Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 20 november 2016

Det finns grader i helvetet och Lisa Ekdahl sköter sig galant


Lisa Ekdahl på världens strand

Det är svårt att ens producera en ställföreträdande sinnelagsascendent för artisten Lisa Ekdahl. Strax före klockan tio på förmiddagen gör psykets planet Månen entré i Vågens tecken vilket ger osäkerhet eftersom nästan en tredjedel av dygnet framföder människor med sinnelaget i Jungfrun, det skygga och närmast antisociala tecknet. 

Efter att ha läst en intervju med en uppstudsig och tvärt feministisk Ekdahl i AB tittar jag på en några år gammal intervju i ICAKuriren och noterar då hur reportern refererar till henne som Greta Garbo-lik – den introverta aktrisen vars Sol så tydligt upplyste ”solitära Jungfruns” arketyp!

Ändå väljer jag Månen i Vågen för den här kartan eftersom hon har ett så odiskutabelt mjukt flöde i den musik (det lilla jag hört – i princip ingenting faktiskt). Dessutom dyrkas hon fanatiskt av en fd kvinnlig bekant som själv hade Månen i Vågen och det är ingen stor hemlighet att astrologin ofta demonstrerar hur ”lika barn leker bäst” – man känner igen sig det man själv har en dos av. Astrologin tycks vara ett utmärkt verktyg för att synliggöra detta.

Det finns ännu ett skäl att anta sinnelaget i Vågen. Den är nämligen inte på god fot med Solen i Kräftan eftersom Vågen representerar gracefull anpassbarhet till ”den Andre” medan Solen i Kräftan har ett protektionistiskt driv och ger en tillslutenhet inför vissa situationer - vilka situationer kan variera från person till person, men jag har kallat mixen av ”Våg och Kräfta” för torgskräck flera gånger och mycket riktigt är Ekdahls avslappnade för hållande till sin publik i spellokalen (Rummets säkerhet = Kräftan) som förbytt när hon går ute på gatan. I ICAKuriren ursäktar hon sig för att hon avvisar nyfikna blickar på gatan och avstyr potentiella meningsutbyten med främmande folk. 


Detta är rimligen torgskräck eller Kräftans ”stranger - danger”-signaler som verkar på den instinktiva Vattennivån och ger ett "undertryck" i det mentala och bringar Vågskålarna ur balans. Man "pallar inte trycket" för att använda Ekdahls flumvänners språkbruk. Kombinationer är överkänslig och blir lätt stickig eftersom revirinstinkten nästan alltid är påkopplad, och jag tror knappast Ekdahl skulle gilla att få höra att också Fredrik Reinfeldt föddes med samma sol- och månplacering! Den mannen hade mycket nära snarstuckenhet och frostig arrogans i utspelet men helt utan den storsinthet som kan förvandla tonläget till galghumor utan helt enkelt en individ som lätt blir putt.

Så vad är det då man ser med Vågskålarna som sinnelagsascendent?
Jo en enorm massa Passion och en dragning mot Mörkret. Det finns inte en enda planet i något av tecknen som tillhör Ljusets kvalitet men ändå tycks hon vara en rastlös resenär. Och det stämmer perfekt. Ljusets barn behöver inte resa för de har inget inre mörker de behöver avhjälpa med "upplevelseresande".


Jag tyckte mycket om en textrad i en tidig sång av Irma Schultz som ofta spelades på radio i 80-talets slut. Jag tror det var "Tillbaks till mig". Det fanns något befriande moloket över orden (fritt ur minnet): "Nu har jag sett allt jag ville se/men jag vet inte mer för det"r. Det påminde mig om ett Buddha-citat som i snarlik form finns även i  den kinesiska taoismen: den visa människan behöver inte lämna sitt hem eftersom hela världen, dess upprinnelse och avstannande finns inom henne. 

Denna kunskap var Ekdahl kanske inte medveten om, i synnerhet inte vid sitt sjurungande genombrott 1994-95 när jag tyckte det var ett uppseendeväckande tecken på en mycket ung själ att i intervju häva ur sig att hon var en "gammal själ". Detta är inget "De gamla" skulle uttala högt!

Men som kartan visar är positionsbestämning kanske det viktigaste som finns för Lisa Ekdahl trots att hon bedyrar att hon inte är någon karriärist. Det är streberaxeln från Kräftan upp till världsherraväldets Stenbock som är hypertaggad här och möjligheten finns att hon lever som Reinfeldt i ett kroniskt tillstånd av självhypnos så att hon inte märker sin egen ambition. Men längsmed den här axeln kan man också placera hennes skarpa tillrättavisningar till Afonbluddrets gubbstrutt till reporter, där hon lovar att han kommer att få se patriarkatets välde falla redan i hans livstid! Utifrån Månen som ascendent söker Ekdahl uppenbarligen byta ut Patriarken mot Månen eller Matriarken - som om det skulle göra världen bättre! 

Bloggen har upprepade gånger varnat för att den kortsiktiga Kräftan (vars värld byggs upp och bryts ner med varje månvarv) är oduglig som tionde makthusets innehavare, zodiaken konstruerats i antiken exakt utifrån en vetskap om att bara Den Gamle (Saturnus) kan regera världen. Händelsevis har Saturnus kommit att kopplas till fadern och därmed patriarkatet (varför var Ekdahl ihop med en 28 år äldre man vid sitt genombrott?), men alla planeter utom Mars och Venus är könsneutrala i indisk astrologi, vilket minsann den mäktiga kvinnliga politikern Margaret Thatcher med Saturnus stigande i öster (i Vågen) var ett prov på. Samtidigt måste man skilja astrologins symbolspråk från de "patriarkala strukturer" som sitter ingrodda i många samhällen.

Det faktum att hon i intervjun uppskattar den manhaftiga klädsel Dianne Keaton bar i filmen Annie Hall och säger sig ha påverkats av den för egen del, avslöjar också att Ekdahl har en "inre man" inom sig - mer än troligt ett tidigare liv som någon duglig karl. Se bara hur Solen i Kräftan aktivt arbetar mot en "säker position" som hennes karriärmål. I den meningen är det bara Hemmets trygghet hon värnar som sitt yttersta mål i livet och allt fäktande för att avvärja frågor om det Privata (Kräftan = Hemmet, det Privata) i det offentliga 10e stämmer perfekt. 

Men hur har hon försatt sig i denna offentliga roll där frågor om det egna är ofrånkomliga? Jo, genom den riktigt äregirig rackare som befinner sig i det privata 4e huset: Mars i Stenbocken är en libido, en sexuell råenergi som inte tänker stanna inom hemmets fyra vägar utan är get sig fan på att ta världen med storm och erövra den. Denna Mars attackerar Solen i Kräftan i 10e och trots att här indikeras "könsmaktsordning" så det bara skriker om det, blir samma axel också en "intern motor" som driver Ekdahls färd mot toppen och kändisskapet. 

Märk nu att inget av detta är verklighetens berättelse utan enbart den värld vi kan utveckla genom att placera Månen eller Psyket som förstahusmarkör. Att Ekdahl troligen inte vill medge sin äregirighet och, verkar det, närmast revanschlusta som kan bygga på motgångar i barndomen eller i ett tidigare liv, har att göra med hennes Fredrik Reinfeldtska förmåga till desinformation eller undanglidande.  Solen i Vatten och Månen i Luft innebär att sinnelaget tänker fram något rationellt kring de faktiska handlingar (Solen) som utspelade sig i det sanslösa och instinktiva Vattenelementet. Ekdahl som via Månen i  Vågen står nära den feministiska Venus kan inte föreställa sig att hon innerst inne är som vilken manlig (Mars) världshärskare in spe som helst! Fundera på detta - den här kvinnan har en hel karl på insidan av sin späda och feminina framtoning!

Går man sedan till Mars - impulsgivaren som i Stenbocken söker OBJEKTIV POSITION I SAMHÄLLET (och vilket yttrar sig som solär aktivism för Matriarkatet) - så hittar vi aggressorns disponent Saturnus i 8e onda huset för dålig karma från tidigare liv. Åttonde är en blindfläck för förstahuspsyket så här saknas definitivt inblick i Den Gamles vägar. Kanske därför undertecknad reagerade så negativt när han hörde henne beskriva sig själv som en gammal själ. Då med cirka 15 år av astrologi som hobby trodde jag mig förstå horoskop men inser idag att jag inte fattade värst mycket alls. Jag saknade helt den antika filosofin som förklarar så mycket av den här läran. 

För egen del hade jag inte en susning om den djupare meningen i att vara född med Den Gamle exakt i väster, i opposition till min egen nya "ascendentkropp" i Tvillingarnas tecken. Detta gör mig nu inte till en av de "gamla själarna", skulle jag påstå det gjorde jag samma misstag som Ekdahl kort efter genombrottet. Men rent logiskt betyder bloggarens opposition att han har en sparringpartner i Den Gamle och det är också en mängd kvinnor i Stenbockens tecken (med början i hans egen mors soltecken) som passerat revy under livet. Med mindre än man absolut vägrar lyssna på sjunde huset eller "den Andre" (här alltså den "patriarkala" principens Saturnus - den världsliga erfarenhetens princip), kommer Saturnus att "äta sig in" i det egna förstahusjaget och långsamt och gradvis (för sådan är Saturnus "natur") ta plats som en verksam faktor.. Att börja blogga om den sideriska zodiaken 2009 var ett typiskt tecken på att Saturnus - som i mitt horoskop är ställföreträdare för Gurus (Jupiter) 9e hus - nu gick in i rollen som en lärare (guru) genom att skriva om den bättre zodiaken, den som ursprungligen gällde före det hellenistiska feltänket.

Naturligtvis vore Lisa Ekdahls "overkliga" men för folkflertalet "verkliga" ascendent, den som tecknar hennes kropp i detta liv, att föredra. Kanske skulle ascendenthärskaren kunna bekräfta att det trots allt rör sig om en "gammal själ". Men i brist på födelsetimma kan man ändå konstatera att psykascendenten förunderligt väl bekräftar hennes smått militanta feminism, just genom att det är manhaftig härsklystnad som driver horoskopet på det vertikala "hackordningsplanet" inte mindre än att kvinnoplaneten Venus äger psyket/Månen. 

Venus själv står med Solen i Kräftan och ger just det milda och poetiska tonläge och det "flum" Ekdahl gärna bejakar - den överspände Reinfeldt talade för sin del med fruktan i rösten om "drogögon"! Men det är väl känt att Vatten och Luft är svåra att mixa och "dissociationen" utlöses här av att Solen har den lägre Månen som sin disponent och därtill i ett väsensfrämmande element. Det är också känt att neurotiska personligheter hjälps till avslappning via rekreationsdroger, inom några år avkriminaliserade i princip överallt utom i det sjukt efterblivna Sverige, där låsta attityder styr politiken i lika hög grad som vetenskap och där visionärt framåttänkande helt lyser med sin frånvaro.

Hur var det nu då med Ekdahls Passion för Mörkret - de två stora ödespenslarna står båda i tecken av typen Tamas och utifrån denna kolsvarta och subhumana värld utgår sedan all Ekdahls Passion eller Lidelse (Rajas guna)? Betyder det att hon är helt inkapabel att genomskåda världens falsarium och enbart står och hackar på uppenbara saker som samhällets "patriarkala maktstruktur"? Det vet vi i brist på födelsetimma inte. Men Solen, Månen och Jupiter är de tre inherent ljusbringande planeterna och skulle någon av dessa i den fysiska verklighetens horoskop stå i ett hörnläge (1a, 4e, 7e, 10e) så skulle kartans obalans ändå räddas genom en prominent sattvisk influens. Ekdahl skulle bli en som utifrån planetens egenskap arbetar medvetet och mot än mer medvetenhet. 

Ofta, måste tyvärr sägas, är 1a husplaceringen rätt bortslösad. Jag har sett soluppgångsmänniskor stanna vid livslång (jag är 57 nu) narcissism trots att där funnits glimtar av genuin vilja till att göra väl. Möjligen skulle Ekdahls "psykiska" fantasi om sig själv som tiondehus-Sol vara en förträfflig placering om hon nu hade den som fysisk verklighet. 

Bloggaren skulle dock alltjämt vidhålla att kvartalskapitalismens Solen-i-Kräftan inte har i långsiktig och ansvarstagande politik att göra (se pinsamheter som oetiska vapenexportören Stefan Löfven, krigsupprätthållaren Barack Obama, fransmännens Hollande och Angela Merkel - allihop Sol-Kräftor och fega självprotektionister. Bara Merkel visade någon form av äkta humanitet på stor skala i insisterandet (in i det längsta) om ett generöst mottagande av flyende från krigets fasor. 

Nu är Kräftan i bemärkelsen "den ansiktslösa folkmassan" inte fullt så storsinnad utan tvärtom skälet nationerna nu sluter sig samman. Men det gör de av en god anledning: den globala rovkapitalismen som suger ut folken har börjat få mothugg, och det största misstag idioter som regeringen Löfven kan göra, är att fortsätta basunera ut att "invandringen är lönsam för Sverige" eller de äcklande koloniala budskap att det är bra att vi har invandrare som gör "skitjobben" som att ta hand om åldringarna i Sverige vilket inte svenska ungdomar som tittat för mycket på Idol, längre har lust att göra som ett tidigt jobb för att komma in på arbetsmarknaden. 

Skamlös (s)-propaganda i AB - dessutom
reducerar sjukvårdministern människor
till kronor och ören. Djävulens sätt att resonera.

Fast ungdomen har troligen rätt i att rata "skitjobben", för som rovkapitalisterna och de numera onda regeringar som avlöser varandra sköter landet, TVINGAS MAN IN I FASTA ROLLER DIREKT här i världen. Det kallas effektiv kostnadsbesparing att se till att jobbmarknaden är så osäker att "skomakaren förblir vid sin läst" hela sitt liv igenom. Ja, åtminstone tills rovkapitalisten "omorganiserar" för att tvinga bort de äldsta som nu stigit i lönegrader och blivit för dyra att ha kvar! 

Överhetens arrogans mot löntagarna är avgrundslik och deras kapitalistiska system så sjukt att man ändå inte kan skylla på lat ungdom som vägrar skitjobb - kan jag som halvsenil 67-åring se processens vidrighet anar säkert många av 17-åringarna att systemet är riggat och att här gäller att se om sitt eget hus. 

Solidariteten med andra sålde sossedjävlarna ut redan innan Fredrik Reinfeldts åtta år av förbrytelse blev den naturliga konsekvensen. Nånstans i den här smeten har säkert Lisa Ekdahl åsikter - hon slår mig som en lite gammaldags vänsterradikal - men i brist på Sattva guna - Ljuset från ovan - så undrar man om hon verkligen har något perspektiv på samhället som står rotat i en högre verklighet bortom samma samhälle.

Det är ju väl känt att den inte kan se verksamheten så länge man är passionerat involverad i den - för eller emot den på vissa punkter. Man måste som Jesus offra hela världen för att i gengäld få förmånen att se det själen ser. Och det är inte vackert, det människorna ägnar sig åt i dessa kapitalismens sista skälvande år.

Kanske i ett annat politiskt system Kräftan i 10e husets maktposition skulle kunna representera ett perfekt ledarskap. Läs den daoistiska klassikern Dao de jing (Tao Tê Ching med gamla transliterationen) och begrunda dess hyllningar till "den Mörka Modern", en slags kosmisk matriarkalisk princip. Eftersom den värld som boken rekommenderar saknar profitörer gör det inget att alla tänker som en kvinna med menscykler: i korta månadsperspektiv. Här finns ingen kvartalskapitalism att bekämpa utan samhällena är småskaliga (knappt ens nationalstater), folket har funnit ro med att vara enkla och kortlivade biologiska kroppar och med små vardagliga göromål och väntjänster väntar de alla in sin död som återigen befriar deras andegnistor så att de kan ansluta sig till den Stora Vägen.Tillägg

"Graderna i helvetet" i rubriken glömda jag skriva om! Men den syftar förstås på avsaknaden av placeringar i Sattva guna men att det ändå finns gott gry eftersom ascendenthärskaren Venus är såväl naturligt god som en "verksam välgörare" och därtill ockuperar det tionde makthuset. Så redan i "psykhoroskopet" som så många tusen barn i bara Sverige delar, så står hennes framgång - och feminismens sak - skriven. (Måste ha fötts många talangfulla poeter och musikanter de här dagarna! Var är de?)


Men framför allt är ju Venus i Vatten (särskilt med Solen) en drömmare, en poet, och inte en reformator eller krigare. Så här stämmer Venus perfekt som konstarternas signifikator. Lisa Ekdahl och Konsten är på den psykiska (Månen) nivån en och densamma så det där enstaka tillfället då hon stod på ryktbar scen i Paris stämmer perfekt in med den mytologiska eller fantastiska värld Månen bygger upp och där Månens disponent Venus står på den mäktigaste av scener i 10e publika huset!

Fixstjärnorna Regulus och Algol hittar varsin planet att hugga tag i och jag lämnar dem utan kommentar, bortsett från att kommunikationens Merkurius står välsignad av kungamakaren Regulus i estradörens tecken Lejonet. Ett passande budskap med tanke på Ekdahls rätt otypiska sätt att ta plats i kommunikationen (se AB-intervjun).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar