Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 november 2016

Brittisk demokrati dog verkligen i torsdags

En journalist med brittiskt namn, som lever gott på rikemansklubben EU:s smulor till småfisk som henne själv, tar i DN parti mot de upprörda brittiska medierna efter att tre korrupta överdomare lagt folkets beslut om Brexit i händerna på ett parlament som till 75% består av EU-anhängare.


Tack vare BBC:s ekonomireporter Mark Broad hittar jag (nästan bortklippt ur bild) en tidsskala som visar pundets ögonblickliga återhämtning gentemot dollarn efter att domen kungjorts. Vi kan alltså sätta klockslaget 10 för dagen då Storbritanniens demokrati dog och Rovkapitalisterna återigen visar att de inte respekterar folkviljan! Nu väntar inbördeskrig i Väst! Land efter land kommer att se de Fattiga resa sig mot de Rika (utom i det lama Sverige som alltid väljer den onda övermakten).

Se bara det ohyggligt onda horoskop som resulterar av det kända klockslaget, det är som den korrumperade självberikaren Carl Bildt i megaversion:Horoskopet lämnas utan kommentar, enbart ämnat för "dem med ögon att se", dvs dem som kan studera himmelens text ur etiskt perspektiv. 

Det enda som därutöver behöver sägas att kartan är ÄNNU en som sedan sensommaren 2015 exemplifierar den totala RÖTA som världens ledare ny avslöjas med. Det är isande Skorpionen som visar hur lite Lejon (kungavärdighet) som finns i våra folkvalda råkapitalister till ledare och ett fulare och mer angripet Lejon än i 10e huset för ren makt men också ryktbarhet, går knappast att uppbåda. BÅDA de naturliga illgörarna Saturnus och Mars angriper det.

Dessutom visar den äregiriga demonins Rahu i 10e att det är EU-anhängarna som vill fortsätta leka gud via dusörerna från rikemansklubben EU (var och en på sin lönenivå ner tills den punkt det börjar göra ont - dvs. i folkdjupet, där man ser vad EU i själva verket är för något). Vad Rahu (Drakhuvudet) i 10e egentligen gör är att avslöja hur Solen (ledarskapet, Lejonets härskare) som ser ut som om de förlorat där Solen ligger undanskuffad i den världsliga förlustens 12e hus, minsann inte respekterar folkets val av Brexit. Nej, den onda demonen som äger 12e är här pengarnas Venus och den stiger fram med de 3 överdomarna (Saturnus) i första huset och förkunnar (på diaboliskt sätt) att regeringen inte kan besluta om Brexit. 

Missa inte den "ömsesidiga receptionen" mellan härskarna till den legalistiska och maktorienterade Stenbocken och den näriga Skorpionen som vägrar dö om så folket beslutat om detta. Jag har tidigare spekulerat i att kombinationen av dessa två tecken kan ge astrologins grymmaste och mest hjärtlösa karaktärer och tanken föddes efter att jag studerat horoskopet för en arrogant hustrumisshandlare. Här kan vi således se tre hustrumisshandlare och någon av de brittiska tidningarna har faktiskt en poäng (fast de fattar det inte själva) när de skenbart i onödan framhåller att en av domarna är öppet homosexuell (kvinnohatisk). Det här horoskopet för demokratins död i Storbritannien förklarar den djupare sanningen här men, som sagt, bara för dem "med ögon att se och öron att höra" det himmelska tilltalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar