Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 23 november 2016

Brittiska politikermördaren Thomas Mair


Thomas Mair dömdes idag efter en snabb rättegång (The Independent). Han har rapporterats vara en extrem introvert som hade mentala problem. Hemlig andra natur som hatade invandrare (rasist). Han ger astrologins negativa polaritet en ny mening med sina 40 till synes rofyllda år på en och samma adress (tvåfamiljshus). Lyssna bara på det engelska ordet "sedentary" och hur det påminner om sedentära jordlager. 

Det här horoskopet definieras av alla de Jordtecken och så förstås Kräftan som står för en skyggande och räddhågsen grundnatur som fruktar förändringar och främlingar. Särskild kartans opposition mellan hatets Mars i Jungfrun och Jupiter i Fiskarna lyfter fram den Jord/Vatten-axel jag i samband med främlingsfientlighet beskrivit som bofasta (sedentary) jordbrukare (Jungfrun) som får mord i blicken när de ser olyckliga båtflyktingar (Fiskarna) komma farande över vattnen mot vad de inbillar sig vara DERAS mark. Det här är en slags intellektualitet som gått snett. Intellektets Merkurius ÄR visserligen essentiellt en Jordplanet enligt hinduisk astrologi, gudarna vet redan allt och behöver inte mentalisera eller tänka logiskt från punkt A till B för att bilda sig en förståelse. Intellektet är således bara något som Jungfruns tecken berömmer sig av, men samtidigt är planeten "upphöjd" här, vilket alltid förundrat mig. Den gamla grekiska filosofin kan ha svaret: själen kan aldrig befria sig genom känslostormar eller affekter och Platon såg närmast ner på musik av den anledningen. Enbart förnuftet kunde adla människan och det är här Jungfruns Merkurius kommer in som en kultivationens planet. 

Lustigt nog var politikermördaren trädgårdsmästare till professionen, och den energiska Mars-i-Jungfrun tecknar just en aktiv fysisk kropp och en praktisk orientering snarare än t.ex. en språklig människa (Solen i Jungfrun ligger annars bra till i samband med Nobelprisen i litteratur, men Solens eld är mångfalt starkare och dessutom sattvisk eller himmelsk till sin natur. Mars är blott en liten eld och därtill tamasisk eller infernalisk).

En särskilt ruggig detalj ur det här sinnelagshoroskopets perspektiv - där Månen rimligen MÅSTE befinna sig i Väduren för att Mars i skadliga 6e olycks- och fiendehuset ska få maximal betydelse som psykets vrånga bas - är dubbleringen av en Jord/Vatten-axel. Den andra axeln passar exakt med hans "vita överhöghetsideal" eftersom Saturnus hemma i negativa makttecknet Stenbocken blir en ovillkorlig paragrafryttare som kan göra individerna närmast outhärdliga för andra att leva med. Man antingen underkastar sig den här typen eller revolterar! I det här fallet är det just den egna klanens (Kräftan) dominans som föresvävar eftersom Saturnus och Solen står i en konfliktfylld och inte helt säkert lösbar opposition. 

Passionens kvalitet Rajas guna har inte själv förmågan att hitta en högre syntes när en tes ställs mot en antites. Och i det här sinnelagshoroskopet har den enda ljusbringande (sattviska) planeten av samma dignitet som Saturnus - Jupiter hemma i sitt negativa härskarläge - satts på undantag i 12e huset där den världsliga effektiviteten är hämmad. Vi har med andra ord ett horoskop som sitter fast i sin dystra passion och sitt växande sjättehus-hat som som ligger under psykets/Månens hälsa.

Försök att flytta fram Månen till Oxen istället (vilket är en distinkt möjlighet detta dygn). Det blir inte alls samma latenta ondska med en Mån-Oxe som psykascendent eftersom dess disponent, Venus i Kräftan - ger en lugnare underton än den våldsamma Mars som anfäktar det väduriska sinnelaget.

Om Mairs bakgrund i The Guardian.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar