Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 23 oktober 2016

Sara Danius återhållna vrede?
Åsa Linderborg ser det som ett tecken på ursinne att som Svenska Akademiens sekreterare skriva ett pressmeddelande på ledig lördagstid (SvD). Lättvindig slutsats kan man tycka.

Man kan jämföra med hennes look-alike, den bokläsande och en gång intellektuellt lagda Iggy Pop som obegripligt kommit att ägna sitt liv åt rollen som en rasande pajas som högernergisprattlar för bottenskiktet av den manliga underklassen. Hur är det egentligen med raseriets planet Mars hos dem båda? Tar den över och derangerar alla högre sensibiliteter?

Iggy:

Horoskopet ser precis ut som människan själv. Den utmärglade Saturnus stiger i öster ("Saturnus äter sina barn") och depressionen är ett faktum. Lyckligtvis anses fysisk aktivitet vara lösningen för de svårmodiga (SvD) så Iggys gymnastikpass på scenen tycks handla om just djävulsutdrivning för det egna välbefinnandet.

En så här rent sjuklig överdrift på den biokemiska eller Vegetativa Själens element Vatten har en introvert sida. Några av de mesta bokmalarna jag känner är alla dominerade av Vatten. Men detta är ju också den tärande delen av själen, den konsumerar och konsumerar men når aldrig permanent mättnad. Platon var hånfull mot folk som lyssnade musik och trodde de kom ett enda steg närmare sin egen högre själsliga fakultet och troligen gäller detsamma för dem som tvångskonsumerar litteratur - särskilt deckare. De borde uppsöka psykologen istället och få svar på varför deras rationella själ inte kan hålla den bestialiska lägre naturen tuktad. (Nu tror jag inte dagens västerländska och materialistiska psykologi har några svar på en fråga formulerad på detta vis...)

Det är helt klart att Iggy Pops behov av våldsam utlevelse är en rent organisk uppgörelse. Att allt händer i Eld och Vatten för honom till en extrem version av "sensationalist" - en publikmagnet men också en tendens till det ögonblickliga och impulsiva som inte gagnar odlingen av en högre själslig sensibilitet. Okej, Iggy var den intellektuella jämfört med de andra i hans mytiska tidiga grupp The Stooges,men horoskopet säger ungefär var hans bekväma nivå är. Jupiter i Vatten i 5e är en makalös alstrare av korrupt livskraft (se inte minst Algol, Djävulsstjärnan mittemot). "I'm the wild one" - det är bara den lägre naturen som talar här och den kan inte hjälpa sina egna spasmer.

Mycket riktigt är Sara Danius av en lite annan sort:Den rätt påfallande utseendelikheten (på vissa foton) skulle förklaras ännu bättre om man skruvade tillbaka den här kartan ett par timmar. Då skulle hon dela Fiskarnas storögda nymåne med Iggy. Men jag låter lunchtiden (eller senare) gälla eftersom Månen nu vitaliseras enormt i Väduren av den ypperligt placerade krigaren Mars med noblessens Jupiter i intellektuella Vattumannen. Inte konstigt att hon graviterat mot litteraturen. Ännu ett horoskop som påminner om den verklige Shakespeares karta (Edward de Vere)!

Att utifrån en Måne som via Väduren drömmer jagiska drömmar om att så de stora författarna nära (11e är ett idealiserande hus) understryks på ett sätt av 10e husets föreställning om makt: Saturnus hemma i sitt Jordtecken Stenbocken är en rå och brutal makt för dess egen skull, men lyckligtvis står Saturnus med Ketu vilket gör henne en smula besvärad av sin egen maktposition. Det här månhoroskopet indikerar ett sinne som egentligen inte åtrår makten för dess egen skull eftersom den huvudlösa Draksvansen (Ketu) i själva verket redan i ett tidigare liv haft mer än tillräckligt av maktutövande. 

I det här livet har visserligen en viktig position tillfallit henne, men den har absolut inget egenvärde på det sätt vi ser hos maktkvinnan i närmast föregående inlägg. För chefen för Stadsbyggnadskontoret i Stockholm förenade sig Luft och Jord till en strävan om att få agera diktator "från ax till limpa", en riskabel typ av horoskop eftersom zodiakens tredje universella akt ofta ger stor kompetens att (för den som vill) ta sig någonstans i livet. 

Sara Danius soltecken Fiskarna representerar dock tredje aktens final och har inte alls den inomvärldsliga ambitionen. Tvärtom söker den en väg ut eller bort från det världsliga och den extremt starka blandningen av Luft och Vatten som ses, är typisk för dagdrömmare och litterära typer. Jag har pekat ut hur väl den tycks fungera för poesi.

Och hur var det nu med Sara Danius vrede som Åsa Linderborg föreföll vara expert på? Mars förstärks här av sin planetära vän Jupiter men dramat utspelar sig alltså i den osynliga Luftens domän och inom den självkontrollerade Vattumannens tecken - det är Saturnus, Begränsaren, som via sitt fysiska läge i Jord ger en förtegenhet men där Danius blick varslar om att hela himmelen verkar på hennes insida. 

Nu tror jag att Linderborg ägnar sig åt projektioner av sina egna konfliktfyllda oppositioner i sitt antagande. Sara Danius horoskop har inga oppositioner alls i horoskopet. Visserligen är sinnet av typen Eld, men Mars är sublimerad långt bortom Vädurens normala ilska. Den röda linjen mellan tecknen som huserar månnoderna tecknar visserligen en opposition, men eftersom Saturnus med "avmätta" Ketu inte är värst härsklysten och dess begränsning av ambitionen som Rahu mittöver tecknar återknyter till vad Rahu förstärker, nämligen den välbalanserade Mars, så är Linderborg ute i ogjort väder med sin analys. 

Hon förstår inte hur hög den rymd är i vilken Sara Danius opererar. Den rationella själen inom sekreteraren konstaterade bara en avvikelse från Akademiens hållning och påtalade detta i en kommuniké. Att det skedde en lördagskväll är immateriellt eftersom alla i kommunikationsbranschen numera har uppluckrade gränser mellan arbete och fritid. Det är Oxen i Linderborg som hatar att bli störd på sin inmutade tid och därför bara en simpel överföring på Danius av den egna diskomforten när arbetet kallar på egentiden. I det här känner jag igen mig i Linderborg men en överföring är det likväl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar