Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 1 oktober 2016

Sveriges cykler, den inhemska journalistiken och rovkapitalismenKan man säga att svenska medier nådde botten under denna NYMÅNE i Jungfruns tecken? Osämja och split och olyckor är ju vad symbolen dras med till följd av dess själva uppbyggnad (Merkurius, Sattva, Jord). Dess eviga grävande leder till en oförmåga att stanna och se den gudomliga Normen. Det är ett av de mest slingriga och relativiseringsbenägna av tecknen i zodiaken, vilket här visat sig i valhäntheten mot SD-dårarna och kommersiella drivkraften Jan Helin (f.d. "publisher" i Aftonbladet) omedelbart råkat i blåsväder på sitt nya arbete.

Medan Google med oändlig långsamhet kommer att indexera om bloggens innehåll (sökbarhet) efter återgången till den ursprungliga adressen, låt oss titta på Sverigehoroskopets planetära cykler i repris. Jag har ju för flera år sedan pekat på hur väl mediehusens "kris", dvs. problem med att förstöra det fria internet för att profitera på det, sammanfaller med landets usla Rahu-cykel som har sitt centrum i 3e medie- och kommunikationshuset.


Vimshottari Dasha:

 Rahu Maha Dasha:  2002-10-13 - 2020-10-13

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13

Som synes är det här en bra sub-cykel för landet, Venus är Sveriges ascendenthärskare och officiellt heter det att det går bra för Sverige, exporten är väloljad och mycket krigsmateriel exporteras så att pengarna rullar in till statskassan. Venus står natalt i 4e huset för "det interna" i nationalhoroskopet och 3e huset har naturligtvis inte bara med kommunikation att göra, utan har också att göra med handel och transaktioner. Merkurius regerar över armar och händer som sträcker varandra föremål och idkar varubyte.

Men när man tittar på en liten portion tid med ett gott omen är det lätt att glömma den underliggande spelplan som tecknas av storcykeln (maha dasha). Så Venus vittnar om "flyt" för Sverige just nu, men på vilken grund sker detta? Är ROTEN god eller ond? Det är här man måste påminna sig Rahus essentiella natur och faktiska funktion i Sverigehoroskopet. Vad gör egentligen "demonen" i det tredje huset de tider den vaknar till liv för att sedan åter somna in under flera generationer?

Troligen finns det flera inlägg som redan analyserat Rahus funktion i Sverigehoroskopet, men eftersom jag skriver "automatiskt skrift" (utan att i förväg ha någon plan för vad som kommer ut) har jag glömt tidigare rön. Vid en förnyad blick på kartan kan man dock genast säga följande:Äregirighetens demon Rahu blir så ambitiös som dess planetära disponent medger. Och disponentens egen essentiella och verksamma natur påverkar också hur pass sund eller överstyr äregirigheten blir. Det finns gott om horoskop för perfekt framgångsrika människor som synbarligen ridit på Rahus våg utan att man direkt märker någon hybris eller andra frånstötande drag vilka skulle kunna härledas till Rahu. Den indiska legenden innehåller dock tecken på att demonen är listig (för den lyckas ju lura till sig odödlighetsdrycken soma innan den ertappas och straffas).

Tyvärr för Sverige: vårt land kommunicerar (via medierna) och varuutbyter exakt som den Onde Rike Mannen önskar! Det är en verksamt ond Jupiter som tillfälligen äger 3e merkuriska huset, och för den mänskliga Vågascendenten är varje tendens att vilja profitera på inte minst nationens humankapital en ond handling. Ändå förenar sig ledarskapets Sol med denna framgångsrika men onda Jupiter i Solens, ledarskapets och framgångens 5e hus och via Merkurius ömsesidiga reception med Saturnus i 9e, får vi en intim förbindelse mellan Stora Onda Pengar som kommer hit från utlandet för att förränta sig på den lilla människans bekostnad! Sveriges 3e hus för medier och kommunikation är därför något av det falskaste man kan tänka sig, ett simpelt verktyg i den onda globala kapitalismens händer. 

Men var det verkligen så här 1974 vid den avgörande Regeringsformen som undanröjde kungahuset för att istället ge OND EXPANSION åt en ny sorts ledare? Uppenbarligen har socialdemokratin alltid varit ulvar i fårakläder, kåta på stora och lätta pengar. Det är det vi ser nuförtiden när underklassen har korruption i sin själ och byter politisk åskådning i samma ögonblick de får lite flyt. 

Ska man tala om landet Sveriges andliga essens - Solen - så är den alltså svårt förgiftat om drömmen om oförtjänta och lätta pengar - stora pengar! - redan 1974. Och det är förstås handelsplaneten Merkurius i dess koppling till den Absoluta Maktens Saturnus någonstans i utlandet (9e) som avslöjar den gamla fattigsvenskens nya flyt i världen och drömmar om att berika sig. Ju mer man studerar det här nationalhoroskopet, dess tydligare blir dess svagheter (särskilt på den ideologiska Luft-nivån). Det är solklart att ett sånt här land inte kunde motstå Thatchers marknadsliberalism när den dök upp runt 1980! 

Det onda yuppie-årtiondet med ego-boost-böcker slog an en nerv i den sjuka svenska folksjälen, och när man granskar dasha-cyklerna ser man att Sverige nådde Solens sex år långa cykel i oktober 1979. Och då Solen står för att hitta eller uttrycka sin sanna individualitet blir också detta år då den Onda Jupiter direkt aktiverar Sveriges intill dess latenta andliga sjukdom. Från och med nu blir svenskarna onda kapitalister utan att ens skämmas för det. 

Här dör i själva verket tanken på ett samfällt folk (Vattumannen) till följd av den påstådda harmonisträvan (Vågen) inte kan tolerera enskilda glänsare (Solen) eller de superrika (Jupiter) - "jantelagen" där vilken svensk som helst tycker sig vara "så god som nån". Landet hamnar nu i akut konflikt med sig själv och sina disparata anlag (astrologiska tendenser). Och naturligtvis sammanfaller de här varningarna för landets inre korrupta anlag med att borgarna tar regeringsmakten! (www.dn.se/nyheter/politik/borgerliga-regeringar). Den socialdemokrati som efter några år återtar makten är en helt ny och än mer skadad socialdemokrati.

Så vad gäller "Sverige under en ond demon 2002-2020" fanns belägg för den bloggrubriken. Rahus överambition, att vilja platsa bland gudarna, är en ond astrologisk kraft till att börja med, och när den verkar som en zoomlins på sin underliggande disponent, ledarskapets uppblåsta och onda hyckleri (illa fungerande Jupiter), är det inte svårt att förstå varför folket inte längre tror på massmedierna, trots de få kvarvarande journalisternas ilskna försvar (Virtanen i AB: "jag är själv journalist så jag vet att det vi skriver är sant" - vem har han tänkt sig övertyga?) 

Maria-Pia Boëthius skrev i ETC för några år sedan om precis var skon klämmer: de köpta och onda svenska medierna silar mygg och sväljer kameler. Menigheten får ALDRIG läsa om de stora systemkritiska perspektiven. Journalisterna är själv löntagare och skulle tvingas angripa sina egna arbetsgivare för att göra ett verkligt bra jobb, nämligen ifrågasätta hela det kapitalistiska systemet. Hennes reflektion säger i princip allt om det horribelt snedvinklade svenska kommunikationshuset som således både beskriver den svenska dubbelmoralen, hyckleriet såväl som att nyheterna är i grunden sjuka. 

Att nu SVT efter senaste fadäsen börjar undra över vad deras uppdrag som public service-organ egentligen innebär är helt perfekt Venus (hitta jämvikt) inom ramen för den rådande storcykeln som är Rahus megaversion av den svenska Ondska som utgår från de privilegierade och styrande i detta land! Det vill synas som om SD fått rejält fäste bland landets Onda Rika människor...


*****


Tillägg.

I november 2015 gick jag ner på tredje nivåns cykel och kallade 2015 för året då Sveriges inbilska sekulära humanism förstörde allt. Det tillhör naturligtvis Public Services problem att de likt sekulära humanister befinner sig i ett famlande tillstånd utanför Sanningen, en delirisk värld där man inte erkänner något förutom enskilda perspektiv eller berättelser. Där nazism inte längre representerar ontologisk Ondska utan bara är en "åsikt" bland andra.

Enligt den tredje nivåns cykel Pratyantar dasha - och jag erkänner att jag här bara är en dilettant som leker med det komplexa indiska systemet! - genomlider Sverige en kort period under den svartaste av planeter, Saturnus, under perioden 2016-03-31 - 2016-09-25. 

Det tydligaste utslaget av detta är att landets natala Saturnus i 9e huset AKTIVERAS och därmed också dess ömsesidiga koppling till kommunikatorn Merkurius i ledarskapets 5e hus kretsar kring ledarnas vilja att binda oss till den stora utländska (9e) makthavaren USA, samt främja upplösningen av Sverige som nation genom mer global kapitalism. 

Fula Findus önskan att lägga ner ärttillverkningen i Bjuv är sinnebilden för den här eskalerade tiden då Liemannen Saturnus söker göra slut på landet genom att länka det till Den Onda Rika Överhetens (ond Jupiter+Solen i 5e) med 9e huset för expansion/utlandet. "Ryska säkerhetshotet" är dessa onda rovkapitalisters svepskäl för att mörda Sverige. 

Man kan verkligen tala om koincidenser man när man ser hur tredje nivån med dödaren Saturnus kickar igång ...

Vimshottari Dasha:

 Rah MD:  2002-10-13  -  2020-10-13
  Ven AD:  2014-04-28  -  2017-04-28

   Pratyantardashas in this AD:

   Ven:  2014-04-28  -  2014-11-01
   Sun:  2014-11-01  -  2014-12-24
   Moo:  2014-12-24  -  2015-03-23
   Mar:  2015-03-23  -  2015-05-27
   Rah:  2015-05-27  -  2015-11-10
   Jup:  2015-11-10  -  2016-03-31
   Sat:  2016-03-31  -  2016-09-25
   Mer:  2016-09-25  -  2017-02-23
   Ket:  2017-02-23  -  2017-04-28


....samma dag den brittiska ägaren till Findus meddelar att man ämnar släcka ner sin svenska verksamhet! Som jag sade: en symbol för den globala kapitalismens förakt för både nationer och individer.

https://8till5.se/2016/03/31/findus-lagger-ner-fabriken-i-bjuv/

Framtiden kommer att utvisa hur regeringen Löfven sköt sitt eget land i sank (trots att cykeln till stor del rullade förbi under regeringens generöst tilltagna semester). Reinfeldt hade förvisso redan gjort grovjobbet på samma dolda uppdragsgivares kommando... Gamla FattigSveriges ärvda karaktärssvaghet, längtan hos var och en att bli en glänsare (samtidigt som man trycker ner alla som försöker) visar hur omöjlig ekvationen är. Landet kommer att upphöra existera om inte de västliga globala marknadskrafterna kollapsar först. Men de kommer att hålla ut en mansålder till och vid den tiden finns inte längre Sverige som SD och många utan nazianstrykning tänkte sig landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar