Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 25 oktober 2016

Verkligheten är mörk, men vakna betraktare kastar ljus

Allt är inte mörker med Sverige. Det finns många som ser, och av dem en handfull som också kan formulera det de ser. Här två korta ”soundbites” på människans hittills största skapelse, skrivspråket. Svenskarna är dock i full färd med att överge sin skrivförmåga till förmån för förskolans ”titta och peka” via smartphones. Robotmänniskor som fungerar enligt de förhandsval som allt fler it-fascister sysselsätter sig med att fastställa för den allt enklare folkmassan. Tumme upp?

Upptäckte nedanstående båda namn när jag började följa trådar som den 90-årige samhällsdebattören Jan Myrdal lämnat på nätet via en replik i AB. Myrdal, det ytterligt lilla jag läst av honom genom medierna, är en av landets största hjärnor men med ett vänsterperspektiv som i åratal tycks ha retat gallfeber på många. Han förfogar dessutom över teknisk och knepig svenska som dagens skolbarn inte längre klarar av att följa med i – därför sprider sig här och var okunniga attityder till människan Myrdal istället för diskussioner om vad han faktiskt säger i sina texter. Hans replik i AB visar landets tröstlöshet, han tvingas rätta sin åklagare om något så elementär som vad hans politiskt inkorrekta skriveri (i Nya Tider) faktiskt handlar om!

Erik Berg, arkitekt med social medvetenhet:

Det har alltid varit provocerande för folket på Solsidan att även de fattiga i Sverige har tillgång till bra bostäder och välfärd. Det relativa värdet av överklassens rikedom har minskat. Vad tjänar det till att stängsla in en exklusiv privat park när arbetarna har en mycket finare offentlig park helt gratis?

http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/1-2016-nagonstans-att-bo/9606-Bostadsdrommar-for-en-annan-ordning-96

Mikael Nyberg, frilansjournalist:

I ÅRHUNDRADEN åtnjöt överklassen en privat beskattningsrätt. Feodalherrar i Europa utarmade sina undersåtar med otaliga pålagor, och vinstdrivande stiftelser i Storbritannien ställde så sent som på 1700- och 1800-talen spanska ryttare i huvudlederna för att inkassera tullar. I upplopp i Wales 1842 rev bönderna vägspärrarna.

Nu ska aristokratins företräden återupprättas. Första veckan i februari påbörjade regeringen förhandlingar med berörda kommuner om de planerade höghastighetsspåren mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

http://mikaelnyberg.nu/2016/03/07/till-salu-landets-infrastruktur/


*****Myrdals horoskop kommenterades för tre år sedan, men efter att ha länkat Vattenelementet till näringslivets och Platons lägre natur - det overkliga monster som ständigt hungrar och vill fylla sin buk utan att någonsin kunna nå mättnad eller reell existens, känner jag mig ändå lite skyldig. Det finns många många människor födda med en chockerande överbetoning av Vatten och som inte alls är näriga girigbukar. 

Om det var magstarkt att sätta Iggy Pop sida vid sida med Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius - om så bara för att peka ut att hon hade rationalitetens Luft där Iggy bara flängde runt i yran som kriget mellan Eld och Vatten skapar - då blir inte problemen mindre av att återvända till Myrdals karta. För hans födelseögonblick saknar helt det upphöjda Luftelementet och påminner vid första påseendet mest om yrhättan Iggy i dess betoning på Vatten och Eld!


Men vän av ordning ser också genast hur olika Vattentecknen ser ut hos den övertaggade rockaren och den intellektuelle Myrdal. Iggy saknar helt den rofyllda och exceptionellt välgörande kombinationen av sinnelag och den Stora Välgöraren (Jupiter) som utgör en fullkomligt perfekt bas för en annars lite osäker solplacering i näriga Kräftan. 

Låt mig förklara varför detta är så bra och varför detta är ännu ett exempel på Vatten som nått "den spegellika vishetens stadium" (eller åtminstone en nästan övertydlig tendens att förr eller senare komma dit) och inte näringslivets mörka, förorenade och begärsfyllda Vatten. Förklaringen ligger i den hinduiska astrologins mest grundläggande antaganden som förvisso är en slags klasstruktur i tillvaron: de tre kvaliteterna Sattva, Rajas och Tamas indikerar i fallande ordning själens väg från den "värld av ljus" från vilken den faller vid inträdet i Tid & Rum. Det finns helvetesvärldar under den typiskt mänskliga och människan är i själva verket den rajasiska eller passionerat instabila mellannivån mellan de sattviska ljusbringarna och de förståndsberövade mörka eller tamasiska livsformer hinduerna väljer att kalla "demoniska". 

I samband med ett mänskligt personhoroskop blir benämningarna överdramatiserande eftersom ALLA som föds gör så med Solen som emblem för sin sattviska väsenskärna. Men födelser till t.ex. Vattenelementet kan föra den ljusgivande Solen eller andevarelsen i endera riktningen, mot bevarad återställd gudomlighet när väl barnet bemästrat värdkroppen och lärt sig dess spelregler (utfordra den, tvätta den, klä den för att skydda från vädermakterna). Eller, horoskopets kringbudskap kan antyda att Solen aktivt driver den andliga varelsen ner i ringheten så att den förblir en underhållsarbetare, underställd den lägre naturens behov. 

Dessa senare - läkare och andra - är vi tacksamma för eftersom vi inte alla kände behovet att stanna på denna "evolutionära" nivå. Vissa, återigen, återföddes som människor med så dunkla och föraktansvärda drifter att de tror marknaden och det kapitalistiska systemet är ett gott system, och intar villigt sin plats i detta overkliga ekorrhjul som löneslavar, och bidrar oklokt till den rika procenten av verkliga demonier i människokropp vilka i kraft av sin extrema närighet tagit sig till de nyckelpositioner i den lägre naturen som INGEN vis människa någonsin skulle vilja befatta sig. 

Änglarna lämnar helt enkelt fältet fritt för djävlarna och det blir den passionerade mellanzonens uppgift att utkämpa den nödvändiga striden som först arbetaren och sedan borgaren involveras i vartefter den rika onda mannen i sin girighet börjat sluka ALLA klasser under sig. De som är halvt demoniska kämpar i det längsta för att klänga fast vid de privilegierades "gravy train" (som britterna kallar det), men som dessa dårars föredöme USA nu visar så dör och gettofieras medelklassens villakvarter i förfärande fart.

Detta kommer också svensk borgerlighet att känna av. Deras toxiska tidningar som DN ägnar redan idag mycket utrymme åt wellness-artiklar som enbart är ohederliga försök att förskriva liniment istället för att diskutera det i grunden perversa ekonomiska system som skapar alla dessa "livspussel", all denna stress och förtegen rädsla på arbetsplatsen. I djupet vet nog borgaren redan att han blivit grundlurad och är en livegen och rättslös liten myra, så lätt att trampa ihjäl. Ingen av mina få borgerliga vänner vill ens tala politik! De vet att de saknar moraliskt försvar för sina hyggligt framgångsrika liv där de hamnat inuti Maskinen - Monstret.

Det lyckosamma vid Jan Myrdals födelse är således inte Solen i rajasiska Kräftan som i sig själv är ett extremt osäkert omen. Här kan det bära av i vilken riktning som helst - mot ljus eller mörker - och exemplen på näriga och frånstötande Kräftor har haglat på denna blogg. Det är inte för inte som den gamla Tarot-leken valt ett skaldjur i kombination med en fullmåne, ylande vargar och vakttorn för att skydda staden mot den sublunära själ eller lägre natur som Platon så föraktade och som i sin allra värsta utformning utgör 10e makthusets dominanta drivkraft i horoskopet för Arbetsgivarföreningens invigningsfest för sin nya remejkade (och falska) officiella bild som "Svenskt Näringsliv". Det horoskopets motbjudande tiondehus med giriga Saturnus i Skorpionens toxiska vatten måste ha kommenterats dussintals gånger på bloggen.

Myrdals intelligenta SolÖga finner dock den rätta vägen tack vare (den yngre Myrdal skulle kanske ha sagt "trots") föräldrahemmet. Båda föräldrarna var medvetna samhällstänkare och det syns på sonens Måne (barndomshemmet)! Sällan ser man den här kombinationen där sattviska (ljusbringande och därför medvetna och medvetandegörande) Månen befinner sig i det enda Vattentecken, Fiskarna, som är av den sattviska typen och där dessutom Fiskarnas härskare Jupiter - också sattvisk - här hemma i sitt eget tecken. 

Jan Myrdal är TREFALDIGT SATTVISK i sinnelaget och det är bara att studera hans texter och se hur briljant formulerade de är. När den låga och nästintill analfabetiska svenska pöbeln släpper okväden som "Myrdals senaste text mer snurrig än vanligt" binder dessa mörklagda zombies ris för egen rygg. Det kommer att återfödas ÄNNU mer ointelligenta än de nu är, kanske som så grovt förståndshandikappade att de då - fungerande enbart på en basal känslomässig nivå - äntligen lär sig uppskatta godhet via biokemiska lustförnimmelser. Det finns med andra ord själar som får börja om ända från botten och bygga upp den avancerade livsform som en fullt fungerande människa är. 

Horoskopet visar hur Myrdal faktiskt äger sanningen och hur hans sinnelag från barnsben fostrats att söka den i de fall det solära självmedvetandet når de passionerade krigsskådeplatser där åsikterna bryts. För vad det är värt placerar månhoroskopet dessutom Solen i 5e huset, som den hellenistiske naturvetaren Claudius Ptolemaios kallas "den goda lyckans hus". Hinduisk astrologi har bevarat en rikare tradition än västerlandet och i denna lär man sig att 5e huset är purva punya - den goda karma själen tagit med sin från föregående liv. Att ha Solen som purva punya antyder att varelsens individuella essens - atman - som sådan är god lycka. Judarna kallade dessa själar för "Guds vänner", uttrycket förekommer några få gånger i Bibeln och bryter förstås pikant mot det folkets riskabla uppfattning att som helhet vara utvalt av Gud. Faktum är att fader Abraham inte ens var jude, men likväl kallas en av Guds vänner (se artikel i ämnet). 

Astrologins strukturella förklaring kanske inte alls är någon förklaring för vissa men sammanhänger med tanken om Jupiter (Zeus/Guru) som en All-Fader på högre nivå än denna världens herre Saturnus. Enbart planeten Jupiter kan i hinduisk astrologi bilda den första geometriskt sammanhållna figuren triangeln inom cirkeln som symboliserar Alltet. Ascendenten är alla astrologiska utsagors moder (tänk soluppgång!) och därmed kommer Jupiters triangulära "form" att naturligt välsigna 5e hörnet såväl som det 9e hörnet - Jupiter anses vara en bhava karaka (hussignifikator) för bägge. 

Myrdal kan därför utifrån sin upplysta sinnelagsascendent göra mer anspråk än de flesta på att äga en favoriserad grundläggande kognition (IQ om du så vill) och att horoskopet helt saknar den mot abstraktion och intellektualitet tenderande Luften spelar alls ingen roll. Som jag sade, Vattenelementets högre manifestation är "spegellik vishet" och i klara vatten går det knappt att skilja ljuskällan från dess perfekta avbild här i den nedre naturen!

Nu vet jag att Myrdal är en envis typ, så något av Kräftans partisanmentalitet går dock att skönja i hans livsverk. Precis som Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt inför valet han förlorade lovade att "slåss intill döden" för den pennalistiska arbetslinje (som innefattade att skicka cancersjuka till Arbetsförmedlingen och att reducera långtidsarbetslösa till oavlönade slavar i näringslivet) så finns något "klängigt" över arketypen Kräftan. Den är i första hand ett tecken som försvarar sitt näste eller rede, inte någon imperialistisk expansionist, och jag har förstått att Myrdal väldigt länge i livet var sina gamla käpphästar trogen. Den envetna och orubbliga Saturnus har trohet som en av sina fina sidor och eftersom även solen har sina fläckar, hade det kanske varit lyckligare om Myrdal sluppit ha den auktoritära Saturnus som ett av den gudomliga eller dharmiska triangelns hörn. 

Samtidigt ger Saturnus principfasthet och stadga och Myrdal förefaller ha ett klarare minne än de flesta och som ofta blir det därför mixade budskap när den Stora Illgöraren blandar sig i ett så i grunden gott budskap som kan utläsas ur den här stortrigonen i Vatten. Det viktiga att minnas är att det inte är Saturnus som kontrollerar utan Jupiter som "välsignande" tar Saturnus formalism och förmåga till strukturering i anspråk och att den förra som expansionens kraft (där Saturnus är kontraktionen som "nålar fast") här inte är låst inom Saturnus/Satans värld utan verkar från bortom den. Som sagt: Vatten som den spegellika Visheten, större än den världsliga visheten. 

Men Myrdals själ valde för detta jordeliv inte att tala metafysik eller religion utan har just gått Vattenelementets väg och diskuterat hur världens fattiga felfördelats och torkar ut till följd av ondskans hantering av ekonomin. (Ekonomi kan sägas bestå av samtliga element, planen i Luft, Vatten som befruktar Jorden och så Eld som driver på. Sedan också Luft i slutändan så att den prunkande skapelsen sköts på ett sätt som anstår Människan.)

From och med nu ska jag inte varje gång nämna Maria-Pia Boëthius tydligt Vattendominerade horoskop som uttryck för den renade Vegetativa Själen, Myrdal gör om möjligt ännu bättre anspråk på att vara skolexemplet, särskilt som hans stilistik sitter som en smäck medan Boëthius krönikor i ETC är ungefär lika hafsiga som den här bloggens texter. Mycket överflödiga ord och meningsbyggnader så långa att författaren nästan inte får ihop det. Myrdals stilistik är komplex (Vatten är komplext!) men meningsbyggnaderna är ekonomiska och perfekta och en lisa att läsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar