Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 oktober 2016

Trumps snusk

Det här var förstås en världsnyhet, att höra Donald Trumps omoraliska Mars i Lejonet i öster uttala sig om könsmaktsordningar och vad som är möjligt för ett obehärskat djur i människokropp... Sedan några år är Aftonbluddret noga med exakta klockslag och uppgiften att det rör sig om lokal tid - som om tidningens läsare alla var astrologer! Men när de citerar Washington Post med 16.00 verkar den amerikanska tidningen helt enkelt ha tagit fel och AB upprepar felet utan att dubbelkontrollera.

Här är Posts första nyhet med filmklippet och det står tydligt att publikationen skedde 17.00. Och detta intygas av horoskopet, för det är en riktig klassiker som nu visar sig på himlen men som inte var på plats en timma tidigare.Se maktplaneten Saturnus i 10e makthuset men hur denna skorpioniskt sexistiska indikation blåses upp till en skandal av den sensationalismens hetta som uppstår då Skorpionens härskare Mars f.n. befinner sig med folkmassornas Måne i Eld. Här får en makthavare opinionen mot sig pga. sin överdrivna natur.

Men det är tre byggbitar som tillsammans aktiverar den här skandalen. Missa inte att Saturnus i Skorpionen är ägare av Vattumanascendenten och dessa två tecken skyr varandra som pesten! Vatten och Luft ger "den sociala utstötningen" eller en mobbartyp som förkastar en hel grupp (kvinnor) eller också blir förkastad av en social grupp eller hela samhället (Vattumannen). Kort sagt: Trumps syn på kategorin kvinna (Saturnus, demarkeraren) har en sexistisk anstrykning som kan beskrivas som att han här halshögg sig själv - se huvudlösa Draksvansen/Ketu stiga i öster när nyheten sprids!

Men det finns också en tredje komponent på den här usla himlen och det är förstås den massiva samlingen av planeter i oskuldens Jungfru inlåst i åttonde sexualitetshuset! Här är de kvinnor Trump som "kändis" kan tänka sig att förgripa sig på. Det är viktigt att notera hur sjukt Trumps "ideal" är: Månen och framfusiga aggressorn Mars i 11e idealhuset ÄGS av Jupiter som själv ligger i syndens, korruptionens och dödens 8e sektor. Det är med andra ord ett helt sanslöst perverterat "ideal" som Trump beslogs med här.

I bakvattnet Sverige förvisar samtidigt SD en nazistisk partimedlem ut i kylan... Vissa av komponenterna på den här himlen kopplar säkert till den affären också...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar