Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 2 november 2016

Den giriga mentaliteten och Pirate Bays födelse


Svensken en blodigel och parasit som samtidigt
applåderar det kapitalistiska ägarsystemet.
Förstå vilket förnuftsbefriat folk!
 
Det går väl knappast att ge ett exakt födelsedatum för när hackarna bakom tjuverisajten Pirate Bay födde detta projekt som placerade svenskarna på nöjesindustrins karta som världens mest tjuvaktiga folk. Även om man är för en helt ny världsordning där ägande kriminaliserats och "allt gott är till för alla", ska man bara bra dum att inte fatta hur det i Ondskans tidevarv alltjämt är denna tidens lagar som gäller.

Svenskarna valde helt enkelt kriminaliteten för att de var så materialistiska och giriga och hungrade efter "gratis" filmupplevelser. Jag låter det vara osagt om branschen sedan länge gått över en gräns och krävt ut ohemula summor för "upplevelseprodukterna". Men om så var, har individen faktiskt ett alternativ att skippa mindre nödvändiga produkter för att slippa degradera sig till tjuvens nivå (samma nivå som Nöjesindustrin om prissättningen var galen).

Men engelska Wikipedia har lanseringsdagen för The Pirate Bay och med konventionella midnattstimman får man ett mycket träffsäkert horoskop. Det är nämligen Kräftan som stiger i öster (väljer Stockholm här som rikets huvudstad - för det är Sverige som är den stora brottsling som i sin teknokratiska orientering födde dessa små hackermonster). Eftersom Hollywood-film mer än populärmusik var i fokus under Antipiratbyråns jakt på nerladdare är det intressant att notera hur Kräftan dominerade ascendenterna även på filmstjärnor i en liten undersökning på denna blogg. Kräftan gömmer sig innanför sitt skal och blir därför en symbol för det trygga Hemmet. 

I indisk astrologi betecknar denna INSIDA via Kräftans "naturliga" 4e hus också hur mycket man njuter av livet. Det är förstås Kräftans härskare Månen - sinnets planet - som antyder att vi har med en ganska ytlig bild av en människa här. Det finns många nivåer intelligens i en människa som står över den simpelt sinnliga eller njutningsorienterade människan. Men hinduisk astrologi utgår från att utövarna kan hålla rätt på vilken nivå man diskuterar, det prosaiska livsödet i denna värld eller de högre resonemangen om själens förädling mot totalt Självförverkligande (medveten förnimmelse av sig själv som en förlängning av Gud och insikten att även de sovande människorna är gudagnistor - kanske inte märkbart i detta liv, men kanske i nästa).

I det allra fösta inlägget om Sveriges planetära cykler eller portioner (dashas) konstaterade jag att The Pirate Bay startade lägligt eftersom fenomenet så väl illustrerar landets Rahu-fas mellan 2002-2020. Den äregiriga demonen Rahu som vill bli likställd med gudarna fast den bara är en låg varelse som tillhör Jordens hölje av vatten, en varelse som tillhör den sublunära sfär där inget är evigt och gudomligt utan svänger fram och tillbaka mellan pseudoexistens och död. 

The Pirate Bay försökte på samma sätt presentera sig som en av gudarna som skänkte ut hela Hollywoods nöjesproduktion gratis, så typiskt den äregiriga och positionshungrande demonen Rahu som i sig representerar Månens begärsfullhet när denna konsumistiska och förbrännande planet slår över i ett extremist-läge! (Se föregående inlägg för en diskussion av månnoderna som extremism - psykisk obalans eller en bipolär störning.)

Sverige gick in Rahus planetära portion eller dasha 2002 och närmare bestämt den 13 oktober.

Vimsottari Dasa:

 Rah MD:  2002-10-13  -  2020-10-13

  Antardasas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13


The Pirate Bay öppnar för gratis folklig "tankning" elva månader senare, det är okej precision givet att den extremistiska cykeln dominerar Sveriges kollektiva intellekt och beslutsfattande under 18 ödesdigra år. Dessa var åren landet helt avslöjades i internationell press som ett vansinnigt och omdömeslöst land! Och Rahus medfödda hemvist i 3e huset för HANDEL ska vi inte ens tala om är. Vapenexport, vapenexport,mutor, diktaturer, Telia... 


Aldrig har svenskarna fått möjligheter att se smutsen där de stora pengarna vistas som under dessa år, när, paradoxalt nog, de svenska medierna (3e) gick på knäna till följd av svenskarnas allt mindre lust att läsa text (3e) och allt större upptagenhet av korkade rörliga bilder med ljudeffekter (5e visuella nöjes- och lekhuset). Missa inte hur smutsigt Pirate Bay-horoskopet är. Månen - svenska folket - ses i det 10e offentliga huset som en riktig skamfläck, sajtens publik ägs nämligen av den omoraliska Mars som här alls inte desarmeras av den undangömda placeringen i onda 8e huset för korruption och död utan tvärtom påminner att Mars står så här i Sverigehoroskopet också! Och det är samma egocentriska Måne i Väduren i vårt landshoroskop som i denna karta för Pirate Bays öppnande.

Missa heller inte att den omoraliska och låga "vegetativa hungersjälen" inuti Pirate Bay-besökarna befinner sig i 8e huset för "andras pengar" och bildar en präktig satanisk axel till 2a huset för "egen plånbok". Det är den svenska själviskheten och monetära materialismen som förklarar fenomenet Pirate Bay. 

De tre hackarna och sajtens många användare verkar inte ha fattat att Sverige inte längre var det sena 1800-talets nödställda plats för svält och missväxt. Även Sverigehoroskopet avslöjar att socialdemokratins välfärdsfernissa innehöll en mörk och självisk och oerhört materialistisk primitivism inuti folkkroppen! På ytan var Sverige ett mönsterland, på insidan en efterbliven grotesk!

Den sista intressanta egenheten är hur svag känslan för gränsdragning är. Saturnus kan betraktas som en reglerare av ägarförhållanden (och den direkta motsatsen till välvilliga Jupiters "allt gått åt alla"). Här ställs Saturnus in i ett ineffektivt hus, det 12e för världsliga förluster. Placeringen avslöjar dels hur undertryck känsla för korrekta avvägningar och självbehärskning piraterna hade, men naturligtvis också de materiella förluster de verkliga ägarna till underhållningsmaterialet led till följd av att den här canceroida Kräftan stiger i öster denna dag och avslöjar en gigantisk publik (Månen i 10e ryktbarhetshuset), en korrupt 8e-husbaserad massa av tomma människor utan vett att fylla sina liv med annat än dålig amerikansk underhållning. 

Horoskopet skulle kunna sammanfattas via den sataniska axeln - som den låga människans haveri i den axeln som handlar om den egna plånboken och viljan att snatta ur den plånbok som tillhör andra (8e = andras resurser). Verkligt lågt.

Det är med andra ord en rejäl dypöl vi anar oss till genom dessa kodade budskap i himlen! Och Pirate Bay kom från Sverige, världens mest sekulära och religionshatiska land. Så här ser alltså alternativet ut: en mänsklighetens härdsmälta, idel futtighet.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar