Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 26 november 2016

Fidel Castros sista suck

Högerpressen kommer nu efter Fidel Castros död att hamra in ordet "diktator" för att vidmakthålla den indoktrinering som drabbar landets svagsinta. När nyheten om Castro dök upp hade bloggaren redan avslutat sina skriverier för dagen med en text om Putins nya vän Steven Seagal. Men Castros död kräver åtminstone något ord.

Är det något man lärt sig genom att titta på kändishoroskop via AstroDatabanks uppgifter är hur lite värt en födelseuppgift är. Se bara den fullständiga röra av motstridiga vittnesmål om när Castro föddes! Jag lämnar därför klockslaget därhän, men intressant är kommunikén om hans död som anger exakt minut för döden. 

I östra horisonten i Havanna stiger då 17e graden av Kräftans tecken - den lilla och familjära enhetens tecken och tillika Fidel Castros eget soltecken. Men det intressantaste är kanske att döden inträffar med en ascendent nästintill exakt vid Castros Merkurius - för andhämtningen. Därför rubriken Castros sista suck!


Det är troligen att spekulera väl hårt, men om man ponerar ett starkt Lejon som Castros ascendent (födelsetid cirka klockan sex till åtta på morgonen), visar det sig att Månen då nått området 21-22 Jungfrun, dvs exakt där BEFRIAREN JUPITER stod då Castro drog sin sista suck. 

Månen har som bekant en gammal tradition om sig: "från vaggen till graven" och "diktatorn" eller ledaren Lejonet med Månen i 2a huset för folkets försörjning (och välmående) är åtminstone i den helt symboliska världen en korrekt bild av en rebelledare som ville folkets väl. (Månen i Jungfrun = de trälande massorna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar