Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 oktober 2016

Om Aftonbladet kan ljuga i det lilla...


Så onödigt av Aftonbladet att dra en vit lögn vid det specifika felmeddelandet 500 om att en webbsida eller det innehåll en länk pekar mot saknas eller har tagits offline.

Det är naturligtvis inte så att deras tekniker i detta nu "kopplar om några sladdar" eftersom det skulle betyda att "nödlarmet" gick på it-avdelningen i samma ögonblick du klickade på den döda länken. Och det vet ALLA som surfat några år - utom AB tycks det - att så fungerar det inte. 

AB, störst i Sverige, har nog den mest nedlåtande tonen mot sina läsare eftersom man vet att man skriver till den låg- eller yrkesutbildade pöbeln. Oftast lyckas man hålla tendensen i schack, men i den här länktexten avslöjade man åter sin syn på läsaren som en idiot som först behöver tröstas och sedan slås i en överförenklad förklaring. 

Så här skyllde AB ständigt ifrån sig under Jan Helins ledarskap, och fast han gått över till SVT verkar lite av hans ande alltjämt sväva över Aftonslöddret. Svenskarna är överlag ett överteknifierat folk och förtjänar inte (eller kanske just därför?) att behöva se sådana här fegt inkorrekta och undanflyende texter. Svenskarna är överlag ett sakligt folk som tagit onelinern till sitt hjärta, precis som man på den gamla telegrafens tid fick betala för varje ord och lärde sig att kommunicera minimalt med mottagaren.


Se också appellen Överge Facebook och börja kommunicera.

På temat it-fascism och dess destruktion av människors mentala rum så genomfördes tydligen en lyckad hackerattack under fredagen. Genom att angripa strategiska domännamnsservrar med långa adresslistor med världens sajter upplevde besökare ströningar på många kända internetadresser - inte minst det stora betalningssystemet och banken PayPal. 

Angreppen, med globala effekter, genomfördes vid två tillfällen med några timmars mellanrum. Den första varade tydligen inte ens 20 minuter, så man ska inte överdriva effekten på t.ex. världsekonomin (de makthavande bränner ständigt befolkningarnas skattepengar på usla idéer). 

Rubrikerna igår fick mig ändå att titta på horoskopet genom den exakta tidsuppgiften i brittiska Daily Telegraph. Händelser i en global värld innebär en teoretisk problematik för astrologin, men jag väljer här gamla hederliga Greenwich koordinater - en slags positionsbestämmelse typ "här är västcivilisationens centrum" eftersom det är härifrån vår tidräkningskonvention utgår.
Den här typen av överlastningsattacker yttrar sig förstås som att tjänsterna blir så slöa att de är helt oanvändbara och mycket passande stiger Shani, Den Långsamma i öster i korruptionens och dödens Skorpion vid tidpunkten. Shani är alltså det väl valda sanskritnamnet för den Stora Illgöraren, vår Saturnus.

Att Saturnus planetära vän också färdas genom Skorpionen just nu förändrar inte mycket, Venus håller sig alltid väl med sin herre och är i den meningen astrologins minst karaktärsdanande faktor. Tvärtom blir en framskjuten men dålig Venus ett billigt luder! Som Aftonstjärnan var Venus känd som antikens prostituerade som stod väntande på "affärer" när männen återvände hem efter en dags slit i solnedgången. Det sjunde solnedgångshuset och Vågskålarna har därför än i dag med köpslående och affärsverksamhet att göra (och då inte bara köpslående om vad ett ligg ska kosta).

Man ska inte glömma att den onda Saturnus i det negativa Vattentecknet Skorpionen anses vara en olustig och starkt "dödande" kombination och den bildar grunden för bloggens upprepanden om hur den här perioden sätter världens onda ledare i blixtfokus - särskilt de marknadskapitalistiska ekonomiernas ledare. Hur var det nu? Löfven och Wallenberg ska just dra till diktatur- och tortyrstaten Saudiarabien för att fortsätta göra mördarvapenaffärer som om ingenting hade hänt! Kan man få en bättre illustration av det smutsiga Vattenelementet, den näriga själstypen som enbart ser till sin egen överlevnad,  om det så innebär att man tillverkar mojänger som dödar andra människor? Sverige har länge skott sig på sin vapenexport och slutet för det här landet kommer att bli gruvligt. Men ingen vet väl när Ödets vågskålar tippar över helt...

Den här förmörkelsen i Skorpionen intar således 1a huset (en tamasisk/mörk planet i ett tamasiskt tecken i 1a huset som i sig är rajasiskt/passionerat och har sin existens enbart därför att det Goda och det Onda faktiskt existerar så att den "passionerade livsformen människan" lever ut sin pseudoverklighet genom att söka balansera på gränsen mellan ytterligheterna. Saturnus långa 270-gradersaspekt drabbar nu det 10e huset där allt visas upp inför världen, det offentliga huset, maktens hus. Här står Rahu/Drakhuvudet som en hungrigt ambitiös kraft och förstärker vadhelst härskarlejonets Sol betecknar.

Men Solen har fallit in i den världsliga förlustens 12e hus! Det här Lejonet visar alltså upp en iögonenfallande brist på styrka och ledarskap - därav min impressionistiska mörkning av det orangefärgade Eldelementet. Britterna kallade cyberattackens effekt en "outage" (som vid vårt "strömavbrott") och att suga ljuset ur Lejonet i 10e makthuset är en passande illustration av en klen och handlingsförlamad ledare för den västerländska civilisationen i dess snabba insjuknande i totalt internetberoende.

Men sedan har vi basen i den stora globala folkmassan (Månen) som OCKSÅ halkar in i ett av de mörklagda husen, det 8e som jag tidigare liknat vid "radioskuggans" sektor. Här ser vi nu kanske tydligast hackerattacken i formen av angriparen och krigshetsaren Mars i opposition från det globala tecknet Skytten. Den här axeln ligger dessutom längsmed den axel romaren Manilius under 1a århundrade liknade vid Moder Jords onda monster till son Tyfon.

Lustigt nog letade jag upp en för bloggen ny illustration av Tyfon bara dagen innan cyberattacken och då för att illustrera Wallenberg och hans verktyg Löfven.

På den illustrationen av 1600-1700-talssnitt av en varelse med slingriga ormliknande händer som söker gripa allt omkring sig såg jag en släktskap med sjömonstret Hydran. Men nu inte det flytande begärets monster (en syndaflod) utan en underjordens typ av förkrossande dominant. Det går inte att köpslå när jordens inre vaknar till liv och lavan rinner över och förstelnar allt till materialismens döda form. 

På illustrationen i Wallenberg-länken kunde man läsa beskrivningen av Tyfon, som den här bloggen ovetande "återupptäckte" och döpte till "den sataniska axeln": 

OMNE MALUM PHYSICUM - OMNE MALUM ETHICUMÄven om jag inte kan latin förstår man enkelt att OMNE är en böjningsform av "global" och MALUM en böjning av "elakhet" eller "ondska". Orden PHYSICUM och ETHICUM behöver ingen närmare förklaring. 

Ibland har den här bloggaren intuitivt rätt, för visst är Tyfon en perfekt illustration (som jag skrev under bilden i det tidigare inlägget) av den oetiska och rent kroppsligt onda rovkapitalismen som ÄGER västvärlden och dess befolkning! Den genommaterialistiska orienteringen syns tydligt genom Tyfons två hus "egna pengar" (hus 2) och "andras pengar" (hus 8) och axeln tenderar att ge människor och företeelser som går under i sin karaktärslösa hunger efter mer "resurser" och inte går någon åtskillnad på det egna och det som rätteligen tillhör andra.

Men, tillade jag i bildtexten i förrgår, detta rovkapitalismens onda imperium är också självdestruktivt och denna generations västerlänningar kan vara den sista som tillåts leva utan andra ambitioner än att "odla sin egen trädgård" och lyxrenovera sin eldstad (köket) med spisen som vårt moderna centrum för myten om hemmets stabilitet och helgd och den låga som alltid måste brinna rent där. 

Alla vet att västerlänningen brutit ihop i sina försök att inte låtsas om den orättfärdiga och storkonsumerande livsstil de gladeligen accepterat av Rovdjuren på topp mot att de skänkt sina liv i löneslaveri. Den breda massan klarar inte att tänka i så här stora tankefigurer och fråga sig om livet i väst, med ideliga charterresor till billiga horor i Thailand och billiga kirurgiska ingrepp i låglöneländer verkligen är ett liv deras inre själ kommer att applådera den dag de upptäcker att det finns en himmelsk domstol och en Kosmisk Rättvisemekanism som verkar så länge Tiden fortsätter att löpa...

Inte ens Aftonbladet förmår gripa till svärd och bekämpa dessa mytologiska monster i sina moderna skepnader. Inte ens de politiska skribenterna (med ett eller två undantag) ifrågasätter SJÄLVA DEN VÄSTERLÄNDSKA SPELPLANEN. Kanske för att det i dagsläget inte finns något färdigt system att peka på. Men det kan inte vara något skäl för att tiga om det monster vi alla vidmakthåller utan att låtsas om det och istället förnedrar oss än värre genom att hålla oss med imaginära fiender muslimer eller vad det nu kan vara. Istället är Aftonhoran den värsta indoktrineraren i Mediesverige: inte en dag går utan att man uppmanas att tänka värdelöst som "tv-seriens tio rikaste och tio fattigaste" och andra meningslösa ämnen. Och så konsumtion och åter konsumtion via reklamen... 

Det går inte "uppdatera" eller "humanisera" kapitalismen, den måste dö i en katastrof som kommer att kosta mänskligheten många liv. Den generation som nu är redo att föda barn och sätta fler löneslavar till livet: avstå avkomma! Den rike onde mannen kommer då visserligen bara att importera mer folk från de fattiga delarna till Väst, så problemet löser sig naturligt. Kapitalismen destabiliserar nationerna så till den grad att den förintar sig själv när folk börjar bekriga varandra inom landet. De fattiga mot de rika. 

Detta är inte min önskedröm eller någon kvällsbön, det är den logiska följden av Näringslivets "allas krig mot alla" och myten att fri konkurrens skulle göra något bättre för människorna. Den senaste nickedockan Löfven men framför allt socialdemokratin har betjänat Rovdjurets Spelplan så länge att partiet är helt uträknat och jag tror i så fall mer på att Terrorn från Österlandet blir det som till sist får det västerländska maskineriet att stanna av helt. 

USA kommer inte att ha råd att starta krig i omvärlden mycket längre till i syfte att behålla makten över naturtillgångarna, och det oavsett Sveriges anslutning till NATO som nu pågår inför öppen ridå. NATO kommer att sakna "staying power" inom några årtionden och brytas sönder, precis som nu handelsavtalet CETA mellan Kanada och EU nu lyckligtvis tycks ha gått i kras. 

Men för varje huvud man högg av Hydra sades två nya växa ut, så efter CETA ligger nu TTIP mellan USA och EU. Det ska bli intressant att se vilka fler slippriga tentakler Rovdjuret skjuter ut under de här sista årtiondena innan luften går ur världen som vi kände den...


PS. Helt rätt att drönarna förbjuds över svenskt territorium. IT-fascisterna som uppfinner bara för att de kan men saknar all form av vett, måste börja hejdas. Mänskligheten måste börja ta ansvar för sin intellektuella gåva och bestämma vad den ska användas till. Just nu sitter det reptiler i kreativa positioner och beslutande, offer för drömmen om att göra det kapitalistiska "klippet" med den tekniska uppfinningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar