Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 9 november 2016

Fula människors gensvar på Trumps seger...
The Guardians reporter kan här få representera mainstream-medias typiska kommentar: "Amerikas folk har gått ner sig i avgrunden. Den nyvalde presidenten är instabil och trångsynt, ett sexuellt rovdjur och en tvångsmässig lögnare. Han är kapabel till precis vad som helst."

Jag började häromdagen - 30 år försenad - läsa den amerikanska klassikern "Manufacturing Consent", om hur massmedierna, dessa rovkapitalismens  knähundar, aktivt ägnar sig åt falsk propaganda för att döva och strömlinjeforma folkets tankar. Syftet med massmedierna i båda totalitära och kapitalistiska regimer är att non-stop konsolidera och säkra dem som har den politiska och ekonomiska makten. Eliten. Etablissemanget. 

Många journalister fattar inte när de refererar regeringskommunikéer eller storföretagens uttalanden vilka nyttiga idioter de är - de tror faktiskt att de gör allmänheten en informativ tjänst!

Öppningsraderna i "Manufacturing Consent" är väl värda att återge i all deras bistra saklighet:
Massmedierna tjänar som ett system för att kommunicera budskap och symboler för den allmänna populasen. Det är deras funktion att roa, underhålla och informera - och att i individerna ingjuta de värderingar, trossatser och beteendekoder som integrerar dem med det omgivande samhällets institutionella strukturer. I en värld av rikedomarnas koncentration (till ytterst få) och större konflikter till följd av klassmotsättningar krävs det systematisk propaganda för att klara uppgiften.

Bokens författare har dock redan i det framåtblickande förordet noterat hur massmedierna också tillåter enskilda avvikande mening, men att en analys av "the Drift" snart ska avslöja hur katastrofalt för allmänhetens ofjättrade tankeliv det är att läsa t.ex. böcker från lobbyisten Fri Tanke förlag eller de stora mediehusen. 

Tills man ser att de få superrika kontrollerar din hjärna via de mest skilda informationskanaler är du tyvärr inte mycket mer än en zombie som tror dig leva i verkligheten och göra informerade bedömningar. I själva verket befinner du dig inuti någon annans fabricerade rökridå - precis som folket i Matrix-världen. (Filmens första del var den enda som med filosofisk vakna upp-potential, finalen var som vilken pang! bom! Hollywood-produktion som helst.)

Till skillnad från svenska "alternativmedier" ser jag inget gott komma ur Trumps seger över den konventionella amerikanska imperialismen, företrädd av förloraren Hillary. Tvärtom har jag hoppats på Trump som den kvintessentiella amerikanen som slutligen ställer till det och visar HELA världen, inklusive trögtänkta Sverige, vad den Store Satan har haft för sig under så många år redan. 

Så sakta läste jag "The Silk Roads", en provokativ historiebok som tog Irak/Iran som världens medelpunkt i stället för de gamla grekerna och Romarriket, att jag helt glömt de första 400 sidorna när berättelsen äntligen nådde de onda britterna och deras Anglo-Persiska Oljekompani och bakgrunden till USA:s fortsatta terror av hela världen i syfte att behålla kontrollen över naturtillgångarna. 

Jag hoppas - snarare än befarar - att Trump är "The One" - den som kommer att starta det sista av USA:s krig, det som slutligen knäcker denna Ondskans nation. Det är inte så att jag önskar något nytt, USA har länge bekrigat oskyldiga folk och länder. Men Trump är en så urbota tydlig kapitalist - affärsman och allt - så detta kan vara ögonblicket i modern historia då USA äntligen i sitt internationella agerande bekänner färg och visar hur själviskt landet alltid varit. 

Jag har tidigare tittat på det bedrövliga amerikanska nationalhoroskopet och sökt förstå det i termer av de lågutbildade och utfattiga utvandrare från Europa som skapade detta monströst giriga och makthungriga imperium. När konsumtionsvaror idag tillverkas med en bråkdel av den massa de en gång hade handlar det inte det minsta om att rädda naturen under överkonsumtion - klimatalarmisen är till stor del ett falskt narrativ från rovkapitalisterna i deras ständiga jakt på mer vinster genom att t.ex. försämra och förtunna alla produkter. 

Det är visserligen sant att Tredje världens ökade köpkraft skulle leda till dränering av jordklotets resurser, men istället för att använda högklassiga material för produkter som håller en mansålder så gör djävlarna prylarna allt tunnare och sämre för att tvinga fram ännu mer konsumtion i matematiskt exakta produktions- och konsumtionscykler Nej, miljöargumentet i kombination klingar enbart falskt. Ondska är ondska även om den framträder som en leende handlare som visar dig "valfriheten" som i själva verket bara är exakt samma chassin men med olika varumärken klistrade på utsidan. Sen har den superrika 1% förstås närmast handtillverkade konsumtionsprodukter av en så ofattbar kvalitet och skönhet att du lilla löneslav knappt ens hört talas om dem. För du lever ju och tänker inuti en propagandamatris!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar