Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 2 november 2016

Dessa satans svenska storbanker och deras it-lakejer

Teknokratin och vinsthungern i vårt västerländska samhällssystem tar sig de mest groteska uttryck i Sverige. Varför? Den här bloggen föreslog redan 2010 ett svar på den frågan i "Sverige under en ond demon 2002-2020".

Fader Tid regerar inte bara över ett attributslöst tidsflöde, tiden ÄR vi själva och våra liv och medfödda öden. Uppenbarligen är svenskarna inte så goda som de tror eftersom deras nuvarande förhållande till tidsflödet är extremt problematiskt. 

Den demoniska girighet som drabbade landet ungefär samtidigt som svenskarna började tjuva film och musik via nätet (så till den milda grad att tv-serien The Simpsons ironiserat över det svenska folket i ett avsnitt) bottnar i att IT-tekniken möjliggjorde tjuveri. Storbankerna och blodigeln PirateBay är besläktade och all heder - återigen! - till f.d. polischefen Björn Erikssons kamp mot Storbankernas försök att tvinga bort kontanter från Sverige för att kunna tjäna ännu mer på folkets behov av betalmedel.

I Aftonbladet berättas att nu biografkedja vägrar kontanter, precis som teknokrat-idioten Björn Ulvaeus ABBA-museum.

Se: ABBA-muset och svensk girighet (2013)

Äldre människor utan erforderlig teknologi kan visserligen knata bort till någon Pressbyrå - vars personal biokedjan egoistiskt lämpar över det anförda säkerhetshot på! - och köpa sig ännu ett förbannat chip-försett kort som trollar med hundralappen eller vad nu biobesöket kostar. 

Om detta biokedjans oskick ryter Björn Eriksson till:


– Jag har inget emot att betala med kort. Det är att man inte kan betala med kontanter som är det störande. Man skrattar åt oss i utlandet. De säger ”Vi trodde att Sverige var Landet Lagom, men ni är ju helt extrema”, säger han.
EXTREMISM är ordet och det illustreras väl av "den onda demonen" som håller Sverigehoroskopets tredje handels- teknik- och kommunikationshus i sitt våld under en lång planetär cykel som slutar i att svenskarna helt har förlorat sitt modersmål och anammar mer av sin dåliga tv-filmsengelska, tillräcklig för att tala i klyschor med utlänningar men aldrig att uttrycka gen mer komplex tanke. Inte för att Näringslivet vill att folket ska tänka, det kunde leda till mer av den opposition som Björn Eriksson bjuder vettvillingarna till makthavare i vårt samhälle.

Solekliptikan uppfattades antikt som normen och Ljusbringarens passage genom de 12 zodiaktecknen kan ses som Herkules 12 stordåd för att upphöjas till en av gudarna. Solen som den utagerande livskraften är grundmurade i astrologisk tradition (men tecknar på ett djupare plan andesjälen). I perspektiv av den normerande solbanan  blir månens rotation runt jorden något av en anomali eftersom den skär zodiaken/ekliptikan och ömsom stegrar sig mot norra latituder och ömsom deppar ihop och sjunker ner mot sydliga latituder. 


Månen är den arketypiska grunden till manodepressiva eller bipolära psyken, och de två månnoderna - Demonen i dess två faser - illustrerar detta. Där månen börjar förhäva sig över den normativa och jämna solbanan, där har vi girighetens eller manins insättande och när ruset gått över och månen tangerar solekliptikans 0° latitud, då kickar reaktionen in. Eller "straffet" som bloggen kallat Draksvansen som enligt legenden här framträder som en med avkapat huvud. 

Jag återsåg nyligen en förlorad bekant för första gången på över ett årtionde. Vederbörande - ännu inte 50 - hade hunnit bli förtidspensionerad och anförde (nästan som en merit) alla de diagnoser som snurrar runt i medierna: dyslektiker, diskalkyliker och ADHD. Och det märktes. Vi är alla människor med egna bördor och problem men ibland blir det bara parodiskt, som att bordsplacera ett strukturerat intellekt utan nämnvärda känslosvall vid samma bord som en känslobaserad människa utan nämnvärd förmåga att uttrycka mer än korta känsloladdade åsikter om allt! Bloggaren lyckades inte helt förenkla sin kommunikation till den inkonsekventa och attitydstinna verklighet i vilken den här människan var inspärrad. 

Den diagnostyngda, där jag också skulle vilja tillägga en mild borderline-störning, hade Solen i härsklystna Stenbocken i 6e olyckshuset för underklass och Solens härskare dess fiende Saturnus svag i Vatten, i Fiskarna, i 8e onda huset för korruption och dålig karma från tidigare liv. En minst sagt olycklig kombination! 

En planet i 8e korruptions- och dödshuset brukar kunna hanteras om bara dess disponent håller sig borta från problem. Men så sker inte här, där den "fängslade" Saturnus i 8e "ägs" av Jupiter som själv är fängslad i det onda 12e huset för själens rening - i kloster, fängelse eller på sinnessjukhus beroende på hur allvarlig den själsliga smittan är. 
 


Det är sällan man ser ett horoskop som i stort sett enbart utspelar sig i de fyra onda husen (3, 6, 8, 12), men här är ett. Återseendet var sorgligt och jag kan inte förstå det som annat än att jag, som skrivit så mycket om föraktansvärda offentliga makthavare, nu skulle ödmjukas en smula genom att möta ett svagt livsöde och söka förstå det med empati. Bloggen har kanske gått väl mycket på rutin några år och upprepat vissa teorem utan tillräckliga nedslag bland verkliga människor av kött och blod! Men om något stärkte den här kontakten insikten om att astrologin verkligen motsvarar livsödet. Det finns gott om kändisar som övervunnit ett eller två förklenande omen i onda hus, men här hade vi det klassiska socialfallet (alkoholismen märktes tydligt) och hela horoskopet utspelar sig i de problematiska husen!

Om vi håller oss till kontexten av "Sverige under den onda girighetsdemonen (Rahu/Drakhuvudet)", förklarades en del av personens problem av Månen med aggressiva Mars i samma tecken som markören för Draksvansen. En tendens att borderline-aktigt pendla mellan avmätt uttryckslöshet och huvudlös aggression i psyket. Och definitivt en av dem som hamnar i "svansen" när svenskarnas it-galenskap och förvridna kommunikation tappar alla spärrar.  Människans bruk av sociala medier påminner mest om en svagsint, men här är vi som sagt dyslexin som var allvarlig - tredje kommunikationshuset innehåller Ketu och är således huvudlös när det kommer till skriftspråklighet. Merkurius står illa till i ohälsans och olyckans hus och DESS ägare, Saturnus, återigen i 8e "nedsläckta" huset!

Den onda demonen 2002-2020 i Sverigehoroskopet har mycket med mediernas diskussion om hur hatisk svensken låter, nu när nätet och anonymiteten visar vårt verkliga kollektiva sinnelag - minns nationalhoroskopets Mars-Oxe med satanshuvudet Algol i 8e huset för korruption och syndfulla attityder. Denna skitplacering är alltså fundamentet till det svenska sinnelaget eller Månen i Väduren!) Problemmänniskans horoskop är istället den motsatta: hatar alla som hatar invandrare! Jag ser detta som att Ödet för detta liv sakta arbetar sig fram mot en omformning av naturen, säkerligen lät det helt annorlunda för några hundra år sedan, i ett annat liv!
 
Månen som hemmiljön och Draksvansen som att "bestraffas" stämmer med att kvinnan utsattes för "övergrepp" (inte närmare specificerade) i barndomshemmet. Det hade eventuellt räckt med Månen och Mars för att indikera stridigheter eller upprörda känslor i barndomshemmet. Men för att slippa stanna på Aftonbladets blödiga snyfthistorienivå som bara spaltar upp all otur en del har i livet, måste man minnas att horoskopet visar de ödesbestämda "ingångsvärdena" i detta liv. 

Att betrakta 8e huset som gammal återstående dålig karma är inte en traditionell hinduisk lärosats men en som den här bloggen finner helt logisk utifrån det faktum att Lejonets naturliga 5e hus är platsen för god karma från tidigare liv och det skorpioniska 8e på alla sätt och vis negerar Lejonets expressiva natur. Ser man det 8e som dålig karma ligger tanken nära att horoskopägaren nu fick smaka på precis det hon själv gjort sig skyldig till i ett tidigare liv (kvinnan, insåg jag för första gången, var extremt manhaftig och ett alltjämt undermedvetet verkande "tidigare" liv som man förefaller troligt). 

Notera hur all MAKT har fråntagits henne i horoskopet för detta liv: Solen i auktoritetstörstande Stenbocken degraderad till 6e huset för träldom och dessutom dess disponent i det 8e. När inte heller Månen är självklart stark får man en livslinje från barndom (Månen) till självförverkligandet (Solen, runt 40) som bara inte vill sig. Horoskopet förutspår ett "trasigt livsöde".

Ska vi nu återvända till Björn Erikssons träffsäkra ord om hur EXTREMA utlänningarna finner vettlösa svenskarnas anammande av all ny teknik är, så har vi raka motpolen till Problemmänniskan i det 3e huset för kommunikation (och tekniska hjälpmedel). Sverige "föddes" 1974 med hungerdemonen Rahu / Drakhuvudet i tredje kommunikationshuset. Det var här landet ville visa framfötterna. Behöver jag säga mer än telefonibolaget och senare globala telekomjätten ERICSON som i princip är synonymt med Sverige? Ett Ericson som nu rasar sönder i hemlandet som bara var en puppa för ett bolag som är del av äregirighetens demon Rahu och nu sedan länge har vuxit upp och blivit ett demoniskt huvud på den globala rovkapitalistiska Hydran! 

"The world is not enough" - Sverige är småpotatis och har för höga lönelägen säger de onda männen (och några besmittade kvinnor). Bort 3000 arbetstillfällen. Sverigehoroskopet hade redan 1974 ett framtida mardrömsscenario inbyggt, och den hinduiska astrologins planetära cykler eller portioner (dashas) visar hur sfärernas musik startar upp nya melodier från en tid till annan.

Skylt i programmet Jagannatha Hora
för beräkning av hinduiska system

 
Ett mer demoraliserat, makt- och äregirigt men också obegåvat Sverige än under perioden 2002-2020 kommer världen aldrig att se. Detta eftersom landet kommer att vara utraderat i framtiden. De lågsvenska element som tror Sverigedemokraterna tänker värna det svenska kan glömma det. Jimmie Åkesson bjöds på middag av Svenskt Näringsliv och strax var han för storfinansens ostoppbara drift att profitera även på skolbarn och sjuka. SD kommer att sälja ut rubbet av allt som förknippades med svenskhet. De är som sossarna, bara aningen mer osmakliga till följd av en inskränkt rasism. 

Det finns kort sagt ingen möjlighet och heller ingen numeriskt intressant opposition mot den tilltagande - jag höll på att säga nazifieringen men menar förstås Natofieringen av Sverige. Amerikadrömmen har funnits här ända sedan Fattigsveriges dagar och utvandringen och tydligen är Sverige alltjämt ett av Västeuropas intellektuellt fattigaste länder. Därför ser ingen vad IT-bomberna i deras händer - smartphones och läsplattor - signifierar. De näriga och sub-humana monstrets totala maktövertagande över folks sinnen.

Rahu i 3e huset i Sverigehoroskopet som vår aktiva period 2002-2020 kan redan nu summeras. Vi har sett vad det blev av landet. PISA-rapporten med sjunkande skolkunskaper, inte minst en borttynande förmågan att ta till sig komplex text (en hel nation av dyslektiker!) och uttrycka sig skriftligt. Det är IT-revolutionen, bredbandsnätet med möjligheten till ögonblickliga bildbaserade kommunikationer och tusen förbannade emojjer att hälla rätt på. 

Svenskarna anammar allt denna grottmänniskoprimitivism i den beskurna "klicka och gilla"-verkligheten - villigheten att fimpa kontanter inte att förglömma - och allt med en aningslös entusiasm som bara kan betyda en sak: dessa svenskar är inte samma svenskar som för, säg, femtio år sedan!

Dagens befolkning, "ursvensk" eller invandrad eller andra generationens svensk, utgörs av själar som troligen aldrig varit skriftspråkliga i föregående jordeliv. Vad vi har under dessa fagra vita svenska skinn är helt enkelt avlägsna stäpp- och nomadfolk som ser det naturligt att drivas runt mellan korttidsjobb i den Onda Rika mannens regi. Så levde de alltid i sina tidigare liv, på jakt efter nya betesmarker för sina djur och de märker ingen skillnad på då och nu. Själarna är präglade av ombytlighet redan sedan tidigare. 

De hade i sin enkla och praktiska livsstil heller aldrig något behov av skriftspråk och därför är dessa nya svenskar fyllda av ett kollektiv själar som i princip alla saknar anlag för mer komplext tänkande. Den utgående (döende) generationen som så glatt lyxrenoverade sina kök och toaletter medan den onda Reinfeldt lät dem leva gott på de sjuka och arbetslösas bekostnad, de kommer (som bloggen föreslagit) att återfödas i de rumänska ruckel varifrån tiggarna flödar in i EU-Sverige. Så är hela tillvaron ett nollsummespel och dagens kung blir morgondagens fattighjon.

På frågan om inte logiken haltar - det finns ju i varje tidsepok så många fler fattiga än rika - är det naturliga svaret: Kollektiv Karma. Denna självklarhet ser man kärnan i de s.k. hederskulturerna, där en sedeslös och slampig dotter (eller kriminell son) drar hela Huset i vanära. Det räcker med andra ord med att ha röstat borgerligt som svensk för att ha försäkrat sig om en del i samma Skuld som regeringen Reinfeldts folk nu ansamlats och som kommer att hitta sitt lämpliga uttryck i ett nästkommande liv. Det är således inte bara en rik kung som går ner i Helvetet utan också alla hans fursteslickare!

Sanna ord om jag får säga det själv!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar