Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 9 november 2016

Den själviska moderata kommunen Ekerö (en av många)
Några miljöpartister anklagar i SvD sin hemkommun för självisk isolationism i samband med Sveriges flyktingmottagande. I en avlägsen tid jobbade inom ett område dit folk som vuxit upp på Ekerö reste för att förtjäna sitt levebröd. Jag har kvar några horoskop jag ställde för individer som antingen vuxit upp på Ekerö (2 st) och en ganska skygg människa som i vuxen ålder valde att flytta hit, en bra bit utanför centrala Stockholm. Jag vet inte vad som hänt med dessa människor eller vilken inställning de har till den svenska främlingsfientligheten, men sammantagna kan kartorna tjäna som ett ovetenskapligt stickprov. 

Minns att xenofobi tycks tecknad via den olyckliga axel i zodiaken som löper mellan det 12e huset för förluster ("samhällets olycksbarn") och det 6e huset för dem som alltid känner sig drabbade av olyckan och lever sina liv i lågintensiv fiendskap eller styvmoderlig och mental distans till sin omgivning. 

I termer av tecknen är det Fiskarna och Jungfrun, där särskilt Vattentecknet Fiskarna kan illustrera lottlösa båtflyktingar och Jungfrun jordbrukarträlen som förvisso har en liten jordlott men är så liten i världen att rädsla och negativitet och en önskan att skydda sina egna resurser är det mest framträdande draget. Inte ett av zodiakens ädlaste ögonblick, men även denna defensiva sida måste finnas med i en allsidig representation av det mänskliga spektrum som själen i sina återfödelser har att övervinna för att återfå sin förlorade gudomlighet.


Fall 1:Fall 2:Fall 3 (inflyttad):
Ska villigt erkänna att jag mindes att åtminstone två av dem hade planeter i antingen 12e eller 6e huset, men det visar sig att alla tre är otypiska sina sociala och öppna Luftascendenter!

Fall 1 är ett under av surmulen attitydlåsning och här skulle man mycket väl kunna tänka sig främlingsfientlighet om tiderna blev sådana att Staten började diktera villkoren för slutna själar att de plötsligt skulle äga "öppna hjärtan" som de aldrig ens tänkt på att odla fram! Fall 1 har både sinnelaget i Fiskarna och dess disponent Jupiter instängda i den oturliga 6/12-axeln.

Fall 2 mindes jag inte, men den kommunikativa och förbindliga Tvillingascendenten är även här ett falsklarm eftersom ascendenthärskare Merkurius befinner sig i fientligt inställda och otrygga 6e huset. Jag minns den här f.d. arbetskollegan som extremt tillsluten och med en ständigt surmulen uppsyn! Den kinesiska horoskopmetoden Ho Lo Li Shu som jag tittat på av och till tecknade födelsetimman för "Den retirerande griskultingen", en symbol för en allmänt räddhågsen och tillbakadragen typ. Återigen en passande representant för det Ekerö som bara vill bli lämnat i fred från världens turbulens.

Fall 3 var en neurotiskt lagd och svår människa, mycket introvert, och vid uppgiften om flytten till Ekerö minns jag hur jag tänkte att det passade individen väl. "Landet" som en utmärkt och trygg komfortzon för en svagare typ av själ som bara maldes ner och blev inharmoniskt av livet i city. Det finns tendenser till bipolaritet här och jag mörklägger därför Mars i det första av hinduismens tre onda hus, det tredje mentalitetshuset. Men i allmänhet är det flera budskap i kombination som ger avvikelser och här ser vi återigen det 12e huset för avskilt klosterliv, liv i fängelse eller dårhus eller i "världslig exil" starkt betonat. Men varför mörklägga även det tomma 6e fiende- och olyckshuset? För att dess ägare Jupiter är fängslad i 12e. 

Fall 3 är lika tydligt som Fall 1 medan det mellersta fallet var en misstrogen människa med fientlig uppsyn enbart i kraft av den enormt viktiga ascendenthärskarens klena placering i 6e fiendehuset. Jag hörde vid tiden ett obekräftat rykte om att detta var en individ som i unga år flyttats från en problemfamilj till ett fosterhem och vuxit upp där. Det faktum att också 4e huset för de tidiga emotionellt formativa åren ägs av Merkurius ger ett visst stöd för ryktet. Barndomshemmet var en källa till olycka eller fientlighet!

Den här ovetenskapliga lilla representationen av Ekerö kommuns själviskhet visavi andra kommuner lyfter faktiskt fram en sida om de åsiktsstinna miljöpartisterna i SvD naturligtvis saknar förståelse för. För de här moralistiska teknokraterna är det bara siffror som räknas, si och så många mottagna. Vad det här inlägget antyder är att "birds of a feather flock together" och att folk väljer att bosätta sig avlägset och rofyllt säger en del om deras själar. 

Men här kommer alltså statliga påbud att var och en plötsligt ska ge upp det lugna liv man valt för att själen är av den läggningen och delta i världssamvetsleken. Ekerö är moderat så det handlar förstås om privategoism på det ekonomiska planet, man vill varken ha utgifterna för att skola in en massa främlingar och allra minst som den falske Fredrik Reinfeldt sade; "öppna era hjärtan". Jag kallar honom falsk eftersom han likt en råtta flydde moderaternas sjunkande skepp och flyttade hem till sina föräldrars Täby vars hela politik handlar om att hålla köpsvaga flyktingar bort. 

Där sitter han nu och fabulerar ihop nya argument (ny bok på väg - ingen köpte den förra) för att svenskarna ska ta emot mängder av flyktingar. Lika ideologiskt besatt av rovkapitalistisk frihandel och nationalstaternas upplösning som någonsin!  Mannen är så galen i sina självmotsägelser och sitt osammanhängande livspussel att även högermedier bör skona honom genom att lämna honom ute i kylan därborta i Täby. Han är på många sätt som de här tre Ekeröfallen som alla tycks vilja välja "skyddad verkstad" eftersom deras själar ännu inte är mogna att hantera det "vidöppna hjärtats livsstil" för egen del. 

I den meningen delar också den här bloggaren en ståndpunkt hos de i övrigt föraktansvärda Sverigedemokraterna (högervridna och pengahungriga) : staten ska ge fan i att riva upp den lokala kultur som människor byggt under lång tid genom att forsla in busslaster av främlingar. Detta är så monstruöst och bryter mot hela den mänskliga naturen. Detta är gammal ond stormaktspolitik som när dagens Irak angrep Israel och bröt sönder folkets sammanhållning genom att stycka upp den och föra bort grupper i fångenskap i Babylon. 

Den som angriper svenskarna idag är svenska staten som direkt dikteras av den Globala Kapitalismen. Pengaflödets onda män erkänner inte nationsgränser och än mindre de små lokala täppor människor söker odla. I den meningen är även den här bloggaren en verklig lantis, till skillnad från de svenska politiker - tydligen även innefattande miljöpartister som är systemfascister utan någon förståelse för just den mänskliga miljön eller den psykiska ekologin - kalla det gärna folksjäl (för det är ju det här begreppet Sverigedemokraterna fingrar på).

När man möter en ohejdad globalist ska man genast studera horoskopet och fungera på om stjärnhimlen klappat ihop totalt i något av de fyra sista och universalistiska tecknen eller om möjligen expansionens Jupiter visar sig osund vid analysen. Dessa är då individer som blivit besatta av en idé eller ideologi och som är att jämföra med sinnessjuka och ofria människor. Våra 3 stickprov från Ekerö visar i två av fallen en Jupiter vars husplaceringar talar emot expansionsfrenesi. Fall 2 har visserligen en lyckosamt 5e husplacerad Jupiter men för Tvillingascendenten (som likt logiken rör sig från punkt till punkt) är Jupiters expansion i alla riktningar (bubblan!) en verksamt ond kraft som även stör Vågens balans, tecknet Jupiter gästar. 

Inte ett enda av dessa tre horoskop är alltså betjänta av statens försök att forcera fram "tillväxt" i de här människornas liv. Det säger något om hur begriplig Sverigedemokraternas ökade popularitet faktiskt är. Vanligt folk bryr sig inte om deras nazistiska förflutna men noterar att alla andra partier alla är korrupta slavar under marknadsliberalismen och som hyvlar ner kulturvärden utan att blinka. 

Vänsterpartiet är ett undantag, men deras gränslösa flyktingkramande beror på att ideologin bygger just på Jupiters expansiva och allomfattande natur: "allt gott åt alla". Problemen tillstöter eftersom verkligheten själv inte är så beskaffad. Partiet kommer aldrig att blir stort så länge den saknar absolut statskontroll och med denna kan offra en generation av själviska medborgare efter kriminaliserandet av allt privat ägande. Det tar väl en generation att  fostra en ny värdeskala i samhället. 

Och till och med tjugo år senare kommer det alltjämt att födas "dissidenter", enkla själar som inte har andliga muskler att hantera den nya vackra värld där ingen äger något eftersom allt är gratis. Det kommer alltid att återvända mörka och fula själar som sluter sig - hur omvärlden än ser ut - det finns inget slutgiltigt lyckorike för den här planeten. 

Det är de gästande själarna som gör den politiska utopin till just bara en tom dröm. Med det här inlägget har jag också coolat ner för egen del!!! Donald Trumps förmodade seger i USA-valet kräver en hovsamt allvarlig min för den som vill hålla ihop sin show bättre än den inkonsekventa Fredrik Reinfeldt. För från och med nu väntar helvetet i västerlandet. Det hade kommit med Hillary också, men kanske fördröjts några årtionden... 

Eller också var det här valet återigen bara en mediashow och allt fortsätter som vanligt. Frågan är hur stark förmåga till förändring Trump egentligen har förutom att han tycks kapabel att starta krig: Mars stigande i starka Lejonet i öster. (Jfr. den kontrasterande Mars i Jungfrun i öster hos Fredrik Reinfeldt som plötsligt kallade sig "stridshingst" i motvind veckorna före valförlusten.)

Trump är själv en typisk Ekeröbo, mer orienterad inåt mot de egnas konkreta välmående än försvuren åt något flummigt världsförälderstänkande som den sjukliga Fredrik Reinfeldt ägnar sig åt från sin privata trygghet i det muromgärdade och flyktingvägrande Täby - kommunen där du måsta ÄGA din bostad för att få flytta in. Men jag är kluven inför högerns själviskhet - det finns en gräns och den har Täby-moderaterna tydligt passerat. 

Det är troligt att stickprovet på "Ekerömentaliteten" också skulle visa sig hos Täbyborna: introverta och socialt inkompetenta borgare men försigkomna nog att hitta på ursäkter eller snabbt sälja ut allmännyttan för att renodla sitt slag av apartheids diskriminering gentemot andra. De är bara människor, med tonvikt på "bara". För materialistiska konsumister existerar inte begreppet "gudomligt samvete" - et enda som får mig att vackla i frågan om rätten att stänga sig inne och strunta i världen - ibland blir bloggaren patetiskt velande som den Sol-Våg jag är. Flyktingmottagande är en svår fråga och den går inte att lösa utifrån den nuvarande materialistiska doktrin som Sverige anammar. Folket är förgiftat och "Ekerömentaliteten" är just det man får när en stat anammat alla de värsta idéerna ur mänsklighetens samlade tankeförråd.

Att Trump har "Ekeröråg i ryggen" ser man inte minst av hans "sataniska axel" mellan Oxen (jordnära och lokalt fixerad) och hans kritiska och fordrande sinnelag i Skorpionen. Den  här oppositionen mellan Sol och Måne, så jordnära och materialistisk (och alltid missnöjd), förklarar de flesta angreppen på hans karaktär i medierna, men i "Trump har en svart själ" noterade jag att han faktiskt har ett starkt 11e idealhus, lätt att förbise! Det är dock en krämares ideal eftersom 11e husägaren också har hand om 2a ekonomihuset. Därför förutspådde jag i förra inlägget att Trump blir den största krigsprofitören av dem alla och den perfekta amerikanska presidenten för USA:s svanesång som världspolis. Ingen - inte ens Löfven och Damberg - kommer att respektera USA om 4-8 år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar