Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 november 2016

Containerfångens tyrannBloggen har på det hela taget avverkat avdelningen kriminalitet. Horoskopen, särskilt för de värsta förbrytande, är övertygande problemtyngda. Men födelsedatum för den straffade sexförbrytare som kedjade och höll en kvinna fånge i flera månader i en container gick så enkelt att hitta på nätet att det blir en kort kommentar.Då och då drar man öronen till sig redan vid den grundläggande granskningen av hur de tre kvaliteterna betonas. Här ser man typiskt nog problem i Passionens kvalitet och i synnerhet härsklystna Saturnus i primitiv egocentrisk position i Väduren varifrån han "håller kvinnor kort" - Saturnus 270-gradersvinkel mot kvinnoplaneten Venus blir riktigt ryslig när man inser hur illa mannens psykhoroskop (Månen som ascendent) fungerar på temat Mars/aggression. Saturnus i Väduren ägs ju av en Mars som står i 6e huset för fiendskap så att den här mannen tycks ha varit helt inkompetent i det sociala.

De två tecknen i Mörkrets kvalitet är inte bara ovilliga att analysera sina egna bevekelsegrunder här kombineras de dessutom till "det sociala utstötningssyndromet", i några fall också en "mobbare" (och problematiskt nog också i horoskop för dem som blivit offer för utstötning eller mobbning).

Redan här har horoskopet i princip skurit ihop. Det tecknar en dysfunktionell dag.

Men allvarligast är kanske att det saknas Sattva guna, inget intresse alls här av att fortbilda sig och växa i medvetenheten. Mars är i sig en mörk planet men i sattviska och upptäcktslystna Skytten kunde man hoppats på en drivkraft att vidga sina vyer. Men här måste Ljusets gula färg solkas eftersom det irrationella och begärsfyllda psykets Måne i Kräftans Vatten är en så skrajsen och hemmakär position att den utforskande Skytte bara kan bli en fiende - in i det onda fiendehuset med Skytten med andra ord. Detta förfular och mörkar Ljuset. Solen står som synes i det helt mörklagda och onda 8e korruptions- och dödshuset, men här passar det att påminna sig att det också är huset för sexualitet som en naturens blinda drivkraft för att säkra artens överlevnad.

Om jag ibland skrivit att en planet i 8e inte här helt kört förutsatt att dess disponent gör ett gott jobb ute i "det fria", då tänkte jag inte på ett sådant här horoskop. Här är Saturnus  i det fria men i 10e makthuset och själv underminerad av den förfärande fientliga Mars i 6e olyckshuset. Den här mannens försök att likt ett vansinnigt barn markera sin Auktoritet (Saturnus i 10e) visar att hans Sol i 8e med rätta är en helt frånvarande intelligens eller medvetenhet om den egna själen. 

På temat maktdemonstration har vi ett generellt mönster även för det: "egenmäktighetssyndromet", här illustrerat av Saturnus i Eld som ilsket söker "av egen makt" kontrollera Venus/kvinnor på ett rent fysiskt sätt genom att Venus står i ett Jordtecken. "Egenmäktig och socialt utstött" eller "egenmäktig mobbare/trakasserare av det sociala genuset kvinna". Kan det bli tydligare? Man riktigt längtar efter en uppsättning andra födslar från samma dygn för att undersöka om onormalt många blev lågpresterande vrak.

Allt detta alltså från den osäkra månascendenten. Men i det här fallet stämmer indikationerna makalöst väl. Det finns gott om slummiga själar på jorden och frågan är bara vilka som är värst, de här brutala bestarna eller de kriminella makthungrare som manövrerar sig fram till kapitalet (ibland via en bedragarens stopp under några år i politiken) och därifrån suger ut mänskligheten så att det på samhällets botten produceras ännu fler vrak av Todd Kohlhepps typ.

*****


Se även en fristående fortsättning som jämför containerkvinnan och tyrannen med relationen mellan Britney Spears och Max Martin. Oväntade paralleller utlovas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar