Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 24 oktober 2016

Partiledningen är kroppens huvudI en debattartikel i AB ondgör sig två miljöpartister över att två medlemmar uteslöts ur riksdagsgruppen efter invändningar mot regeringens smutsiga brunkolshantering (Sverige en hora för pengarna). Författarna redovisar andra exempel på hur generösa moderna partier med vänsterlutning varit mot oliktänkande i modern tid och frågar sig vad som hänt med Miljöpartiet.

"Följ pengarna" brukar det heta men här räcker det kanske att studera gruppens huvud eller ledare för att få en aning om vilken ton som satt sig sedan Gustav Fridolin blev det dominanta språkröret. Men det är förstås viktigt att minnas att MP självt blivit ett urvattnat feglirarparti som har upptäckt att sossarna i sin tur bara är Storfinansens villiga lakejer. Mer mördarvapen till saudierna ger mer klirr i statskassan. Det går därför inte att hårddra den antika tanken om att Husfadern som sätter tonen bär allt ansvar för att Familjen förvandlas till en lynchmobb, vilket liknelsen med snaran i debattartikeln antyder att Miljöpartiets riksdagsgrupp reducerat sig till.

Men ändå... Fridolin har tyckts mig en sympatisk sälle fastän väl lättviktig för politikerämbetet - det är väl hans gossaktiga uppsyn som förmedlar det intrycket, eller möjligen att han några år för många ständigt återkom till sin erfarenhet som "lärare". Det började låta som den här bloggen kanske låter för en del, som någon med bara en sträng att plocka på sin fiol. (Inte en hävdvunnen bild, det medges, men från vissa politiker hör jag inte ljuvt visionär musik utan bara monotont struttiga pizzicaton - lyssna på Löfven, en "one trick pony" om det någonsin funnits en i svensk politik.)Är det på någon punkt människan låter sig korrumperas så är det väl i frågan om personliga besittningar. Den naturliga zodiaken knyter personen och hennes kropp till Väduren och 1a huset och med sig måste varje levande varelse ha det 2a huset som de materiella resurser som krävs för att hålla livets låga brinnande. Tar vi Offrets måntecken Fiskarna som utgångspunkt visar sig Fridolin ha avsevärda problem med Jordelementet, vilket under hans första tid i riksdagen visat sig i empatiska uttalanden om landets låginkomsttagare.

Men det personliga resurstecknet Oxen står här under infernalisk påverkan från den korrumperande Djävulen (den onda stjärnan Algol) och precis som i den slutligen genomkorrumperade Mona Sahlins fall angriper den en mycket tacksam svag punkt: den i sig naturligt onda Mars!

Det här är nu samma svaghet som Nationalhoroskopet lider av - svenskarna har kollektivt ett egocentriskt sinnelag (Månen i Väduren) som ytterst sett bara lyssnar till den underliggande disponenten Mars i Oxen, dvs. plånboksfrågor. Det var därför de onda moderaterna Reinfeldt och Borg så enkelt kunde sno åt sig den politiska makten genom ett bedrägligt fulspel och därefter åstadkomma så mycket skada mot den gamla, noblare solidariska modellen. Udden är riktad mot underklassen i dagens Sverige och ju fler som kravlar sig ur den förvandlas omgående till djävlar som stämmer in i drevet mot "soffliggare" och "sjukskrivna"! Landet har blivit som ett oborstat vargpack och det här i det här strömhoppet till de bemedlades sida både Mona Sahlin och Gustav Fridolins svaga horoskoppunkt får sin förklaring. "Satan made me do it."

Fridolin har således en ovanligt karaktärssvag "satanisk axel" i sitt horoskop. Jupiter i Skorpionen vill allas väl och kan tyda på ett initialt gott samvete och ädla ambitioner. Men Skorpionens härskare Mars står alltså under direkt korrumperande inflytande från Algol och opponerar sig mot och underminerar samvetets röst i 9e "högsinnade" huset.

Det här är ett sårbart horoskop eftersom Jupiter är den storligen välvilliga som vill alla gott medan Vattenelementet har en klar benägenhet att bli nedsmutsat och orent, särskilt om Jupiter står i Skorpionen som i sig indikerar mörka och skuldfyllda vatten (en subtil indikation om själens avlägsna förflutna före detta liv). Ödet ligger således i vågskålarna - kommer den "algoliserade" illgöraren att förorena Fridolins samvete så att han inte blir bättre än någon annan av de rovkapitalister som ÄR Vattenelementet i dess smutsiga, näriga och ständigt hungrande aspekt? Tyvärr har vi Mona Sahlin som varnande exempel. Bloggarens egen salig far hade samma korruption och fick vanhedrad lämna ett direktörsjobb efter vänskapskorruption (här har bloggens läsare kanske en förklaring till bloggarens antikapitalistiska grundinställning). 

När en planet hamnar i Algols riktigt nära blickfång (säg plus-minus 3 grader) är detta som när den i egna ögon så gode Job i Bibeln får Satan, åklagaren, på sig (med Guds medgivande). Med alla medel söker Satan avslöja om Job verkligen är så klanderfri som det vill tyckas. I samma tradition har vi också Jesus som i början av sin "karriär" fastade symboliska 40 dagar i öknen och där anfäktades av Djävulen som lovade honom världens i utbyte mot hans själ. 

Det är därför inte förvånande att de judiska Dödahavsrullarna innehöll ett astrologiskt fragment som varnade för att den som föds i "Oxens fot" (i början av tecknet) kommer att välja det onda. Hela bloggens studium av stjärnan Algol i början av Oxen bygger på antagandet att de judiska astrologerna vid tiden för Jesus födelse ansåg att åtminstone vissa stjärnor var onda omen. När de vise männen från det persiska rike som Irak/Iran då utgjorde har sett "hans stjärna stiga i öster" har astronomer föreslagit en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus sju år fvt (om jag minns rätt). Det tror jag är helt fel. Antike Claudius Ptolemaios ägnar i sin "Tetrabiblos" ett helt (urtråkigt) kapitel åt att lista en mängd stjärnor och i termer av planeternas egenskaper. Dessa skisser användes sannolikt av astrologer som beskrev barnets öde när stjärnan si-och-så steg i öster vid födelsen.

Lustigt nog har jag inte kommit mig för att studera Algol och den Lilla Illgöraren på rät linje trots att det är en mycket löftesrik kombination för den som söker belägga "den astrologiska effekten". Inte ens när Mona Sahlin gjorde bort sig för sista gången med de falska intygen rörande sin livvakts ekonomi (Oxen så det skriker!), kom jag på tanken.

Men givet att Fridolin uppenbarligen sällat sig till den Mörka Sidan, ska jag återkomma med en sådan ministudie. Tills dess kan jag också påminna om att frågan varit uppe tidigare vad slags väsen eller demonisk kvalitet de asketiska munkarna vid Khirbet Qumran vid Döda havet egentligen avsåg. "Rosh ha-Satan" eller Satans huvud förekommer inte i Dödahavsrullarna, däremot termen Belial, "Den Värdelöse". Bloggen har nuddat vid möjligheten att detta snarare än någon underhuggare till Satan själv - demonläror övertog judarna helt klart från babylonierna under sin fångenskap där. Det är möjligt att den onda stjärnan Algol med sin hemvist i "Oxens fot" och därmed i starten på det 2a ekonomihuset i den naturliga zodiaken kan vara den välkända demonen Mammon en medarbetare i Satans hord som jobbar specifikt genom Penningen. 

Några ord om Jesus "40 dagars" fasteperiod. Fastan är en självsvält som anknyter till de kroppsliga resurserna/2a huset och som syftar till att lyfta medvetandet till självmedvetenhet BORTOM den simpla människans fixering vid sin kurrande mage och den meningslösa konsumtionskarussell som aldrig leder till ett mognare förstånd. Fastan ska skiljas från dagens anorektiska självsvält som bara handlar om att bli konform med ett tillfälligt skönhetsideal och därmed omvittnar ett helt förmörkat medvetande utan någon ambition att förstå tillvaron bättre.

Att vara materiellt fattig (underklass) är i själva verket en tillgång som de övergödda rika saknar i sina liv: svält föder insikt om tillvarons grundprinciper som de onda rika aldrig kommer att äga och därför inte kommer att kunna se sin urbota korruption som människor. Sådan var tankarna i Dödahavsklostret och den rike mannen är en ständig måltavla för den här nationalistiska gruppens vrede. Hade dessa judar, som levde i egendomsgemenskap över hela landet och stöttade varandra, levt i Sverige idag hade de definitivt varit EU-motståndare och liknat EU vid ockupationsmakten Rom! Eller USA-motståndare för den delen, givet hur Nato söker äta sig in i Sverige för att kolonialisten USA ska behålla tillgången på billiga råvaror och inbillningen av att vara nummer 1 i världen.

Om demonen Mammon hör hemma under det 2a huset för personligt ägande, vad blir då 10e huset om inte Djävulens eget hus? "Denna världens herre" rimmar exakt med 10e husets primära karaka (signifikator) Saturnus i hinduisk astrologi, och den här planeten antar lätt en diktators eller imperalists karaktär. Jag är inte medveten om någon fixstjärna (lämpligen då i Stenbocken) som skulle kunna ha haft samma huvudroll. I Lejonet finns Regulus och den har helt positiva konnotationer och påminner egentligen om sitt värdtecken, den goda och upplysta "solkungen", en kärleksfull landsfader som vill alla bästa.

Ser man på Saturnus i Fridolins horoskop är den "upphöjd" i Vågens tecken vilket tyvärr inte hjälper nämnvärt i denna månkarta (sinnelagshoroskop) eftersom den står i det mörklagda 8e huset över vilket individen inte har någon medveten kontroll alls. 

Frågan om ondskefullt maktutövande är därför en blindfläck för Fridolins sinnelag som kan bannlysa partimedlemmar som den värsta Stalin och fortfarande gå runt och se blid ut och leva i Mån-Fiskarnas inbillning att han ägnar sig åt det goda. Men om den stora godhetens Jupiter blivit fördärvad genom långvarig underminering från Mars/Algol kommer Fridolin efter en tid med realpolitiken att ha blivit en rejält urgröpt människan, en svart själ. Kontaminerad, förgiftad. Fridolin borde lämna maktens tinnar och torn snarast och återgå till läraryrket. Troligen måste han också fasta "40 dagar i öknen" för en avgiftning (USA-imperialismens destruktion av det svenska språket fick mig nästan att skriva "detoxa"). Fridolin var inte av det virke den okorrumperbara idealpolitikern bör vara och att ens försöka spela en har redan kostat honom mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar