Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 27 november 2016

Den svenska nationalsjälen genom David Hellenius ansikte

 


Det är alltid lika intressant med människor vars ansiktshalvor drar i olika riktningar - ockult tradition förklarar att dessa är själar "i tillväxt", dvs. med någon slags inre obalans som återspeglas i en yttre asymmetri. Själarna har nått ett extremläge och ägnar nu ett jordeliv åt att bringa sig själva i mer komplett balans. Sådan är den ockulta sagoberättelsen.

Det behöver inte handla om en fysionomisk skillnad utan mer på det inre eller psykiska planet, hur den "inre människan" avslöjar sin kluvna attityd till omvärlden genom muskulatur och minspel. Jag tillhör samma typ som Hellenius, som bara lyckas vrida upp ett och ett halvt leende. Jag har exempel från forna vänner vars uttryckslösa ansiktshalvor tecknat en närmast skrämmande figur. rena gangsterhalvor! Någon sådan är nu inte Hellenius.

Låt oss dubblera Hellenius vardera halva eftersom det här publicitetsfotot från TV4 är så föredömligt fotat med ett ansikte som tittar rakt fram.

Mannens egen vänstra ansiktshalva (motsvarande den högra s.k. emotionella hjärnhalvan):Mannens egna högra ansiktshalva (motsv. den vänstra s.k. analytiska hjärnhalvan):


När vi nu börjar fundera varför hans känslohjärna skickar ut ett kyligt smilfinksleende istället för genuin värme medan hans intellektuella hjärnhalva ser avgjort bekymrad ut, vill jag påminna om att programledaren föddes samma dygn som det nuvarande nationalhoroskopet ställs för. Och eftersom nationalhoroskopet visar en bekymmersam brytning mellan ledarna (Solen) och folket (Månen) anar man direkt att man är något på spåren. 

När hinduisk astrologi knyter Solen till det högra ögat måste jag utgå från att det är höger ur individens perspektiv, och samma med Månen som det vänstra ögat. Det stämmer med den moderna (och kanske numera omoderna) tanken om intellektet i vänster hjärnhalva - förståndet är väl representerat av Solen. Månen blir då det egna vänstra ögat, dvs den känslomässiga högra hjärnhalvan som har sagts bidra till vår uppfattning av helheter, vår eventuella konstnärlighet och liknande "mjuka" sidor.

Här är för övrigt en liten hinduisk text om ögonproblem, där man i hälsofrågor snarare granskar horoskopets jordiska hus än de mer generella tecknen och planeterna. Detta är helt logiskt eftersom det exakta födelseklockslaget som etablerar husen är astrologins sista och mest exakta precisering av en individ som representerad av detta system.Eftersom David Hellenius födelsetid är okänd (medan Sveriges horoskop brukar diskuteras utifrån midnattstimmans ascendent i sideriska Vågen), väljer jag en naturlig zodiak för hans karta, så att man kan koncentrera sig enbart på de två distinkta idéer som solsidan och månsidan representerar. 

Allt som här sägs gäller därför också om landet Sverige och den mentalitet som här råder. Horoskopet är så extremt att det är uppenbart att visa passar in bättre än andra och bäst av alla passar den torra typen av rationalistisk materialist, de som är sluga och planerar för sitt materiella väl. 

Det var bara en tidsfråga innan den samhälleliga allmännyttan skulle spricka sönder. Även om horoskopet för Regeringsformen 1974 är från socialdemokratins sista gyllene år, är det uppenbart att kartan kan låna sig till tolkningar om ett folk som i djupet inte alls är speciellt sammansvetsat (vilket Vattumannen som den kollektiva eller samhälleliga människan låter antyda) utan på ett känslomässigt plan (Månen) sitter fast i en ofattbart inskränkt mentalitet som en viss Fredrik Reinfeldt snappade och kombinerade med en fejkad rutin om Moderaterna som det nya arbetarpartiet. 

Reinfeldt och hans uppdragsgivare, de svenska arbetsgivarna, grundlurade svenska folket att korttänkt lämna de kollektiva fackavtalen genom chockhöjningen av a-kasseavgifterna. Det hade inte gott om både Sol och Måne varit mer kompatibla. Nu lyssnade svensken på en låg och simpel nivå och ville spara in på a-kasseavgiften och ensam blev svag - ett lätt byte för de allt mer ondsinta arbetsgivarna. Vi nådde början på det helvete som väntar Sverige i framtiden (när inte ens socialdemokratin står för något värt att försvara längre). 

Nya Moderaterna sköt effektivt in sig på Sverigehoroskopets svagaste punkt, den känslomässiga själviskhet som tecknas av Månen i egocentriska Väduren och som står stenhård bunden vid Oxen invid, symbolen för arbetet och den egna plånboken som man fyller genom samma träldom som mänskligheten i tusentals år utsatt kreaturet Oxen för (dragardjur, djur som går runt, runt och så att vatten hissas ur brunnar eller mjöl framställs ur kvarnar.

Det är viktigt att minnas att varken Månen i Väduren eller Mars i Oxen separat tagna är någon katastrof, Men när Månens ägare Mars ställer sig som den här gör, då krymper Månens eller den högre hjärnhalvans instinkter till en otroligt primitiv nivå och människan samarbetar inte alls med den nobla och samhällsorienterade Vattumannen (den intellektuella vänstra hjärnhalvan) utan står sin egen plånbok närmast. Sverigehoroskopet är mycket enkelt att trasa sönder genom att skjuta in sig på landets känslomässiga nivå som kan liknas vid ett spädbarns mognad, ett litet barn i sin orala fas.

Hellenius har aldrig hymlat om sina hälsoneuroser, det har jag sagt tidigare, och även i den meningen är han en perfekt representation i kropp och själ av den andliga mognadsnivå som landet Sverige håller. Här är inte prästen utan läkaren vår kanal till den gud vi skapat oss själva.

Nu är det mer begripligt varför Hellenius intellektuella eller "förstående" solsida ser så dyster ut på reklamfotot för hans tv-underhållning (som jag aldrig sett, så kvaliteten på underhållningen kan jag inte uttala mig om). Det är hans folkliga eller kollektiva sida som sörjer i en tid när allt fler här som i USA tappar i ekonomiskt välstånd och trygghet. 

Livet under den sena kapitalismen håller på att bli rena skitlivet. Det är också därför hans populistiska ansiktshalva, den som adresserar folket ur ett känslomässigt perspektiv inte ler varmt och stort utan bara fejkar ett leende med minspelet - se hur hans "ögon" samtidigt som han ler dras ihop. Alla tecken på reservationer eller t.o.m. fabricerat beteende. Det är märkligt att TV4 inte tog ett par foton till för att sudda ut det här avslöjandet om Hellenius - och Sveriges - inre illamående och tillkämpade yttre lugn!

Hans materialism kommer tillbaka och knivhugger svensken i ryggen. Det ligger i luften nu.

De små pilarna på kartan påminner om hur skrämmande kontrollerat Sverige är av det freudianska Överjaget, Pappa Staten eller en konventionell moral och normuppfattning. Saturnus i den omogna tioåringens tecken (Tvillingarna) kontrollerar inte mindre än fyra planeter (de som befinner sig i något av Åldermannens två egna tecken, Stenbocken och Vattumannen). 

Saturnus i den unga pojkmentalitetens tecken är en stor del av förklaringen till Sveriges åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och rena hat mot landets medborgare när dessa når pensionsåldern och behandlas som något katten släpat in. Det är därför möjligt att det är Hellenius eget åldrande som börjat trycka honom och drar hans ansiktsyttryck i olika riktningar. Han vet att man bara ges så många år i svensk television innan "klickräknarna" börjar räkna på ens rätt att leva, inte i termer av kvalitet utan i kronor och ören! 

Så blir det när det nobla Vattumannens tecken komprometteras av den pekuniära Oxen, ett tecken som naturligtvis inte är ont i sig (utan resurser till barnets princip Väduren dör allt i sin linda), men ändå är en så pass annorlunda "orientering" jämfört med Vattumannen. Här ser vi mycket av det svenska hyckleriet, vi låtsas vara både moraliska föredömen och fredsförespråkare men när det kommer till penningen (Oxen), ja då exporterar Sverige mördarvapen till diktaturer så det står härliga till. 

Men för den moraliserande typen av tolkning måste man lämna den naturliga zodiaken och granska horoskopen via deras födelsetiden. Då går det att väga in de goda och de onda husen i tolkningen, såsom jag gjort flera gånger med Sverigehoroskopet och funnit att dess ledarskikt (Solen) är uslingar allihopa. Onda rika människor som bildar små elitistiska enklaver, finns det någon lägre art? Vill det sig riktigt illa har Hellenius ett exakt horoskop (via känd födelsetid) som visar att han just tillhör dessa onda elitsvenskar - mediefolket har ju en viss tendens att vilja höja sig över folket i övrigt och saturnus-kontrollera dem i fråga om vad de är korrekt att tänka i olika frågor...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar