Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 8 november 2016

Aftonbladets lögnspridning och välmenande folk som avsiktligt missförstås
Jag har just börjat läsa den klassiska 80-talsboken MANUFACTURING CONSENT om hur "massmedierna" - förmedlarna av nyheter avsedda för den lätt duperade massan -  producerar propaganda som tjänar elitens syften, såväl regimen som de stinkande rika företagen i den kapitalistiska västvärlden. 

Boken som är skriven av två av västvärldens mest oklanderliga experter inom sina fält - behöver man mer än nämna namnet Noam Chomsky, lingvisten? Han och ekonomiprofessorn Edward Herman förutser att deras rapport om mördarnationen USA:s svartmålning av alla som "terrorister" som inte direkt går i USA:s ledband kommer att betraktas som konspirationsteori. Därför bifogas en fet notapparat på 90 tätt skrivna sidor så att var och en själv kan förvissa sig om att Överhetens makt över medierna och dess hjärntvättningsapparat är just så förfärande som deras presentation ger vid handen. 

Författarna använder bl.a. det på 1980-talet problematiska landet Nicaragua som inte ville bete sig som IMPERIALISTEN och UTSUGAREN USA önskade sig. Därav den massiva svartmålningen av landet i världsmedierna vid den tiden.

Vi har inte kommit ett enda steg sedan 80-talet för att bryta denna fördumning av befolkningarna, om något har den digitala revolutionen och mediernas kris gjort kontrollen över propagandamaskineriet järnhårdare än någonsin, särskilt i Sverige där Schibsted och Bonniers dansar värre till Pans pipa (USA) än på år och dag. Det är bara att lyssna till medierna apropå den okynniga pojken Donald Trump som rör om i den amerikanska grytan och våra okunniga politikers månande om den onda världsordningens fortsättning - för vilken Hillary Clinton står som garant. 

MANUFACTURING CONSENT visar hur förbannat korkad man är om man tror på mediernas produktion av den enda skandalrapporten efter den andra om Trump. Detta är ett indoktrineringskrig man bäst håller sig sval inför. Detta är inte verkligheten, presidentvalet är en enda stor chimär och en lönsam affär för medierna. Trump, som själv tjänar på spektaklet har paradoxalt rätt som kallar hela processen riggad, han berättar sanningen men ändå inte. Det går inte att rå på det stora monster som är den kapitalistiska drivkraften i USA via demokratiska val, där mäktigare aktörer än folkets röst i vilket fall i slutändan bestämmer politiken. Bara Fader Tid kan i sin tid välta och nedgöra USA, vars tilltagande korruption och makthunger efter Andra världskriget saknar motstycke i världshistorien!


****

I Schibsteds Aftonbladet engageras jag ibland av den politiska ledarkrönikören Ingvar Perssons rapporter från verkstadsgolvet. Själv ingen grovarbetare inser jag dock vikten av att människor organiserar sig mot de intressen som de märker söker suga ut och utnyttja dem. När den första IT-vågen i Sverige lett till en överetablering av olönsamma lekstugor och riskkapitalisterna mjölkats på så mycket pengar det gick av en ny våg parasiter, då sparkades personalstyrkor i stora omgångar. Själv datatekniker på ett av de ledande IT-företagens huvudkontor vid den tiden, insåg jag att inte ett enda stockholmsspån av arbetsplatsens över 60 anställda förutom undertecknad hade brytt sig om att fackansluta sig. Så djupt hade den individualistiska ego-sjukan i Mälardalen ätit sig in i sin tidsandas barn. 

Företaget kom otroligt billigt undan när de sade upp folk i drivor, undertecknad kunde lämna arbetsplatsen med 12 månaders lön för att företaget frångått regeln om arbetade år inom företaget. (Undertecknad var den tredje teknikern men för att tomt blåsa upp företagets värde för att några skulle kunna berika sig, anställdes folk i rasande fart det sista året). 

Att med fackets hjälp få skälig ersättning för sveda och värk skulle inte kunna hända idag, sedan Reinfeldt och Borg krossade fackets under sin djävulska regim där de förberedde marken för imperialisten USA:s totala maktövertagande av Sverige - en lättare erövring har väl Den Stora Satan aldrig haft. Det har ju tindrat av dollartecken i ögonen på svenskarna i över ett århundrade redan!

Som sagt, AB:s Ingvar Persson står på plus i min bok om så bara för att han tar parti för den arbetande människan mot utsugaren och profitören. Tyvärr hör jag allt fler missljud i hans ledare och det är förmodligen att göra med den egna vägen från politisk idiot till sent omsider åtminstone en smula medveten om de övergripande penseldragen i storpolitiken, vilka på långt lägre nivåer inverkar på de praktiska frågor i vardagen som AB brukar bevaka, den djävulska sosseregeringens återinförande av ättestupan t.ex. i insnålandet av hjälp till de med de svåraste handikappen. Sossar i styrande ställning skiljer sig numera inte ett skit från högern.

Med braskande rubrik och foto på närighetsminister Damberg sniffade jag förstås blod och började lystet läsa för att se hur Ingvar Persson ämnade tvåla till denna falska och veka räknenisse som med Löfven leder Sverige djupare in i dubiös affärsverksamhet än någonsin. Tyvärr producerade Ingvar Persson mest skit i sin text om "våldsregimen" i Filippinerna. Han är själv helt hjärntvättad av de medier som Noam Chomsky så skickligt avslöjade som propagandamaskiner. Genom att inte ha fakta klara för sig utan tvärtom sprida nidversionerna vidare, visar sig arbetsrättsivraren Persson själv tillhöra det onda systemet. Men det har jag redan anat av tidigare krönikör som stunkit av EU-kramande. (Här påstår rättstavningsprogrammet i min webbläsare att jag stavat fel - svenskarna kan inte längre böja sitt ord "stinka" - stank stunkit. Så illa är det ställt med Sverige.) 

Det är något sorgligt över dem som bara ser till jobbtrygghet och månadslönen - de tappar förmågan att visualisera en bättre värld. De sitter fast i MÅNENS månatliga lunk och brister i SOLENS visionära gåva. Jag ska strax undersöka Perssons horoskop på den här punkten, för med förståelse ökar också förmågan att empatisera och förlåta tillkortakommanden.

Persson är ett offer för den amerikanska propagandan och han är så slarvig - eller intellektuellt ohederlig - att han inte ens nämner den pudel svavelosande president Duterte gjorde efter att judenheten sårats av hans uttalande. En googling på "Duterte" och "Hitler" räcker för att visa upp både USA:s propagandamaskineri och hur fakta förvanskas men också alternativa nyhetsmedier (ständigt svartmålade som mindre pålitliga eller exempelvis lejda ryska troll av de svenska medierna). De två lila länkarna på skärmdumpen är de två jag behövde klicka för att se desinformationen resp. informationen. Amerikanska CNN vilseleder i rubriken medan den andra länken kräver lite läsning för att förstå hur fel CNN framställer det som egentligen hände när Duterte plötsligt var Hitler i världens ögon! Läs båda och jämför! CNN presenterar det som en pudel från Dutertem undlåter att kommenderat Dutertes tankpaus och läser istället in vad Duterte möjligen tänkte säga. RT News ger i all korthet en mer nyanserad bild. De här två rapporteringarna avviker båda från Ingvar Perssons inkorrekta smörja eftersom han inte ens bryr sig att nämna det här senare kapitlet i historien utan fortsätter smutskasta Duterte på de amerikanske mainstreammediernas sätt. Detta är smått oförlåtligt men tyvärr typiskt för Sverige idag - här är nivån vi befinner oss på. Helvetiskt ignoranta byfånar!

http://edition.cnn.com/2016/10/01/asia/philippines-duterte-hitler-comparison/

https://www.rt.com/news/361292-duterte-philippines-hitler-drugs/


Ingvar Persson är så ivrig i sin sak att han gärna avstår från att kännas vid det faktum att Duterte en tid efter det här debaclet helt gjorde avbön från sitt tidigare fräna språk. Han hade fått något han beskriv som en gudomlig uppenbarelse under en flygtur och den fick honom att börja fundera över sina ordval. För en materialist som jag förmodar att Persson är, kan man faktiskt tänka sig att han såg den här rubriken men censurerade bort nyheten ur sitt medvetande, mer kär i sina fördomar mot kyrka och religion än av att inse att människor kan genomgå en förändring i sina sinnen - nere på Månens nivå som astrologin säger. Dessa är stunder när Solen bryter igenom töcknet nere i den sublunära världen som bygger på småaktig hunger och rädslan för att dö. Dutertes upplevelse av Gud var också en hotande Gud som utpressade honom via vad som uppenbarligen var hans veka punkt - dödsskräck - genom att hota med att flygplanet skulle störta om han inte rensade upp i sitt språkbruk!

När jag mindes Dutertes hårdföra ordalag (där det inte duger att läsa Perssons förljugna krönika om man vill förstå vad saken gällde), tänkte jag på hur Drevet dödade Miljöpartiet Åsa Romson för att hon liknat Europas hantering av flyktingkrisen på Medelhavet som ett nazismens dödsläger, ett Auschwitz, med undertexten att Europa var medskyldigt till denna massdöd av afrikaner.

När jag slår upp Dutertes födelsedag upptäcker jag något intressant, han och Åsa Romson är båda födda i martyriets eller sanningsvittnets tecken Fiskarna, vilket kommunikationens planet Merkurius anses "fallen"! Smaka några sekunder på den här odiskutabla parallellen i deras snarlika öde i de vulgariserande och propagandistiska medierna! 

Ingvar Persson gör sig alltså skyldig till samma hatiska drev som uppenbarligen mynnar inifrån de mest högerextrema socialdemokraterna - de gråa som ogillar miljömedvetenhet eftersom de helt går i industrins och den svenska vapenexportens ledband. Män som Ingvar Persson som bara ser till arbetarnas månadslön saknar förutsättningar att förstå den närapå post-kapitalistiska vision som här och var märks i världen även om Miljöpartiet tappat det mesta av sin själ ju hårdare marknadsliberalismen - penningens totala allmakt - blivit "den enda vägen". 
Här ett sällsynt horoskop utifrån Surya Lagna snarare än Chandra Lagna. Genom att placera Solen som ställföreträdande ascendent markerar bloggaren att han anser Romson som en fullt medveten människa som agerar utifrån sin andesjäl. Hon har nu lämnat politiken eftersom hennes 3e kommunikationshus uppfattats som alltför djävulskt. Båda illgörarna Mars och Saturnus tillsammans med onda stjärnan Algol, ömsom korrumperare och ömsom knivskarp anklagare. Romsons ord om massgraven i Medelhavet var så sann att hon blev en satan, en mänsklighetens anklagare mot det kapitalistiska Europa. De onda medierna - svarta som synden - vände istället på steken och drevade mot henne pga. själva formuleringen. "Aja baja, inte komma med Hitler-jämförelserna." 

Genom formalism och hyckleri undvek propagandamedierna att höra sanningen i det Romson sade, för ett är säkert: hon är alltför idealistisk och sann för att fungera i den nattsvarta sörja som är svensk politik. Solen i Fiskarna placerar Jupiter i positivt härskarläge i 10e huset för stat och maktutövning. Detta är ett klockrent budskap från den "högsta himmelen" - från Gud själv om man så vill - att den ledande principen för ett samhälle måste vara "allt gott åt all". 

Att hon har psyket/Månen i opposition till denna princip är inte av ondo eftersom Månen  eller sinnelaget kan härbärgera allt och alla och assimilera direktiven. Den goda kvaliteten, medvetenhetens Sattva guna, är således den allt annat överskuggande kvaliteten på denna solära karta för en äkta och intelligens människa som talar direkt ur hjärtat (Solen). Men som synes passade inte 3e husets kommunikation det självförljugna Sverige och allra minst tidningen Aftonbladet som har märkligt lätt att starta drev.

Jämför nu med Duterte som jag aldrig hört om förrän jag läste den vinklade rapporteringen om att han liknade sig vid Hitler (läs andra länken här ovan - han sade detta som reaktion mot västmediernas demonisering av honom):Om möjligt ett ännu tydligare budskap om en sattvisk, dvs. mycket medveten natur. Men missa inte hur även solen har sina fläckar! Sanningsvittnet Fiskarnas härskare Jupiter befinner sig här i en ömsesidig reception med Solen - Fiskarna och Lejonet har utväxlat sina härskare. Det ger Vatten och Eld och en frenesi som är genuint dramatisk! Alla möten där Vatten och Eld direkt tvingas samman ger explosiva naturer, "dramadrottningar" om man så väl. Och om vi tittar på Duterte ur hans medvetna solära perspektiv ser vi hur han (likt den här bloggaren) har Jupiter i 6e huset för fiender och olyckor. Det är med andra ord en obeveklig härförare vi ser, hans "martyrium" eller "vittnande" riktar in sig på de onda rika män (verksamt ond Jupiter i Lejonet) som - dessvärre - också skulle kunna betecknas som själva skälet till hans utagerande natur. Han är en impressionabel Fisk som lätt råkar i affekt och är här väl styrd av allt det han upplever som ond och fientligt. Han går igång på fiendens närvaro. 

Men det intressanta är att han tycks ha kontakt med sitt samvete för gudomlig vägledning, även om det är en smula brutalt när den "gudomliga rösten" hotar med en flygplanskrasch om han inte skärper till sitt språkbruk (don efter person). Utifrån hans andesjäl/Solen som ledande princip (1a huset) blir det krigiska Mars som äger 9e huset för gudomlig kontakt (samvetet är människornas gemensamma kunskapsbas och denna plattform är identisk med den gudomliga världsordningen, den universella dharman). Att han kan ha svårt att höra sitt samvete under de perioder han är aktiv och utagerande (Solen) framgår av 9e husägarens undertryckta position i 12e förlusthuset. Han måste sluta sig in mot sig själv, "gå i kloster" eller kanske ta en tupplur för att höra den inre gudomliga rösten, som då kommer att ha tydligt martialiska drag. Som när han tuppar till på flyget och hör en vredgad Gud hota med en olycka (Mars, olycksplaneten) om han inte vakar bättre på sina ord!

Jag känner till fler exempel på just den här fullmånen mellan Fiskarna och Jungfrun som resulterat i rätt "slängiga" personlighetstyper som lätt glider iväg med sina ordvändningar. Bloggen har tidigare tyckt sig se den här axeln involverad i svensk rasism och främlingsfientlighet och detta för att Jungfrun är så självfixerad och rädd för att bli våldtagen medan Fiskarna representerar samhällets olycksbarn - t.ex. båtflyktingar som kommer över vattnen och som Jungfrun får panik över att de ska minska "vinsten" för jordbrukande och bofasta Jungfrun. Den här axeln målar upp ett evigt dilemma där Vatten eroderar Jord.

I någon mån har Reinfeldt rätt som den patetiska räknenisse han är, att flyktingar "berikar landet" för Vatten befruktar ju Jord så att den senare kan blomstra. Men Reinfeldt är ekonomist och förstår inte ett dyft av de kulturella värden som de hänvisar till som motsätter sig rovkapitalisternas ofattbara krav på folkvandringar för att söndra länders befolkningar där löneläget anses för högt. In med afrikaner att putsa dina svenska skor! Precis som i USA en gång i tiden. Grundbulten i allt det onda är Kapitalismen och innan Ingvar Persson börjar skriva om detta istället för det mindre och EU-vänliga perspektivet, och innan han slutar sprida dynga i sina krönikor, tillhör också han mänsklighetens - och Guds - fiender.

Jag var på vippen att titta på hans horoskop för flera år sedan i samband med någon anskrämligt dålig krönika men ett så vanligt för- och efternamn fick mig att avstå. Nu visar det sig lätt att utifrån hans enda bok och författaruppgiften 1962 lista ut att han inte längre bor i det fashionabla Vaxholm utanför Stockholm. Vart flyttar man då om man fortsatt jobbar för Aftonbladet i Stockholms centrum? Troligen inte till Skåne. Det faktum att Birthday.com känner till en enda 62:a med detta namn i Stockholms län får mig att prova födelsedagen.

I princip samma val mellan pest och kolera,
Mörker eller Passion, som moderaternas gamla
språkrör Sofie Arkelsten - hon med den mest
tragiskt underhållande okunskap om hur progressivt
hennes parti tänkt genom 1900-talet.


Identiteten är inte verifierad men mycket talar för att detta är ledarskribentens födelsehimmel. Inte minst den intensiva lidelsen eller passionen (storkors i Rajas guna). Titta speciellt på samhällsklättrandets och makthungrarens lodräta axel som utifrån denna månascendent i Väduren bildar den "rena" naturliga zodiakens eget buskap om Hushållen på den maktlösa botten och Stenbocken, paraplyorganisationen eller världshärskaren eller Staten uppe i 10e allsmäktiga huset. När man ser att strukturerade Saturnus står "hemma" i 10e börjar man förstå det här sinnelagets förkärlek för mäktiga organisationer som EU eller facket. 

Samtidigt skapas visst tumult för årgång 1962 eftersom månnoderna också befinner sig här. Arbetarmakt syns tydligt eftersom den halshuggna Draksvansen tenderar att vilja undertrycka Saturnus i rollen som makthavaren, medan oppositionen från de traumatiserade Hushållen där Mars olycka sprider förstämning i det inre 4e huset kan ges en alternativ läsning: Arbetarhushållen grips av äregirighetens demon Drakhuvudet och tar strid mot Arbetsgivaren (Saturnus i Jord - herren över alla de materiella resurserna).

Horoskopet blir så mycket mer begripligt om man tittar på kartan för den onda överheten representerat av Svenskt Näringsliv! 


Den fallna Mars i Kräftan gör nytta i horoskopet om man utgår från att Månen ännu befinner sig i Mars tecken Väduren. Men jämför med Stefan Löfvens kopplingar mellan Väduren (ego) och Kräftan (min trygghet) och vi får just exakt en intelligens på bebisnivå, en korttänkt tendens att vilja säkra sin trygghet (egots eller det kollektiva ego som ett fack innebär). Här finns bara maggropens tänkande - Vegetativ Själ - och inte någon förmåga att höja sig över kapitalismens förslavande. Stefan Löfven och Ingar Persson är båda barn av den tidiga socialdemokratins fatala misstag att låta Sveriges dåvarande makthavare behålla alla sina privilegier. 

Nu straffar det sig när maktens demoni blir allt tydligare ju närmare vi kommer västkapitalismens sammanbrott inför de lojaliteter Afrika, Kina, Ryssland bygger med varandra - alla de länder som västmedierna propagandistiskt utmålar som fiender eftersom dessa medier OCKSÅ kan betecknas med den mest korttänkta bebismentaliteten bland de olika "sensationalistiska" Eld/Vatten-kombinationerna. Medierna ryar och härjar och piskar upp drev eftersom man inte vill att befolkningen ska coola ner sig och börja tänka mer långsiktigt än till månadslönen och den tillfälliga köpkraften. Hela detta onda maskineris överlevnad står nu på spel.

Det är den massiva betoningen på Passionens kvalitet som gör att jag frånkänner Ingvar Perssons födelsedag "rätten" att ritas upp som en medveten solär karta. Detta är definitivt en lunär och affekterad person och det är lätt att känna igen engagemanget hos den "lilla människan" för sin vardagssituation och de hot som särskilt en fallen Mars-i-Kräftan måste uppleva. För sådana här som reagerar med fruktan på precis allting är det helt omöjligt att bygga upp en kraftfull SOLÄR MEDVETENHET - en gudomlig intelligens replikerad och manifesterad i den egna individen. Persson är utan tvekan den Rådande Ordningens nyttiga idiot, han också. 

Ett ord om varför jag smutsat ner hans enda planetplacering i Ljusets kvalitet. Merkurius är intellektet och kommunikationsgåvornas planet. Skytten är en grandios och expansiv symbol och Skyttar är kända för att ha visionen men slarva med detaljerna. Här liknar de det föregående Eldtecknet Lejonet en smula. Lejonet har dock det merkuriska Jordtecknet vid sin högra sida, som en sekreterare som rätar ut krokigheter och får fakta rätt. Skytten verkar på en mycket mer omfattande, kosmisk nivå, och att kräva detaljprecision av en så visionär evolutionsnivå skulle bara avslöja hur fattig gnällspiken som kommenterar punktuering själv är! Men i det här fallet är det lite värre, Persson for just fram med oriktig dyngspridning om Duterte och han tycks tro att ändamålet helgar missbruket av medlen - dvs hans mer än lovligt diffusa poäng med artikeln (läs och förundras!) - gör det okej att missrepresentera Duterte-debaclet fullständigt. 

Detta tycks sammanhänga med att hans PSYKE - sinnelaget har en mycket bristfällig kontakt med det samvete i 9e huset som skulle se till att hålla sig över sådana här fasoner. Duterte själv genomgick en kris och omvändelse kring sin kommunikationsstil vilket han lät offentliggöra. Perssons, väduriska sinne är ettrigt och hamnar lätt i affekt, och fastän det vill väl är det benäget till alla de problem som man också kan se (och än större omfattning) hos Stefan Löfven. Persson är en populist som satsar på snabba och enkla poänger för folket och om man släpar Duterte i smutsen ännu en gång så tycks det tydligen vara okej för vad nu Persson luddigt försöker säga om Dambergs kåthet på export till varje pris. 

Den exportkåtheten kritiserar alla som alls förstår vad som pågår i Sverige just nu (bloggen noterade som så många Dambergs oacceptabla och rent ekonomiska handlande vid brunkolsförsäljningen), men Persson använder falska argument om Duterte för att driva in sin poäng. Jag började läsa hans artikel med blodvittring men finner att om Damberg ska kritiseras, är det sannerligen inte på grundval av Ingvar Perssons låga skitjournalistik om Duterte, en man som uppenbarligen är gudstroende och har samvete nog att - i primitiva och brutala termer kan det tyckas - låta sig manas till lite bättre självbehärskning.

Någon sådan impuls tycks inte Ödet ha velat dela ut till Ingvar Persson vars visserligen ljusklara 9e hus huserar en fakta- och kommunikationsplanet som allvarligt mörknar när man ser var husets och Guds representant själv befinner sig: i det mörka tecknet Vattumannen vars härskare Saturnus (också mörk) i sin tur förnekas som om den vore en halshuggen demon (Draksvansen). Här ser vi suddigt - och jag rationaliserar förstås en hel del - den sämsta versionen av Vattumannen, den som tror idealen inte kommer från Luften (andevärlden) utan bottnar i det materiella (Saturnus i negativt härskarläge i Jord). Perssons sinnelagshoroskop förnekar därför via samma symbolik såväl arbetsgivarens primat som Guds existens. Och det får mig att helt hypotetiskt peta fram klockan så att Månen ligger just inom räckhåll för Djävulsstjärnans förstärkta intervall, plus-minus tre grader relativt den exakta konjunktionen i Oxens - materialistens - tredje grad. 

Här är zodiakens entré ner i Dödsriket, där människorna inte längre tror på luftens andar och existensen av högre verkligheter än den grovt materiella. Det är tragiskt att arbetarklassen kollektivt tecknas i dessa termer. Andra huset och Oxen är verkligen den nyttiga idioten eller Verktyget par excellence (Oxen är den mest grundläggande resursen, "a beast of burden"). Detta bevisar Ingvar Persson varje gång han yttrar sig fördelaktigt om EU. Man kan undrar om inte den här Saturnus i 10e makthuset är en hemlig dröm han själv aspirerar på. Ja på ett sätt tillhör han ju redan makteliten, som skriver politiska krönikor för landets största kvällstidning. Boken MANUFACTURING CONSENT behövs mer än någonsin för att avslöja Ingvar Perssons och hans likasinnades agenda! (Tyvärr är engelskan alltför avancerad för svenskar som genom idogt tittande på amerikanska tv-serier tror de behärskar språket...) Persson är troligen inte ens medveten om hur utnyttjad han är själv, alltför fylld av Mörker och Passion och utan ett uns av fungerande Ljus på sin himmel...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar