Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 15 november 2016

De tjuvaktiga svenskarna igen, samt kungen av förgiftningstillståndSvD skrev häromdagen hur storbankerna - som nu verkligen gör stjäl för beteckningen ROV-kapitalister - stal tekniken Bank-ID från den verkliga skaparen. Idag bekräftar en annan uppfinnare att det är så här Kapitalisterna gör mot briljanta tänkare om de är små och försvarslösa och Staten rör inte ett finger eftersom Löfven - svenska statens personifiering för tillfället - är så angelägen om SAAB:s och de stora brottslingarnas väl! 

Dylan-citatet är slitet nu men här är det igen: "Stjäl en smula och de kastar dig i finkan/Stjäl en hel massa och de kröner dig till kung". 

Man skulle kunna anföra att uppfinnarna har sig själva att skylla som spiller tankemöda inom ramen för det inherent korrupta kapitalistiska systemet. De skulle kunna ha använt sin avsevärda tankekraft till annat än att cementera svenssons dumhet ännu hårdare i teknokratin. Vi behöver lära oss andas igen, inte knapptryckningarna för att aktivera senaste finessen på smartfånen.

(Bankernas bakomliggande teknikföretag tvingade mig för övrigt att köpa en ny Windowsdator som nu strulat på alla upptänkliga sätt 1½ år där min gamla med Windows XP fungerade perfekt i 9 år. Alla rövarna ligger i säng med varandra och ser till att samtliga brottspartners ska tjäna nya färska pengar på slutkunderna som tvingas med i dårskapens karusell där saker byts ut bara för några få vampyrer hungrar efter mer - detta som den urbota dumme Stefan Löfven hyllar som "tillväxtekonomi".)

Det är naturligtvis det svenska nationalhoroskopets usla sinnelag som även verkar inom storföretagen. Även om ledare betecknas via horoskopets Sol i 5e ledarskapshuset och folkets Måne bara står som en sidekick i 7e partnerhuset, en förväntad samarbetspartner i allt det onda som Överheten så framgångsrikt - 5e huset är lyckosamt - företar sig, så ingår Månen intrapsykiskt i vart och ett av Sveriges rovkapitalistiska företag. 
 
Svenska folket (Månen) som Överhetens (Solen)
sidekick (7e) och Överhetens sinne (Månen)
underminerad av Mars i korruptionens 8e sektor!

Det är nu man inser hur Mån-Vädurens egoism ("vad tecknet gör" - centrerar sinnena mot den egna, subjektiva upplevelsen) passerar normalitet genom dess disponent Mars position i 8e korruptionshuset för bl.a. "andras pengar". 

Precis som svenska folket för några år sedan befanns vara Nordens mest snattande folk söker även höga företagare sno åt sig samarbetspartnerns - folkets - pengar! Se bara ICA som roffat åt sig halva matmarknaden och låter svenskarna betala de högsta matpriserna i Västeuropa! Se storföretagens sätt att tacka uppfinnarna och avslöjar idéerna genom att söka patent i sin enfaldiga strävan att vinna egen rikedom genom att betjäna kapitalismen. 

Alla svenska smartskallar borde i detta nu höra upp med att tänka! Bara så kan den här sjunkande skutan på lite sikt gå till vila på havets botten som ett märkligt bittert experiment i fejkade demokrati men där de onda rika familjerna gavs fria händer av socialdemokratin att fortsätta driva sitt parasitismens spel.


På tal om mörkrets kungar, fick jag syn på en tre år gammal kröning i min dators bildfolder. Rubriken sparades men om ett inlägg resulterade så var det åtminstone inte under Steffo Törnqvists namn, som bara taggar ett enda inlägg från 2010, innan fixstjärnorna Algol och Regulus valts ut för ett närmare skärskådande.

I min bildfolder ligger också ett horoskop från samma dag spritvärldsmästaren Steffo fick sin rubrik och där är djävulsstjärnan (Frestaren) Algol inritad. Jag tror aldrig jag brydde mig om att göra något av utmärkelsen - troligen för att jag upptäckte att ämnet redan behandlats 2010.

Men i rättvisans namn måste det svårt "algoliserade" horoskop jag ritade upp för hedonisten Steffo Törnqvist kompletteras. Det är ytterligt signifikativt att han tillhör Reinfeldts, Borgs, Sahlins och Göran Hägglunds typ: de med ignoransens svarta storkors hängande över himmelen.

Dessa är de borna hypermaterialisterna, för vilka själen i detta liv knappast känner någon större längtan efter något annat än mer av den LÄGRE NATURENS AUTOINTOXIKERING. Dessa är närmast födda att vada runt i gyttja och sinnlighetens kortvariga kickar, utfyllnadssjälar på jorden utan förmåga eller nämnvärt intresse av annat än att leva inom och upprätthålla den rådande ordningen - maktmänniskor av sämsta slag. 

Att diskutera ett övermått av Tamas guna, Mörkrets kvalitet, är inte helt olikt tanken om att den lägre naturen motsvaras av den ständigt begärsfulla Irrationella själen, vilken inte minst visar sig som arternas fortplantningsdrift - sexualenergins Mars är naturligtvis tamasisk och så också dess negativa härskarläge i Skorpionen. (Mannens ejakulation ses istället via Mars positiva härskarläge i Väduren och det är symptomatiskt att en ung och ännu mer korkad DN-chef vid namn Wolodarski skämtat om alltför snabb utlösning, minns inte sammanhanget - där ser man Väduren och Vatten i en obalanserat "på" typ av "sensationalismen"). Det är människornas öde att ha hamnat mellan Ljus och Mörker och tvingas skapa någon slags värld som balanserar ytterligheterna. Ja, de flesta skapar ingenting utan försöker bara anpassa sig till de rådande makterna.

De journalister som avfärdar tal om ondska och hånfullt beskriver "änglar" som en ineffektiv position för lobbying är själva helt klart närmare det demoniska mörkret än flertalet. Man hittar detta förstörda mediefolk både till höger och till vänster och det sammanhänger med att materialism är en sjukdom som går mycket djupare än politiken och frågan vem som ska "äga" produktionsresurserna - du och jag och alla verktygen. 

Ignoransens sjukdom yttrar sig om total blindhet i frågan om VEM vi är på jorden för att tjäna. Självtjänandet är som bekant att likna vid ett svart hål, en implosion, en satans styggelse mot livets alla lagar. Axiomet är att Centrum (denna omätbara upprinnelse) expanderar och söker innefatta alla i samma Givande Godhet som utmärker det faktum att Centrum lämnat Centrum och skapat en ambiens och ett liv för oss som på samma sätt offrat vår centrering (i syndafallet) för att kunna delta i livet. 

Denna enkla regel vägrar kapitalisterna att förstå och de beter sig som svarta hål, som parasiter på alla som låter sig utsugas - vilket innefattar merparten av västerlänningarna till följd av deras svaga förankring i den Rationella Själen. De som har kopplingen betjänar i allmänhet ondskans imperium - det kapitalistiska systemet eftersom tidsåldern själv är så mörk och materialistisk.

Nå. Jag hade roligt åt Steffos försjunkenhet ner i Mörkret eftersom sprit naturligtvis är ett fenomenalt effektivt gift som dödar all vår likhet med den verkliga Människan (vårt gudomliga original som vårt kroppsjag bara svagt återger även när vi är nyktra).

Men ritar man in djävulsstjärnan Algol i horoskopet och dess fingrande på förgiftningstillståndets Skorpion måste man naturligtvis också markera kungavärdighetens Regulus, i den händelse den aktiveras genom kontakt med någon planet i vårt solsystem! Och Regulus var aktiv vid Steffo Törnqvists födelse genom att stå på rät linje med överklassens Jupiter och den vägen hitta en ingång i livet. Så självklart blev han världsmästare: bäst i världen på förgiftningstillståndets egen brygd, spriten! Det är bara att addera himlens budskap och se totalsumman!

 
Missa inte finliret här: den ömsesidiga receptionen mellan Lejonets och Skyttens härskare - Solen och Jupiter - ger en företrädesvis Ljus natur (båda planeterna tillhör Sattva guna och Skytten är sattvisk). Han är med andra ord en medveten kännare av mörkret, en glad gamäng som sniffar på innehållet i glasen och uttalar sig med ett förfinad och medvetet språk!

Men, troligen, också halvt om halvt en alkoholist eftersom storkorset i Mörkret inte är att leka med i detta fall: båda de naturliga ILLGÖRARNA Mars och Saturnus har samlats i Ondskans och Terrorns tecken Skorpionen och därtill tillsammans med äregirighetens och överdriftens demon Rahu (norra månnoden)! 

Det visar sig vid en närmare anblick att hela Steffos horoskop är ett enda krig mellan Ljuset - insikten, intelligensen och oberoendet - och Mörkret med dess druckna rus, dumhet och fixering vid världen. Snubben inte verklig utan mer en arketypisk illustration av den eviga kampen mellan det goda och det onda.

I medlande position hittar man en enda planet i just mellankvaliteten Rajas (Lidelse). Men eftersom den är Merkurius, förmedlaren eller budbäraren, som själv är en smula känslig genom sin inherent rajasiska natur och här befinner sig i 2a huset, "Dörren till Dödsriket" eller med vår tids lika talande beteckning, "penninghuset", OCH Merkurius i Stenbocken här ägs av en satansangripen Saturnus i det 12e huset för omedvetna onda andar, har det sammansatta budskapet ändå en inriktning. 

Det här horoskopet är reserverat för hundratusentals själar som återvände till jorden och som sitt ingångsvärde har: "överhängande risk att förlora sig själva och all kunskap om det Högre". När horoskop börjar mörkna betänkligt kan man misstänka att Ödet nu måste fullborda sin pendelsvängning så att detta liv i Mörkrets inflytande är den sista lilla bit till total självdegradering som själen måste utsätta sig för, för att i nästa liv kunna vakna upp och ställa sig frågan, "vad i hela friden håller jag på med?" Men i detta livet väljer de istället för att bli finsmakare i frågor om Livet att gömma sig i Mörkrets kvalitet och förfalla till materialister, ointressanta kulinarer som diskuterar smaklökarnas retningar och allt annat som människosläktets minst utvecklade barn ägnar sina få år på jorden åt att tappa bort sig i.

Men en kung över toxiner är han inte desto mindre: den favoriserade mixen av Jupiter och Regulus är härmed noterad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar