismens reklambyråer har satt ett mönster och vi är alla våra egna reklamproducenter och affischpelare - kontakten med den inre intelligensen är helt avskuren i det västerländska samhället idag. Biologin är av alla förklaringsmodeller den allra minst intressanta. Det tyder på att Greider f.n. är torsk på en ny modekick.
 
Det finns inslag i den politiska debattören Greiders horoskop som tyder på att han just är ett sånt här barn som rusar efter sista skriket just för att känna rus och passion en liten stund. Månen - sinnelaget - befann sig nämligen i Passionen, den flyktigaste av den antika hinduiska kosmologins tre skikt och Månen själv är sannerligen en trolös och flyktig planet - precis som våra osäkra psyken! 

Vid lunch har Månen cirka 6 timmar kvar i Väduren,
så denna position har rätt goda odds. En Måne i Oxen
och i rät linje med Satanshuvudets eller Frestaren skulle
förvisso stämma perfekt med ett lätt byte för biologism -
den "sataniska axeln" drar stenhårt ner mot "Fädernas väg".

Men det är när man enligt hinduisk rekommendation går ett steg under de uppenbara omina på himlen och granskar sinnelagets disponent (eller "ägare") som det visar sig att Greider troligen hittat hem i DNA-forskningens värld. Om Månen i Väduren kan beskrivas just som passionen för allt det nya, det som just debuterar på scenen - Väduren som zodiakens första tecken representerar just allt som är sprillans nytt och är på många sätt synonym med det arketypiska Barnet som i sin historielöshet börjar med att inbilla sig att allt startar med dess eget subjektiva och lidelsefulla engagemang i samtida tilldragelser - "events" som de språkfattiga svenskarna numera programmerats om till att säga. 

Visst, Sveriges nationalhoroskop uppvisar också Greiders Måne i Väduren och då får man ett rätt banalt folk som lätt går att styra genom att servera dem "aktualiteter" från morgon till kväll och helt strypa tillförseln av tyngre information. På det viset har den lilla klicken av superrika haft ovanligt lätt att kontrollera det här landets utveckling. Lite jämlikhet och välfärd åt de fattiga har varit ett billigt pris för att socialdemokratin lämnade deras enorma tillgångar i princip orörda. Feodalsamhället maskerade sig bara i Sverige medan svenskarna lärde sig att vifta med vimplar varje gång ordet "demokrati" yttrades! Så här lättlurad är Barnet eller Vädurens tecken, särskilt om man som Sverigehoroskopet har psykets ägare Mars i det mest materialistiska och oreflekterande av alla zodiakens grundprinciper: Oxen (ett last- och dragardjur eller en hedonistisk sensualist, men inte mycket till grävande journalist).

Greider är i själva verket motbilden till den aningslösa och lätt mutade svenska folkmentaliteten, väl illustrerad av Jimmie Åkesson, vars blandning av Vädur och Oxe liknar nationalhoroskopets mörkaste sida, en politiker som Svenskt Näringsliv pinsamt enkelt konverterade till anhängare av vinstutsugning av sjuka och skolbarn enbart genom några lyxiga middagar. Väduren, upplevelsejägaren och Oxen, den orala principen som lever för sinnesstimulanserna som uppstår i kontakten med jorden... 

Greider har sin psykdisponent Mars i motsatta tecknet till Jimmie Åkessons lättköpta Oxe, i den vrånga och motvalls Skorpionen, den som analytiskt hackar sig in i den materia Oxen tar som så självklar och direkt accepterar. Skorpionen är en fenomenal analytiker och detektiv och har en tradition om sig att göra väl ifrån sig i forskningslaboratoriet. Dess mörka kvalitet (Tamas guna) är tålmodig och klarar av upprepningsmoment som andra flyktigare typer skulle bli galna av. 

Genom sin disposition till "trial and error" når Skorpionen till sist sin lilla guldklimp av sanning i det som var mörker och okunskap - detta är kanske det djupaste budskapet den andliga indikatorn Solen i Skorpionen har att ge (Greider har inte bara Mars utan även Solen i tecknet). Men de flesta skorpioner stannar på Skorpionens elementära nivå, med vilket här avses Vattenelementets nivå. De söker inte långt nog utan fastnar i den Vegetativa Själens domän, blir doktorer eller biologer (vilket alla som drabbats av sjukdom och behöver läkevärd eller medicin ska vara tacksamma för). 

Den här bloggen torgför tanken att astrologins "negativa polaritet" (elementen Vatten och Jord) hänför sig till den "lägre naturen" eller fysiskt liv på planeten jorden. I den "positiva polariteten" (Eld och Luft) finns också aspekter av varje levande varelse på Jorden och på andra platser vår låga kunskapsnivå här på Jorden inte har möjlighet att detektera. Hela universum är i själva verket fyllt av liv och intelligens men nerifrån det avskurna Jordelementet ser vi bara "brutal materia" när vi undersöker världsalltet. Detta är då själens "syndafall" i dess mest horribla begränsning av vår egentliga intelligens.

Det är uppenbart att religionen inte "gjorde det" för Greider och att det är andelivets biologiska yttre hölje (Vattenelementet) som han nu fascineras av efter att den förra kick-sökande jakten på "Meningen" klingat av. Det kan tolkas som att Greider missat det en äldre tids svensk frireligiositet - en protestreaktion på statsreligionen, dåvarande Svenska Kyrkan och dess andefattiga formalism - kallade "människans sökningstid". Av någon gammal frireligiös släkting minns jag i tonåren hur detta inte så mycket avsåg individens eget Greiderska sökande efter en trossats att förstå sig själv utifrån utan Guds sökarljus som under en eller flera perioder i livet riktas mot människan själv.  Frasen är alltså en passiv konstruktion, var människa har tider när hon är sökt - från sitt högre och bättre Jag som gåtfullt flyter samman med den gudomliga verkligheten. Den antika världsbilden illustrerar skärningspunkten med talet om den sublunära världen och den supralunära och Månens och Solens krets.

Årtionden senare förstår jag den här tanken om "sökningstider" i termer av astrologins lära om vårt livsöde, att de flesta har perioder när "hela himlen öppnar sig" eller åtminstone har förutsättningar att göra det. Svarar vi inte på möjligheterna att växa till en ny och bättre kunskapsnivå stängs fönstret efter en tid, och vi är tillbaka i vårt tidigare mentala fängelse, i värsta fall exakt samma föreställningsvärld som föräldrahemmet inpräntade i oss och som vi sedan vidmakthållit genom att läsa samma mainstream-nyheter som far och mor, i fallet Sverige akut sekulära, religionsfientliga och t.o.m. scientistiska tidningar som Dagens Nyheter. (Scientism = vetenskapen ersätter den essentiella religionen som någon slags andlig tröstfilt, en "ism". Se som exempel Greider i DN och tidningens vetenskapsredaktör Karin Bojs och förstå tragiken hos människor som gör den vetenskapliga metoden till en avgudabild!)


Det är således så att Greiders sökningstid vid faderns bortgång var ett utsäde som föll på dålig jordmån och inte artade sig. Ovanstående månhoroskop visar varför. Ponerar man ett sinnelag i Väduren halkar disponenten Mars in en helt förborgad zon, den syndfulla Skorpionens 8e korruptions- och dödshus. Ja, astrologin bygger stenhårt på raka motsatsen till den översexualiserade västerländska hor- och horbockskulturen vars mest kliniska yttring är just Karin Bojs korståg för att tänka biologistiskt - som om vår genuppsättning hade något vettigt eller meningsfullt att säga oss, vi himmelska Intelligenser som bara tillfälligtvis gästar den här världen i en mänsklig kropp. Några av oss kommer att sjunka till däggdjur eller kanske insekter i ett kommande liv (näringslivets folk blir definitivt insekter - ett rike där kampen för det egna är brutal!) medan andra befinner sig på "Vägen upp" och mycket möjligt kommer att bebo något annat planetsystem under hela den tid när västerlandet störtar samman. 


Senare kommer en mer hälsosam mänsklig kultur att födas på Jorden och de här vidsynta själarna återvänder då till en något mer paradisisk värld. Möjligen visar Trumps avsiktsförklaring om att omgående skrota USA:s frihandelsavtal och fokusera på landets egenintresse att den globala Rovkapitalismens metastaser som griper in i hela världen nu bryts. Jag kan dock tänka mig att Trump kan bli mördad i ämbetet för den plan han har på att återskapa nationerna som suveräna entiteter. Detta gillas inte vilket vi tydligt nog sett av de borgerligt ägda medierna i Sverige och övriga världen. En värre smörja av desinformation har man väl aldrig varit med om!

På temat oandliga materialister och biologister blev jag nyfiken på förekomsten av Greiders horoskoptyp i den grupp jag taggat som "spiritual" (dvs. andlig). Säkerligen saknas hundratals passande personer i samlingen på f.n. 9485 personhoroskop eftersom jag knappast varit helt konsekvent i bedömningarna eller i de flesta fall grävt särskilt djupt i personernas biografiska data. Men de 194 horoskop som nu fått beteckningen "andlig" är i vilket fall en början. Greider visar sig saknad från denna grupp, vilket visar att jag antingen var framsynt i en viss skepticism till hans plötsliga kristna omvändelse eller helt enkelt att många saknar taggen eftersom deras primära verksamhet inte är av andlig natur. 

Men samtidigt finns det en hel del som fått taggen trots att deras gebit inte har med andlighet per se att göra. Noterade t.o.m. att popmusikern Mike Scott (alias The Waterboys) förärats taggen "spiritual" pga. hans intresse för andlighet (som också märks i låttexterna). När jag läser lite biografiska data på nätet visar han sig ha läst filosofi på universitetet, vilket rimmar perfekt med hans kända födelsetid som ger det hinduerna kallar det filosofiska tecknet Tvillingarna som ascendent (samma som bloggaren). Eftersom motsatta Skytten (och dess "naturliga" 9e hus) sägs representera religion och filosofi förbryllar den här tilldelningen en smula, men ingen som läst en filosofibok med dess själsdödande och logiskt ringlande resonemang kan missa att detta är filosofi ur det merkuriska perspektivet. Det antikens tänkare menade med filosofi var mer av ett resonemang ur ett redan upplyst perspektiv, så att religion och filosofi närmast var synonymer. 

När moderna hinduiska astrologer tillskriver Tvillingarna en filosofisk böjelse är det mer ett specifikt uttryck för det här Lufttecknets allmänna kuriositet och öppenhet mot intellektets värld som gjort att det också anknyter till tanken om änglar och budbärare - klara informationskanaler. På en skrämmande låg nivå blir Tvillingarna och Merkurius sedan nyhetsbyråer, journalistik vilka också springer ärenden åt en Uppdragsgivare nyhetskonsumenten sällan får veta vem det är och i det absoluta träsket hittar vi sedan det "merkuriska" värdet som IT-folk, kabeldragare och annat som servar Kommunikationens arketyp. Det är ingen slump att antiken såg det specifikt mänskliga i just Luftelementet. Det är - eller borde vara - kommunikationen som utmärkte människosläktet istället för varuproduktion och -konsumtion vilket Överheten och Slavdrivarna gjort oss till.

Nå, vilka trender om några går dock att urskilja i en grupp om 194 individer som bloggaren på mer eller mindre klara grunder velat klassa som "andliga"? Här finns t.ex. de senaste tre påvarna men inte de senaste tre överhuvudena för Svenska Kyrkan - taggen har inte satts utifrån något "mekaniskt" schema utan impressionistiskt - vad som är andlighet för en människa kanske inte är det för en annan, men ett krav var att ämnena religion eller filosofi figurerat tydligt, bara t.ex. musikeryrket räcker inte för "en spirituell människa" - märk dock hur urvattnat den svenska motsvarigheten till engelskans "spiritual" är - hos oss kan det t.o.m. stå för en livfull och animerad psykologi. Detta är sannolikt en potentiellt andlig människa även om livsgnistan för tillfället är förenad med en helt sekulär livsföring och världsbild. 

Greiders sinnelagshoroskops sanslösa betoning på det sexuella eller biologiska 8e huset tecknar dock allt annat än en spirituell natur, här kan man snarare tala om det koleriska temperamentet som är knuten till det vi kallar biokemi och fordom Underjordens flodsystem - minns grekernas livfulla idéer om t.ex. lavafloder. Greiders typ av karta ligger betydligt närmare Helvetet än Himmelen och det kanske var därför den kristna fernissan snabbt trillade av. Han känner sig mer hemma i DNA-världen, där "denna världens herre" (Djävulen) givits viss frihet att knepa och knåpa så gott han kan för att forma Avbilder till de himmelska arketyper även Platons Demiourgos kan betrakta. 

Världsdanaren eller Demiurgen måste hållas åtskild från Gud, "Den Ena" och definitivt från Satan som är pur Negativism och Förnekelse - sinnebilderna överlappar dock på många sätt och på den här bloggen är sekulära ateister ömsom Satans barn och ömsom Djävulens avkomma. Ibland passar demonen Mammon bäst, och det är när dessa ljusbefriade varelser vänder sig utåt mot den värld som håller dem inburade och söker materiella resultat.

Inom vissa egyptiska gnostiska läroriktningar tycks den sjunde himmelens härskare Saturnus ha likställts med Världsdanaren. Detta är för visso en klassisk hantverksplanet med sin blick för det organisatoriska, för hur delarna kommer samman till ett fungerande helt, själva tingets "idé" eller "ändamål". I detta fall kan man istället placera filosofen Herakleitos "Vägen ned/Vägen upp" (som han likt en kinesisk taoist hävdade bara var två perspektiv på en och samma process) vid Saturnus. Allt från och med Saturnus är inomkosmiskt och på "Vägen ned" mot vår Jord. Alla som nått Saturnus nivå och som blickar vidare är på "Vägen upp" mot det Eviga, i sinnevärlden representerad av Ouranos, den åttonde kretsen eller stjärnhimlen. Så mycket säger Platon själv om Demiurgen, att han blickar uppåt för att kontemplera Formeras värld (Ouranos) och sedan återigen blickar ned för att omsätta sin "inspiration" i en skapad och förgänglig värld - som den på Jorden. 

Saturnus som Fader Tid passar utmärkt som en sämre Gud, en upphovsman till halvbra kopior på den himmelska planritningen - kanske är det därför åtminstone det saturniska tecknet i dess koppling till materialistisk Jord - Stenbocken - understundom blir en så patetisk millenniarist - en tragiskt och utsiktslös kamp för att introducera "odödlighet" i det materiella. Se DNA-forskningen som den senaste vilseledda forskningen som förvisso lär människan mer, men bara om hennes tillstånd som fallen själ. 

På en ännu mindre skala ställde vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith, f.d. NASA-matematiker och konstruktör av rymdfarkosternas värmesköldar, frågan om den kvantfysiska verkligheten - nivån under atomerna - med deras pseudoverklighet möjligen kunde vara mänsklighetens fatala upptäckt av Djävulens egen verklighetsnivå! Förutom ett intellekt i den högsta ordningen är Smith också troende katolik vilket visar att snille och tro bara är en motsättning. De som väljer ateismen är helt enkelt inte intelligenta nog för att se sammanhangen och övervinna språkförbistringen mellan de skilda mänskliga verksamhetsfälten.

Kloka av erfarenheten från genomgången av samtliga Nobelpristagare verkar det lönlöst att söka "andligheten" i Solens placering i tecknen. Inte heller den levande själens (Solen) underliggande platonska "form" (Saturnus) har visat sig medgörlig. Inga som helst avvikelser från förväntad slumpfördelning vad som än undersökts på den här bloggen. Hela detta tillvägagångssätt, att söka kvantitativa gensvar från astrologin som helt och hållet handlar om kvalitativa bedömningar som sker hos uttydaren tycktes som ett dödsdömt företag. Att därför en del resultat som sått sig över tid har noterats kan antingen betraktas som tursamhet i ett i övrigt svart hav av slumpvariation - ungefär som där DNA-forskningen befinner sig just nu: man har likt astrologin ett alfabet att arbeta med och undersöka, men vet ännu ingenting om exakt HUR mycket av pusslet som är verksamt för uppkomsten av en unik individ. 

Svaret är: ALLT RÖR SIG, DNA-forskningen är ännu ett "wild goose chase" som till sist kommer att visa sig peka ut mot hela världsalltet. Den faktasökande människan är en återvändsgränd i artens "evolution". Vi är även kosmisk gåta som vi aldrig kommer att kunna besvara på vår nuvarande frågvisa och blott "merkuriska" nivå. De som därtill är grundmurade ateister ser ut att vara fångar i det kosmiska systemet så länge mänskligheten inte i tagit kål på sig själv, deras disposition är precis motsatt den som krävs för att växa i medvetenhet om vad som är och vad som bara synes existera. DNA tillhör kategorin chimärer, precis som astrologin. Dessa är kryckor en handikappad mänsklighet tillgriper när dödsångesten sätter in - är hotet om Befrielse trycker på. Den sataniska människan har ju tendensen att tolka allt precis tvärtom eftersom hon styrs av sin mörka Vattennatur - se Greiders ångest i samband med faderns DÖD och tillfälliga lösning i att bli kristen för några år. 

I själva verket är Liemannen Saturnus själens bästa vän, vilket möjligen kan förklaras genom en av astrologins och den klassiska filosofins mest dunkla beröringspunkter. Jag vet faktiskt inte om någon annan i världen förutom jag själv någonsin uppmärksammat att den föga läste (men betydande) Plotinus faktiskt väljer Venus som ett emblem för människans odödliga själ. Han kallar henne förstås Afrodite eftersom romarna vid den hellre talade grekiska, bildningens språk. Astrologiskt, har jag tidigare påpekat, är Fader Saturnus och Venus bästa vänner i den hinduiska uppfattningen, vilket naturligtvis lett till en olycklig social rigiditet där husfadern har oinskränkt makt över husets kvinnfolk (Venus). Men detta ska inte skyllas astrologin eller någon svårt patriarkal designer bakom systemet. 

Det är snarare ur det kosmologiska perspektivet förklaringen till deras vänskap ligger. Själen/Afrodite välkomnar Fader Tid när han kommer till Vågens tecken där själen vägs (dess handlingar i människolivet kvalitetsbedöms). Döden är en välsignelse för den Venus eller själ som inte tappat orienteringen mot sitt himmelska hem. För som tanken gick i antiken, måste själen avkläda sig alla de subtilt materiella kroppar hon bär under sin grovt kroppliga hydda och den sjunde och sista gränsen är just Fader Tid eller Saturnus. Är själen redo att på den formala nivån avsäga sig sin egen natur som själ, då finner hon det som är t.o.m. större, då passerar hon den sjunde kretsen och blir värdig att ingå i det vi kallar Himmelriket. 

Antiken såg detta som att människosjälarna återtog sin korrekta plats som en stjärna på himlavalvet men det är förstås bara bildligt menat. Ur den själ som vid sjunde gränsen ges klartecken att transcendera t.o.m. sin egen själsliga form har lämnat den karmiskt styrda tillvaron, är fri från bundenheten i detta solsystem och dess åtskilliga förborgade världar. Hon är nu en kosmisk medborgare och en gud i egen rätt. Kanske den här före detta själen - nu återigen en kreativ princip - beslutar sig för att skapa en ny värld på någon ledig plats i den oändliga rymden... 

Vi enkla råttor på Jorden skulle som astronomer med lite tur kanske upptäcka denna nyskapelse mitt bland alla de andra världsskaparnas verk i formen av någon plötsligt uppblossande energikälla, men vi råttor ser ju bara utanpåverket. Före ett Big Bang finns hela den kreativa processen inklusive den latenta inkubationen som föregår det Heureka!-ögonblick för ur de Levandes perspektiv motsvarar en världs tillblivelse. Och även efter det att Planen plötsligt är för handen - creatio ex nihil - finns flera steg innan det ljus som är synligt för människorna uppstår.

Kort sagt, den nyligen avklädde Leonard Cohen debuterade med en skiva vars baksida fascinerade mig oerhört när jag slutligen fick syn på den amerikanska originalversionen. Jag hade i många år en engelsk utgåva med vit baksida och texterna till några av sångarna. Men hur blekt var inte det designbeslutet av britterna jämfört med originalets illustration av själen eller Afrodite som offras i eld för att vinna den större friheten. Hinduisk astrologi klassificerar Venus som ett barn av Passionens kvalitet (Rajas guna) eller mötet mellan Ljus och Mörker och det är helt klart att denna eviga typ av själens fångenskap i mellanzonen måste "brännas" av ljuset för att själens själ ska återfå sin fria natur. 

Den amerikanska baksidan på "The Songs of Leonard Cohen"


Illustrationens förtärande eld har inget med Eldplaneten Solen att göra, det här måste vara Elden från det avslutande tecknet i denna zodiakens trilogi, det Ljus som utgår från Fadern bortom fadern, från gudarnas gud Zeus vilken representeras av sjätte kretsens Jupiter. Men denna Jupiter, kallad Guru i Indien, kan bara vara läraren och vägledaren fram till Saturnus eller Shani (Den Långsamma). "In patience you shall posess your soul", sade den synske Edgar Cayce ur sitt transtillstånd. Det är Saturnus eller Tidens herre som lär ut tålamodet som till sist bringar själen en sådan stillhet att Tiden upphör helt. Detta är då döden som för de som förberedd sig på den här mentala nivån, leder till att de helt höjer sig ur vårt solsystems snaror.

Den som passerar Saturnus befinner sig återigen inom "Jupiters" domän, men nu är det Den Ene (Gud) i sin inomkosmiska Purusha-gestalt. Jupiter är i hinduismen essentiellt inte Eld (som dess positiva tecken Skytten) utan det femte elementet Eter. Detta är enda stället i zodiaken där det latenta elementet visar sig, det varur världarna kommer och återgår. Detta är alltjämt Naturens domän, men den som vill kan förbli i den expanderade världen och bli en av dess många medskapare eller små Brahmas. Det eller att gå vidare.

Etern är dock alltjämt en del av den eviga Naturen (Prakriti) men för oss dödliga som fallit lågt i medvetenhet yttrar den sig om det ljus som drar oss förbi Saturnus sjunde gräns inom vilken människosjälarna hålls bundna allt sedan de irrat sig in och blivit en lägre herres egendom.

Den här texten är inte den mest utförliga på nätet om förhållandet mellan den kosmiska andevarelsen Purusha och hans kroppsliga hölje Prakriti, men den berättar historien väl. Mellan den gamla hinduiska kosmologin (som romaren Plotinus uppenbart återberättar med andra ord) och den astrologiska schematiken finns luckor pga. ämnets komplexitet. Jag håller fortfarande på att fylla i dessa varför berättelsen haltar. Uppgiften om att de fyra elementen inom det femte alla tillhör den lägre naturen tycks t.ex. inte stämma med den här bloggens tidigaste tudelning av Jord-Vatten och Eld-Luft, men i grund och botten existerar endast en dikotomi som återkommer i nya skepnader, en spänning mellan orealiserad potential och full aktualisering och som gör att man kan återvända till samma modell om och om igen och förstå den på nya sätt.

Och så, efter flera långa utvikningar, redovisningen av de 194 "spirituella" personerna tagna som en grupp. Faktum är att det "rycker till" mer i fördelningen av Solen än jag skulle ha gissat, men gruppen är alltjämt så pass liten att det kan vara slumpmässiga avvikelser, medelvärdet är 16,2 solar per zodiaktecken:


ari 20
tau 10
gem 12
can 12
leo  9
vir 19
lib 19
sco 13
sag 18
cap 21
aqu 24
pis 17


Det mest intressanta är förstås att detta resultat, betraktat som ett "omen" snarare än ett vetenskapligt rön lyfter fram just den kosmologiska axel som jag flera gånger beskrivit, med Lejonet som den narcissistiska solkungen i mitten av sin värld och med Vattumannen som kollektivet som står runtomkring. Vattumannen är RYMDEN eller den rumsliga utsträckningen som gör oss till tredimensionella varelser och inte tvådimensionella figurer. Solen är då den mittpunkt - den andesjäl - ut från vilken varje sådan här tredimensionell värld eller "form" utgår. 


Men sett till Solen som sådan är det påfallande hur fyndet verkar påminna om att Solen i härskarläge i Lejonet löper stor risk att bli en självtillräcklig och uppblåst sprätt, en narcissist som inte är det minsta intresserad av att se sig själv reducerad genom något ännu större! Istället är det Döden eller Saturnus positivt polariserade tecken Vattumannen som visar den tydligt största benägenheten till "andlighet" - faktiskt ett resultat som ligger helt i linje med dessa ringlande resonemang du kämpat dig igenom. Och jag är lite överraskad själv, för jag sökte och hittade dessa resultat först efter att ha skrivit all text fram till tabellen!

Delar man zodiaken akt 1, personlighet, akt 2, individualitet och akt 3, universalitet, så startar det andliga först med tredje akten. Kvantitativt skiljer för lite mellan akterna för att man ska kunna läsa in någon signifikant avvikelse från slumpen. Medelvärdet är 64,7 per akt:


Personlig   54
Individuell 60
Kosmisk     80

Däremot kan man kanske tillåta sig att se en mening i samband med frågan om "andlighet". Minst benägen till en aktiv livsföring som taggas "andlig" är de som är upptagna med zodiakens primitiva eller mest fundamentala akt, de som jobbar på den personliga nivå, dvs med sin yttre värld, vare sig ego, pengar i fickan, språkförmågan eller omsorgen om den egna bostaden. Bara nämnvärt mer andliga är individualisterna där Solen i härskarläge i Lejonet drar ner totalen. Först bortom den döende individualisten Skorpionen tar historien fart och den universella eller kosmiska naturen visar sig vara dagverksam (Solen) på ett sådant sätt att bloggaren börjar tagga individerna som "andliga". 

Taggandet har pågått i säkert 7-8 år och jag har aldrig haft någon som helst överblick, förrän nu. Och det ser faktiskt ut som om den här tredelningen har något som talar för sig. Den tredje akten "ägs" exklusivt av de två stora ödesgivarna Jupiter och Saturnus, vilka avhandlades (ännu en gång) just innan jag började kontrollera siffrorna. (Det är nästan som om skrivandet av det här blogginlägget dikterades av ett resultat som ännu inte givit sig till känna...)

Men, återigen, efter 500 "andlighetstaggar" kanske de här siffrorna har jämnats till och allt ser slumpgrått och meningslöst ut! Men det är inte för "sen" detta skrivits utan för "här och nu" och i detta ögonblick ser vi faktiskt hur hela blogginlägget är en självinnesluten liten "enhet av mening" som ger bloggaren lika mycket som någonsin Greider får ut av DNA-forskningens löjliga jakt på varifrån det dna-stoff kom som ingår i våra förfäders kroppar. Detta är i mina ögon en rent trivial fråga jämfört med frågan vilka tidigare liv den själ levt som mitt nuvarande liv är ett utskott av. Och det har redan visats i den grundforskning i ämnet som faktiskt existerar (inget som DN någonsin skulle bevaka) och som visar att själar kan fladdra lite hur som helst. De följer på inte minsta vis "fädrens fotspår" eller är låsta till blodets väg nere på Jorden. 

Men som det är med den friare högre verkligheten, verkar det finns skillnader här. Inuiterna, som specialstuderats av reinkarnationsforskaren och medicine doktorn Ian Stevenson, verkar reinkarnera tajt och hålla sig till sin region på planeten. Detsamma kan säkert sägas om många etniska grupperingar och det är möjligt att de verkliga ensamseglarna är undantag från regeln. Undertecknad föddes i en familj med ytterst svaga band mellan medlemmarna och jag har alltid betraktade dem som "strösjälar" som samlats i under ett tak bara för att det fanns en "tillgänglig kanal" där. Och de egna tidigare liv-intrycken tyder också på en hejdlös resenär som bytt kultur och värdland i nästan vartenda liv men ett undantag, två separata liv i Italien och sannolikt tre liv i England (sannolikt eftersom det känns som om två av liven var kvinnliga och så snarlika att jag inte kunnat eller som man i detta liv velat drömma fram detaljerna om två enkla människor vars livsöde troligen var närmast identiska).

Eftersom alla själar är Alltet och enligt det mest pessimistiska synsättet är fångar i det intill de alla genomtröskat allt som finns att uppleva, kommer inte varje liv att innehålla mer än ett knippe tydliga karmiskt betingade drivkrafter från själens ofattbara förhistoria. Jag har uppskattat att mitt nuvarande mediokra liv i Sverige har komponerats av kanske tio tidigare liv som i några fall varit verkligt aktiva under korta intensiva faser. Jag kände att ett tidigare och mycket dramatiskt tidigare liv i Kina spelat ut sin karmiska roll när jag köpte den 11e översättningen till engelska av den antika furstespegeln I-Ching och knappt ens öppnade boken för att se hur den här författaren och översättaren hanterat några av de svårare passagerna. Men det var ett viktigt tidigare liv som "bibliotikarie"/sakkunnig rådgivare i det feodala Kina till en vrång liten länsherre. Det är mycket troligt att den här arkivarietypen också ansvarade för tidhållningen/kalenderberäkningen, vilket i så fall skulle knyta det livet mycket nära till ett jag bara indirekt drömt om i 20-årsåldern men där en släkting återvände från ett mycket exakt svenskt medium vid namn fru Grill (med ett år långa bokningstider fick jag höra). 

Släktingen återgav ett tidigare liv för cirka 2500 år sedan i Egypten där mediet tydligt identifierade bloggaren som en familjemedlem som i det livet hade en roll liknande en "borgmästare" och, sade fru Grill, gick upp på deras husbyggnads tak nattetid för att kontrollera med stjärnbilderna om stadens säkerhet! Det här livet liknar påfallande mycket det i Kina vid ungefär samma tid ta eller ge några hundra år och tidräkning, kalendrar eller "astrologiskt tänk" skymtar i dem båda! Det märkligaste var att jag bara veckor innan rapporten om ett det tidigare egyptiska livet (som jag länge anat) hade stirrat på delar av en kurslitteratur i 5 poäng Egyptologi som jag köpt sedan lång tid och nu bestämde mig med orden "nu måste jag bli klar med det gamla Egypten!" Och så kommer efter några veckor detta "klargörande" om det gamla Egypten fast på ett helt otippat sätt. 

Detta är en klassisk jungiansk synkronicitet även om avståndet i tid mellan studiebeslutet och släktingens rapport från seansen (som jag inte kände till innan) kanske diskvalificerar. Den med tillräckligt bra minne skulle ju se samband mellan allting! Och det är just det som skiljer den dödliga råttan från gudarna. Gudarna SER många samband i sin direkta kognition, höjda över tidens förmörkande skynke som de är. De tänker och konstruerar inget utan deltar i den remarkabelt vidsträckt synhorisont. När gudarna - våra egna högre Jag - "snackar" ihop sig på sin nivå av FörStåelse handlar det kanske om hundra- eller tusentals år ur de små människornas tidsperspektiv. 

Göran Greiders månascendent vittnar om en med viss makt på Jorden men som likväl är liten i Himmelen. Kartans betoning på det korrumperade 8e Vattenhuset för vandringen genom Dödsskuggans dal visar att han sitter fast på ALSTRINGENS VÄG, Fädernas väg (skt: pitryana - se "pater/fader" dölja sig i sammandragen och muterad form) och därför engagerar sig inte i sin själs verkliga gåtor utan i en så trivial fråga som varifrån råmaterialet till sin nuvarande kroppshydda kan ha kommit i termer av platser på detta jordklot. 

Med "Fädernas väg" menade hinduismen i praktiken exakt det vi idag kallar biologin och dess studier av arvsanlagen.) Hur oändligt litet är inte detta perspektiv på "råvarans väg" mellan länderna, när man börjar tänka efter. Detta är som en analogi till kapitalismens försök att skapa ett frihandelsavtal som låter varor flöda över världen utan statlig intervention. En helvetesvärld, faktiskt, med tanke på att detta är det Korrupta Vattnets väsen som styr all till vinst syftande varutransport ("Hydran" är monstrets namn på denna blogg). 

På detta sätt håller den kapitalstarke rike mannen folket i mentalt slaveri genom historien: ger dem små berättelser som gör massorna fogliga och vänligt ställda även till andra snarlika processer den rike mannen basar över. Sällan att det i en kapitalistisk era gagnar överheten att introducera människorna för den Stora Berättelsen. Här gäller det att vara lönsam eller gå under. Så ser den hatiska (planeten Mars) människans samhällssyn ut och Greider har tyvärr torskat big time på en bit av Hydrans mytologi. Men arbetarna - människan i stort - lider ju av detta problem: man biter inte den hand som föder en och på något underligt sätt har Greider på sistone blivit den Bonnier-affilierade Karin Bojs största tillskyndare.


Anmärkning. I grekisk mytologi skyndar Krabban (Kräftan) till Hydras hjälp när hjälten Herkules söker eliminera detta vidunder. Vi kan därför utesluta Kräftans tecken och inte heller Vattentecknet Fiskarna (behärskad av den Stora Välgöraren Jupiter) passar in på bilden av monstret. Återstår bara astrologins Skorpion, en typ av Vatten som via sitt attribut sexualiteten skjuter ut nya huvuden så fort man söker kapa ett av de tidigare. 

Syndens och sexualitetens Skorpion passar väl in på Rovkapitalismen och Carl Bildts ojande sig i Washington Post över att det är världens undergång om Trump monterar ner frihandelstänket som gynnar globala rovkapitalister men ingen annan, stärker antagandet. Bildt har nämligen Skorpionen som sin ascendent och detta tecken är ett rent vidunder när det kommer att slåss för sina privilegier (eller blotta överlevnad). 

Tecknet är det sista i den 2a akten för individualister och kan ses som ett perverterat Lejon som istället för att glänsa i egen person fokuserar på arbetet med hur man via "vattenvägarna" ska se till att det egna hålls intakt för evärdlig tid. Alltså är Skorpionen en hemlighetsfull och korrupt byggare av imperier som ska gå från far till son, dvs "Fädernas väg" eller den låga biologiska synranden som i det hycklande västerlandet betraktas som korrupt nepotism men som alla i Etablissemanget ändå praktiserar.

För en diskussion av Fädernas väg kontra Gudarnas väg i flera olika essäer/kapitel, se Thomas McEvilleys "The Shape of Ancient Thought" (2002, Allworth Press, New York) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar